Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 138

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης αντιμετώπισης των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
`Αρθρο 2 Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
`Αρθρο 3 Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων
`Αρθρο 4 Ρυθμίσεις για την καταβολή φόρου εισοδήματος
`Αρθρο 5 Έκπτωση χρηματικών ποσών για τη στήριξη πυροπλήκτων
`Αρθρο 6 Φορολογικές ρυθμίσεις για πυρόπληκτους
`Αρθρο 7 Απαλλαγή από ΕΝ . Φ . Ι . Α .
`Αρθρο 8 Απαλλαγή από το φόρο δωρεάς
`Αρθρο 9 Τροποποιήσεις του Κώδικα ΦΠΑ
`Αρθρο 10 Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
`Αρθρο 11 Αναστολή πλειστηριασμών
`Αρθρο 12 Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών πυροπλήκτων
`Αρθρο 13 Αναστολή είσπραξης διοδίων στους αυτοκινητοδρόμους των έργων παραχώρησης εκ των πυρκαγιών της 22ης και 23ης Ιουλίου 2018
`Αρθρο 14 Διαγραφή αδειών κυκλοφορίας οχημάτων
`Αρθρο 15 Αντικατάσταση καταστραφέντων ειδών περίθαλψης και θεραπευτικών μέσων
`Αρθρο 16 Μέτρα ενίσχυσης για τα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
`Αρθρο 17 Δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
`Αρθρο 18 Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου
`Αρθρο 19 Μελέτες Αποκατάστασης
`Αρθρο 20 Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
`Αρθρο 21 Κέντρα αποθήκευσης και διανομής
`Αρθρο 22 Έναρξη Ισχύος

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: