Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 32

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4664

Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄
`Αρθρο 1
`Αρθρο 2 Ρυθμίσεις θεμάτων Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μόνιμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού
`Αρθρο 3 Ρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.
`Αρθρο 4 Τροποποίηση του άρθρου 39 του Ν. 4370/2016
`Αρθρο 5 Ρυθμίσεις πιστωτικών ιδρυμάτων
`Αρθρο 6 Παράταση διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
`Αρθρο 7 Τροποποίηση για εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους άνω των ορίων
`Αρθρο 8 Διατάξεις για ειδικά ζητήματα των ναυπηγείων Σκαραμαγκά
`Αρθρο 9 Ακατάσχετο και αφορολόγητο της επιχορήγησης του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997 (Α΄ 17), όπως ισχύει
`Αρθρο 10 Τροποποίηση του Παραρτήματος III του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α΄ 248), σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή για αγαθά και για υπηρεσίες που παρέχονται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα
`Αρθρο 11 Αύξηση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών
`Αρθρο 12 Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 4597/2019 (Α΄ 35)
`Αρθρο 13 Τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 4597/2019 (Α΄ 35)
`Αρθρο 14 Τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 4597/2019 (Α΄ 35)
`Αρθρο 15 Τροποποίηση του εικοστού τέταρτου άρθρου του Ν. 2932/2001 (Α΄ 145)
`Αρθρο 16 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94)
`Αρθρο 17 Τροποποίηση του Ν. 4622/2019
`Αρθρο 18 Τροποποίηση του Ν. 4637/2019
`Αρθρο 19 Τροποποίηση του Ν. 4547/2018
`Αρθρο 20 Τροποποίηση του Ν. 4399/2016
`Αρθρο 21 Ρυθμίσεις θεμάτων « ΛΑΡΚΟ »
`Αρθρο 22 Τροποποίηση του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που αφορούν δωρεές
`Αρθρο 23 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: