Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 11/03/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ. Πρωτ.: Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)

 

ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

ΘΕΜΑ:

Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19

 

Σχετ: 1. H από 25-02-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 42/τ. Α΄

2. Η υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16838 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 783/τ.Β΄/10-03-2020)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Οι διατάξεις της υπ’ αρ. (2) σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης ισχύουν και για όλους τους φορείς (ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ) και ιδιώτες, που λειτουργούν δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας (ημερήσιας απασχόλησης, κατάρτισης, εκμάθησης δεξιοτήτων κ.λπ.) σε ΑμεΑ και παιδιά, όπως είναι τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ, πλην της διοικητικής τους λειτουργίας, όπως ορίζεται και στην εν λόγω ΚΥΑ.

Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ εμπίπτουν και τα ΝΠΔΔ αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που παρέχουν για τις ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες, δηλαδή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών, το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Παπάφειο», το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ) και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).

Οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτής φροντίδας (όπως π.χ. υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης κ.λπ.) παρακαλούνται να περιοριστούν στην παροχή μόνο όσων υπηρεσιών κρίνονται απολύτως απαραίτητες για τη διασφάλιση της υγείας των ωφελούμενων. Τέλος, παρακαλούνται όσοι από τους παραπάνω φορείς έχουν προγραμματισμένες δραστηριότητες ψυχαγωγικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, αθλητικού κ.λπ. χαρακτήρα να τις αναστείλουν μέχρι νεωτέρας.

Η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: