Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για απόδοση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου ή Κλειδαρίθμου μέσω βιντεοκλήσης από την Υπηρεσία myAADElive.

ΑΘΗΝΑ, 24 ΜΑΪΟΥ 2024

1. Ε. myAADE και myAADElive είναι ίδια Υπηρεσία;

Α. Πρόκειται για διαφορετικές ψηφιακές πύλες υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

myAADE είναι η ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

myAADElive είναι η Πύλη Εισόδου και Επικοινωνίας με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας μπορείτε να κλείσετε το ψηφιακό σας ραντεβού για εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης είτε άμεσα με τον πρώτο διαθέσιμο υπάλληλο (First Available Agent - FFA), ή σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

2. Ε. Για ποιές υπηρεσίες μπορώ να εξυπηρετηθώ από την Υπηρεσία myAADElive;

Α. 1. Για την απόδοση ΑΦΜ και κλειδαρίθμου, εφόσον είστε Φυσικό Πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του.

2. Για την απόδοση κλειδαρίθμου κατά την αρχική εγγραφή ή την επανεγγραφή σας στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εφόσον είστε Φυσικό Πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του.

3. Ε Σε ποιές περιπτώσεις δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ από την Υπηρεσία myAADElive;

Α. 1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και στις περιπτώσεις που πρέπει να προηγηθούν τυχόν μεταβολές προσωπικών στοιχείων από το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ..

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται άδεια διαμονής και αυτή δεν υπάρχει ή έχει λήξει ή δεν έχει αναρτηθεί στις σχετικές ιστοσελίδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Για τον λόγο αυτό, εκτός της `Αμεσης Βιντεοκλήσης, σας δίνεται και η δυνατότητα του προγραμματισμένου ψηφιακού ραντεβού προκειμένου να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στην Υπηρεσία myAADElive δεν μπορείτε να εκπροσωπηθείτε από τρίτο πρόσωπο με απλή εξουσιοδότηση, ούτε από νόμιμο εκπρόσωπο (πχ γονέα, φορολογικό εκπρόσωπο κ.λπ.). Η υπηρεσία myAADElive εξυπηρετεί μόνο τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν τα ίδια για τον εαυτό τους.

4. Ε Πού μπορώ να βρω τις οδηγίες χρήσης της Υπηρεσίας myAADElive;

Α. Στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ στην επιλογή myAADΕ. Στη συνέχεια, επιλέγετε τη διαδικασία «ΑΦΜ & Κλειδάριθμος» και εισέρχεστε στην εφαρμογή «ΑΦΜ & Κλειδάριθμος», όπου υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις εφαρμογές «ΑΦΜ & Κλειδάριθμος» και «Κλειδάριθμος».

5. Ε Σε ποιές περιπτώσεις απευθύνομαι αποκλειστικά στη ΔΟΥ επειδή δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ από την Υπηρεσία myAADElive;

Α. Απευθύνεστε αποκλειστικά στη Δ.Ο.Υ:

- σε περίπτωση άδειας διαμονής με ένδειξη ασύλου,

- σε περίπτωση άδειας διαμονής με ένδειξη προσωρινής προστασίας σε εκτοπισθέντες από την Ουκρανία,

- σε περίπτωση που δεν ομιλείτε ελληνικά ή αγγλικά και δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε βιντεοκλήση με εκπρόσωπο της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και

- σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις ή απαιτούνται μεταβολές στα στοιχεία (φύλο, επώνυμο, όνομα, επώνυμο πατέρα, όνομα πατέρα, επώνυμο μητέρας, όνομα μητέρας, ημ/νία γέννησης, τόπος γέννησης, χώρα γέννησης, στοιχεία ταυτότητας, υπηκοότητα) που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα του Μητρώου του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

6. Ε Χρειάζεται να επιδείξω κάποιο έγγραφο κατά τη βιντεοκλήση;

Α. Κατά τη βιντεοκλήση χρειάζεται να επιδείξετε μόνο το πρωτότυπο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια διαμονής) και όχι κάποιο από τα υπόλοιπα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις Α.1185/23-11-2023 και Α.1190/1-12-23 .

7. Ε Μπορώ να διορθώσω στοιχεία του μητρώου μου στο TAXIS μέσω της υπηρεσίας myAADElive;

Α. Όχι, ωστόσο μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά τη διόρθωση στοιχείων φυσικού προσώπου (φύλο, επώνυμο, όνομα, επώνυμο πατέρα, όνομα πατέρα, επώνυμο μητέρας, όνομα μητέρας, ημ/νία γέννησης, τόπος γέννησης, χώρα γέννησης, στοιχεία ταυτότητας, υπηκοότητα) μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», ακολουθώντας τη διαδρομή: myAADE/Τα Αιτήματά μου/Νέο Αίτημα/Κατηγορία Υπηρεσιών: Φορολογία/Θεματική Ομάδα: Μητρώο/Διαδικασία: Μεταβολές στοιχείων φυσικού προσώπου πλην δήλωσης θανάτου και κληρονόμων.

8. Ε Μπορώ να πάρω επανεκτύπωση - βεβαίωση ΑΦΜ από την Υπηρεσία σας μέσω βιντεοκλήσης;

Α. Όχι, ωστόσο μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση η οποία περιέχει τα στοιχεία Μητρώου μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), μέσω της διαδρομής: Μητρώο & Επικοινωνία / Στοιχεία Φυσικού Προσώπου/ Έκδοση.

9. Ε Πώς μπορώ να κλείσω ραντεβού;

Α. Κατόπιν επιτυχούς υποβολής της αίτησης για την απόδοση ΑΦΜ και Κλειδάριθμου ή Κλειδάριθμου, μπορείτε να επιλέξετε είτε:

- άμεση βιντεοκλήση με τον πρώτο διαθέσιμο υπάλληλο,

- ραντεβού μέσω της υπηρεσίας myAADElive

για να πραγματοποιήσετε προγραμματισμένη βιντεοκλήση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας σε επόμενο χρόνο.

Οι σχετικές διαδρομές είναι:

1. Για απόκτηση ΑΦΜ και Κλειδάριθμου:

myAADE/ΑΦΜ & Κλειδάριθμος/ ΑΦΜ & Κλειδάριθμος/ Ενεργώ για τον εαυτό μου. Αφού υποβάλετε μέσω αυτής, τη σχετική αρχική αίτηση, ή εφόσον κάνετε ανάκτηση κάποιας προϋπάρχουσας, επιλέγετε να ταυτοποιηθείτε μέσω βιντεοκλήσης από υπάλληλο του myAADElive επιλέγοντας το εικονίδιο Ραντεβού myAADElive (βιντεοκλήση).

2. Για απόδοση Κλειδαρίθμου:

myAADE/ΑΦΜ & Κλειδάριθμος/Κλειδάριθμος/Αρχική εγγραφή ή

Επανεγγραφή/Φυσικό πρόσωπο/ Ενεργώ για τον εαυτό μου.

Μετά την υποβολή της αίτησης, επιλέγετε να ταυτοποιηθείτε μέσω βιντεοκλήσης

από υπάλληλο του myAADElive επιλέγοντας το εικονίδιο Ραντεβού myAADElive

(βιντεοκλήση).

10. Ε. Στο ημερολόγιο κράτησης ραντεβού δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Πώς μπορώ να κλείσω ραντεβού;

Α. Τα ραντεβού της Υπηρεσίας myAADElive, ανοίγουν για τις επόμενες δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα αναζήτησης. Παρακαλούμε, επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι την εξεύρεση διαθέσιμου ραντεβού. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε καθημερινά τη διαδικασία της άμεσης βιντεοκλήσης με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο της υπηρεσίας myAADElive.

11. Ε. Μπορώ να μεταθέσω ένα ραντεβού σε άλλη ημερομηνία;

Α. Ναι, μπορείτε να προγραμματίσετε εκ νέου ένα ραντεβού μέσω του e-mail επιβεβαίωσης της κράτησής σας, το οποίο λάβατε από την Υπηρεσία myAADElive. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα, στις λεπτομέρειες της κράτησης, επιλέγετε το εικονίδιο «Προγραμματισμός εκ νέου», στη συνέχεια ημέρα και ώρα και τέλος «Ενημέρωση κράτησης».

12. Ε. Μπορώ να κλείσω ραντεβού πριν τη συμπλήρωση της αίτησης Απόδοσης ΑΦΜ ή Κλειδαρίθμου;

Α. Ραντεβού πλέον μπορείτε να κλείσετε μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης Απόδοσης ΑΦΜ ή Κλειδάριθμου.

13. Ε. Πώς μπορώ να ακυρώσω ένα ραντεβού;

Α. Μπορείτε να ακυρώσετε ένα ραντεβού μέσω του e-mail επιβεβαίωσης της κράτησής σας την οποία λάβατε από την Υπηρεσία myAADElive. Στο κάτω μέρος του μηνύματος όπου αναφέρονται τα στοιχεία του προγραμματισμένου ραντεβού σας, επιλέγετε «Προγραμματισμός εκ νέου» και «Ακύρωση Κράτησης».

14. Ε. Υπάρχει η δυνατότητα, υπάλληλος της Υπηρεσίας σας να κλείσει για λογαριασμό μου νέο ραντεβού για την υπηρεσία myAADΕlive;

Α. Όχι, η κράτηση των ραντεβού γίνεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο πολίτη με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αναφέρεται ανωτέρω, στην ερώτηση 9.

15. Ε. Μπορεί να κάνει τη διαδικασία του ραντεβού, για απόδοση ΑΦΜ το ανήλικο τέκνο μόνο του, μέσω της Υπηρεσίας myAADElive;

Α. Όχι, το ανήλικο τέκνο δεν μπορεί μόνο του να κάνει τη διαδικασία. Το αίτημα για απόδοση ΑΦΜ & Κλειδάριθμου και Κλειδάριθμου σε ανήλικα τέκνα, υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης, από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος συνδέεται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ταυτοποίηση. H διαδρομή που ακολουθείται είναι: myAADE/ΑΦΜ & Κλειδάριθμος/ ΑΦΜ & Κλειδάριθμος/Ενεργώ ως νόμιμος εκπρόσωπος.

16. Ε. Δεν έχω κάμερα στον υπολογιστή μου. Είναι απαραίτητη;

Α. Ναι, είναι απαραίτητο η συσκευή από την οποία θα συνδεθείτε, να διαθέτει κάμερα και μικρόφωνο επειδή η εξυπηρέτηση στην Υπηρεσία myAADElive γίνεται μέσω βιντεοκλήσης, η οποία καταγράφεται μετά από τη σύμφωνη γνώμη σας, για λόγους απόδειξης του ελέγχου ταυτοπροσωπίας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας ή άλλη συσκευή, η οποία διαθέτει μικρόφωνο και κάμερα.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, δεν μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από την Υπηρεσία myAADElive και θα πρέπει να απευθυνθείτε με φυσική παρουσία στη ΔΟΥ, επιλέγοντας να προγραμματίσετε ραντεβού μέσω της εφαρμογής ΑΦΜ & Κλειδάριθμου ή του Κλειδάριθμου.

17. Ε. Γιατί δεν ανοίγει η κάμερά μου ώστε να συνδεθώ στην βιντεοκλήση;

Α. Θα πρέπει αρχικά να ελέγξετε εάν έχετε κατεβάσει στη συσκευή από την οποία συνδέεστε, την εφαρμογή Microsoft Teams. Κατόπιν, μέσω link που έχει αποσταλεί στο e-mail που έχετε δηλώσει, συνδέεστε με εκπρόσωπο του myAADElive. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργή η κάμερα της συσκευής σας.

18. Ε. Τι ανάλυση πρέπει να έχει η κάμερά μου;

Α. Η ανάλυση της κάμερας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζει την καταγραφή των ταυτοποιητικών εγγράφων με την απαιτούμενη ευκρίνεια, ώστε αυτά να είναι ευανάγνωστα και ορατά από τον εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης, για λόγους ελέγχου της ταυτοπροσωπίας και απόδειξης της συναλλαγής.

19. Ε. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνό μου. Υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιηθεί το ραντεβού μέσω τηλεφώνου;

Α. Όχι, είναι απαραίτητο η συσκευή από την οποία θα συνδεθείτε, να διαθέτει κάμερα και μικρόφωνο, επειδή η εξυπηρέτηση από την Υπηρεσία myAADElive γίνεται μέσω βιντεοκλήσης, η οποία καταγράφεται για λόγους ελέγχου της ταυτοπροσωπίας και απόδειξης της συναλλαγής.

20. Ε. Μπορώ να συνδεθώ και μέσω κινητού τηλεφώνου ή μόνο από Η/Υ;

Α. Ναι, μπορείτε να συνδεθείτε και μέσω κινητού τηλεφώνου, με την προϋπόθεση να έχετε πρόσβαση στο internet και να έχετε κατεβάσει στη συσκευή από την οποία συνδέεστε, την εφαρμογή Microsoft Teams.

21. Ε. Ποια κάμερα του κινητού μου πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Α. Τα κινητά τηλέφωνα έχουν δυο κάμερες, μία εσωτερική και μία εξωτερική. Εσείς θα αποφασίσετε ποια θα χρησιμοποιήσετε. Συνήθως, η εξωτερική κάμερα έχει καλύτερη ανάλυση.

22. Ε Πώς γυρίζει το κινητό στην εξωτερική κάμερα;

Α. Στα περισσότερα κινητά υπάρχει η επιλογή «περιστροφής» της κάμερας στη βασική κάμερα του τηλεφώνου (εξωτερική) που έχει και την καλύτερη ανάλυση. Συνήθως, υπάρχει ένα εικονίδιο περιστροφικής κίνησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την «κοινή χρήση βίντεο» που περιστρέφει την κάμερα στην κύρια.

23. Ε Πρέπει να κάνω και αίτηση πριν κλείσω ραντεβού για κλειδάριθμο;

Α. Ναι, ο υποψήφιος χρήστης των ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής - επανεγγραφής του, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE στη διαδρομή myAADE/ΑΦΜ & Κλειδάριθμος/Κλειδάριθμος/Αρχική εγγραφή ή Επανεγγραφή/Φυσικό πρόσωπο/ Ενεργώ για τον εαυτό μου, δηλώνοντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος. Δεν χορηγείται κλειδάριθμος χωρίς να έχει συμπληρωθεί η απαιτούμενη ηλεκτρονική αίτηση.

Μετά την υποβολή της αίτησης, επιλέγει να ταυτοποιηθεί μέσω βιντεοκλήσης από υπάλληλο της Υπηρεσίας myAADElive επιλέγοντας το εικονίδιο Ραντεβού myAADElive (βιντεοκλήση) ή άμεσης βιντεοκλήσης με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο της Υπηρεσίας myAADElive.

24. Ε Πώς θα συνδεθώ στη βιντεοκλήση; Θα με καλέσετε εσείς για να συνδεθώ;

Α. Στη βιντεοκλήση συνδέεστε πατώντας στο εικονίδιο με την επιλογή «Συμμετοχή στην συνάντηση», το οποίο βρίσκεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που παραλάβατε κατά την επιβεβαίωση της κράτησης του ραντεβού σας. Στη συνέχεια, γίνεται αποδοχή της κλήσης από τον αρμόδιο υπάλληλο. Δεν σας καλεί η Υπηρεσία.

25. Ε Έχω κλείσει ραντεβού από τον Καναδά όπου βρίσκομαι αλλά κανείς δεν συνδέεται στη βιντεοκλήση. Τι συμβαίνει;

Α. Θα πρέπει να ελέγξετε τη ρύθμιση της ζώνης ώρας που έχετε καταχωρήσει στην συσκευή από την οποία συνδέεστε. Η ώρα πραγματοποίησης της βιντεοκλήσης είναι σε ζώνη ώρας (UTC+2:00) Athens, Bucharest.

26. Ε Δεν μπορώ να συνδεθώ την ώρα του ραντεβού. Θα μπορούσα να συνδεθώ κάποια άλλη στιγμή;

Α. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε, εγκαίρως, την αδυναμία σύνδεσής σας την προκαθορισμένη ώρα του ραντεβού, μπορείτε να το προγραμματίσετε εκ νέου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ερώτηση 11.

27. Ε Βρίσκομαι εκτός του σπιτιού μου. Πώς θα συνδεθώ μαζί σας στη βιντεοκλήση;

Α. Μπορείτε να συνδεθείτε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, αρκεί να έχετε

πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω οποιασδήποτε συσκευής (κινητό, tablet, laptop κ.λπ.). Θα χρειαστεί να κάνετε χρήση του προγράμματος Microsoft Teams, το οποίο θα πρέπει να έχετε ήδη εγκαταστήσει στη συσκευή σας. Αφού αποκτήσετε πρόσβαση ανοίγετε το μήνυμα e-mail που λάβατε για την επιβεβαίωση της κράτησης του ραντεβού σας, πατάτε τον σχετικό σύνδεσμο (link) και επιλέγετε το εικονίδιο «Συμμετοχή στη συνάντηση».

28. Ε Αν δεν έχω το e-mail επιβεβαίωσης μπορώ να συνδεθώ με άλλον τρόπο;

Α. Όχι, δεν μπορείτε να συνδεθείτε με άλλον τρόπο. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβατε το e-mail επιβεβαίωσης, θα πρέπει να κλείσετε νέο ραντεβού. Εφιστούμε την προσοχή σας στην προσεκτική συμπλήρωση του e-mail σας, στη φόρμα κράτησης του ραντεβού σας. Τυχόν λανθασμένη συμπλήρωσή του, συνεπάγεται αδυναμία σύνδεσης στη βιντεοκλήση.

29. Ε Μπορώ να σας καλέσω τηλεφωνικά ή στο τηλέφωνο από το οποίο με καλείτε;

Α. Όχι, δεν μπορείτε να μας καλέσετε τηλεφωνικά διότι η διαδικασία εξυπηρέτησης από την Υπηρεσία myAADElive είναι αποκλειστικά διαδικτυακή. Μπορείτε να καλέσετε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο 2131621000. Ωστόσο, εάν χρειαστεί να επικοινωνήσει η Υπηρεσία μαζί σας για οποιονδήποτε λόγο σχετικό με την αίτηση την οποία υποβάλλατε, θα σας καλέσουμε στο τηλέφωνο επικοινωνίας που δηλώσατε, όταν κάνατε την κράτηση του ραντεβού σας.

30. Ε Ποιος παρευρίσκεται στη βιντεοκλήση;

Α. Στη βιντεοκλήση παρευρίσκεται μόνο ο άμεσα ενδιαφερόμενος, ο οποίος είναι υποχρεωτικά ενήλικος με δικαιοπρακτική ικανότητα (δηλαδή δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση).

31. Ε Μπορώ να εξουσιοδοτήσω τρίτο πρόσωπο να συνδεθεί;

Α. Όχι, στη διαδικασία αυτή δεν μπορείτε να εκπροσωπηθείτε από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση. Νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ολοκληρώνουν τη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ & Κλειδάριθμου και Κλειδάριθμου, συνδεόμενοι με τους κωδικούς τους στις αντίστοιχες εφαρμογές υποβολής της αίτησης, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ταυτοποίηση.

32. Ε Μπορώ να εξυπηρετηθώ σε άλλη γλώσσα εκτός από την ελληνική;

Α. Ναι, η συνομιλία κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

33. Ε Δεν μιλάω ελληνικά ή αγγλικά. Μπορώ να συνδεθώ έχοντας έναν διερμηνέα μαζί μου;

Α. Όχι, στην Υπηρεσία μας δεν μπορείτε να εξυπηρετηθείτε με διερμηνέα ή μεταφραστή.

34. Ε. Ποια είναι τα ταυτοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται κατά τη βιντεοκλήση;

Α. Τα ταυτοποιητικά έγγραφα που επιδεικνύονται πρωτότυπα κατά την βιντεοκλήση είναι κατά περίπτωση:

- Ταυτότητα σε ισχύ: Αστυνομική ταυτότητα, στρατιωτική ταυτότητα, ταυτότητα Σωμάτων Ασφαλείας, ταυτότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς κ.λπ.

- Διαβατήριο σε ισχύ:

Προσοχή. Οι Έλληνες πολίτες κάτοικοι Ελλάδος ταυτοποιούνται αποκλειστικά με την αστυνομική τους ταυτότητα, ενώ οι κάτοικοι εξωτερικού και με το διαβατήριο, εφόσον δεν έχουν Ελληνική ταυτότητα σε ισχύ.

- `Αδεια διαμονής σε ισχύ:

Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα επιδεικνύουν, εκτός από το διαβατήριο, και τη σχετική άδεια διαμονής ή το στοιχείο που αποδεικνύει τη νόμιμη διαμονή στη χώρα σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι αναρτημένα στις σχετικές ιστοσελίδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

35. Ε. Δεν έχω μαζί μου την πρωτότυπη αστυνομική ταυτότητα. Με καλύπτει η φωτογραφία της ταυτότητας που έχω στο κινητό μου ή η εφαρμογή Gov.gr wallet για να ταυτοποιηθώ;

Α. Όχι, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της υπηρεσίας ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση γίνεται με την επίδειξη στην κάμερα, του πρωτότυπου (σε φυσική μορφή) εγγράφου ταυτοποίησης (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας κ.λπ.).

36. Ε. Ενώ έχω επισυνάψει την ταυτότητα γιατί θα πρέπει να την επιδείξω στην κάμερα;

Α. Η επίδειξη των εγγράφων ταυτοποίησης στην κάμερα γίνεται για λόγους απόδειξης της ταυτοπροσωπίας, σε συνδυασμό με την επιβεβαίωση των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων στις οποίες έχει πρόσβαση η ΑΑΔΕ.

37. Ε Δεν έχω μαζί μου το έγγραφο ταυτοποίησής μου. Μπορώ να ολοκληρώσω την βιντεοκλήση;

Α. Όχι, απαραίτητη προϋπόθεση ολοκλήρωσης της βιντεοκλήσης είναι η επίδειξη και καταγραφή του πρωτότυπου εν ισχύ στοιχείου ταυτοποίησης.

38. Ε. Δεν έχω ενημερώσει ποτέ το Μητρώο της ΔΟΥ με το έγγραφο ταυτοποίησής μου. Μπορώ να ολοκληρώσω τη βιντεοκλήση;

Α. Δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη βιντεοκλήση. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση του εγγράφου ταυτοποίησής σας στο σύστημα του Μητρώου της ΔΟΥ σας. Αν το ταυτοποιητικό έγγραφο έχει μεταβληθεί σε σχέση με την αρχική ενημέρωση του Μητρώου, δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή στο myAADElive και θα πρέπει πρώτα να προβείτε στη σχετική δήλωση μεταβολής μέσω του εντύπου Δ210 και της διαδικασίας που περιγράφεται στην ερώτηση 7.

39. Ε. Μπορώ να εξυπηρετηθώ με φωτοτυπία της ταυτότητας;

Α. Όχι, για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά την βιντεοκλήση απαιτείται η επίδειξη του εν ισχύ πρωτότυπου εγγράφου ταυτοποίησης.

40. Ε. Είμαι καταχωρημένος στο Μητρώο με αστυνομική ταυτότητα αλλά αυτή την στιγμή έχω μαζί μου το ελληνικό μου διαβατήριο. Μπορώ να ταυτοποιηθώ με αυτό;

Α. Όχι, για την ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτοπροσωπίας που πραγματοποιείται κατά την βιντεοκλήση, θα πρέπει το έγγραφο ταυτοποίησης που επιδεικνύεται να είναι το ίδιο με αυτό που είναι καταχωρημένο στο υποσύστημα Μητρώου του TAXIS.

41. Ε. Είμαι αστυνομικός/λιμενικός/πυροσβέστης και δεν έχω δηλώσει τη νέα μου ταυτότητα στο Μητρώο του TAXIS. Μπορώ να εξυπηρετηθώ από την Υπηρεσία σας;

Α. Όχι, θα πρέπει προηγουμένως να δηλώσετε την νέα σας ταυτότητα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, προκειμένου να ενημερωθεί η εικόνα σας στο υποσύστημα Μητρώου

TAXIS.

42. Ε. Είμαι πολίτης τρίτης χώρας κάτοικος Ελλάδος. Έκτος από το διαβατήριο και τη βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής, χρειάζεται να επιδείξω και την άδεια διαμονής που έχει λήξει;

Α. Ναι, κατά τη συναλλαγή πολιτών τρίτων χωρών με δημόσιες Υπηρεσίες, στις οποίες προσκομίζουν τη βεβαίωση υποβολής αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής, η οποία έχει λήξει, θα πρέπει να επισυνάπτετε και να επιδεικνύετε παράλληλα το διαβατήριο και την προς ανανέωση (ληγμένη) άδεια διαμονής.

43. Ε. Έχω εκδώσει έγγραφα μέσω Gov.gr. Χρειάζεται να τα επιδείξω και εκτυπωμένα στην κάμερα;

Α. Όχι, εφόσον επιβεβαιώνεται η εγκυρότητά των εγγράφων σας με σχετικό έλεγχο. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επιβεβαίωση, πρέπει να επιδείξετε επικυρωμένη εκτύπωση ως ακριβές αντίγραφο.

44. Ε Η άδεια διαμονής μου έχει λήξει. Μπορώ να ολοκληρώσω τη βιντεοκλήση;

Α. Οι αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας, ταυτοποιούνται με τον αριθμό της εν ισχύ άδειας διαμονής τους. Αν κατά τη βιντεοκλήση έχει λήξει ο αρχικά εκδοθείς τίτλος διαμονής αλλά έχει υποβληθεί η απαιτούμενη ηλεκτρονική αίτηση ανανέωσης των κατά περίπτωση τίτλων διαμονής όλων των κατηγοριών (άδειες διαμονής, δελτία διαμονής και δελτία μόνιμης διαμονής), οι οποίοι χορηγούνται σε πολίτες τρίτης χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4251/2014 και του π.δ.106/2007, και η ακρίβεια των στοιχείων και η ισχύς της εκδοθείσας ηλεκτρονικής βεβαίωσης διασταυρωθεί ηλεκτρονικά από τις δημόσιες Υπηρεσίες, είτε μέσω διαλειτουργικότητας με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε μέσω αναζήτησης στην Ηλεκτρονική Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https://pf.emigrants.ypes.gr/pf/), αφού θα επιδειχθεί η άδεια διαμονής που έχει λήξει μπορεί να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

45. Ε Η αίτηση για ΑΦΜ και ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ είναι μία ή διαφορετικές;

Α. Η αίτηση για ΑΦΜ είναι ταυτόχρονα και αίτηση για Κλειδάριθμο. Υπάρχει ανεξάρτητη αίτηση για απόδοση Κλειδάριθμου, εφόσον υπάρχει ήδη ΑΦΜ.

46. Ε. Πώς/πού θα βρω την ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης ΑΦΜ και Κλειδάριθμου;

Α. Από την αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), επιλέγετε στην ενότητα myAADE την ενότητα «ΑΦΜ & Κλειδάριθμος» και στη συνέχεια πάλι την επιλογή «ΑΦΜ & Κλειδάριθμος». Κατά την είσοδο στην εφαρμογή με την επιλογή «Ενεργώ για τον εαυτό μου» εμφανίζεται η ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης ΑΦΜ & Κλειδάριθμου, προς συμπλήρωση, χωρίς χρήση κωδικών.

47. Ε Με τι είδους χαρακτήρες θα συμπληρώσω την αίτησή μου;

Α. Τα στοιχεία του υπόχρεου, δηλώνονται με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Τα στοιχεία των Ελλήνων και των Κυπρίων με ταυτότητα ή διαβατήριο, αναγράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες και τα στοιχεία των αλλοδαπών, με λατινικούς χαρακτήρες. Προτείνεται η χρήση κεφαλαίων χαρακτήρων.

48. Ε. Σε ποιό σημείο της αίτησης επισυνάπτω τα δικαιολογητικά;

Α. Στην τελευταία καρτέλα της αίτησης με τίτλο «Επισυναπτόμενα / Δήλωση Συμφωνίας», υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και Επισύναψης Αρχείων/Δικαιολογητικών Αίτησης.

49. Ε Κάνοντας καινούρια αίτηση πρέπει να κλείσω νέο ραντεβού;

Α. Δεν χρειάζεται να κλείσετε νέο ραντεβού. Μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία της κράτησής σας με το νέο αριθμό αίτησης. Τα στοιχεία της κράτησής σας, σας έχουν αποσταλεί με ενημερωτικό μήνυμα στο e-mail που δηλώθηκε κατά την κράτηση του ραντεβού σας.

50. Ε Πώς μπορώ να διορθώσω την αίτησή μου;

Α. Μπορείτε να διορθώσετε την αίτησή σας μέσω της διαδικασίας ανάκτησης αίτησης, όπως περιγράφεται στην ερώτηση 52. Ξανακλείνετε ραντεβού ή ξαναπερνάτε στην ουρά της άμεση βιντεοκλήσης με τον πρώτο διαθέσιμο υπάλληλο (FAA).

51. Ε. Κατόπιν διόρθωσης της προηγούμενης αίτησής μου, είναι αναγκαίο να κλείσω νέο ραντεβού;

Α. Όταν διορθώνετε την αίτηση, πριν το προγραμματισμένο ραντεβού, δεν χρειάζεται να κλείσετε νέο ραντεβού.

Όταν διορθώνετε την αίτηση την ώρα του ραντεβού, ο εκπρόσωπος της ΑΑΔΕ, με τον οποίο πραγματοποιείτε την βιντεοκλήση, θα σας ενημερώσει για το αν θα πρέπει να κλείσετε νέο ραντεβού ή αν θα σας περιμένει να ξανασυνδεθείτε κατά την διάρκεια του προγραμματισμένου ραντεβού ή σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

52. Ε. Πώς κάνουμε ανάκτηση και τροποποίηση της αίτησης;

Α. Μπορείτε να τροποποιήσετε την αίτησή σας μέσω της διαδικασίας Ανάκτησης αίτησης.

Για να προχωρήσετε σε Ανάκτηση της αίτησής σας, θα επιλέξετε την εφαρμογή «ΑΦΜ & Κλειδάριθμος» από τη σχετική ενότητα του myAADE, κατόπιν «Ενεργώ για τον εαυτό μου», και στο κάτω μέρος της σελίδας «Ανάκτηση Αίτησης».

Η ανάκτηση πραγματοποιείται με την καταχώριση του αριθμού της αίτησης και του αριθμού ταυτοποιητικού εγγράφου και μπορεί να γίνει είτε για τροποποίηση της αίτησης είτε για επιλογή άλλου τρόπου ταυτοποίησης.

Αν πρέπει να γίνει τροποποίηση/διόρθωση της αίτησης, κάποιες επιλογές αρχικοποιούνται (χάνονται οι τιμές που είχαν καταχωρηθεί) και δεν εμφανίζονται τα δικαιολογητικά που είχαν αρχικά επισυναφθεί, ώστε η συμπλήρωση και επισύναψη να γίνουν εκ νέου.

Με την υποβολή της αίτησης, αυτή παίρνει νέο αριθμό τον οποίο το σύστημα συνδέει με τον προηγούμενο, και επιλέγεται εκ νέου τρόπος ταυτοποίησης. Αν η ανάκτηση της αίτησης γίνει μόνο για την επιλογή άλλου τρόπου ταυτοποίησης, όλα τα πεδία και δικαιολογητικά παραμένουν ως είχαν, δεν αποδίδεται στην αίτηση άλλος αριθμός, απλώς ανοίγουν οι επιλογές των τρόπων ταυτοποίησης.

53. Ε.Όταν κάνω ανάκτηση της αρχικής αίτησης θα πρέπει να υποβάλλω ξανά όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά;

Α. Ναι, πρέπει να επισυναφθούν εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά, εφόσον η ανάκτηση γίνεται για τροποποίηση της αίτησης.

54. Ε. Είχα επισυνάψει τα δικαιολογητικά μου σε προηγούμενη αίτηση. Δεν μπορείτε να τα ανακτήσετε εσείς από αυτήν;

Α. Όχι, θα πρέπει να επισυναφθούν εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά στην νέα σας αίτηση.

55. Ε. Είναι υποχρεωτικά όλα τα πεδία της αίτησης για συμπλήρωση;

Α. Όχι, συμπληρώνονται τα απαραίτητα πεδία, κατά περίπτωση.

56. Ε. Στην ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης ΑΦΜ, στην σελίδα «Γενικές Πληροφορίες» πρέπει να συμπληρώσω το πεδίο «Δικαστική Συμπαράσταση»;

Α. Ναι, είναι υποχρεωτικό πεδίο.

Επιλέγετε ότι ισχύει, κατά περίπτωση.

Αν συμπληρωθεί το πεδίο της δικαστικής συμπαράστασης με την επιλογή «ΝΑΙ», δεν μπορείτε αν είστε ο ίδιος, να συνεχίσετε τη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον δικαστικό συμπαραστάτη.

57. Ε Ποια είναι η έννοια της δικαστικής συμπαράστασης και ποιός ο σκοπός της;

Α. Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση στην οποία τίθεται ενήλικο

πρόσωπο, όταν αποφασίζεται από δικαστήριο ότι είτε λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, είτε λόγω σωματικής αναπηρίας, αδυνατεί να φροντίζει μόνος του για τις υποθέσεις του, είτε όταν λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού εκθέτει στον κίνδυνο τον εαυτό του, το σύζυγό του, τους κατιόντες του ή τους ανιόντες του

(1666 ΑΚ).

Τα αποτελέσματα της δικαστικής συμπαράστασης αρχίζουν από τη δημοσίευση της απόφασης (άρθρο 1681 ΑΚ). Στο Φορολογικό Μητρώο καταχωρείται το πρόσωπο σε κατάσταση δικαστικής συμπαράστασης και παράλληλα καταχωρείται η σχέση του δικαστικού συμπαραστάτη, τον οποίο διορίζει το δικαστήριο και ο οποίος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος που ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα του συμπαραστατούμενου για όλες τις δικαιοπρακτικές ενέργειες, ώστε να δεσμεύεται νομικά.

58. Ε Κατά την συμπλήρωση της αίτησης απόκτησης ΑΦΜ και Κλειδάριθμου ως κάτοικος εξωτερικού και συγκεκριμένα στα στοιχεία ταυτοποίησης, ενώ έχω βάλει στοιχεία διαβατηρίου, η εφαρμογή δεν μου επιτρέπει να προχωρήσω αν δεν συμπληρώσω στοιχεία άδειας παραμονής. Τί χρειάζεται να κάνω;

Α. Η εφαρμογή, σας επιτρέπει να προχωρήσετε μόνο εφόσον συμπληρώσετε τα στοιχεία του διαβατηρίου. Εάν ωστόσο δεν είναι δυνατό να ολοκληρώσετε την αίτηση, στο πεδίο της ζητούμενης άδειας διαμονής μπορείτε να επαναλάβετε τα στοιχεία του διαβατηρίου.

59. Ε. Έχω κυπριακή ταυτότητα. Ποιόν αριθμό αναγράφω; Τί είδος ταυτότητας αναγράφω; Σε ποια γλώσσα αναγράφω τα προσωπικά μου στοιχεία;

Α. Εάν η κυπριακή σας ταυτότητα έχει εκδοθεί πριν το 2015, αναγράφετε τον αριθμό εγγράφου που αναφέρεται στη μπροστινή όψη της ταυτότητάς σας. Αν η ταυτότητά σας έχει εκδοθεί μετά το 2015, αναγράφετε τον αριθμό που αναφέρεται στη μπροστινή όψη της ταυτότητας, στην επάνω δεξιά γωνία της. Συνήθως προηγούνται δύο γράμματα με λατινικούς χαρακτήρες (CR.... ή ΗΤ....) μπροστά από τον αριθμό.

Ως είδος ταυτότητας, επιλέγετε ταυτότητα ευρωπαϊκής ένωσης. Τα στοιχεία σας αναγράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες.

60. Ε. Πώς αναγράφονται τα στοιχεία των Κυπρίων;

Α. Αναγράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες σε κάθε περίπτωση (ταυτότητα ή διαβατήριο).

61. Ε. Με ποιόν τρόπο κάνουμε ακύρωση της αίτησης για ΑΦΜ;

Α. Δεν μπορείτε να κάνετε ακύρωση της αίτησης για ΑΦΜ.

Η αίτηση διαγράφεται αυτόματα από το σύστημα, εφόσον δεν έχει γίνει κράτηση για ραντεβού.

62. Ε. Η απόδοση του ΑΦΜ θα μου χορηγηθεί με κάποιο επίσημο έγγραφο;

Α. Ναι, η βεβαίωση απόδοσης του ΑΦΜ, σας αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον υπάλληλο που σας εξυπηρέτησε και στο e-mail που δηλώσατε στην αίτησή σας. Η βεβαίωση θα σας αποσταλεί μετά την ολοκλήρωση της βιντεοκλήσης ή σε μεταγενέστερο χρόνο, εντός του ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας.

63. Ε. Σε ποιό e-mail θα αποσταλεί η βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ;

Α. Στο e-mail που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτησή σας.

64. Ε. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ψηφιακή Αίτηση Απόκτησης ΑΦΜ και Κλειδάριθμου;

Α. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω, τα οποία υποβάλλονται κατά περίπτωση:

Το έγγραφο ταυτοποίησης κατά περίπτωση (ταυτότητα - διαβατήριο, άδεια διαμονής ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς κ.λπ.) σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών στην περίπτωση που τα στοιχεία δεν αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες, αποστέλλεται ευκρινές φωτοαντίγραφο, μεταφρασμένο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς.

Πληρεξούσιο έγγραφο ή Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο της υπογραφής για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του φορολογικού εκπροσώπου και το ταυτοποιητικό του έγγραφο. Αν έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα από την ελληνική, χρειάζεται Επισημείωση της Χάγης - Σφραγίδα Apostille και μετάφραση αυτού.

Υπεύθυνη δήλωση του φορολογικού εκπροσώπου είτε από το gov.gr, είτε από το ΚΕΠ με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία αποδέχεται το ορισμό του ως φορολογικού εκπροσώπου. Ληξιαρχική πράξη γάμου/συμφώνου συμβίωσης.

Τα ανωτέρω αναφέρονται στις αποφάσεις Α.1185/23-11-2023 και Α.1190/1-12-2023.

65. Ε. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται να επισυναφθούν για την απόδοση ΑΦΜ και Κλειδάριθμου κατοίκου εξωτερικού;

Α. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

- Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού φορολογικού εκπροσώπου με βεβαίωση γνησίου υπογραφής. Στα έγγραφα αυτά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία ταυτοποίησης και ο ΑΦΜ του φορολογικού εκπροσώπου.

- Υπεύθυνη Δήλωση του φορολογικού εκπροσώπου περί αποδοχής του ορισμού του.

- Ταυτοποιητικά έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητα Ε.Ε., κ.λπ.)

66. Ε. Έχω ελληνική ταυτότητα, ελληνικό διαβατήριο και διαβατήριο χώρας εξωτερικού. Με ποιό έγγραφο μπορώ να βγάλω ΑΦΜ;

Α. Για τους Έλληνες πολίτες τα έγγραφα ταυτοποίησης αναφέρονται στην ερώτηση 34. Σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε υπηκοότητα άλλης χώρας θα κάνετε χρήση του αντίστοιχου διαβατηρίου ή ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης.

67. Ε. Τα έγγραφά μου έχουν Επισημείωση της Χάγης - σφραγίδα apostille στην αγγλική γλώσσα. Χρειάζεται να είναι μεταφρασμένα και στα ελληνικά;

Α. Ναι, τα αλλοδαπά έγγραφα που προσκομίζονται στις δημόσιες Υπηρεσίες, άρα και στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εφόσον δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα θα πρέπει να προσκομίζονται νομίμως επικυρωμένα με συνημμένη πλήρη μετάφρασή τους στα ελληνικά, από τα κατά νόμο αρμόδια πρόσωπα.

68. Ε. Δηλώνω έγγαμος χωρίς ΑΦΜ συζύγου. Απαιτείται να επισυνάψω κάποιο δικαιολογητικό;

Α. Ναι, χρειάζεται να επισυνάψετε Ληξιαρχική πράξη γάμου ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του γάμου.

69. Ε. Έχω υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από πιστοποιημένο υπάλληλο Κύπρου. Χρειάζεται και Επισημείωση της Χάγης - Σφραγίδα apostille;

Α. Ναι, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα και για να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα πρέπει προηγουμένως να έχει τεθεί επί αυτών, η επισημείωση της Χάγης (σφραγίδα apostille). Εφόσον η θεώρηση είναι στην αγγλική γλώσσα, απαιτείται μετάφρασή της στην ελληνική.

70. Ε. Έχω πληρεξούσιο με επισημείωση της Χάγης - Σφραγίδα apostille με το οποίο ορίζω φορολογικό εκπρόσωπο. Σε ποιό σημείο το καταχωρώ στην ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης ΑΦΜ;

Α. Στην σελίδα «Σχετιζόμενος ΑΦΜ» στο πεδίο «Αποδεικτικό Έγγραφο», επιλέγετε «Πληρεξούσιο» ενώ ως «Αριθμό Εγγράφου», καταχωρείτε τον αύξοντα αριθμό του apostille και ως «Ημ. Εγγράφου», την ημερομηνία θεώρησης αυτού.

71. Ε. Πού επισυνάπτω τα απαιτούμενα έγγραφα για την απόδοση ΑΦΜ και Κλειδάριθμου;

Α. Στην τελευταία καρτέλα της ηλεκτρονικής Αίτησης Απόκτησης ΑΦΜ & Κλειδαρίθμου, με τίτλο «Επισυναπτόμενα/Δήλωση Συμφωνίας», μπορείτε να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

72. Ε. Πώς επισυνάπτω (μορφή και μέγεθος) στην αίτηση τα δικαιολογητικά;

Α. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε όλα μαζί είτε το καθένα ξεχωριστά. Μπορείτε να επισυνάψετε μέχρι 10 αρχεία. Το μέγιστο μέγεθος του κάθε συνημμένου είναι 3MB. Οι τύποι αρχείων που μπορείτε να επισυνάψετε είναι: pdf, png, jpg, jpeg, gif.

73. Ε. Δεν μπορώ να ανεβάσω τα δικαιολογητικά στην αίτηση ΑΦΜ. Μπορώ να τα στείλω με e-mail;

Α. Όχι, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, επισυνάπτονται στην ψηφιακή Αίτηση Απόκτησης ΑΦΜ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

74. Ε. Μπορώ να επισυνάψω δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες, από πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα τα οποία δεν έχω στα χέρια μου;

Α. Όχι, διότι τα δικαιολογητικά που θα επισυνάψετε στην αίτησή σας θα πρέπει κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης να τα επιδείξετε ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα.

75. Ε. Αν δεν έχω το πρωτότυπο πληρεξούσιο, μπορώ να επισυνάψω το ακριβές του αντίγραφο από δικηγόρο;

Α. Ναι, θα πρέπει στην επικύρωση να αναφέρεται ότι είναι ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου.

76. Ε. Πώς θα κάνω σμίκρυνση αρχείων, σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερα από 3 MB;

Α. Μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος ενός ή περισσότερων αρχείων κάνοντας χρήση κάποιου από τα προγράμματα συμπίεσης pdf αρχείων που υπάρχουν στο διαδίκτυο.

77. Ε. Πώς μπορώ να σπάσω ένα μεγάλο αρχείο σε μικρότερα ώστε να μπορούν να επισυναφθούν;

Α. Μπορείτε να «σπάσετε» ένα μεγάλο αρχείο pdf σε επιμέρους μικρότερα αρχεία κάνοντας χρήση ενός κατάλληλου προγράμματος που θα βρείτε στο διαδίκτυο.

78. Ε. Πώς μετατρέπω αρχεία που θα επισυνάψω από άλλη μορφοποίηση σε pdf;

Α. Μπορείτε να μετατρέψετε αρχεία άλλης μορφής σε αρχεία pdf, κάνοντας χρήση του κατάλληλου προγράμματος μετατροπής αρχείων, το οποίο μπορείτε να βρείτε κάνοντας σχετική αναζήτηση στο διαδίκτυο.

79. Ε. Πώς μπορώ να επισυνάψω πολλά αρχεία στην αίτηση;

Α. Μπορείτε να επισυνάψετε καθένα αρχείο ξεχωριστά ή όλα ταυτόχρονα.

Για να επισυνάψετε περισσότερα από ένα αρχεία στην ψηφιακή σας αίτηση αρκεί να τα επιλέξετε ταυτόχρονα, έχοντας «πατημένο» το πλήκτρο CTRL στο πληκτρολόγιό σας.

Πριν προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησης, ελέγξτε ότι τα αρχεία που επιλέξατε εμφανίζονται στο αριστερό μέρος της τελευταίας καρτέλας της αίτησης.

80. Ε. Τι είναι ο Κλειδάριθμος;

Α. Ο Κλειδάριθμος, είναι ο κωδικός ο οποίος είναι απαραίτητος στη διαδικασία για την ενεργοποίηση των κωδικών του λογαριασμού ενός νέου ή παλιού χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται πρόσβαση μέσω Κωδικών TAXISnet, δηλαδή τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου.

Σας αποστέλλεται μετά την υποβολή και έγκριση της αίτησης απόδοσης ΑΦΜ και Κλειδάριθμου, ή για όσους έχουν ήδη ΑΦΜ, της αίτησης εγγραφής/επανεγγραφής ως χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου, μέσω της απόκτησης κωδικών TAXISnet.

81. Ε. Πώς μπορώ να εγγραφώ στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δημοσίου; Πώς θα αποκτήσω κωδικούς TAXISnet;

Α. Ο υποψήφιος νέος χρήστης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δημοσίου συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του, δηλώνοντας το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος. Από την επιλογή «ΑΦΜ & Κλειδάριθμος» στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ, επιλέξτε «Κλειδάριθμος» και στην επόμενη οθόνη «Εγγραφή», αν εγγράφεστε για πρώτη φορά στις υπηρεσίες και «Επανεγγραφή» αν έχετε ήδη εγγραφεί στις ψηφιακές υπηρεσίες και απωλέσατε την πρόσβασή σας.

Στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο του προσώπου: Φυσικό και στην επόμενη σελίδα «Ενεργώ για τον εαυτό μου».

Μπορείτε επίσης να εξουσιοδοτήσετε τρίτο Φυσικό Πρόσωπο για να ολοκληρώσει για λογαριασμό σας τη διαδικασία ή να υποβάλει αίτηση για εσάς Νόμιμος Εκπρόσωπος.

Στις περιπτώσεις της εκπροσώπησης δεν απαιτείται περαιτέρω ταυτοποίηση και δεν χρησιμοποιείται ως εκ τούτου η εφαρμογή του myAADElive. Επισημαίνεται ότι η απόδοση Κλειδάριθμου σε Μη Φυσικό Πρόσωπο δεν απαιτεί επιπλέον ταυτοποίηση του εκπροσώπου που υποβάλει αίτηση, επομένως δεν χρησιμοποιείται η επιλογή της Υπηρεσίας myAADElive.

82. Ε. Μπορεί να παραλάβει τον Κλειδάριθμο από την Υπηρεσία myAADElive τρίτο πρόσωπο που έχει εξουσιοδότηση;

Α. Όχι, ο ΑΦΜ και Κλειδάριθμος ή ο Κλειδάριθμος από την Υπηρεσία myAADElive, αποδίδεται μόνο στον ίδιο τον φορολογούμενο.

83. Ε. Πού θα κάνω αίτηση για Κλειδάριθμο;

Α. Η αίτηση για Κλειδάριθμο πραγματοποιείται μέσω της αρχικής σελίδας του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ, ΑΑΔΕ/myAADE/ ΑΦΜ & Κλειδάριθμος/Κλειδάριθμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/myklidarithmos. Εναλλακτικά, πληκτρολογείτε απευθείας: https://www1.aade.gr/registration/chooseRegistrationType.htm.

Και στην περίπτωση του Κλειδάριθμου, απαιτείται πρόσωπο με πρόσωπο ταυτοποίηση, και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Υπηρεσία myAADElive, μόνο στην περίπτωση Φυσικού Προσώπου που ενεργεί για τον εαυτό του.

84. Ε. Μπορώ να αλλάξω το e-m^il που δήλωσα στην αίτηση του Κλειδάριθμου, σε μεταγενέστερο χρόνο;

Α. Ναι, μπορείτε μέσα από τον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ «myAADE», στο πεδίο «Μητρώο & Επικοινωνία», να δηλώσετε και να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως τηλέφωνο κινητό -σταθερό, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου e-mail κ.λπ..

85. Ε. Ποια πεδία θα πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση του Κλειδάριθμου για το ραντεβού με την Υπηρεσία myAADElive;

Α. Συμπληρώνονται όλα τα πεδία με αστερίσκο. Σε περίπτωση αδυναμίας αυτόματης ταυτοποίησης, εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε τον Κλειδάριθμο ύστερα από ραντεβού με την Υπηρεσία myAADElive μπορείτε να επιλέξετε το πεδίο «Δεν διατίθεται το κατάλληλο ταυτοποιητικό έγγραφο ή δεν υπάρχει κινητό ελληνικού παρόχου ή/και λογαριασμός σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα». Στη συνέχεια επιλέγετε τον τρόπο ταυτοποίησή σας, είτε μέσω άμεσης βιντεοκλήσης με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο (FAA) της ΑΑΔΕ, είτε με προγραμματισμένο ραντεβού για βιντεοκλήση με υπάλληλο της ΑΑΔΕ.

86. Ε. Αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης Κλειδάριθμου μέσω της Υπηρεσίας myAADElive, μπορώ να απευθυνθώ στη ΔΟΥ για την παραλαβή του ή να ζητήσω να μου αποσταλεί ηλεκτρονικά;

Α. Ο φορολογούμενος διαθέτει τρείς επιλογές για την χορήγηση Κλειδάριθμου:

- Ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως. Εφόσον έχετε έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο είστε αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος και αριθμό κινητού τηλεφώνου που διασταυρώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με την εταιρεία (πάροχο) κινητής τηλεφωνίας όπου ανήκει, ο Κλειδάριθμος αποστέλλεται πλήρως αυτοματοποιημένα σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) και το δεύτερο μέσω γραπτού μηνύματος (SMS).

- Κλείνοντας ραντεβού για πραγματοποίηση βιντεοκλήσης μέσω της Υπηρεσίας myAADElive.

- Κλείνοντας ραντεβού με το Μητρώο του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης οποιασδήποτε ΔΟΥ.

Η αλλαγή του τρόπου ταυτοποίησης πραγματοποιείται με ανάκτηση της αίτησης.

87. Ε. Όταν κάνω νέα αίτηση για Κλειδάριθμο, θα πρέπει να κλείσω νέο ραντεβού;

Α. Ο εκπρόσωπος της ΑΑΔΕ, με τον οποίο πραγματοποιείτε την βιντεοκλήση θα σας ενημερώσει για το αν θα πρέπει να κλείσετε νέο ραντεβού ή αν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης κατά την διάρκεια του ραντεβού σας, ή σε μεταγενέστερο χρόνο, εντός του ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας.

88. Ε. Στην αίτηση του Κλειδάριθμου δεν έχω σταθερό τηλέφωνο για να συμπληρώσω. Τί μπορώ να κάνω;

Α. Μπορείτε να συμπληρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο στο συγκεκριμένο πεδίο.

89. Ε. Έκανα αίτηση για κλειδάριθμο αλλά δε μου έρχεται ο κωδικός επιβεβαίωσης e-mail. Τί πρέπει να κάνω;

Α. Βεβαιωθείτε ότι έχετε γράψει σωστά το e-mail σας. Τέλος, ελέγξτε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία του λογαριασμού σας.

90. Ε. Πώς μπορώ να κάνω αίτηση επανεγγραφής;

Α. Με τον ίδιο τρόπο που συμπληρώνετε την σχετική αίτηση εγγραφής φυσικού προσώπου στις υπηρεσίες του TAXISnet, όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω. Η διαδρομή που ακολουθείτε από την εφαρμογή ΑΦΜ&Κλειδάριθμος είναι Κλειδάριθμος/Επανεγγραφή.

91. Ε. Σε πόση ώρα θα έρθει ο Κλειδάριθμος μετά τη βιντεοκλήση;

Α. Η αποστολή του Κλειδάριθμου γίνεται άμεσα. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξει κάποια πιθανή καθυστέρηση για διάφορους λόγους. Προτείνεται να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία στο e-mail σας.

92. Ε. Τι θα κάνω όταν παραλάβω τον Κλειδάριθμο;

Α. Ο Κλειδάριθμος χρησιμοποιείται μόνο για την ενεργοποίηση των κωδικών του TAXISnet. Το e-mail του Κλειδάριθμου που θα σας αποσταλεί, περιλαμβάνει εκτός από τον Κλειδάριθμο και τον σύνδεσμο που θα ακολουθήσετε, με τα βήματα και τις οδηγίες για την ενεργοποίηση των κωδικών σας.

93. Ε. Πώς κάνω ενεργοποίηση Κλειδάριθμου;

Α. Ο Κλειδάριθμος δεν ενεργοποιείται. Χρησιμοποιείται στη διαδικασία ενεργοποίησης των κωδικών TAXISnet.

94. Ε. Πώς θα ενεργοποιήσω τον Λογαριασμό Χρήστη (UserAccount) στο TAXISnet;

Α. Για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό, απαιτείται να γνωρίζετε τρεις (3) κωδικούς:

- το όνομα χρήστη (username)

- τον κωδικό πρόσβασης (password), που επιλέξατε κατά την υποβολή της αίτησής σας, καθώς και

- τον Κλειδάριθμο.

Στη συνέχεια επιλέγετε την υπηρεσία «Ενεργοποίηση Λογαριασμού» από τις Υπηρεσίες Πιστοποίησης.

95. Ε. Σε πόσες μέρες πρέπει να ενεργοποιηθεί ο Κλειδάριθμος;

Α. Η ενεργοποίηση του Κλειδάριθμου πρέπει να γίνεται άμεσα.

96. Ε. Επιθυμώ να λάβω Κλειδάριθμο ως κάτοικος εξωτερικού και τα στοιχεία μου στο Μητρώο είναι μισά στα ελληνικά και μισά στα αγγλικά. Μπορώ να λάβω Κλειδάριθμο;

Α. Όχι, θα πρέπει να απευθυνθείτε πρώτα στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ για επικαιροποίηση στοιχείων με βάση το ταυτοποιητικό στοιχείο που θα προσκομίσετε. Κατόπιν, συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτηση για Κλειδάριθμο με βάση το ταυτοποιητικό έγγραφο και κλείνετε ραντεβού με την Υπηρεσία μας.

97. Ε. Τι συμπληρώνω στο username και password στην αίτηση Κλειδάριθμου;

Α. Στα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης αναφέρονται οδηγίες για τη δημιουργία ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password). Επισημαίνεται ότι ο κωδικός πρόσβασης χαρακτηρίζεται προσωρινός καθώς θα ζητηθεί να αλλάξει κατά τη διαδικασία της ενεργοποίησης.

Ειδικά για το όνομα χρήστη (username), σας δίνεται η επιλογή προτεινόμενου username, πατώντας το πλήκτρο δεξιά του σχετικού πεδίου. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τους κωδικούς σας.

98. Ε. Μπορώ να ορίσω σαν όνομα χρήστη (username) και κωδικό χρήστη (password) τα προτεινόμενα από την εφαρμογή;

Α. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής προτεινόμενου ονόματος χρήστη (username). Δεν προτείνεται κωδικός χρήστη (password).

99. Ε. Πρέπει να αποθηκεύσω το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που καταχωρώ στην αίτηση για Κλειδάριθμο;

Α. Ναι, είναι απαραίτητο να σημειώσετε προσωρινά το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) διότι θα σας ζητηθούν κατά τη διαδικασία της ενεργοποίησης του λογαριασμού σας στο TAXISnet.

100. Ε. Επιθυμώ να συμπληρώσω την αίτηση του Κλειδάριθμου για το ανήλικο τέκνο μου. Στο όνομα χρήστη (username) και στον κωδικό πρόσβασης (password) τί θα συμπληρώσω;

Α. Στο όνομα χρήστη (username) και στον κωδικό πρόσβασης (password) συμπληρώνετε νέους κωδικούς TAXISnet. Αυτούς, θα τους χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για το ανήλικο τέκνο σας. Σε καμία περίπτωση δεν συμπληρώνετε τους δικούς σας προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

101. Ε. Πώς θα παραλάβω τον Κλειδάριθμο;

Α. Μετά την ολοκλήρωση της βιντεοκλήσης με τον εκπρόσωπο της AAΔE, ο Κλειδάριθμος σας αποστέλλεται στο e-mail που δηλώσατε στη σχετική αίτηση.

102. Ε. Σε ποιό e-mail θα αποσταλεί ο Κλειδάριθμος;

Α. Στο e-mail που καταχωρήσατε στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής στις υπηρεσίες για τις οποίες χρειάζονται κωδικοί TAXISnet.

103. Ε. Τι προβλέπεται στις περιπτώσεις που δεν έχω παραλάβει τον Κλειδάριθμο με e-mail;

Α. Η αποστολή του Κλειδάριθμου γίνεται στο e-mail που έχει επιβεβαιωθεί κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Θα πρέπει να ελέγχετε τόσο την εισερχόμενη όσο και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας για την παραλαβή του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος. Αν παρόλα αυτά διαπιστώσετε ότι δεν το έχετε λάβει, τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε νέα αίτηση εγγραφής και να επαναλάβετε την διαδικασία της βιντεοκλήσης για την αποστολή νέου ηλεκτρονικού μηνύματος που να περιέχει έναν νέο Κλειδάριθμο.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: