Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

Παράρτημα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

2 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Φύλλου 181

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4839

Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 3.6.2019 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ VI ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
`Αρθρο πρώτο Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο δεύτερο Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας λόγω κορωνοϊού COVID-19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.)
`Αρθρο τρίτο Παράταση ισχύος ρυθμίσεων του Ε.Ο.Δ.Υ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο τέταρτο Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης
`Αρθρο πέμπτο Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
`Αρθρο έκτο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
`Αρθρο έβδομο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
`Αρθρο όγδοο Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
`Αρθρο ένατο Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
`Αρθρο δέκατο Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ΄ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»
`Αρθρο ενδέκατο Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
`Αρθρο δωδέκατο Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
`Αρθρο δέκατο τρίτο Κατ΄ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19
`Αρθρο δέκατο τέταρτο Συμβάσεις και μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών
`Αρθρο δέκατο πέμπτο Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο δέκατο έκτο Μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
`Αρθρο δέκατο έβδομο Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
`Αρθρο δέκατο όγδοο Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο δέκατο ένατο Διάθεση χώρων και προσωπικού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο εικοστό Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού
`Αρθρο εικοστό πρώτο Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών
`Αρθρο εικοστό δεύτερο Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
`Αρθρο εικοστό τρίτο Σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο εικοστό τέταρτο Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας
`Αρθρο εικοστό πέμπτο Διαδικασία αποδοχής δωρεών
`Αρθρο εικοστό έκτο Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο εικοστό έβδομο Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
`Αρθρο εικοστό όγδοο Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
`Αρθρο εικοστό ένατο Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης-Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 248 του Ν. 4782/2021
`Αρθρο τριακοστό Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης-Τροποποίηση των παρ. 3 και 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
`Αρθρο τριακοστό πρώτο Εμβολιασμός ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από φορείς της κοινωνίας των πολιτών
`Αρθρο τριακοστό δεύτερο Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του COVID-19
`Αρθρο τριακοστό τρίτο Παράταση Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
`Αρθρο τριακοστό τέταρτο Συμβάσεις καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων-Τροποποίηση του άρθρου ενενηκοστού τρίτου του Ν. 4812/2021
`Αρθρο τριακοστό πέμπτο Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο τριακοστό έκτο Παράταση ισχύος ρύθμισης των προϋποθέσεων διάθεσης προϊόντων δειγματισμού
`Αρθρο τριακοστό έβδομο Ανανέωση μηνιαίων και επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονίως πασχόντων -Παράταση ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 4764/2020
`Αρθρο τριακοστό όγδοο Δυνατότητα κατ΄ οίκον εμβολιασμού των δικαιούχων πολιτών - Παράταση ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 52Α του Ν. 4764/2020
`Αρθρο τριακοστό ένατο Δυνατότητα διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ.-Παράταση ισχύος του άρθρου 58 του Ν. 4764/2020
`Αρθρο τεσσαρακοστό Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε μονάδες κοινωνικής πρόνοιας - Τροποποίηση του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021
`Αρθρο τεσσαρακοστό πρώτο Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού-Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του Ν. 4796/2021
`Αρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο Επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα-Παράταση ισχύος του άρθρου εξηκοστού όγδοου του ν. 4812/2021
`Αρθρο τεσσαρακοστό τρίτο Πρώιμη πρόσβαση («παρηγορητική χρήση») σε μονοκλωνικά αντισώματα ή λοιπά φάρμακα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19-Παράταση ισχύος του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021
`Αρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο Δωρεές Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού-Παράταση ισχύος της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020
`Αρθρο τεσσαρακοστό έκτο Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και στην ΙΦΕΤ Α.Ε.-Παράταση ισχύος του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου του Ν. 4771/2021
`Αρθρο τεσσαρακοστό έβδομο Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού-Παράταση ισχύος του άρθρου 9 του Ν. 4790/2021
`Αρθρο τεσσαρακοστό όγδοο Μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού του ΕΚΑΒ-Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015
`Αρθρο τεσσαρακοστό ένατο Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού
`Αρθρο πεντηκοστό Μετακίνηση ιατρικού προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας και αποζημίωση της εικοσιτετράωρης εφημεριακής απασχόλησης-Τροποποίηση του άρθρου 29 του Ν. 4816/2021
`Αρθρο πεντηκοστό πρώτο Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας
`Αρθρο πεντηκοστό δεύτερο Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας-Τροποποίηση του άρθρου 49 του Ν. 4807/2021
`Αρθρο πεντηκοστό τρίτο Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
`Αρθρο πεντηκοστό τέταρτο Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων έτους 2021-Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4223/2013
`Αρθρο πεντηκοστό πέμπτο Υπερμειωμένος και μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4690/2020
`Αρθρο πεντηκοστό έκτο Αύξηση αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων, χρηματικών ποσών - Τροποποίηση του άρθρου 44 του Ν. 2961/2001
`Αρθρο πεντηκοστό έβδομο Μείωση του συντελεστή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου - Τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 1676/1986
`Αρθρο πεντηκοστό όγδοο Παράταση αναστολής επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης - Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 4728/2020
`Αρθρο πεντηκοστό ένατο Μείωση των συντελεστών του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και κατάργηση των τελών αυτών για τους νέους μέχρι 29 ετών - Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 2579/1998
`Αρθρο εξηκοστό Συμπλήρωση του προσδιορισμού κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα έτη 2021 έως 2030-Τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006
`Αρθρο εξηκοστό πρώτο Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης»-Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ης.9.2021 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
`Αρθρο εξηκοστό δεύτερο Επέκταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κρατική αρωγή
`Αρθρο εξηκοστό τρίτο Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγαστικής συνδρομής
`Αρθρο εξηκοστό τέταρτο Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής
`Αρθρο εξηκοστό πέμπτο Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών
`Αρθρο εξηκοστό έκτο Συμψηφισμός και επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα
`Αρθρο εξηκοστό έβδομο Αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων προς τους πληγέντες
`Αρθρο εξηκοστό όγδοο Παραχώρηση φερτών υλικών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο εξηκοστό ένατο Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: