Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1039695 ΕΞ2020

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Θέμα: Ενσωμάτωση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, στο σύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου σύμφωνα με την τροποποίηση του παρατήματος Φ.Π.Α., για ορισμένα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας των δασμολογικών κλάσεων 2207, 2828, 3307, 3401,3402, 3808, 3824,3926,4015,4018 και 6307.

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. Ε.2038 εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΔΔΕ από 23-03-2020

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, σας ενημερώνουμε ότι, η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για ορισμένα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας, ενσωματώθηκε στο σύστημα TARIC -Διαχείριση Δασμολογίου με τη δημιουργία των εξής νέων πρόσθετων εθνικών κωδικών:

1134 με περιγραφή «Μάσκες και γάντια προστασίας για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών-νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση)»

1136 με περιγραφή «Παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή - Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή- Αντισηπτικά παρασκευάσματα - αντισηπτικά μαντηλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα -Αντισηπτικά διαλύματα»

1138 με περιγραφή «Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95% η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στην λιανική πώληση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν.2969/01 ΦΕΚ Α 281. - Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών»

Ειδικότερα:

• Για τον κωδικό εμπορεύματος 2207100000, πραγματοποιήθηκε σύνδεση με τον νέο εθνικό πρόσθετο κωδικό 1138. Επίσης πραγματοποιήθηκε και σύνδεση του νέου εθνικού πρόσθετου με όλα τα μέτρα που ισχύουν για τον παραπάνω κωδικό εμπορεύματος δηλ. τα μέτρα ALC, ETP, OGA και XAR. Για τους υπόλοιπους κωδικούς εμπορευμάτων της κλάσης, που δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος εθνικός πρόσθετος 1312, ή 1314.

• Για τον κωδικό εμπορεύματος 2207200000, πραγματοποιήθηκε σύνδεση με τον νέο εθνικό πρόσθετο κωδικό 1138. Επίσης πραγματοποιήθηκε και σύνδεση του νέου εθνικού πρόσθετου με όλα τα μέτρα που ισχύουν για τον παραπάνω κωδικό εμπορεύματος δηλ. τα μέτρα ALC, ETP, OGA και XAR. Για τους υπόλοιπους κωδικούς εμπορευμάτων της κλάσης, που δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος εθνικός πρόσθετος 1300, ή 1312, ή 1314.

• Για τον κωδικό εμπορεύματος 2828000000, πραγματοποιήθηκε σύνδεση με τον νέο εθνικό πρόσθετο 1136. Για τους υπόλοιπους κωδικούς εμπορευμάτων της κλάσης, που δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1990.

• Για τους κωδικούς εμπορεύματος 3307900000, 3401000000 και 340200000, πραγματοποιήθηκε σύνδεση με τον νέο εθνικό πρόσθετο 1136. Για τους υπόλοιπους κωδικούς εμπορευμάτων των κλάσεων, που δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος εθνικός πρόσθετος 1300, ή 1312.

• Για τον κωδικό εμπορεύματος 3808940000, πραγματοποιήθηκε σύνδεση με τον νέο εθνικό πρόσθετο 1136. Για τους υπόλοιπους κωδικούς εμπορευμάτων της κλάσης, που δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 13 % ή ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος εθνικός πρόσθετος ή1068 ή1300 ή 1302, ή 1303 ή1312 ή 1990.

• Για τους κωδικούς εμπορεύματος 3824999200, 3824999300 και 3824999600 πραγματοποιήθηκε σύνδεση με τον νέο εθνικό πρόσθετο 1136.Για τους υπόλοιπους κωδικούς εμπορευμάτων της κλάσης, που δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος εθνικός πρόσθετος 1236 ή 1300 ή 1312 ή1990.

• Για τους κωδικούς εμπορεύματος 3926200000, 4015000000, 4800000000 πραγματοποιήθηκε σύνδεση με τον νέο εθνικό πρόσθετο 1134. Για τους υπόλοιπους κωδικούς εμπορευμάτων της κλάσης, δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1990.

• Για τους κωδικούς εμπορεύματος 6307901000 και 6307909100 πραγματοποιήθηκε σύνδεση με τον νέο εθνικό πρόσθετο 1134. Για τους υπόλοιπους κωδικούς εμπορευμάτων της κλάσης, που δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1990.

• Για τον κωδικό εμπορεύματος 6307909800 πραγματοποιήθηκε σύνδεση με τον νέο εθνικό πρόσθετο 1134. Για τους υπόλοιπους κωδικούς εμπορευμάτων της κλάσης, δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 13 % ή ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος εθνικός πρόσθετος 1127 ή 1990.

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε 6% των παραπάνω προϊόντων ισχύει από 20 Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: