Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 74
20 Μαρτίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4139

Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
`Αρθρο 1 Ορισμός ναρκωτικών
`Αρθρο 2 Παραγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών
`Αρθρο 3 Πρόδρομες ουσίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
`Αρθρο 4 Έλεγχος και εποπτεία επί των ναρκωτικών
`Αρθρο 5 Επιτροπή Ναρκωτικών
`Αρθρο 6 Αμοιβή μελών και γραμματέα
`Αρθρο 7 Καθορισμός προϋποθέσεων διάθεσης σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων
`Αρθρο 8 Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών και παραβάτες αυτών
`Αρθρο 9 Χορήγηση ναρκωτικών από φαρμακοποιούς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ
`Αρθρο 10 Προμήθεια ναρκωτικών
`Αρθρο 11 Κατεργασία ναρκωτικών
`Αρθρο 12 Φαρμακευτικά σκευάσματα οπίου
`Αρθρο 13 Πώληση ναρκωτικών
`Αρθρο 14 Υποχρεώσεις φαρμακοποιών
`Αρθρο 15 Έλεγχος διάθεσης ναρκωτικών και επιβολή προστίμων
`Αρθρο 16 Καθορισμός τιμής ναρκωτικών
`Αρθρο 17 Τελωνειακή φύλαξη ναρκωτικών
`Αρθρο 18 Εξαγωγή ναρκωτικών
`Αρθρο 19 Αποστολή ναρκωτικών διαμέσου της Ελλάδας και εισαγωγή τους με δέματα ή επιστολές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
`Αρθρο 20 Διακίνηση ναρκωτικών
`Αρθρο 21 Ιδιαίτερες περιπτώσεις
`Αρθρο 22 Διακεκριμένες περιπτώσεις
`Αρθρο 23 Ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις
`Αρθρο 24 Πρόκληση και διαφήμιση
`Αρθρο 25 Οδήγηση μεταφορικών μέσων
`Αρθρο 26 Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων
`Αρθρο 27 Ευνοϊκά μέτρα
`Αρθρο 28 Πράξεις ελεγκτικών οργάνων
`Αρθρο 29 Καλλιέργεια κάνναβης, χρήση ναρκωτικών ουσιών, πλαστογραφία ιατρικής συνταγής
`Αρθρο 30 Μεταχείριση εξαρτημένων χρηστών από ναρκωτικές ουσίες
`Αρθρο 31 Ειδική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών στην προδικασία
`Αρθρο 32 Έννομες συνέπειες της συμμετοχής σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης εκτός καταστημάτων κράτησης
`Αρθρο 33 Έννομες συνέπειες της ολοκλήρωσης θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων
`Αρθρο 34 Εισαγωγή σε θεραπευτικό ή ειδικό κατάστημα κράτησης
`Αρθρο 35 Απόλυση υπό όρο
`Αρθρο 36 Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος
`Αρθρο 37 Περιορισμοί διαμονής
`Αρθρο 38 Εκτέλεση μέτρου περιορισμού διαμονής
`Αρθρο 39 Ανήλικοι και νεαροί ενήλικες δράστες
`Αρθρο 40 Δήμευση
`Αρθρο 41 Κατάσχεση και δήμευση ναρκωτικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 42 Προανάκριση
`Αρθρο 43 Προδικασία - Αρμοδιότητες
`Αρθρο 44 Εποπτεία προανάκρισης και προκαταρτικής εξέτασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
`Αρθρο 45 Έσοδα
`Αρθρο 46 Διάθεση εσόδων
`Αρθρο 47 Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
`Αρθρο 48 Διυπουργική Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών
`Αρθρο 49 Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών
`Αρθρο 50 Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών
`Αρθρο 51 Εγκεκριμένοι Οργανισμοί θεραπείας στο πλαίσιο του ποινικού συστήματος
`Αρθρο 52 Διοίκηση του Ο . ΚΑ . ΝΑ .
`Αρθρο 53 Σκοπός του Ο . ΚΑ . ΝΑ .
`Αρθρο 54 Πόροι του Ο . ΚΑ . ΝΑ .
`Αρθρο 55 Προσωπικό του Ο . ΚΑ . ΝΑ .
`Αρθρο 56 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
`Αρθρο 57 Ειδικά προγράμματα απεξάρτησης στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Αττικής και Θεσσαλονίκης
`Αρθρο 58 Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων
`Αρθρο 59 Κέντρα Απεξάρτησης Κρατουμένων
`Αρθρο 60 Προγράμματα πρόληψης
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
`Αρθρο 61 Σύμβαση εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
`Αρθρο 62 Ομοδικία στον `Αρειο Πάγο - Ερημοδικία - Απαράδεκτη συζήτηση
`Αρθρο 63
`Αρθρο 64
`Αρθρο 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
`Αρθρο 66
`Αρθρο 67
`Αρθρο 68
`Αρθρο 69
`Αρθρο 70
`Αρθρο 71
`Αρθρο 72
`Αρθρο 73
`Αρθρο 74 Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη νέου Ποινικού Κώδικα, νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και νέου Κώδικα περί Δικηγόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
`Αρθρο 75
`Αρθρο 76
`Αρθρο 77 Τακτικές άδειες κρατουμένων
`Αρθρο 78 Διαγραφές πειθαρχικών ποινών κρατουμένων
`Αρθρο 79 Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων κατηγορουμένων
`Αρθρο 80 Θέσεις του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης
`Αρθρο 81 Ρυθμίσεις που αφορούν στη συγκρότηση του Συμβουλίου Χαρίτων
`Αρθρο 82 Παροχή κοινωφελούς εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
`Αρθρο 83 `Ασκηση δεύτερης προσφυγής
`Αρθρο 84
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ -ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
`Αρθρο 86 Εκπαιδευτικές άδειες
`Αρθρο 87 Ειδική Νομική Υπηρεσία
`Αρθρο 88 Αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 3038/2002
`Αρθρο 89
`Αρθρο 90
`Αρθρο 91
`Αρθρο 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 94 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3386/2005
`Αρθρο 95 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 73 του Ν. 2812/2000
`Αρθρο 96
`Αρθρο 97 Μεταβατικές διατάξεις Α΄ Μέρους
`Αρθρο 98 Μεταβατικές διατάξεις Β΄ Μέρους
`Αρθρο 99 Διατηρούμενες διατάξεις
`Αρθρο 100 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 101
`Αρθρο 102
`Αρθρο 103
`Αρθρο 104 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: