Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ.23/16-09-2022

Εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Σήμερα την 7ηΣεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ οι υπογράφοντες:

Α. Εκ ΜΕΡΟΥΣ των εργοδοτών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Γ. Γραμματέας

Β. Εκ ΜΕΡΟΥΣ των εργαζομένων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.)

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ

Πρόεδρος

ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ

Γ. Γραμματέας

Όλοι οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, συνομολόγησαν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στις διατάξεις αυτής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι όλης της χώρας, με σύμβαση μισθώσεως εξαρτημένης εργασίας στις πάσης φύσεως Ναυτιλιακές - Ακτοπλοϊκές Επιχειρήσεις, Ναυτικά Πρακτορεία καθώς και γραφεία Ταξιδιών που εκδίδουν εισιτήρια ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και που είναι μέλη των παραπάνω εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων.

ΑΡΘΡΟ 2: ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Από 1/6/2022 τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του `Αρθρου 1 καθορίζονται σύμφωνα με τους κατωτέρω πίνακες για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται σε αυτούς.

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΠΟ: 1/6/2022
ΕΩΣ: 31/12/2022

ΑΠΟ: 1/1/2023
ΕΩΣ: 31/12/2023

ΑΠΟ: 1/1/2024
ΕΩΣ: 31/12/2024

1

1052,83

1068,62

1089,99

2

1210,81

1228,97

1253,55

3

1256,18

1275,02

1300,52

4

1256,18

1275,02

1300,52

5

1327.43

1347,34

1374,29

6

1327.43

1347.34

1374,29

7

1421,20

1442.52

1471,37

8

1421,20

1442,52

1471,37

9

1456,38

1478,23

1507,79

10

1456,38

1478,23

1507,79

11

1531,77

1554,75

1585,85

12

1531,77

1554,75

1585,85

13

1595,87

1619,81

1652,21

14

1595,87

1619,81

1652,21

15

1639,32

1663,91

1697,19

16

1639,32

1663,91

1697,19

17

1702,34

1727,88

1762,44

18

1702,34

1727,88

1762.44

19

1733,09

1759,09

1794,27

20

1733,09

1759,09

1794,27

21

1771,52

1798,09

1834,05

22

1806,83

1833,93

1870,61

23

1842,66

1870,30

1907,71

24

1878,32

1906,49

1944,62

25

1908,64

1937,27

1976,02

26

1930,83

1959,79

1998,99

27

1960,52

1989,93

2029,73

28

1992,43

2022,32

2062,77

29

2020,69

2051,00

2092,02

30

2050,02

2080,77

2122,39

31

2073,98

2105,09

2147,19

32

2102,80

2134,34

2177,03

33

2132,07

2164,05

2207,33

34

2159,34

2191,73

2235,56

35

2187,59

2220,40

2264,81

36

2214,99

2248,21

2293,17

37

2241,99

2275,62

2321,13

38

2268,99

2303,02

2349,08

39

2295,99

2330,43

2377,04

40

2322,99

2357,83

2404,99

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΠΟ: 1/6/2022
ΕΩΣ: 31/12/2022

ΑΠΟ: 1/1/2023
ΕΩΣ: 31/12/2023

ΑΠΟ: 1/1/2024
ΕΩΣ: 31/12/2024

1

1048.75

1064,48

1085,77

2

1203,19

1221,24

1245,66

3

1246,00

1264,69

1289,98

4

1246,00

1264,69

1289,98

5

1270,80

1289,86

1315,66

6

1270,80

1289,86

1315,66

7

1279,87

1299,07

1325,05

8

1279,87

1299,07

1325,05

9

1300,09

1319.59

1345.08

10

1300,09

1319,59

1345,98

11

1314,72

1334,44

1361.13

12

1314,72

1334,44

1361,13

13

1325,30

1345,18

1372,08

14

1325,30

1345.18

1372,08

15

1346,59

1366.70

1394,13

16

1346,59

1366,79

1394,13

17

1362,52

1382,96

1410,62

18

1362,52

1382,96

1410,62

19

1390,91

1411,77

1440,01

20

1390.91

1411,77

1440,01

21

1438,80

1460,38

1489.50

22

1485,82

1508,11

1538,27

23

1517,56

1540,32

1571,13

24

1578.12

1601,79

1633,83

25

1616.86

1641,11

1673,93

26

1661.28

1686,20

1719,92

27

1702,62

1728,16

1762,72

28

1744,54

1770,71

1806,12

29

1778,87

1805,55

1841,66

30

1812,75

1839,94

1876,74

31

1844.35

1872,02

1909,46

32

1878,70

1906,88

1945,02

33

1910,92

1939,58

1978,37

34

1941,81

1970,94

2010,36

35

1973,58

2003,18

2043,24

36

2000.98

2030,99

2071,61

37

2027,98

2058,40

2099,57

38

2054,98

2085,80

2127,52

39

2081,98

2113.21

2155,47

40

2108,98

2140,61

2183,42

Α. Υπαλληλικό προσωπικό: Ως υπαλληλικό προσωπικό χαρακτηρίζονται όλοι οι εργαζόμενοι εκτός εκείνων που αναφέρονται και προσδιορίζονται ως βοηθητικό προσωπικό.

Β. Βοηθητικό προσωπικό: Ως βοηθητικό προσωπικό χαρακτηρίζονται οι εξής κατηγορίες εργαζομένων:

1. Καθαριστές-στριες

2. Οδηγοί

3. Θυρωροί

4. Εργαζόμενοι στα κυλικεία

5. Μάγειροι

6. Συντηρητές κτιρίων

Για τους εργαζόμενους ως βοηθητικό προσωπικό ισχύουν όλα τα επιδόματα, καθώς και οι ίδιες εργασιακές σχέσεις που ισχύουν και για τους υπαλλήλους αυτής της ρύθμισης. Διαφέρουν όμως οι βασικοί μισθοί.

Γ. ΓΕΝΙΚΑ

α) Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των πινάκων διαμορφώθηκαν μετά τις συμφωνηθείσες αυξήσεις των βασικών μισθών που προβλεπόταν στην από 15 Μαίου 2019 ΣΣΕ ( ΠΚ 9/24-5-2019 ) ως εξής:

• Από 1.6.2022 έως 31.12.2022 αύξηση κατά 1,5% στους ισχύοντες βασικούς μισθούς της 31.12.2020.

• Από 1.1.2023 έως 31.12.2023 αύξηση κατά 1,5% στους ισχύοντες βασικούς μισθούς της 31.12.2022.

• Από 1.1.2024 έως 31.12.2024 αύξηση κατά 2% στους ισχύοντες βασικούς μισθούς της 31.12.2023.

Τα ποσοστά αυξήσεων που συμφωνήθηκαν επί των βασικών μισθών, θα δίδονται και επί των επιδομάτων και παροχών σε Ευρώ που αφορούν την παρούσα Σ.Σ.Ε.

β) Ο καθορισμός του βασικού μισθού των μισθωτών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους, γίνεται βάσει της υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στην επιχείρηση που εργάζονται, προσαυξανόμενος και κατά την πραγματική προϋπηρεσία σε ομότιμα καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ. Επίσης για τον καθορισμό του βασικού μισθού των μισθωτών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους υπολογίζεται και η θαλάσσια προϋπηρεσία των μισθωτών. Προϋπηρεσία συνταξιούχου που έχει προσμετρηθεί για την απονομή συντάξεως δεν υπολογίζεται.

Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών αποδεικνύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή τους με την υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από τη πρόσληψη να καταθέσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Αν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά ή υποβληθούν πιστοποιητικά χωρίς προηγούμενη Υπεύθυνη Δήλωση, το δικαίωμα για την απόληψη υψηλότερων αποδοχών βάση της προϋπηρεσίας αυτής γεννάται από τη στιγμή της κατάθεσης των πιστοποιητικών αυτών. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας λυομένης της σύμβασης επιστρέφονται από τον εργοδότη στον μισθωτό.

γ) Ο χρόνος της διανυθείσας στρατιωτικής θητείας, ως στρατευσίμου ή εθελοντή, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής προϋπηρεσίας και συνυπολογίζεται στην προϋπηρεσία του μισθωτού για τη μισθολογική κατάταξή του σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης Σ.Σ.Ε. Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό τύπου Α του οικείου στρατολογικού γραφείου του μισθωτού,

δ) Για τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας, αλλά παραμένουν λόγω μη συμπληρώσεως του προβλεπόμενου από το Νόμο ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, χορηγείται από 1/6/2022 προσαύξηση κατά 27 ευρώ ανά κλιμάκιο για τα κλιμάκια 36-40.

ε) Σε περίπτωση μετάταξης του βοηθητικού προσωπικού στο υπαλληλικό, ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται ως προς τις αποδοχές από την ημέρα ανάληψης της υπαλληλικής υπηρεσίας.

στ) Ρητώς και κατ΄ εξαίρεση από κάθε άλλη διάταξη της παρούσης συμφωνείται, ότι για υπαλλήλους χωρίς προϋπηρεσία, που προσλαμβάνονται από την έναρξη ισχύος της παρούσης με σύμβαση ορισμένου χρόνου που δεν ξεπερνά τους 12 μήνες, ο βασικός μισθός ορίζεται σε ποσό 933 Ευρώ.

Εάν μετά την λήξη της ως άνω ορισμένου χρόνου σύμβασης, ο υπάλληλος συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση αορίστου χρόνου, ο εν λόγω υπάλληλος θα εντάσσεται εφεξής στο αντίστοιχο κλιμάκιο του υπαλληλικού προσωπικού του βασικού μισθολογίου, όπως απεικονίζεται στον πίνακα του άρθρου 2.

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Επί των βασικών μισθών του `Αρθρου 2 της παρούσας ΣΣΕ θα χορηγούνται μηνιαίως τα παρακάτω επιδόματα:

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

Στους έγγαμους της παρούσης Σ.Σ.Ε. ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα αν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη χορηγείται επίδομα γάμου 10%.

2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς χορηγείται επίδομα παιδιών σε ποσοστό 6% για κάθε παιδί.

Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους χήρους/ες, διαζευγμένους/ες, καθώς και στους άγαμους/ες εφόσον όμως όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών. Το επίδομα αυτό δίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των τέκνων, εφόσον βέβαια αυτά δεν εργάζονται και είναι άγαμα. Το με βάση τις ρυθμίσεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. ή Διαιτητικών Αποφάσεων του κλάδου ήδη χορηγούμενο επίδομα για θήλεα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας εξακολουθεί να καταβάλλεται.

Για τα παιδιά που σπουδάζουν σε ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα χρόνια, όσα είναι και τα κατό το νόμο απαιτούμενα κατά σχολή για την ολοκλήρωση των σπουδών, πράγμα που αποδεικνύεται με βεβαίωση κάθε σχολής.

Για τα ανάπηρα σωματικό ή πνευματικά παιδιά, των οποίων η αναπηρία κρίθηκε με τελεσίδικη απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, η επιδότηση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στους μισθωτούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει η παρούσα Σ.Σ.Ε. και μέχρι συμπληρώσεως έξι (6) τριετιών.

4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

α. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, ανεγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%.

β. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτέρας Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επίδομα ποσοστό 10%. Για πτυχιούχους ΤΕΙ μετά την 11/6/2001, συμφωνείται καταβολή επιδόματος σε ποσοστό 18% από 1/1/2023.

γ. Στους πτυχιούχους των σχολών Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού δίνεται επίδομα σε ποσοστό 10%.

5. ΕΠΙΔΟΜΑ Η/Υ

Στους αναλυτές-προγραμματιστές κομπιούτερ και λογιστές, βοηθούς λογιστές χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για χρήση Η/Υ. Αυτό το επίδομα υπολογίζεται στο 10% του αντίστοιχου 12ου βασικού και μόνο μισθολογικού κλιμακίου τους εφόσον η απασχόλησή τους είναι πλήρης.

α. Όσοι εργαζόμενοι των πιο πάνω ειδικοτήτων λαμβάνουν ήδη επίδομα Η/Υ μεγαλύτερο του ως άνω οριζόμενου εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα αυτό.

β. Όσοι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως ειδικότητας λαμβάνουν ήδη επίδομα Η/Υ αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει.

6. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

α) Για τους εργαζόμενους στα Ναυτικά Πρακτορεία, Κεντρικό Πρακτορεία των Ακτοπλοϊκών Επιχειρήσεων που εκδίδουν εισιτήρια και προβαίνουν σε κρατήσεις θέσεων χορηγείται επίδομα το οποίο διαμορφώνεται βάσει της παρούσης ως εξής:

• από 1.6.2022 έως 31.12.2022: 14,75 ευρώ

• από 1.1.2023 έως 31.12.2023: 14,97 ευρώ

• από 1.1.2024 έως 31.12.2024: 15,27 ευρώ

β) Στους εργαζόμενους μόνο στα Ναυτικά Πρακτορεία χορηγείται επίδομα άφιξης και αναχώρησης πλοίου ως εξής:

- από 1.6.2022 έως 31.12.2022: 10,02 ευρώ κατά πράξη άφιξης και 10,02 ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου

- από 1.1.2023 έως 31.12.2023: 10,17 ευρώ κατά πράξη άφιξης και 10,17 ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου

- από 1.1.2024 έως 31.12.2024: 10,37 ευρώ κατά πράξη άφιξης και 10,37 ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου

Το επίδομα αυτό δίδεται για έναν υπάλληλο κάθε επιχείρησης. Το παρόν επίδομα άφιξης και αναχώρησης δεν ισχύει για τα επιβατηγό πλοία διεθνών πλοίων και ακτοπλοϊκά πλοία.

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Δίδεται ποσοστό 8% στους ταμίες και τους απασχολούμενους με εισπράξεις και πληρωμές. Δεν δικαιούνται το επίδομα αυτό οι λαμβάνοντες το ειδικό επίδομα της παραγράφου 6α.

8. ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Χορηγείται επίδομα ισολογισμού 75% του μηνιαίου μισθού σε όσους υπαλλήλους ανήκουν στη παρούσα και απασχολούνται στη προετοιμασία της ετήσιας λογιστικής εικόνας ως και σύνταξη και διατύπωση του ισολογισμού των Επιχειρήσεων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε οποιασδήποτε κατηγορίας λογιστικών βιβλίων και αν τηρούνται. Το επίδομα αυτό λαμβάνεται μία φορά το χρόνο και εντός μηνός μετά το κλείσιμο του ετήσιου ισολογισμού.

9. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Για τους πρόσκαιρα απασχολούμενους εκτός έδρας υπαλλήλους, καθορίζεται πρόσθετη αμοιβή εκ ποσοστού 50% επί του μηνιαίου μισθού. Στο πρόσθετο αυτό ποσοστό δεν συμψηφίζονται τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και ενδιαίτησης τα οποία βαρύνουν τον εργοδότη.

Επίσης δεν συμψηφίζονται το αντιμίσθιο και η εργασία κατά τις Κυριακές και Εορτές όπως ο νόμος προβλέπει ή τυχόν υπερωρίες που έχουν γίνει εκτός έδρας.

10. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το επίδομα αυτό χορηγείται στους υπαλλήλους οι οποίοι εκδίδουν πριν από τον απόπλου εισιτήρια επιβατών ή φορτωτικές εμπορευμάτων και οχημάτων και είναι εγκατεστημένοι στις προκυμαίες ή μέσα στα Ε/Γ-Ο/Γ και Φ/Γ και M/S καθώς και σε εκείνους τους υπαλλήλους που παραλαμβάνουν εμπορεύματα και τακτοποιούν αυτά μέσα στο κύτος (αμπάρι) το οποίο διαμορφώνεται βάσει της παρούσης ως εξής:

- από 1.6.2022 έως 31.12.2022, 47,82 ευρώ

- από 1.1.2023 έως 31.12.2023, 48,53 ευρώ

- από 1.1.2024 έως 31.12.2024, 49,50 ευρώ

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κ.λπ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

Στους μισθωτούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. σε περίπτωση γάμου τους χορηγείται:

α) Δώρο ποσού 200 Ευρώ.

β) `Αδεια με τις αποδοχές δέκα (10 ) εργασίμων ημερών.

γ) Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Α.Ν. 539/1945, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α) Στους αμειβόμενους με ποσοστό μόνο ή τους αμειβόμενους με μισθό και ποσοστά ο εργοδότης υποχρεούται κατά μήνα να εξασφαλίσει κατά ελάχιστο όριο, τους από τη Σύμβαση αυτή προβλεπόμενους βασικούς μηνιαίους μισθούς προσαυξημένους με τα σχετικά επιδόματα.

β) Στους απασχολούμενους ημερησίως για χρονικό διάστημα μικρότερο του νομίμου ωραρίου εργασίας ισχύουν κατ΄ αναλογία του χρόνου απασχολήσεως όλες οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις απολαβές τους.

3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ- ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ- ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

α) ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ:

Χορηγείται άδεια μητρότητας και ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων.

Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις. Η ως άνω άδεια μητρότητας και τα πόσης φύσεως επιδόματα και αποδοχές που συνδέονται με αυτή, επεκτείνεται και στην περίπτωση υιοθεσίας τέκνου ή απόκτησης τέκνου με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας.

β) ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΕΚΝΟΥ:

Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται άδειο φροντίδας τέκνου ως μειωμένο ωράριο, για χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας μητρότητας ή της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, γονικής άδειας. Ο γονέας που κάνει χρήση, δικαιούται για τους 12 μήνες χρήσης της άδειας αυτής, είτε να προσέρχεται δύο (2) ώρες αργότερα είτε να αποχωρεί δύο (2) ώρες νωρίτερα κάθε ημέρα από την εργασία, Για τους υπόλοιπους 18 μήνες δικαιούνται να προσέρχονται μιάμιση (1,5) ώρα αργότερα στην εργασία τους ή να απέρχονται από την εργασία τους μιάμιση (1,5) ώρα νωρίτερα. Το μειωμένο ωράριο μπορεί έπειτα από συμφωνία των μερών να χορηγείται εναλλακτικά και με άλλους τρόπους όπως:

α) Πλήρεις ημέρες άδειας, οι οποίες κατανέμονται σε εβδομαδιαία βάση αντίστοιχου συνολικού αριθμού ωρών,

β) ισόχρονη συνεχόμενη άδεια, χορηγούμενη εφάπαξ ή τμηματικώς,

γ) με όποιον άλλον τρόπο συμφωνούν τα μέρη.

Οι θετοί και ανάδοχοι γονείς δικαιούνται να λάβουν την άδεια φροντίδας τέκνου από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και εφόσον το τέκνο δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών.

Το μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

γ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ: διάρκειας 6 μηνών, η οποία χορηγείται στην εργαζόμενη μητέρα. Την ειδική 6μηνη άδεια, δικαιούται η μητέρα να λάβει είτε μετά τη λήξη της αδείας μητρότητας και της τυχόν χορηγηθείσης ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας φροντίδας παιδιού, είτε αμέσως μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, εφόσον η μητέρα δεν κάνει χρήση της σωρευτικής αδείας φροντίδας παιδιού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μετά τη λήξη της ειδικής δμηνης άδειας, γίνεται χρήση της αδείας φροντίδας τέκνου διάρκειας 30 μηνών, με οποιαδήποτε μορφή συμφωνηθεί.

Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, διάρκειας 6 μηνών, δεν συμψηφίζεται με καμία άλλη άδεια προστασίας της υπηκοότητας.

Υπεύθυνος φορέας καταβολής είναι ο ΟΑΕΔ και αμείβεται με τον κατώτατο μισθό (σύμφωνα με το άρθρο 142 του Νόμου 3655/2008 ).

δ) ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ: Ο εργαζόμενος πατέρας, δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, η οποία λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 4808/2021 ).

ε) ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: Στους εργαζόμενους για λόγους ασθενείας εξαρτώμενων μελών, ως ορίζεται στο άρθρο 42 του Ν 4808/2021 , χορηγείται εφάπαξ ή και τμηματικά και η διάρκειά της δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 6 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εάν ο δικαιούχος προστατεύει ένα παιδί με δυνατότητα αύξησής της σε 8 εργάσιμες ημέρες εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε 14 εργάσιμες ημέρες αν προστατεύει τρία (3) παιδιά. Ο χρόνος της απουσίας των εργαζομένων λόγω άδειας για την ασθένεια εξαρτημένων μελών της οικογένειας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορήγηση ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης.

στ) ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ: Κάθε εργαζόμενος γονέας, εάν έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασία στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. Η γονική άδεια, χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά, επίσης έπειτα από σχετική αίτηση του εργαζόμενου, δύναται εναλλακτικά να χορηγείται με κάθε ευέλικτο τρόπο που εξυπηρετεί, όπως ενδεικτικά με τη μορφή μειωμένου ημερησίου ωραρίου ή σε ημέρες άδειας, σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των 8 ετών. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια. Η άδεια είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη και είναι άνευ αποδοχών. Στην εν λόγω άδεια, για τους δύο (2) πρώτους μήνες καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. μηνιαίως επίδομα γονικής άδειας, ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Μονογονεϊκοί γονείς δικαιούνται τη γονική άδεια και το επίδομα εις διπλούν, (σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 4808/2021 ),

ζ) ΑΔΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εργαζόμενες οι οποίες υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ν. 3305/2005, δικαιούνται άδεια επτά (7) εργασίμων ημερών με αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του Διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου 4808/2021).

4. ΑΔΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Στις εργαζόμενες της παρούσας ΣΣΕ χορηγείται μία (1) ημέρα άδεια το έτος με αποδοχές, προκειμένου να υποβληθούν σε ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο.

5. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

α) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.

β) Μετά τη συμπλήρωση 25ετοϋς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες.

γ) Ο εργαζόμενος/η δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε συγκεκριμένο εργοδότη να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (χρήση δικαιώματος αναλογικής άδειας) εφόσον αυτός το επιλέξει.

6. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ

Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

7. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

α) Στα μέλη του Δ.Σ. της παραπάνω αναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε (5) εργασίμων ημερών κάθε μήνα με πλήρεις αποδοχές.

β) Στον πρόεδρο του Δ.Σ της παραπάνω αναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών κάθε μήνα με πλήρεις αποδοχές.

γ) Οι χορηγούμενες αυτές άδειες δεν συμψηφίζονται με εκείνη του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει σήμερα.

8. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι κάτωθι εορτές ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού τους ως υποχρεωτικές, προαιρετικές, ή κατ΄ έθιμο αργίες, καθιερώνονται ως υποχρεωτικές αργίες και οι τυχόν εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν κατά τις αργίες αυτές αμείβονται όπως ορίζει ο Νόμος:

Η Πρωτοχρονιά

Ημέρα των θεοφανείων

Η Καθαρά Δευτέρα . Η 25η Μαρτίου

• Η Μεγάλη Παρασκευή Κυριακή του Πάσχα

• Η Δευτέρα του Πάσχα

• Η 1ηΜάη

• Η εορτή του Αγίου Πνεύματος

• Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)

• Η 28η Οκτωβρίου

• Η εορτή του Αγίου Νικολάου, ως εορτή του Ναυτικού Επαγγέλματος

• Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου)

• Η Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων (26η Δεκεμβρίου)

• Η εορτή του Πολιούχου `Αγιου της πόλης που εργάζονται οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από την παρούσα ΣΣΕ.

9. ΑΔΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

Στους μισθωτούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. χορηγείται άδεια με αποδοχές κατά την ημέρα της ονομαστικής τους γιορτής. Η άδεια αυτή της μίας μέρας δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη του Α.Ν. 539/1945.

10. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΏΓΩΝ ΤΟΥ Ή ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

α) Εργαζόμενοι (-ες) που είναι εθελοντές αιμοδότες δικαιούνται άδεια τεσσάρων (4) ωρών, προκειμένου να δώσουν αίμα κατά την διάρκεια της ημέρας που γίνεται η αιμοδοσία.

β) Εργαζόμενοι (-ες) που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (-ες) πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες άδεια επιπλέον το χρόνο με αποδοχές.

γ) Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δεκαέξι (16) ετών συμπληρωμένα, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων ή αιμοκάθαρσης χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

11. ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία της/του δικαιούχου και ισχύει για δύο (2) έτη.

12. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Μισθωτοί υπαγόμενοι εις την ασφάλιση οιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισμού για τη χορήγηση σύνταξης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας και αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως με μειωμένη σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. λόγω ανηλίκου τέκνου - αναπηρίας κ.ο.κ.), δικαιούνται από τον τελευταίο εργοδότη τους την αποζημίωση, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 5 του Ν. 435/76 για τους συμπληρώσαντες ή συμπληρούντες τις προϋποθέσεις πλήρους συντάξεως γήρατος.

13. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η ανωτέρω αποζημίωση θα καταβάλλεται με την προσκόμιση από τον εργαζόμενο στον εργοδότη, βεβαίωσης ή απόφασης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι κατέθεσε τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της σύνταξής του.

Την αποζημίωση αυτή δεν δικαιούνται μισθωτοί, οι οποίοι εργάζονται, αλλά έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από άλλο ασφαλιστικό φορέα (π.χ. NAT)

α) Για τους μισθωτούς αυτής της Σ.Σ.Ε. καθιερώνεται και ισχύει η εβδομάδα πέντε εργασίμων ημερών, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, και συνεχές ωράριο σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως και οκτώ (8) ημερησίως.

β) Για τους εργαζόμενους στα Ακτοπλοϊκά Ναυτικά Πρακτορεία, Κεντρικά Πρακτορεία, τμήματα κρατήσεων και πληροφορικής Ακτοπλοϊκών Επιχειρήσεων και τυχόν Πρακτορεία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, ως και γραφεία ταξιδιών που εκδίδουν εισιτήρια ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών θα ισχύει η κυλιόμενη πενθήμερη εβδομάδα σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως συνεχούς ωραρίου και οκτώ (8) ωρών ημερησίως αντί της υπάρχουσας από Δευτέρα ως Παρασκευή.

14. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Γίνεται παρακράτηση ποσοστού 0,25% από το με βάση τη Σύμβαση μισθό των εργαζομένων που αποδέχονται αυτή τη Σύμβαση, και αποδίδεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ).

15. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Αποδίδεται στον υπ΄ αριθ. 190/296132-62 κοινό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας στον: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ) από όλες τις εταιρείες που εφαρμόζουν την παρούσα Σ.Σ.Ε. ποσοστό 0,25% επί των βασικών μηνιαίων μισθών κάθε εργαζόμενου που απασχολούν. (Δηλαδή, επί δώδεκα μηνιαίων βασικών μισθών προστιθέμενων επιπλέον επιδομάτων Πάσχα, Αδείας και Χριστουγέννων, όπως αυτοί εμφανίζονται στην μισθολογική κατάσταση). Το εισπραχθέν αυτό ποσό που θα καταβάλλεται από τους εργοδότες προς το Σύνδεσμο και δεν θα επιβαρύνει τους εργαζόμενους, θα χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των κοινωφελών σκοπών και αναγκών των μελών των συλλόγων.

16. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συζητήσουν για τον σχηματισμό ενός νέου κοινού ιδιωτικού ταμείου πλέον από το ήδη υπάρχον επικουρικό, στο οποίο θα συνεισφέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.

17. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στη δημιουργία κοινής επιτροπής εργαζομένων και εργοδοτών, προκειμένου να προωθήσει ζητήματα Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων του κλάδου.

18. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ)

Τα συμβαλλόμενα μέρη δημιουργούν κοινή Επιτροπή που θα αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώπους εργοδοτών και τρεις (3) εκπροσώπους των εργαζομένων, η οποία θα ασχοληθεί με το ζήτημα της τηλεργασίας προκειμένου να καταλήξει στην ρύθμιση της τηλεργασίας και των όρων αυτής ώστε να ενσωματωθεί στην παρούσα ΣΣΕ.

19. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στη δημιουργία και θεσμοθέτηση κοινής Επιτροπής εργαζομένων και εργοδοτών, προκειμένου να ασχοληθεί με τα ζητήματα ναυτιλιακής δραστηριότητας και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών που καλύπτουν τις δραστηριότητες αυτές (λιμάνι, λιμεναρχείο, χρηματοπιστωτικό σύστημα, YEN και υπηρεσίες, Εφορίες, Εθνική και Κοινοτική Ναυτιλιακή Πολιτική κ.λπ.)· Η Επιτροπή αυτή θα μπορεί να επεξεργαστεί κοινές θέσεις τις οποίες και θα τις προβάλει είτε με τη μορφή ημερίδων είτε με υπομνήματα προς τους αρμόδιους, είτε χρησιμοποιώντας άλλους τρόπους δράσης που από κοινού θα καθορίσουμε.

20. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της Σύμβασης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 5

Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1/6/2022 και λήγει την 31/12/2024.

Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 31/5/2022 ισχύουν οι βασικοί μισθοί της ΣΣΕ της 1/5/2019 (ΠΚ 9/24-5-2019).

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: