Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ . Φυλλου 136
5 Ιουνίου 2003

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ . 3148
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων , αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Αρθρο 1 Σύσταση Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
Αρθρο 2 Αρμοδιότητες Ε . Λ . Τ . Ε .
Αρθρο 3 Οργάνωση Ε.Λ.Τ.Ε. - Προσωπικό
Αρθρο 4 Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
Αρθρο 5 Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου
Αρθρο 6 Πειθαρχικό Συμβούλιο
Αρθρο7 Εκτελεστική Επιτροπή
Αρθρο 8 Πόροι - Κατανομή αυτών - Αμοιβές
Αρθρο 9 Αποφάσεις Ε . Λ . Τ . Ε .
Αρθρο 10 Συνεργασία εποπτικών αρχών
Αρθρο 11 Υπηρεσιακές υποχρεώσεις
Αρθρο 12 Ασυμβίβαστα - Περιορισμοί
Αρθρο 13 Λοιπές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Αρθρο 14 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄)
Αρθρο 15 Προσθήκη ειδικού κεφαλαίου για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 16 Διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ
Αρθρο 17 Προστασία των τραπεζογραμματίων ευρώ
Αρθρο 18 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων
Αρθρο 19 Υποβολή στατιστικών στοιχείων
Αρθρο 20 Θέματα προσωπικού του Κ.ΕΠ.Ε.
Αρθρο 21 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Αρθρο 22
Αρθρο 23
Αρθρο 24
Αρθρο 25
Αρθρο 26
Αρθρο 27 Ισχύς

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα , 3 Ιουνίου 2003

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ . ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: