Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Τοπική ομοιοεπαγγελματική 2/11-8-2020

Τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών οχημάτων δημοσίας χρήσης (Ταξί) της νήσου Ρόδου.

Στη Ρόδο σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2620, οι παρακάτω αναφερόμενοι

Αφενός:

Α. Κοντός Παναγιώτης του Σάββα

Β. Τσουρδιού Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντιστοίχως και αμφότεροι εκπρόσωποι του Σωματείου Αμειβόμενων Οδηγών Ταξί Ρόδου,

Αφετέρου οι:

Α. Καστανίδης Θεοδόσης του Αλεξάνδρου ,πρόεδρος του Συνδέσμου ιδιοκτητών ταξί Ρόδου

Β. Διακοοταμάτης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, γενικός γραμματέας του Συνδέσμου ιδιοκτητών ταξί Ρόδου,

Ύστερα από σχετικές διαπραγματεύσεις που έγιναν μεταξύ τους , συμφώνησαν, συναποδέχθηκαν τα παρακάτω όσον αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών οχημάτων δημοσίας χρήσης (ταξί) που απασχολούνται ως εποχικοί μισθωτοί οδηγοί στο νησί της Ρόδου.

Την συγκεκριμένη ΣΣΕ συνυπογράφει ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Εγγλέζος Παναγιώτης, που παρίσταται και παρεμβαίνει υπέρ των εργαζομένων.

`Αρθρο 1 -Έκταση Ισχύος

Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής, υπάγονται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, εποχικοί εργαζόμενοι οδηγοί μέλη του Σωματείου Αμειβόμενων Οδηγών Ταξί Ρόδου σε οχήματα Ε.ΔΧ (ταξί) μελών των συνδέσμου ιδιοκτητών ταξί Ρόδου. Η διάρκεια ισχύος των όρων της παρούσης είναι διετής εποχικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα διαρκεί από την 1 Απριλίου 2020 έως την 31 Οκτωβρίου 2020, και από την 1 Απριλίου 2021 έως την 31 Οκτωβρίου 2021. Διαρκεί δηλαδή ισόχρονα με την διάρκεια έκαστης τουριστικής σεζόν στο νησί για το τρέχον και επόμενο ημερολογιακά έτος (2020-2021}

`Αρθρο 2 - Βασικός μισθός,

Επιδόματα Ο βασικός μισθός των οδηγών ταξί ορίζεται στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €) και αντιστοιχεί στο νόμιμο κατώτατο μισθό υπαλλήλων από 1-2-2019 χωρίς ηλικιακή διάκριση. Πλην του βασικού μισθού, δικαιούνται όλα τα εκ του νόμου, της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, και τυχόν ευνοϊκότερης υπερισχύουσας κηρυχθείσας υποχρεωτικής ΣΣΕ, επιδόματα.

`Αρθρο 3 -Ώρες και ημέρες Εργασίας

1. Το πλήρες νόμιμο ωράριο του εργαζομένου ανέρχεται στις 40 ώρες την εβδομάδα και δεν επιτρέπεται στην ατομική σύμβαση εργασίας να καθορίζεται ανώτερο ωράριο απ΄ αυτό. Οι ώρες της ημερησίας εργασίας των οδηγών ορίζονται για εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία σε 6 ώρες και 30 λεπτά και για πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία σε 7 ώρες και 45 λεπτά, χωρίς αυξομείωση των αποδοχών.

2. Οι οδηγοί του άρθρου 1 της παρούσας δικαιούνται εβδομαδιαίας ανάπαυσης μία ημέρα την εβδομάδα και σε κάθε μήνα πρέπει οι 2 εξ΄ αυτών , να είναι μέρα Κυριακή. Σε περίπτωση πενθήμερης εργασίας οι 2 αυτές ημέρες αναπαύσεως θα είναι συνεχόμενες με Δευτέρα ή Σάββατο.

3. Όλοι οι οδηγοί του άρθρου 1 της παρούσης, υποχρεούνται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα πρόσληψης τους να καταθέσουν αντίγραφο της πρόσληψής του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Αμειβόμενων Οδηγών Ταξί Ρόδου και με τη σειρά του το Σωματείο υποχρεούται να την κοινοποιήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο στο Διοικητικό Συμβούλιο του εργοδοτικού Σωματείου - Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί Ρόδου.

`Αρθρο 4- Δώρα εορτών, άδειες, επιδόματα

Για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα, αποδοχών ή αποζημίωσης αδείας και επιδόματος αδείας, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των καταβαλλομένων αποδοχών του εργαζομένου δυνάμει της υπ΄ αρ. 19040/1981 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας και Εργασίας.

`Αρθρο 5 - Ενδυμασία

Οι οδηγοί με δική τους δαπάνη, υποχρεούνται κατά την παροχή της εργασίας τους, σε ευπρεπή ενδυμασία . Απαγορεύεται ρητά η ένδυση με κοντό παντελόνι (βερμούδα) , η οδήγηση με υπόδημα παντόφλας κάθε τύπου και οι αμάνικες μπλούζες/φανελάκια.

`Αρθρο 6

Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον οδηγό έγκαιρα το ωράριο εργασίας της επόμενης ημέρας, ώστε να εξασφαλίζεται ικανός χρόνος ανάπαυσης τουλάχιστον 8 ωρών ανάμεσα στις βάρδιες, για την προστασία και την ασφάλεια του ίδιου του εργαζομένου ,των πελατών και των λοιπών οδηγών και οχημάτων.

`Αρθρο 7- Εποχικότητα

Οι εργαζόμενοι οδηγοί του άρθρου 1 της παρούσης, παρέχουν εποχιακής φύσεως εργασία , ως αυτή προσδιορίζεται ρητά στο νόμο και συγκεκριμένα στις διατάξεις των Ν. 1545/85 ΑΡ.4 παρ.2 , αρ.24 του Ν.1836/89 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του αρ. 4 του Ν.2434/1996 , και το άρ.31 του Ν.4144/2013 . Απασχολούνται μόνο εποχικά, καθώς η διάρκεια απασχόλησης τους είναι ισόχρονη με τη διάρκεια εκάστης τουριστικής περιόδου (σεζόν) διάστημα 6 ή 7 μηνών ετησίως, επιπλέον οι επιχειρήσεις - ιδιοκτήτες ταξί δεν απασχολούν τη χειμερινή περίοδο προσωπικό (εποχικές επιχειρήσεις), και τέλος, πληρούν το κριτήριο του νόμου "της ιδιαίτερης συνθήκης" καθώς ως τέτοια νοείται ο χαρακτηρισμός της περιοχής στην οποία παρέχουν την εργασία τους ως τουριστική.

`Αρθρο 8 - Διατηρούμενες Διατάξεις

1. Για τους εργαζόμενους που αφορά η παρούσα, κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή όλες οι θεσμικές διατάξεις της ΕΓΣΣΕ όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με ευνοϊκότερους όρους που έχουν καθιερωθεί με προηγούμενες αντίστοιχες ΣΣΕ και ΔΑ του επαγγέλματος.

2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα και προβλέπονται αποκλειστικά από εν ισχύ νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις (ΣΣΕ, ΔΑ), και ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα και εφαρμόζονται κανονικά.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: