Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 31/10/2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Α.Π.: 533652

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ

ΘΕΜΑ:

Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ I. Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης, II. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων για χρήση στο ΑΣΕΠ.

Σχετ.: 1. Η αριθμ. οικ. 85316 /28-09-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 5764/4-10-2023) 2. Η αριθμ. 17494 /12-04-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1517/15-04-2021) 3. Οι διατάξεις των άρθρων 11 και 16 του Ν.4670/2020

Στο πλαίσιο της επέκτασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που υλοποιούνται για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ, με σκοπό τη διευκόλυνση και επίσπευση των συναλλαγών, σας ενημερώνουμε ότι δημιουργήθηκαν οι πιο κάτω νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ:

I. Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης

II. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας Μη Μισθωτών για χρήση στο ΑΣΕΠ.

Γενικά

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο αξιοποίησης της ψηφιοποιημένης πληροφορίας που διαθέτει το σύστημα ΑΤΛΑΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, αντλούν και απεικονίζουν στοιχεία ασφάλισης των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ και παρέχουν τη δυνατότητα συνοπτικής και αναλυτικής ενημέρωσης για την ασφαλιστική τους ιστορία ανά τέως Φορέα, καθώς επίσης και της λήψης Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας σε Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους για χρήση αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Συνιστάται πριν από την είσοδο στις υπηρεσίες, για την ταχύτερη εξυπηρέτησή του ο χρήστης να διαθέτει κωδικούς taxisnet, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

Με την παρούσα εγκύκλιο γνωστοποιούνται το πεδίο εφαρμογής κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η χρήση και η λειτουργικότητά της, η διαδικασία που ακολουθείται μέσω του διαδικτύου για την αξιοποίησή της καθώς και το περιεχόμενο των παραγόμενων ενημερωτικών και βεβαιώσεων. Ειδικότερα ανά ηλεκτρονική υπηρεσία:

I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο e-ΕΦΚΑ με στόχο τη μείωση της επισκεψιμότητας των ασφαλισμένων στις Υπηρεσίες του και την άμεση και γρήγορη ενημέρωσή τους σχετικά με την ασφαλιστική τους ιστορία, θέτει σε λειτουργία τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης».

Η διαδικτυακή υπηρεσία διαθέτει δύο επιλογές: Α. Συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης και Β. Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης, με σκοπό την παροχή στοιχείων ασφαλιστικής ιστορίας πληροφοριακού τύπου με συνοπτικές και αναλυτικές εγγραφές αντίστοιχα.

Με την παρούσα ηλεκτρονική υπηρεσία δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να ενημερωθεί άμεσα, σχετικά με την ασφαλιστική του εικόνα και τη διαχρονική πορεία ασφάλισής του, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανά ζητήματα πριν τη συνταξιοδότηση. Τα στοιχεία που παρέχουν την ψηφιοποιημένη πληροφορία περιλαμβάνουν προσωπικά/ταυτοτικά στοιχεία ασφαλισμένου, στοιχεία ασκούμενης δραστηριότητας/απασχόλησης, ασφάλισης και εισφορών καθώς και στοιχεία εργοδοτών. Το Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί Βεβαίωση ασφάλισης.

Πεδίο Εφαρμογής

Η διαδικτυακή υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ (Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς) και προσεχώς στους ασφαλισμένους του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για το ασφαλιστικό βιογραφικό τους.

Α. Συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης

Το συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης παρέχει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να ενημερώνεται, με μια ματιά, σχετικά με την ασφαλιστική του ιστορία, αφού προηγουμένως ταυτοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Στο Συνοπτικό Ιστορικό η πληροφορία απεικονίζεται συγκεντρωτικά και αποτυπώνεται με συγκεντρωτικές εγγραφές ανά τέως Φορέα μη μισθωτής ή/και μισθωτής ασφάλισης.

Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας

Ο χρήστης για να ενημερωθεί από το Συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης ακολουθεί τα πιο κάτω βήματα:

• Είσοδος στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό» μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), με χρήση των διαπιστευτηρίων taxisnet του ενδιαφερόμενου για να γίνει η πιστοποίηση και επιλογή «Σύνδεση» και -> Αποστολή

• Καταχώρηση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

• Επιλογή -> Είσοδος

Ο χρήστης μετά την είσοδό του στην υπηρεσία ανακατευθύνεται στην καρτέλα «Στοιχεία Ασφαλισμένου». Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία του ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Υπηκοότητα, Ημ/νία Γέννησης, Αριθμός και Είδος Ταυτότητας) και πιο κάτω απεικονίζονται διακριτά τα στοιχεία Μισθωτής ή /και Μη Μισθωτής Ασφάλισης του χρήστη ανά π. Φορέα ασφάλισης καθώς και όλα τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης (συνολικά ανά τέως Φορέα).

Β. Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης

Το Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης των ασφαλισμένων με αναλυτικές μηνιαίες εγγραφές σχετικά με το ασφαλιστικό τους βιογραφικό ανά τέως Φορέα. Στο Αναλυτικό Ιστορικό ασφάλισης απεικονίζονται διακριτές εγγραφές Μισθωτής ή /και Μη Μισθωτής ασφάλισης, όπως αυτές αντλούνται από τη διαθέσιμη επικαιροποιημένη ασφαλιστική ιστορία, κατόπιν μετάπτωσης αυτής σε μηνιαία βάση από τα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ, στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ». Στο σύστημα ΑΤΛΑΣ περιλαμβάνονται μόνο ταυτοποιημένες εγγραφές, ενώ σε περίπτωση μη ταυτοποίησης δεν ενσωματώνονται στην ασφαλιστική ιστορία και διενεργούνται περαιτέρω έλεγχοι ως προς την εγκυρότητα και τα ταυτοτικά στοιχεία του ασφαλισμένου, προκειμένου να εισαχθούν ως νέες εγγραφές/μεταβολές σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας

Ο χρήστης για να ενημερωθεί από το Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης ακολουθεί τα πιο κάτω βήματα:

• Είσοδος στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό» μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), με χρήση των διαπιστευτηρίων του taxisnet του ενδιαφερόμενου για να γίνει η πιστοποίηση και επιλογή «Σύνδεση» και -> Αποστολή

• Καταχώρηση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

• Επιλογή -> Είσοδος

Ο χρήστης μετά την είσοδό του στην υπηρεσία επιλέγει από το κεντρικό μενού «Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης».

Στην οθόνη εμφανίζονται διακριτά στοιχεία Μισθωτής ή / και Μη Μισθωτής ασφάλισης. Η οθόνη περιλαμβάνει κάθετο μενού στο οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι φορείς στους οποίους έχει ασφαλιστεί ο χρήστης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον Φορέα που επιθυμεί να εξάγει την πληροφορία σχετικά με τον χρόνο ασφάλισής του.

Ανάλογα με τον φορέα ασφάλισης (Μισθωτός ή Μη Μισθωτός) απεικονίζονται στην οθόνη τα κάτωθι στοιχεία:

Στοιχεία Μισθωτής Ασφάλισης

τέως Φορέας περιγραφικά, ΑΜ ασφαλισμένου στο Φορέα, ΑΜ Εργοδότη, Επωνυμία Εργοδότη, χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά μήνα, ημέρες ασφάλισης, τύπος αποδοχών, Κλάδος/ Πακέτο Κάλυψης, Μεικτές αποδοχές.

Στοιχεία μη μισθωτής ασφάλισης

τέως Φορέας περιγραφικά, ΑΜ ασφαλισμένου στο Φορέα, χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά μήνα, Κλάδος/Πακέτο Κάλυψης, Συνολικές Εισφορές.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να εξάγει το αναλυτικό ιστορικό ασφάλισης σε μορφή excel, καθώς επίσης και να το εκτυπώσει σε μορφή pdf. Τα στοιχεία της ασφαλιστικής ιστορίας ενημερώνονται μηνιαίως με νέες εγγραφές, διαγραφές και μεταβολές. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος εντοπίσει τυχόν λάθη, παραλείψεις στην ασφαλιστική του ιστορία και δεν έχει υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης, δεν απαιτείται να προβεί σε καμία ενέργεια δεδομένου ότι η ασφαλιστική ιστορία βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης μέσω της ψηφιοποίησης του χαρτώου αρχείου. Ο σταδιακός εμπλουτισμός της ασφαλιστικής ιστορίας θα διενεργείται με μηνιαίες ροές οι οποίες θα επικαιροποιούν διαρκώς την ασφαλιστική ιστορία.

II. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΣΕΠ

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους να λάβουν Βεβαίωση από τον e-ΕΦΚΑ για την απόδειξη του χρόνου της επαγγελματικής τους εμπειρίας στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Στη Βεβαίωση απεικονίζονται διακριτά χρονικά διαστήματα ασφάλισης ανά τέως Φορέα μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ΟΓΑ) μέχρι 31/12/2016 και από 1/1/2017 και μετά απεικονίζεται χρόνος e-ΕΦΚΑ. Επίσης απεικονίζονται και χρονικά διαστήματα παράλληλης μισθωτής απασχόλησης.

Επισημαίνεται ότι για τους ασφαλισμένους Μη Μισθωτούς που έχουν χρόνο ασφάλισης στον τέως ΟΑΕΕ για τη χορήγηση της Βεβαίωσης, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, διενεργείται έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής απορρίπτεται το αίτημά του και εμφανίζεται μήνυμα στο χρήστη να προσέλθει στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ για τακτοποίηση των ασφαλιστικών του οφειλών.

Τονίζεται επίσης, ότι η Βεβαίωση ασφάλισης εκδίδεται μέσω διαδικτύου αποκλειστικά για χρήση στις Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ και δεν αποτελεί αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωση χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση. Κατ΄ εξαίρεση, η Βεβαίωση μπορεί να εκδίδεται μετά από αίτηση των ασφαλισμένων στις Οργανικές Μονάδες του e-ΕΦΚΑ, εφόσον υπάρχει διάστημα ασφάλισης το οποίο δεν απεικονίζεται ή δεν απεικονίζεται ορθά στην ηλεκτρονική Βεβαίωση, λόγω της επικαιροποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας.

Πεδίο Εφαρμογής

Η διαδικτυακή υπηρεσία απευθύνεται αποκλειστικά σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που έχουν και χρόνο μισθωτής απασχόλησης στο τέως ΕΤΑΑ.

Επισημαίνεται ότι για τους μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ από 1/1/2017 είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ». Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται από τους ελέγχους, ότι ο χρήστης δεν έχει χρόνο ασφάλισης Μη Μισθωτού το αίτημά του απορρίπτεται και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας

Ο χρήστης για να υποβάλει αίτημα και να λάβει ηλεκτρονικά Βεβαίωση ασφάλισης για χρήση στο ΑΣΕΠ ακολουθεί τα πιο κάτω βήματα:

• Είσοδος στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για χρήση στο ΑΣΕΠ» μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), με χρήση των διαπιστευτηρίων taxisnet του ενδιαφερόμενου για να γίνει η πιστοποίηση και επιλογή «Σύνδεση» και -> Αποστολή

• Καταχώρηση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

• Επιλογή -> Είσοδος

Μετά την είσοδό του χρήστη στην υπηρεσία εμφανίζονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου, όπως αυτά αντλούνται από το Μητρώο του e-ΕΦΚΑ (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Υπηκοότητα, Ημ/νία Γέννησης, Αρ.Ταυτότητας και Είδος Ταυτότητας). Ο χρήστης μπορεί να υποβάλει αίτημα για χορήγηση Βεβαίωσης, πατώντας το κουμπί «Υποβολή αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης». Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς καταχωρείται στον πίνακα «Οι Αιτήσεις μου» στον οποίο αποθηκεύονται όλες οι υποβληθείσες από το χρήστη αιτήσεις. Εφόσον η υποβληθείσα αίτηση εγκριθεί, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης της Βεβαίωσης επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο χρήστης μπορεί να δει το λόγο απόρριψης επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να εκτυπώσει ξανά τη Βεβαίωση, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλει νέα αίτηση, εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερών, από την αρχική υποβολή της.

Περιεχόμενο της Βεβαίωσης

Η Βεβαίωση περιλαμβάνει τα πιο κάτω στοιχεία: Στοιχεία Ασφαλισμένου

• Ονοματεπώνυμο

• Πατρώνυμο

• Μητρώνυμο

• ΑΜΚΑ

• ΑΦΜ

• ΑΔΤ

• Ημερομηνία Εκτύπωσης

• Αρ. Πρωτοκόλλου

• Αρ. Εγκυρότητας

Στοιχεία Ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης

• Φορέας

• τ. Τομέας

• Ιδιότητα - Ειδικότητα - Επάγγελμα

• Ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης (από ...έως) διακριτά ανά διάστημα ασφάλισης. Εφόσον το διάστημα ασφάλισης είναι συνεχόμενο, τότε θα απεικονίζεται σε μία εγγραφή. Εφόσον υπάρχουν κενά διαστήματα ασφάλισης θα εμφανίζονται διακριτά τα διαστήματα ενεργής ασφάλισης.

Απεικόνιση Ασφάλισης

- Στις περιπτώσεις μοναδικής μη μισθωτής ασφάλισης απεικονίζονται τα διαστήματα ασφάλισης διακριτά σε κάθε τέως Φορέα έως 31/12/2016 και από 1/1/2017 ξεχωριστή εγγραφή για τον e-ΕΦΚΑ.

- Στις περιπτώσεις παράλληλης/πολλαπλής μη μισθωτής ασφάλισης και μισθωτής στο π. ΕΤΑΑ, απεικονίζονται διαστήματα μη μισθωτής ασφάλισης και μισθωτής διακριτά σε κάθε τέως Φορέα.

- Επίσης, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας της Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα εμπλουτίζονται συνέχεια με νέες ροές από το σύστημα ΑΤΛΑΣ -Ασφαλιστική Ιστορία και θα μπορεί ο ασφαλισμένος να έχει πλήρη και επικαιροποιημένη εικόνα του ασφαλιστικού του βιογραφικού και του χρόνου ασφάλισής του .

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση της παρούσας Εγκυκλίου το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: