Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 1 Ιουνίου 1999

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1053828/753/ΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ. 1130

 

ΘΕΜΑ:

Εφαρμογή των Συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος.

 

Περιεχόμενο των χορηγούμενων από τις αρμόδιες ΔOY Πιστοποιητικών βάσει των οποίων εκδίδονται τα "Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας" (RESIDENCE CERTIFICATES)

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων είναι αρμόδια για την έκδοση Πιστοποιητικών Φορολογικής Κατοικίας (Residence Certificates). Τα Πιστοποιητικά

αυτά υποβάλλονται από κατοίκους Ελλάδας (Φυσικά ή/ και Νομικά Πρόσωπα), στις φορολογικές αρχές των Κρατών με τα οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει Συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος. Η υποβολή των εν λόγω Πιστοποιητικών είναι απαραίτητη, προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των ως άνω Συμβάσεων, σε εισοδήματα τα οποία κάτοικοι Ελλάδας (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα), αποκτούν από πηγές των Συμβαλλόμενων αυτών Κρατών.

Τα Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας εκδίδονται βάσει στοιχείων τα οποία παρέχονται από την Αρμόδια για την Φορολογία Εισοδήματος του ενδιαφερόμενου Φυσικού ή Νομικού προσώπου Δ.Ο.Υ. και προκειμένου να είναι ακριβή , παρακαλούμε οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. όπως βεβαιώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Όσον αφορά στα Φυσικά Πρόσωπα:

α) Το ονοματεπώνυμο

β) Τον Α.Φ.Μ.

γ) Επάγγελμα ή απασχόληση, πλήρη διεύθυνση κατοικίας ή επαγγέλματος

δ) Ρητή διαβεβαίωση ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει υπαχθεί στη φορολογία ως κάτοικος Ελλάδας για τη χρήση την οποία αναφέρει (υποχρεωτικά) στην αίτησή του.

2. Όσον αφορά στα Νομικά Πρόσωπα

α) Την Επωνυμία και τον Τίτλο του Νομικού Προσώπου.

β) Τον Α.Φ.Μ.

γ) Την έδρα, την διεύθυνση και το αντικείμενο εργασιών.

δ) Ρητή βεβαίωση ότι το εν λόγων Νομικό Πρόσωπο, έχει υπαχθεί στη φορολογία ως "ημεδαπή εταιρεία" ή ως "ημεδαπό Νομικό Πρόσωπο", για τη χρήση στην οποία αναφέρει (υποχρεωτικά) στην αίτησή του το Νομικό Πρόσωπο.

Επισημαίνεται ότι η ρητή βεβαίωση ότι έχει υπαχθεί στη φορολογία "ως κάτοικος Ελλάδας" ή ως "ημεδαπή εταιρεία" ή ως "ημεδαπό Νομικό Πρόσωπο" υποδηλώνει ότι το εν λόγω πρόσωπο (Φυσικό ή Νομικό) φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του (εισόδημα από την ημεδαπή και την αλλοδαπή).

Το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο στην Υπηρεσία μας για να προβεί στην έκδοση του "Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας" για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής της διπλής φορολογίας καθόσον μόνο τα πρόσωπα που φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους έχουν δικαίωμα να επικαλούνται τις διατάξεις των εν λόγω Συμβάσεων.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων, και να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή των Συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων Κρατών.

 

Ο Διευθυντής

Κ. Νειχωρίτης

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: