Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 1892/1990 - Άρθρο 101

Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4172/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 101 Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών
1....

Σημ .Ε .Ο .37: Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 71Β του Ν.4172/2013 , οι διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 και 9 του άρθρου 101 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101) καταργήθηκαν.

2....

Σημ .Ε .Ο .37: Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 71Β του Ν.4172/2013 , οι διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 και 9 του άρθρου 101 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101) καταργήθηκαν.

3....

Σημ .Ε .Ο .37: Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 71Β του Ν.4172/2013 , οι διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 και 9 του άρθρου 101 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101) καταργήθηκαν.

4....

Σημ .Ε .Ο .37: Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 71Β του Ν.4172/2013 , οι διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 και 9 του άρθρου 101 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101) καταργήθηκαν.

5....

Σημ .Ε .Ο .37: Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 71Β του Ν.4172/2013 , οι διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 και 9 του άρθρου 101 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101) καταργήθηκαν.

6....

Σημ .Ε .Ο .37: Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 71Β του Ν.4172/2013 , οι διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 και 9 του άρθρου 101 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101) καταργήθηκαν.

7....

Σημ .Ε .Ο .37: Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 71Β του Ν.4172/2013 , οι διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 και 9 του άρθρου 101 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101) καταργήθηκαν.

8....

Σημ .Ε .Ο .37: Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 71Β του Ν.4172/2013 , οι διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 και 9 του άρθρου 101 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101) καταργήθηκαν.

9....

Σημ .Ε .Ο .37: Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 71Β του Ν.4172/2013 , οι διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 και 9 του άρθρου 101 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101) καταργήθηκαν.

10. Ως βιομηχανικές επιχειρήσεις θεωρούνται και οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών που παράγονται (στοιχειοθεσία - φωτοστοιχειοθεσία - εκτύπωση) σε εγκαταστάσεις τρίτων, η δε καταχώριση δημοσιευμάτων επ΄ αμοιβή είναι πώληση αγαθών.

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή επί των πραγματοποιούμενων εσόδων που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30-12-1990.


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: