Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Β-76842/3536

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ:

Εκπροσώπηση μετόχων στη Γενική Συνέλευση ΚΤΕΛ Α.Ε.

Σχετ: Η υπ΄ αρ. Β-4638/228/20-2-2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΜΥ465ΧΘΞ-ΒΤΖ) εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου για την εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 2963/2001 (Α΄ 268) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 54 του Ν. 4568/18 (Α 178) και ειδικότερα για το δικαίωμα εκπροσώπησης σε Γενικές Συνελεύσεις, διευκρινίζουμε ότι οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου εφαρμόζονται μόνο στα ΚΤΕΛ που δεν έχουν μετατραπεί σε ανώνυμες εταιρείες, όπως ρητά διατυπώνεται στο άρθρο 23 του ίδιου νόμου.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ιωάννης Κεφαλογιάννης

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: