Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΚ 01/04-03-2022

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τα έτη 2022, 2023 και 2024 για τους όρους και αμοιβές των ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

Στη Ρόδο σήμερα 27/12/2021 μεταξύ αφ΄ ενός της «Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου» όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής Κον. Χρήστο Μιχαλάκη και τον Γενικό Γραμματέα Κον Αναστάσιο Χατζηλιαμή και αφ΄ ετέρου του «Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου» όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού Κον. Δημήτριο Σαλαχούρη και τη Γενική Γραμματέα Κα Πορτοκαλένια Βρατσάλη, οι οποίοι εξουσιοδοτήθηκαν νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα, αναφορικά με την παρακάτω περιγραφόμενη συλλογική σύμβαση εργασίας και ειδικότερα ως προς τους όρους αμοιβής, τον τρόπο και τις συνθήκες εργασίας των διπλωματούχων ξεναγών που παρέχουν τις εργασίες τους στα τουριστικά γραφεία Ρόδου.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Οι νόμιμες αμοιβές των ξεναγών Ρόδου για την περίοδο από την 01.01.2022 έως και την 31.12.2022 συνεφωνήθη να έχουν σε ευρώ ως ακολούθως:

1) Γύρος Πόλεως (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο ή Ακρόπολη), διάρκεια μέχρι 3 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

73,90€

2) Γύρος Πόλεως (με Μουσείο ή Καστέλο ή Ακρόπολη), διάρκεια μέχρι 4 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

82,40 €

3) Γύρος Πόλεως (με Μουσείο και Καστέλο, ή με Μουσείο και Ακρόπολη, ή με Καστέλο και Ακρόπολη), διάρκεια μέχρι 4 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

90,00 €

4) Εκτός Πόλεως, διάρκεια μέχρι 5 ώρες:

α) Λίνδος

β) φιλέρημος - Κάμειρος

γ) Φιλέρημος - Πεταλούδες

δ) Πεταλούδες - Κάμειρος

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

82,40 €

5) Εκτός Πόλεως, διάρκεια μέχρι 5 ώρες (Φιλέρημος - Πεταλούδες - Κάμειρος)

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

90,00 €

6) Ημερήσια Λίνδος, διάρκεια μέχρι 8 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

118,40 €

7) Ημερήσια (Φιλέρημος - Πεταλούδες - Κάμειρος), διάρκεια μέχρι 8 ώρες:

8) Εύρος Νήσου, διάρκεια μέχρι 9 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

140,10 €

9) α. Πόλη - φιλέρημος, χερσαία (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο), διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

β. Πόλη - Καλλιθέα, χερσαία (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο), διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

γ. Πόλη - Πεταλούδες (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο), διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

δ. Πόλη - Εφτά πηγές (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο), διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

ε. Λίνδος - Εφτά πηγές ή Λίνδος - Καλλιθέα, διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

97,60 €

10) Κάμειρος -΄Εμπωνα, διάρκεια μέχρι 5 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

79,60€

11) Ποδηλατική ξενάγηση μισής μέρας, διάρκεια μέχρι 4 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

116,10 €

Ποδηλατική ξενάγηση ολόκληρης μέρας, διάρκεια μέχρι 8 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

169,50 €

12) Για ξεναγούμενα άτομα κρουαζιερόπλοιων ή κρουαζιεροπλάνων ή πολεμικών σκαφών άλλων σκαφών:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

82,40 €

α) Ημίσεια μέρα, εντός ή εκτός πόλεως, μέχρι 5 ώρες (Γύρος πόλεως, Λίνδος)

β) Κόμπακτ (συμπυκνωμένη), χωρίς Μουσείο ή Καστέλο, μέχρι 5 ώρες (Πόλη - Λίνδος, Πόλη - Φιλέρημος, Πεταλούδες - Πόλη): 97,60 €

Εφόσον η Κόμπακτ (συμπυκνωμένη) περιέχει και Μουσείο ή Καστέλο, χορηγείται το πρόσθετο ποσό των: 23,70 €

13) Νυχτερινός γύρος πόλεως με καραβάκι (ΛΑΤΕΡΝΑ), μέχρι 6 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

152,80 €

14) Νυχτερινός γύρος πόλεως χωρίς καραβάκι (ΛΑΤΕΡΝΑ) μέχρι 5 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

128,60 €

15) Ολοήμερη ξενάγηση (χωρίς επιστροφή ενδιάμεσα), μέχρι 8 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

α) Λίνδος - Πόλη 169,50 €

β) Λίνδος - Φιλέρημος 169,50 €

γ) Λίνδος - Πεταλούδες 169,50 €

δ) Πόλη - Πεταλούδες 169,50 €

ε) Γύρος Νήσου αμείβεται όπως η παράγραφος 8.

16) Θρησκευτικός γύρος, διάρκεια μέχρι 9 ώρες:

Ως θρησκευτικός γύρος ορίζεται η εκδρομή που περιλαμβάνει την επίσκεψη χριστιανικών εκκλησιών και μοναστηριών:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

169,90 €

17) Επί εκδρομικών πλοίων, διάρκεια μέχρι 9 ώρες

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

α) κατά μήκος παραλίας Ρόδου 150,80 €

β) Σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου 150,80 €

(Σύμη, Χάλκη, κ.λπ., εκτός Κω και Πάτμου)

18) Εκδρομή Τήλος - Νίσυρος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερωριών):

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

195,10 €

19) Πεζοπορία μέχρι 4 ώρες

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

87,20 €

Πεζοπορία μέχρι 8 ώρες

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

140,10 €

20) Δίγλωσση ξενάγηση

Η δίγλωσση ξενάγηση αμείβεται επί πλέον της αμοιβής της εκδρομής με:

α) Μισή μέρα και ολοήμερη με έναν προορισμό ή αρχαιολογικό χώρο: 40,80 €

β) Ολοήμερη με πέραν του ενός προορισμού ή αρχαιολογικού χώρου: 64,40 €

21) Επί πλέον των 50 ξεναγούμενων, η ξενάγηση αμείβεται με 1,70 € κατ΄ άτομο. Ανώτατος αριθμός ξεναγούμενων για κάθε ξεναγό 65 άτομα.

22) Θεωρείται ολοήμερος εκδρομή, είτε τοπική είτε κρουαζιερόπλοιου, η καλύπτουσα βάσει προγράμματος πρωινές και απογευματινές ώρες και μέχρι συμπλήρωσης του κατά Νόμου ωραρίου. Για ξενάγηση που διαρκεί περισσότερο των χρόνων που καθορίζονται στις παραπάνω παραγράφους της παρούσης, ο ξεναγός θα λαμβάνει ως υπερωρία για τις μη νυχτερινές ώρες το ποσόν των 18,50 € ανά ώρα και για τις νυχτερινές ώρες το ποσόν των 23,10 € ανά ώρα.

23) Για εκδρομή που αρχίζει από Κάλαθο Λίνδου και νοτιότερα στην ανατολική πλευρά και από Θεολόγο και νοτιότερα στη δυτική πλευρά του νησιού, για ξενάγηση τουριστών, καταβάλλεται επί πλέον στον ξεναγό το ποσό των 18,90 €.

24) Η ολοήμερη ξενάγηση, εκτός νήσου, επιβαρύνει τον τουριστικό πράκτορα πέραν της καθοριζόμενης αμοιβής από την παρούσα. Για κάθε ξεναγό καταβάλλονται για πρόγευμα 7,20 €, για γεύμα 18,00 €, και για δείπνο 18,00 €, όπως ακόμα και τα έξοδα παραμονής, διανυκτέρευσης, μεταφοράς από την κατοικία του και με επιστροφή. Ο τουριστικός πράκτορας δεν θα υποχρεούται στην καταβολή των πιο πάνω ποσών, εφ΄ όσον θα αναλάβει τη δαπάνη αυτών τρίτος, κατόπιν εγγράφου εντολής του τουριστικού πράκτορα.

25) Χορηγείται πρόσθετο εφάπαξ ποσό 23,70 € για κάθε επί πλέον επίσκεψη σε αρχαιολογικό αξιοθέατο χώρο, (Λίνδο ή Κάμειρο ή φιλέρημο ή Πεταλούδες), επί της αμοιβής των ως άνω περιγραφόμενων εκδρομών.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον ξεναγό «ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ» (voucher), για κάθε ξενάγηση, ανεξαρτήτου διάρκειάς της. Αυτή μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, πρέπει όμως να εκδίδεται και να παραδίδεται στον ξεναγό, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη πολυήμερης ξενάγησης και τουλάχιστον δέκα (10) ώρες πριν την έναρξη μονοήμερης (μισής ή ολόκληρης ημέρας) ξενάγησης. Κατά τα άλλα, ισχύουν τα άρθρα ΤΕΤΑΡΤΟ, ΠΕΜΠΤΟ και ΕΚΤΟ της παρούσης ΣΣΕ.

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ

Οι ξεναγοί εισπράττουν το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα αδείας και δικαιούνται άδεια. Οι αμοιβές των Κυριακών και αργιών προσαυξάνονται κατά ποσοστό 75% υπολογιζόμενου επί των αμοιβών που πρέπει να λάβει ο ξεναγός για τις υπηρεσίες ξενάγησης που παρείχε κατά την Κυριακή ή την ημέρα της αργίας.

Ως αργίες, σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, ορίζονται οι κάτωθι:

Η 1η Ιανουαρίου, η εορτή των Θεοφανίων (6η Ιανουαρίου), η 25η Μαρτίου, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου), η 28η Οκτωβρίου, η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου) και η 26η Δεκεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η υπηρεσία του ξεναγού αρχίζει και τελειώνει στον χρόνο που καθορίζεται από τον τουριστικό πράκτορα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Σ.Σ.Ε., καθοριζομένων ταυτοχρόνως και του τόπου και της διαδρομής από όπου θα αρχίζει και θα ολοκληρώνεται αυτή, προτιμώμενου πάντοτε του εγγράφου προγράμματος που θα χορηγεί το τουριστικό γραφείο προς τον ξεναγό.

Σε περίπτωση επιστροφής της εκδρομής σε τόπο διαφορετικό από αυτόν της εκκίνησης, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος να μεριμνήσει για τη μετάβαση του ξεναγού στο σημείο εκκίνησης της εκδρομής, σε συνεννόηση με τον ξεναγό και εφόσον αυτός αδυνατεί να μετακινηθεί με ιδία μέσα.

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ

Υπεύθυνος για την εκτέλεση της ξενάγησης, καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής από την έναρξη μέχρι το τέλος της, θα είναι ο ξεναγός, ο οποίος θα ρυθμίζει σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του τουριστικού πράκτορα τη διάρκεια της ξενάγησης, τις σταθμεύσεις, διελεύσεις, διαλείμματα κλπ. και σε περίπτωση που υπάρχει στο λεωφορείο διαθέσιμη κενή θέση, θα καταλαμβάνει κάθισμα στην πρώτη σειρά των καθισμάτων των επιβατών.

ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ

Εάν η εκτέλεση της ξενάγησης ακυρωθεί από τον τουριστικό πράκτορα μέσα σε 24 ώρες πριν από την έναρξή της, τότε ο ξεναγός θα αμείβεται σαν να είχε εκτελέσει την ξενάγηση, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος ή ανωτέρα βία. Ο ξεναγός, εάν δεν προσέλθει στην προγραμματισθείσα ξενάγηση, και εφόσον δεν έχει ειδοποιηθεί μέσα στο προαναφερθέν 24ωρο ο τουριστικός πράκτορας, τότε θα υποχρεούται να καταβάλλει στον τελευταίο ως αποζημίωση ποσόν που θα αντιστοιχεί με τα όσα θα ελάμβανε αυτός. Ο σπουδαίος λόγος και η ανωτέρα βία ισχύουν και στην πιο πάνω δεύτερη περίπτωση. Εφόσον εντός του 24ώρου, ο τουριστικός πράκτορας θα εξεύρει στον ξεναγό αντίστοιχη εργασία σε άλλο στην περίπτωση αυτή δεν θα υποχρεωθεί στην καταβολή της της αποζημίωσης εκτός εάν υπάρχει διαφορά με την αμοιβή της εκδρομής, θα καταβληθεί αυτή.

ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ

Ως μισή ημέρα εκδρομής θεωρείται η εκδρομή που αρχίζει από τις πρωινές ώρες μέχρι και τη 13.30 μ.μ. κατά ανώτατο όριο. Η απογευματινή εκδρομή αρχίζει μετά τη 13.30 μ.μ. και είναι διάρκειας μέχρι πέντε ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου πράκτορα. Η έναρξη της εκδρομής μετά την 18ηυ ώρα θεωρείται εσπερινή και εμπίπτει στο νυκτερινό τιμολόγιο, ως προς τις ώρες από 22.00 και μετά, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 18 του πρώτου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ

Σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της παρούσης, η πρόσληψη του ξεναγού, για τις εκδρομές που διενεργούνται από τα τουριστικά πρακτορεία, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ ΕΝΑΤΟ

Απαγορεύεται η ξενάγηση από τον ίδιο ξεναγό σε τρεις ή περισσότερες γλώσσες κατά την ίδια εκδρομή.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ

Ο τουριστικός πράκτορας είναι υποχρεωμένος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, να ζητεί εγγράφως τις υπηρεσίες του ξεναγού από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Διπλωματούχων ξεναγών, μελών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Σε περίπτωση που ένα είδος ξενάγησης δεν προβλέπεται από την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας και τις κείμενες διατάξεις, οι όροι και η αμοιβή αυτής καθορίζονται μετά από κοινή συμφωνία του τουριστικού πράκτορα και του ξεναγού ή σε περίπτωση γενικότερης διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, με την παρουσία των συλλογικών οργάνων τους, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων της παρούσης Σ.Σ.Ε. Σε καμία περίπτωση όμως οι αποδοχές δεν μπορεί να είναι κατώτερες της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Συγκροτείται επιτροπή δεοντολογίας η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και τρία μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Η επιτροπή θα συνεδριάζει μία φορά κάθε μήνα με σκοπό τη διευθέτηση προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν και από τους δύο συμβαλλόμενους κατά τη διάρκεια της συνεργασίας των δύο και εφαρμογής της παρούσης ΣΣΕ.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Στις διατάξεις της παρούσης υπάγονται αυτοί μόνο από τους διπλωματούχους ξεναγούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγματικά με σχέση εξηρτημένης εργασίας.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

α) Οι οφειλές αδείας, επιδόματος αδείας και αποζημίωση μη ληφθείσης αδείας παρελθόντων ετών θα υπολογίζονται ως εξής: Δώρο Χριστουγέννων: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 12,5%, Δώρο Πάσχα: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 15,38%, Επίδομα Αδείας: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 8%, Αποζημίωση Αδείας: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 8%.

β) Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από τους νόμους, διατάγματα, Υπουργικές αποφάσεις, πάσης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις (ΣΣΕ ή ΔΑ), εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας,

γ) Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι όλων των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η διάρκεια της παρούσης ΣΣΕ ορίζεται σε τρία (3) έτη, αρχίζοντας από την 01.01.2022 και λήγοντας την 31.12.2024.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

Για ό,τι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Οι νόμιμες αμοιβές των ξεναγών Ρόδου για την περίοδο από την 01.01.2023 έως και την 31.12.2023 συνεφωνήθη να έχουν σε ευρώ ως ακολούθως:

1) Γύρος Πόλεως (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο ή Ακρόπολη), διάρκεια μέχρι 3 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

75,40 €

2) Γύρος Πόλεως (με μουσείο ή Καστέλο ή Ακρόπολη), διάρκεια μέχρι 4 ώρες

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

84,00 €

3) Γύρος Πόλεως (με Μουσείο και Καστέλο, ή με Μουσείο και Ακρόπολη, ή με Καστέλο και Ακρόπολη), διάρκεια μέχρι 4 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

91,80 €

4) Λίνδος μισή μέρα, διάρκεια μέχρι 5 ώρες

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

90,00 €

5) Εκτός Πόλεως, διάρκεια μέχρι 5 ώρες:

α) Φιλέρημος - Κάμειρος β) φιλέρημος - Πεταλούδες γ) Πεταλούδες - Κάμειρος

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

84,00 €

6) Εκτός Πόλεως, διάρκεια μέχρι 5 ώρες (φιλέρημος - Πεταλούδες - Κάμειρος)

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

91,80 €

7) Ημερήσια Λίνδος, διάρκεια μέχρι 8 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

118,40 €

8) Ημερήσια (Φιλέρημος - Πεταλούδες - Κάμείρος), διάρκεια μέχρι 8 ώρες

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

118,40 €

9) Γύρος Νήσου, διάρκεια μέχρι 9 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

140,10 €

10) α. Πόλη - Φιλέρημος, χερσαία (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο), διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

β. Πόλη - Καλλιθέα, χερσαία (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο), διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

γ. Πόλη - Πεταλούδες (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο), διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

δ. Πόλη - Εφτά πηγές (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο), διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

ε. Λίνδος - Εφτά πηγές ή Λίνδος - Καλλιθέα, διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

99,60 €

11) Κάμειρος -Έμπαινα, διάρκεια μέχρι 5 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

81,20 €

12) Ποδηλατική ξενάγηση μισής μέρας, διάρκεια μέχρι 4 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

118,40 €

Ποδηλατική ξενάγηση ολόκληρης μέρας, διάρκεια μέχρι 8 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

169,50 €

13) Για ξεναγούμενα άτομα κρουαζιερόπλοιων ή κρουαζιεροπλάνων ή πολεμικών σκαφών ή άλλων σκαφών: Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

α) Ημίσεια μέρα, εντός πόλεως (Γύρος πόλεως), μέχρι 4 ώρες 84,00 €

β) Ημίσεια μέρα εκτός πόλεως (Λίνδος), μέχρι 5 ώρες 90,00 €

γ) Κόμπακτ (συμπυκνωμένη), χωρίς Μουσείο ή Καστέλο, μέχρι 5 ώρες (Πόλη - Λίνδος, Πόλη Φιλέρημος, Πεταλούδες - Πόλη): 99,60 €

Εφόσον η Κόμπακτ ακτ (συμπυκνωμένη) περιέχει και Μουσείο ή Καστέλο, χορηγείται το πρόσθετο ποσό των: 24,20 €

14) Νυχτερινός γύρος πόλεως με καραβάκι (ΛΑΤΕΡΝΑ), μέχρι 6 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

155,90 €

15) Νυχτερινός γύρος πόλεως χωρίς καραβάκι (ΛΑΤΕΡΝΑ) μέχρι 5 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

131,20 €

16) Ολοήμερη ξενάγηση (χωρίς επιστροφή ενδιάμεσα), μέχρι 8 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

α) Λίνδος - Πόλη 169,50 €

β) Λίνδος - Φιλέρημος 169,50 €

γ) Λίνδος - Πεταλούδες 169,50 €

δ) Πόλη - Πεταλούδες 169,50 €

ε) Γύρος Νήσου αμείβεται όπως η παράγραφος 8.

17) Θρησκευτικός γύρος, διάρκεια μέχρι 9 ώρες:

Ως θρησκευτικός γύρος ορίζεται η εκδρομή που περιλαμβάνει την επίσκεψη χριστιανικών εκκλησιών και μοναστηριών:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

169,60 €

18) Επί εκδρομικών πλοίων, διάρκεια μέχρι 9 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

α) Κατά μήκος παραλίας Ρόδου 150,80 €

β) Σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου 150,80 €

(Σύμη, Χάλκη, κ.λπ., εκτός Κω και Πάτμου)

19) Εκδρομή Τήλος - Νίσυρος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερωριών):

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

195,10 €

20) Πεζοπορία μέχρι 4 ώρες

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

88,90 €

Πεζοπορία μέχρι 8 ώρες

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

140,10 €

21) Δίγλωσση ξενάγηση

Η δίγλωσση ξενάγηση αμείβεται επί πλέον της αμοιβής της εκδρομής με:

α) Μισή μέρα και ολοήμερη με έναν προορισμό ή αρχαιολογικό χώρο: 41,60 €

β) Ολοήμερη με πέραν του ενός προορισμού ή αρχαιολογικού χώρου: 65,70 €

22) Επί πλέον των 50 ξεναγούμενων, η ξενάγηση αμείβεται με 1,70 € κατ΄ άτομο. Η χρέωση δεν ισχύει εάν η ξενάγηση γίνεται με συσκευές ενδοεπικοινωνίας. Ανώτατος αριθμός ξεναγούμενων για κάθε ξεναγό 60 άτομα.

23) Θεωρείται ολοήμερος εκδρομή, είτε τοπική είτε κρουαζιερόπλοιου, η καλύπτουσα βάσει προγράμματος πρωινές και απογευματινές ώρες και μέχρι συμπλήρωσης του κατά Νόμου ωραρίου. Για ξενάγηση που διαρκεί περισσότερο των χρόνων που καθορίζονται στις παραπάνω παραγράφους της παρούσης, ο ξεναγός θα λαμβάνει ως υπερωρία για τις μη νυχτερινές ώρες το ποσόν των 18,90 € ανά ώρα και για τις νυχτερινές ώρες το ποσόν των 23,60 € ανά ώρα.

24) Για εκδρομή που αρχίζει από Κάλαθο Λίνδου και νοτιότερα στην ανατολική πλευρά και από Θεολόγο και νοτιότερα στη δυτική πλευρά του νησιού, για ξενάγηση τουριστών, καταβάλλεται επί πλέον στον ξεναγό το ποσό των 19,30 €.

25) Η ολοήμερη ξενάγηση, εκτός νήσου, επιβαρύνει τον τουριστικό πράκτορα πέραν της καθοριζόμενης αμοιβής από την παρούσα. Για κάθε ξεναγό καταβάλλονται για πρόγευμα 7,30 €, για γεύμα 18,40 €, και για δείπνο 18,40 €, όπως ακόμα και τα έξοδα παραμονής, διανυκτέρευσης, μεταφοράς από την κατοικία του και με επιστροφή. Ο τουριστικός πράκτορας δεν θα υποχρεούται στην καταβολή των πιο πάνω ποσών, εφ΄ όσον θα αναλάβει τη δαπάνη αυτών τρίτος, κατόπιν εγγράφου εντολής του τουριστικού πράκτορα.

26) Χορηγείται πρόσθετο εφάπαξ ποσό 24,20 € για κάθε επί πλέον επίσκεψη σε αρχαιολογικό αξιοθέατο χώρο, (Λίνδο ή Κάμειρο ή Φιλέρημο ή Πεταλούδες), επί της αμοιβής των ως άνω περιγραφόμενων εκδρομών.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον ξεναγό «ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ» (voucher), για κάθε ξενάγηση, ανεξαρτήτου διάρκειας της. Αυτή μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, πρέπει όμως να εκδίδεται και να παραδίδεται στον ξεναγό, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη πολυήμερης ξενάγησης και τουλάχιστον δέκα (10) ώρες πριν την έναρξη μονοήμερης (μισής ή ολόκληρης ημέρας) ξενάγησης. Κατά τα άλλα, ισχύουν τα άρθρα ΤΕΤΑΡΤΟ, ΠΕΜΠΤΟ και ΕΚΤΟ της παρούσης ΣΣΕ.

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ

Οι ξεναγοί εισπράττουν το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα αδείας και δικαιούνται άδεια. Οι αμοιβές των Κυριακών και αργιών προσαυξάνονται κατά ποσοστό 75% υπολογιζόμενου επί των αμοιβών που πρέπει να λάβει ο ξεναγός για τις υπηρεσίες ξενάγησης που παρείχε κατά την Κυριακή ή την ημέρα της αργίας.

Ως αργίες, σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, ορίζονται οι κάτωθι:

Η 1η Ιανουαρίου, η εορτή των Θεοφανίων (6η Ιανουαρίου), η 25η Μαρτίου, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου), η 28η Οκτωβρίου, η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου) και η 26η Δεκεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η υπηρεσία του ξεναγού αρχίζει και τελειώνει στον χρόνο που καθορίζεται από τον τουριστικό πράκτορα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Σ.Σ.Ε., καθοριζομένων ταυτοχρόνως και του τόπου και της διαδρομής από όπου θα αρχίζει και θα ολοκληρώνεται αυτή, προτιμώμενου πάντοτε του εγγράφου προγράμματος που θα χορηγεί το τουριστικό γραφείο προς τον ξεναγό.

Σε περίπτωση επιστροφής της εκδρομής σε τόπο διαφορετικό από αυτόν της εκκίνησης, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος να μεριμνήσει για τη μετάβαση του ξεναγού στο σημείο εκκίνησης της εκδρομής, σε συνεννόηση με τον ξεναγό και εφόσον αυτός αδυνατεί να μετακινηθεί με ίδια μέσα.

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ

Υπεύθυνος για. την εκτέλεση της ξενάγησης, καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής από την έναρξη μέχρι το τέλος της, θα είναι ο ξεναγός, ο οποίος θα ρυθμίζει σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του τουριστικού πράκτορα τη διάρκεια της ξενάγησης, τις σταθμεύσεις, διελεύσεις, διαλείμματα κλπ. και σε περίπτωση που υπάρχει στο λεωφορείο διαθέσιμη κενή θέση, θα καταλαμβάνει κάθισμα στην πρώτη σειρά των καθισμάτων των επιβατών.

ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ

Εάν η εκτέλεση της ξενάγησης ακυρωθεί από τον τουριστικό πράκτορα μέσα σε 24 ώρες πριν από την έναρξή της, τότε ο ξεναγός θα αμείβεται σαν να είχε εκτελέσει την ξενάγηση, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος ή ανωτέρα βία. Ο ξεναγός, εάν δεν προσέλθει στην προγραμματισθείσα ξενάγηση, και εφόσον δεν έχει ειδοποιηθεί μέσα στο προαναφερθέν 24ωρο ο τουριστικός πράκτορας, τότε θα υποχρεούται να καταβάλλει στον τελευταίο ως αποζημίωση ποσόν που θα αντιστοιχεί με τα όσα θα ελάμβανε αυτός. Ο σπουδαίος λόγος και η ανωτέρα βία ισχύουν και στην πιο πάνω δεύτερη περίπτωση. Εφόσον εντός του 24ώρου, ο τουριστικός πράκτορας θα εξεύρει στον ξεναγό αντίστοιχη εργασία σε άλλο εργοδότη, στην περίπτωση αυτή δεν θα υποχρεωθεί στην καταβολή της αποζημίωσης, εκτός εάν υπάρχει διαφορά με την αμοιβή της εκδρομής, θα καταβληθεί αυτή.

ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ

Ως μισή ημέρα εκδρομής θεωρείται η εκδρομή που αρχίζει από τις πρωινές ώρες μέχρι και τη 13.30 μ.μ. κατά ανώτατο όριο. Η απογευματινή εκδρομή αρχίζει μετά τη 13.30 μ.μ. και είναι διάρκειας μέχρι πέντε ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου πράκτορα. Η έναρξη της εκδρομής μετά την 18ην ώρα θεωρείται εσπερινή και εμπίπτει στο νυκτερινό τιμολόγιο, ως προς τις ώρες από 22.00 και μετά, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 18 του πρώτου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ

Σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της παρούσης, η πρόσληψη του ξεναγού, για τις εκδρομές που διενεργούνται από τα τουριστικά πρακτορεία, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ ΕΝΑΤΟ

Απαγορεύεται η ξενάγηση από τον ίδιο ξεναγό σε τρεις ή περισσότερες γλώσσες κατά την ίδια εκδρομή.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ

Ο τουριστικός πράκτορας είναι υποχρεωμένος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, να ζητεί εγγράφως τις υπηρεσίες του ξεναγού από το γραφείο Εξυπηρέτησης Διπλωματούχων ξεναγών μελών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Σε περίπτωση που ένα είδος ξενάγησης δεν προβλέπεται από την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας και τις κείμενες διατάξεις, οι όροι και η αμοιβή αυτής καθορίζονται μετά από κοινή συμφωνία του τουριστικού πράκτορα και του ξεναγού ή σε περίπτωση γενικότερης διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, με την παρουσία των συλλογικών οργάνων τους, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων της παρούσης Σ.Σ.Ε. Σε καμία περίπτωση όμως οι αποδοχές δεν μπορεί να είναι κατώτερες της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Συγκροτείται επιτροπή δεοντολογίας η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και τρία μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Η επιτροπή θα συνεδριάζει μία φορά κάθε μήνα με σκοπό τη διευθέτηση προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν και από τους δύο συμβαλλόμενους κατά τη διάρκεια της συνεργασίας των δύο και εφαρμογής της παρούσης ΣΣΕ.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Στις διατάξεις της παρούσης υπάγονται αυτοί μόνο από τους διπλωματούχους ξεναγούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγματικά με σχέση εξηρτημένης εργασίας.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

α) Οι οφειλές αδείας, επιδόματος αδείας και αποζημίωση μη ληφθείσης αδείας παρελθόντων ετών θα υπολογίζονται ως εξής: Δώρο Χριστουγέννων: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 12,5%, Δώρο Πάσχα: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 15,38%, Επίδομα Αδείας: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 8%, Αποζημίωση Αδείας: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 8%.

β) Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από τους νόμους, διατάγματα, Υπουργικές αποφάσεις, πάσης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις (ΣΣΕ ή ΔΑ), εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας,

γ) Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι όλων των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η διάρκεια της παρούσης ΣΣΕ ορίζεται σε τρία (3) έτη, αρχίζοντας από την 01.01.2022 και λήγοντας την 31.12.2024.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

Για ό,τι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Οι νόμιμες αμοιβές των ξεναγών Ρόδου για την περίοδο από την 01.01.2024 έως και την 31.12.2024 συνεφωνήθη να έχουν σε ευρώ ως ακολούθως:

1) Γύρος Πόλεως (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο ή Ακρόπολη), διάρκεια μέχρι 3 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

77,70 €

2) Γύρος Πόλεως (με Μουσείο ή Καστέλο ή Ακρόπολη), διάρκεια μέχρι 4 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

86,50 €

3) Γύρος Πόλεως (με Μουσείο και Καστέλο, ή με Μουσείο και Ακρόπολη, ή με Καστέλο και Ακρόπολη), διάρκεια μέχρι 4 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

94,60 €

4) Λίνδος μισή μέρα, διάρκεια μέχρι 5 ώρες

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

92,70 €

5) Εκτός Πόλεως, διάρκεια μέχρι 5 ώρες:

α) Φιλέρημος - Κάμειρος β) Φιλέρημος - Πεταλούδες γ) Πεταλούδες - Κάμειρος

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

86,50 €

6) Εκτός Πόλεως, διάρκεια μέχρι 5 ώρες (Φιλέρημος - Πεταλούδες - Κάμείρος)

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

94,60 €

7) Ημερήσια Λίνδος, διάρκεια μέχρι 8 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

118,40 €

8) Ημερήσια (Φιλέρημος - Πεταλούδες - Κάμειρος), διάρκεια μέχρι 8 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

118,40 €

9) Γύρος Νήσου, διάρκεια μέχρι 9 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

140,10 €

10) α. Πόλη - Φιλέρημος, χερσαία (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο), διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

β. Πόλη - Καλλιθέα, χερσαία (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο), διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

γ. Πόλη - Πεταλούδες (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο), διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

ε. Λίνδος - Εφτά πηγές ή Λίνδος Καλλιθέα, διάρκεια 5 ώρες.

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

102,60 €

11) Κάμετρος - Έμπωνα, διάρκεια 5 ώρες

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

83,60 €

12) Ποδηλατική ξενάγηση μισής μέρας, διάρκεια μέχρι 4 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

122,00 €

Ποδηλατική ξενάγηση ολόκληρης μέρας, διάρκεια μέχρι 8 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

169,50 €

13) Για ξεναγούμενα άτομα κρουαζιερόπλοιων ή κρουαζίεροπλάνων ή πολεμικών σκαφών ή άλλων σκαφών: Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

α) Ημίσεια μέρα εντός πόλεως (Γύρος πόλεως), μέχρι 4 ώρες 86,50 €

β) Ημίσεια μέρα εκτός πόλεως (Λίνδος), μέχρι 5 ώρες 92,70 €

γ) Κόμπακτ (συμπυκνωμένη), χωρίς Μουσείο ή Καστέλο, μέχρι 5 ώρες (Πόλη - Λίνδος, Πόλη - Φιλέρημος, Πεταλούδες - Πόλη): 102,60 €

Εφόσον η Κόμπακτ (συμπυκνωμένη) περιέχει και Μουσείο ή Καστέλο, χορηγείται το πρόσθετο ποσό των: 24,90 €

14) Νυχτερινός γύρος πόλεως με καραβάκι (ΛΑΤΕΡΝΑ), μέχρι 6 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

160,60 €

15) Νυχτερινός γύρος πόλεως χωρίς καραβάκι (ΛΑΤΕΡΝΑ) μέχρι 5 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

135,10 €

16) Ολοήμερη ξενάγηση (χωρίς επιστροφή ενδιάμεσα), μέχρι 8 ώρες: Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

α) Λίνδος - Πόλη 169,50 €

β) Λίνδος - Φιλέρημος 169,50 €

γ) Λίνδος - Πεταλούδες 169,50 €

δ) Πόλη - Πεταλούδες 169,50 €

ε) Γύρος Νήσου αμείβεται όπως η παράγραφος 8.

17) Θρησκευτικός γύρος, διάρκεια μέχρι 9 ώρες:

Ως θρησκευτικός γύρος ορίζεται η εκδρομή που περιλαμβάνει την επίσκεψη χριστιανικών εκκλησιών και μοναστηριών:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

169,60 €

18) Επί εκδρομικών πλοίων, διάρκεια μέχρι 9 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

α) Κατά μήκος παραλίας Ρόδου 150,80 €

β) Σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου 150,80 €

(Σύμη, Χάλκη, κ.λπ., εκτός Κω και Πάτμου)

19) Εκδρομή Τήλος - Νίσυρος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερωριών):

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

195,10 €

20) Πεζοπορία μέχρι 4 ώρες

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

91,60 €

Πεζοπορία μέχρι 8 ώρες

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

140,10 €

21) Δίγλωσση ξενάγηση

Η δίγλωσση ξενάγηση αμείβεται επί πλέον της αμοιβής της εκδρομής με:

α) Μισή μέρα και ολοήμερη με έναν προορισμό ή αρχαιολογικό χώρο: 42,80 €

β) Ολοήμερη με πέραν του ενός προορισμού ή αρχαιολογικού χώρου: 67,70 €

22) Επί πλέον των 50 ξεναγούμενων, η ξενάγηση αμείβεται με 1,80 € κατ΄ άτομο. Η χρέωση δεν ισχύει εάν η ξενάγηση γίνεται με συσκευές ενδοεπικοινωνίας. Ανώτατος αριθμός ξεναγούμενων για κάθε ξεναγό 60 άτομα.

23) Θεωρείται ολοήμερος εκδρομή, είτε τοπική είτε κρουαζιερόπλοιου, η καλύπτουσα βάσει προγράμματος πρωινές και απογευματινές ώρες και μέχρι συμπλήρωσης του κατά Νόμου ωραρίου. Για ξενάγηση που διαρκεί περισσότερο των χρόνων που καθορίζονται στις παραπάνω παραγράφους της παρούσης, ο ξεναγός θα λαμβάνει ως υπερωρία για τις μη νυχτερινές ώρες το ποσόν των 19,50 € ανά ώρα και για τις νυχτερινές ώρες το ποσόν των 24,30 € ανά ώρα.

24) Για εκδρομή που αρχίζει από Κάλαθο Λίνδου και νοτιότερα στην ανατολική πλευρά και από Θεολόγο και νοτιότερα στη δυτική πλευρά του νησιού, για ξενάγηση τουριστών, καταβάλλεται επί πλέον στον ξεναγό το ποσό των 19,90 €.

25) Η ολοήμερη ξενάγηση, εκτός νήσου, επιβαρύνει τον τουριστικό πράκτορα πέραν της καθοριζόμενης αμοιβής από την παρούσα. Για κάθε ξεναγό καταβάλλονται για πρόγευμα 7,50 €, για γεύμα 19,00 €, και για δείπνο 19,00 €, όπως ακόμα και τα έξοδα παραμονής, διανυκτέρευσης, μεταφοράς από την κατοικία του και με επιστροφή. Ο τουριστικός πράκτορας δεν θα υποχρεούται στην καταβολή των πιο πάνω ποσών, εφ΄ όσον θα αναλάβει τη δαπάνη αυτών τρίτος, κατόπιν εγγράφου εντολής του τουριστικού πράκτορα.

26) Χορηγείται πρόσθετο εφάπαξ ποσό 24,90 € για κάθε επί πλέον επίσκεψη σε αρχαιολογικό αξιοθέατο χώρο, (Λίνδο ή Κάμειρο ή Φιλέρημο ή Πεταλούδες), επί της αμοιβής των ως άνω περιγραφόμενων εκδρομών.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον ξεναγό «ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ» (voucher), για κάθε ξενάγηση ανεξαρτήτου διάρκειάς της. Αυτή μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, πρέπει όμως να εκδίδεται και να παραδίδεται στον ξεναγό, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη πολυήμερης ξενάγησης και τουλάχιστον δέκα (10) ώρες πριν την έναρξη μονοήμερης (μισής ή ολόκληρης ημέρας) ξενάγησης. Κατά τα άλλα, ισχύουν τα άρθρα ΤΕΤΑΡΤΟ, ΠΕΜΠΤΟ και ΕΚΤΟ της παρούσης ΣΣΕ.

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ

«

Πλαίσιο κειμένου: «

Οι ξεναγοί εισπράττουν το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα αδείας και δικαιούνται άδεια. Οι αμοιβές των Κυριακών και αργιών προσαυξάνονται κατά ποσοστό 75% υπολογιζόμενου επί των αμοιβών που πρέπει να λάβει ο ξεναγός για τις υπηρεσίες ξενάγησης που παρείχε κατά την Κυριακή ή την ημέρα της αργίας. Ως αργίες σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, ορίζονται οι κάτωθι:

Η 1η Ιανουαρίου, η εορτή των Θεοφανίων (6η Ιανουαρίου), η 25η Μαρτίου, η Δευτέρα Πάσχα, η 1η Μαίου, η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου), η 28η Οκτώβριο η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου) και η 26η Δεκεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η υπηρεσία του ξεναγού αρχίζει και τελειώνει στον χρόνο που καθορίζεται από τον τουριστικό πράκτορα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Σ.Σ.Ε., καθοριζομένων ταυτοχρόνως και του τόπου και της διαδρομής από όπου θα αρχίζει και θα ολοκληρώνεται αυτή, προτιμώμενου πάντοτε του εγγράφου προγράμματος που θα χορηγεί το τουριστικό γραφείο προς τον ξεναγό.

Σε περίπτωση επιστροφής της εκδρομής σε τόπο διαφορετικό από αυτόν της εκκίνησης, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος να μεριμνήσει για τη μετάβαση του ξεναγού στο σημείο εκκίνησης της εκδρομής, σε συνεννόηση με τον ξεναγό και εφόσον αυτός αδυνατεί να μετακινηθεί με ιδία μέσα.

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ

Υπεύθυνος για την εκτέλεση της ξενάγησης, καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής από την έναρξη μέχρι το τέλος της, θα είναι ο ξεναγός, ο οποίος θα ρυθμίζει σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του τουριστικού πράκτορα τη διάρκεια της ξενάγησης, τις σταθμεύσεις, διελεύσεις, διαλείμματα κλπ. και σε περίπτωση που υπάρχει στο λεωφορείο διαθέσιμη κενή θέση, θα καταλαμβάνει κάθισμα στην πρώτη σειρά των καθισμάτων των επιβατών.

ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ

Εάν η εκτέλεση της ξενάγησης ακυρωθεί από τον τουριστικό πράκτορα μέσα σε 24 ώρες πριν από την έναρξή της, τότε ο ξεναγός θα αμείβεται σαν να είχε εκτελέσει την ξενάγηση, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος ή ανωτέρα βία. Ο ξεναγός, εάν δεν προσέλθει στην προγραμματισθείσα ξενάγηση, και εφόσον δεν έχει ειδοποιηθεί μέσα στο προαναφερθέν 24ωρο ο τουριστικός πράκτορας, τότε θα υποχρεούται να καταβάλλει στον τελευταίο ως αποζημίωση ποσόν που θα αντιστοιχεί με τα όσα θα ελάμβανε αυτός. Ο σπουδαίος λόγος και η ανωτέρα βία ισχύουν και στην πιο πάνω δεύτερη περίπτωση. Εφόσον εντός του 24ώρου, ο τουριστικός πράκτορας θα εξεύρει στον ξεναγό αντίστοιχη εργασία σε άλλο εργοδότη, στην περίπτωση αυτή δεν θα υποχρεωθεί στην καταβολή της αποζημίωσης, εκτός εάν υπάρχει διαφορά με την αμοιβή της εκδρομής, θα καταβληθεί αυτή.

ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ

Ως μισή ημέρα εκδρομής θεωρείται η εκδρομή που αρχίζει από τις πρωινές ώρες μέχρι και τη 13.30 μ.μ. κατά ανώτατο όριο. Η απογευματινή εκδρομή αρχίζει μετά τη 13.30 μ.μ. και είναι διάρκειας μέχρι πέντε ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου πράκτορα. Η έναρξη της εκδρομής μετά την 18ην ώρα θεωρείται εσπερινή και εμπίπτει στο νυχτερινό τιμολόγιο, ως προς τις ώρες από 22.00 και μετά, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 18 του πρώτου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ

Σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της παρούσης, η πρόσληψη του ξεναγού, για τις εκδρομές που διενεργούνται από τα τουριστικά πρακτορεία, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ ΕΝΑΤΟ

Απαγορεύεται η ξενάγηση από τον ίδιο ξεναγό σε τρεις ή περισσότερες γλώσσες κατά την ίδια εκδρομή.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ

Ο τουριστικός πράκτορας είναι υποχρεωμένος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, να ζητεί εγγράφως τις υπηρεσίες του ξεναγού από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Διπλωματούχων ξεναγών, μελών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Σε περίπτωση που ένα είδος ξενάγησης δεν προβλέπεται από την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας και τις κείμενες διατάξεις, οι όροι και η αμοιβή αυτής καθορίζονται μετά από κοινή συμφωνία του τουριστικού πράκτορα και του ξεναγού ή σε περίπτωση γενικότερης διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, με την παρουσία των συλλογικών οργάνων τους, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων της παρούσης Σ.Σ.Ε. Σε καμία περίπτωση όμως οι αποδοχές δεν μπορεί να είναι κατώτερες της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Συγκροτείται επιτροπή δεοντολογίας η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και τρία μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Η επιτροπή θα συνεδριάζει μία φορά κάθε μήνα με σκοπό τη διευθέτηση προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν και από τους δύο συμβαλλόμενους κατά τη διάρκεια της συνεργασίας των δύο και εφαρμογής της παρούσης ΣΣΕ.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Στις διατάξεις της παρούσης υπάγονται αυτοί μόνο από τους διπλωματούχους ξεναγούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγματικά με σχέση εξηρτημένης εργασίας.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

α) Οι αφελές άδειας, επιδόματος αδείας και αποζημίωση μη ληφθείσης αδείας παρελθόντων ετών θα υπολογίζονται ως εξής: Δώρο Χριστουγέννων, σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (x) 12,5%, Δώρο Πάσχα, σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (x) 15,38%, Επίδομα άδειας: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (x) 8 %, Αποζημίωση Αδείας: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (x) 8.

«

Πλαίσιο κειμένου: «

β) Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από τους νόμους, διατάγματα, Υπουργικές αποφάσεις, πάσης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις (ΣΣΕ ή ΔΑ), εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας, γ) Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι όλων των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η διάρκεια της παρούσης ΣΣΕ ορίζεται σε τρία (3) έτη, αρχίζοντας από την 01.01.2022 και λήγοντας την 31.12.2024.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

Για ό,τι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: