Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ζ 1119500 ΕΞ 2019

ΤΜΗΜΑΤΑ Ζ΄, Α΄

 

 

 

ΘΕΜΑ:

Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή αναφορικά με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και την πάταξη φοροδιαφυγής

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 92714ΕΞ2019/27.08.2019 υπηρεσιακό σας σημείωμα.

 

Απαντώντας στο σχετικό σημείωμά σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την αριθ. 363/23.8.2019 ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου, αναφορικά με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και την πάταξη της φοροδιαφυγής, και σε ζητήματα δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν.4308/2014, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, ορίζεται η δυνατότητα των οντοτήτων να εκδίδουν τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή και επιπλέον τίθενται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Συνεπώς, η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται ήδη στην έκδοση των παραστατικών πωλήσεων ως δυνατότητα επιλογής της οντότητας του τρόπου έκδοσης των παραστατικών της, σε συμφωνία και με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2006/112/ΕΕ.

2. Περαιτέρω, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 20 του ν.3842/2010, όπως ισχύει, σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης, στην Α.Α.Δ.Ε., των δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων – στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, αναπτύσσεται πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Βιβλίων στην Α.Α.Δ.Ε., με την ονομασία myDATA, με σκοπό να παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ( ν.4308/2014).

Διευκρινίζεται ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα αποτελεί έναν από τους τρόπους ηλεκτρονικής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της Α.Α.Δ.Ε. και αναμένεται να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση λανθασμένων διαβιβάσεων, καθώς και στη μείωση του χρόνου διαβίβασης και συμφωνίας των δεδομένων των λογιστικών αρχείων των επιχειρήσεων με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της Α.Α.Δ.Ε..

 

3. Τέλος, σημειώνεται ότι η ανάπτυξη της ως άνω πλατφόρμας βρίσκεται ήδη στο στάδιο της διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς ως προς την οριστικοποίηση της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων.

 


 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ 

 
Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: