Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 46

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.1346
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής, ψηφισθέντα νόμον:

`Αρθρο 1 Κανονικήάδειαμισθωτών
`Αρθρο 2 `Αδεια εξετάσεων
`Αρθρο 3 Εκ περιτροπής κλείσιμο καταστημάτων
`Αρθρο 4 Μεταφορά αργιών
`Αρθρο 5 Σύμβαση εργασίας καπνεργατών
`Αρθρο 6 Τιμαριθμική αναπροσαρμογή αποδοχών
`Αρθρο 7 Έλεγχος ομαδικών απολύσεων
`Αρθρο 8 Εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
`Αρθρο 9 Απασχόληση προσώπων με μειωμένες ικανότητες
`Αρθρο 10 Απασχόληση και εκπαιδευτικό επίδομα μαθητών σχολών Ο.Α.Ε.Δ.
`Αρθρο 11 Σύσταση θέσεων προσωπικού Υπουργείου Εργασίας - Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσιών εξωτερικού
`Αρθρο 12 Σύσταση, πλήρωση θέσεων στον Ο.Α.Ε.Δ.
`Αρθρο 13 Προσωπικό ΟΑΕΔ
`Αρθρο 14 Εκπαιδευτικές Μονάδες Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.
`Αρθρο 15 Προγράμματα Ενεργού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
`Αρθρο 16 Υποτροφίες για σπουδές σε θέματα ΟΑΕΔ
`Αρθρο 17 Κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ
`Αρθρο 18 Οικογενειακά επιδόματα
`Αρθρο 19
`Αρθρο 20 Επίβλεψη Έργων ΟΕΚ
`Αρθρο 21 Εκτίμηση αγοραζόμενων από τον Ο.Ε.Κ. ακινήτων
`Αρθρο 22 Εισφορές για τους σκοπούς του Ο.Ε.Κ.
`Αρθρο 23 Έξοδα λειτουργίας συνδικαλιστικών οργανώσεων
`Αρθρο 24 Κρατήσεις από εισιτήρια Εργατικής Εστίας
`Αρθρο 25 Ενοποίηση Υπηρεσιών
`Αρθρο 27 Κωδικοποίηση διατάξεων
`Αρθρο 28 Κύρωση αποφάσεων
`Αρθρο 29 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 30 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 31

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: