Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρ.Πρωτ.: 476

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

 

Θέμα

Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, χωρίς θεώρηση από την Υπηρεσία Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., λόγω οφειλών του εταίρου στο ΟΑΕΕ.

 

Σχετικά: Επιστολή σας, με α.π. 8726/18-09-2015 και α.π. ΕΣ 437/18-09-2015.

 

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Χωρίς θεώρηση οπό την Υπηρεσία Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., λόγω οφειλών του εταίρου στον ΟΑΕΕ», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Η διαδικασία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου 3419/2005 όπως ισχύει και η καταχώριση γίνεται μετά από τους ελέγχους που ορίζονται στην παραγράφους 41 του ιδίου άρθρου ή μετά τις συμπληρώσεις των δικ/κών όπως επίσης ορίζεται στην παράγραφο 52 του άρθρου αυτού (όπως οι παράγραφοι παρατίθενται στις κατωτέρω 1 & 2 σημειώσεις).

2. Με το έγγραφο (αρ. πρωτ. 69931/25-06-2015) της Γ.Γ.Ε. & Π.Κ./ ΔΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ ορίζεται ο τρόπος υποβολής και ανάρτησης στο πληροφοριακό σύστημα για καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των πράξεων και στοιχείων των κεφαλαιουχικών εταιρειών και ειδικά για τις ΕΠΕ ισχύουν τα οριζόμενα το τέταρτο (δ) εδάφιο3 του εγγράφου αυτού (όπως παρατίθενται στη σημείωση 3 κατωτέρω), δηλαδή απαιτείται να υποβάλλεται για τις ΕΠΕ: «ένα υπογεγραμμένο & θεωρημένο από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή για την καταβολή εκείνων των φόρων ή των τελών υπέρ τρίτων (πχ. Ταμείο Νομικών) που απαιτούνται για την τροποποίηση καταστατικού).

3. Στο άρθρο 294 του Ν. 1676/1986 (Φόροι συγκέντρωσης κεφαλαίου κλπ) ορίζονται οι υποχρεώσεις των γραμματέων των πρωτοδικείων (ήδη υπηρεσιών ΓΕΜΗ) να αρνούνται τη δημοσίευση εγγραφών που αφορούν σε πράξεις του άρθρου 18 του Νόμου 1676/1986 (μεταξύ των οποίων είναι και η εκχώρηση ή η απόληψη μερίδας των εταιρειών) αν δε βεβαιώνεται από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο ότι όμοιο αντίτυπο κατατέθηκε σ΄ αυτόν. Η βεβαίωση αυτή γίνεται ατελώς στο σώμα του εγγράφου που θα δημοσιευτεί.

4. Εξ όσων γνωρίζουμε, η βεβαίωση αυτή γίνεται από τις Υπηρεσίες Κεφαλαίου (ΦΠΑ) των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. και όχι από την Υπηρεσία Μητρώου της Δ.Ο.Υ., στην οποία, όπως προκύπτει από την σχετική αίτησή του, απευθύνθηκε ο ......

Σε κάθε περίπτωση, αν και η Υπηρεσία Κεφαλαίου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αρνείται να βεβαιώσει επί του τροποποιητικού, ότι όμοιο αντίτυπο κατατέθηκε σ΄ αυτήν, λόγω ειδικών διατάξεων που της επιβάλλουν να ζητεί ασφαλιστική ενημερότητα από τον ενδιαφερόμενο, παρακαλούμε να της ζητηθούν οι διατάξεις αυτές έτσι ώστε να ενημερωθούμε και να εκδώσουμε σχετική οδηγία.

 

1 «4. Η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου, με την παραλαβή της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, προβαίνει χωρίο υπαίτιο καθυστέρηση στην πρωτοκόλληση της αίτησης και ελέγχει τα δικαιολογητικό και συνοδευτικά έγγραφα ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια και τη νομιμότητα τους. Ο έλεγχος, που διενεργείται κατά το προηγούμενο εδάφιο, περιλαμβάνει και την καταβολή κάθε τέλους που προβλέπεται από το όρθρο 8 και κάθε φόρου ή εισφοράς που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ως προϋπόθεση για την καταχώρηση του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εφόσον από τον έλεγχο δεν προκύψει κώλυμα καταχώρησης, η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στις καταχωρήσεις, που ορίζονται από τις διατάξεις του όρθρου 5, το αργότερο μέχρι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής της αίτησης ή από την ημέρα κατά την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 κοινοποιήσουν στην προαναφερόμενη υπηρεσία τις πράξεις τους...........».

2 «5. Οι υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση που η αίτηση, τα προσκομισθέντα έγγραφα και τα λοιπό δικαιολογητικό δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, προσκαλούν τον υπόχρεο είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα, εφόσον αυτό επιβάλλεται οπό τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που καταχωρίζονται. Η χορήγηση της ανωτέρω προθεσμίας παρατείνει κάθε νόμιμη προθεσμία προς καταχώρηση στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν η προθεσμία των πέντε (5) ημερών ή η προθεσμία που παρατείνεται παρέλθουν άπρακτες ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία, πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, η αίτηση καταχώρησης απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση των υπηρεσιών καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και καταπίπτουν, υπέρ αυτών, τα σχετικό τέλη καταχώρησης και η επιμελητηριακή συνδρομή».

3 δ) Μοναδική εξαίρεση στο ανωτέρω αφορά η περίπτωση της αίτησης καταχώρισης για τροποποίηση καταστατικού για ΕΠΕ. Στην περίπτωση αυτή (των ΕΠΕ και μόνο), θα αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα ή θα προσκομίζονται με ψηφιακό μέσο δύο αντίγραφα του νέου καταστατικού διαμορφωμένου σε ενιαίο κείμενο, ένα ανυπόγραφο και ένα υπογεγραμμένο & θεωρημένο από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή για την καταβολή εκείνων των φόρων ή των τελών υπέρ τρίτων (πχ. Ταμείο Νομικών) που απαιτούνται για την τροποποίηση καταστατικού.

4 Οι γραμματείς δικαστηρίων είναι υποχρεωμένοι να αρνούνται τη δημοσίευση εγγράφων που αφορούν σε πράξεις του όρθρου 18 του νόμου αυτού, αν δε βεβαιώνεται από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο ότι όμοιο αντίτυπο κατατέθηκε σ΄ αυτόν. Η βεβαίωση αυτή γίνεται ατελώς στο σώμα του εγγράφου που θα δημοσιευτεί.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: