Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 29/5/20 12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρ.Πρωτ.: ΥΙ γ/Γ.Π/οικ.60325

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΘΕΜΑ:

Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σχετ: Η υπ. Αριθμ. Πρωτ. Υ1 γ/Γ.Π/οικ.35797(ΦΕΚ1199/τβ/11-4-2012) Υ.Δ και με ΑΔΑ Β4ΩΝΟ-14Ι.

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η ανωτέρω σχετική Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με την έκδοση πιστοποιητικού υγείας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.

Με την ανωτέρω Υγειονομική Διάταξη αντικαθίσταται η υπ. Αριθμ. 8405/1992 (ΦΕΚ 665/τΒ/29-10-1992) η οποία αντικατέστησε το άρθρο 14 της Υ.Δ Α1 β/8577/83.

Μετά από σχετικά ερωτήματα υγειονομικών υπηρεσιών και για την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος διευκρινίζουμε τα εξής:

Χειριστής τροφίμων, σύμφωνα με το Κώδικα Τροφίμων (Codex Alimentarius), είναι το άτομο που απευθείας χειρίζεται συσκευασμένα ή μη συσκευασμένα τρόφιμα, εξοπλισμό και εργαλεία για τρόφιμα ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και ως εκ τούτου πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υγιεινής. Η καλλιέργεια κοπράνων θα γίνεται ως προς (salmonella)

Το πιστοποιητικό υγείας των εργαζομένων σε ΚΥΕ (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, της επιλογής του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Ο Ιατρός υπογράφει το πιστοποιητικό υγείας και θέτει την σφραγίδα του όπου θα υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του (σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες των Ιατρικών Συλλόγων), όταν υπηρετεί σε φορέα, θα φέρει και την σφραγίδα του φορέα που υπηρετεί. Η σφραγίδα πρέπει να είναι ευκρινής και ευανάγνωστη. Επίσης κατά την ιατρική κλινική εξέταση οι Ιατροί παρακαλούνται να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους ότι όταν παρουσιάζουν συμπτώματα όπως πυρετός, διάρροια, βήχα, καταρροή με πυρετό δερματικά εξανθήματα, πληγές, κ.λ.π. θα πρέπει άμεσα να απομακρύνονται από την εργασία τους μέχρι αποκατάστασης της υγείας τους.

Τα Πιστοποιητικά Υγείας θα φυλάσσονται στον ατομικό φάκελο των εργαζομένων που τηρεί η επιχείρηση στην οποία και θα επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών. Όσα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω σχετικής καθώς και η μη ύπαρξη αυτών αποτελούν παράβαση και ισχύουν τα προβλεπόμενα από την σχετική Νομοθεσία.

Η ανωτέρω Υγειονομική Διάταξη δεν καταργεί Ειδικές Διατάξεις που προβλέπονται για ειδικές περιπτώσεις εργαζομένων π.χ. η χρονική διάρκεια του πιστοποιητικού για τους εργαζομένους σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.λ.π.

Οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποβάλλονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω και προσκομίζουν το πιστοποιητικό υγείας για την ενσωμάτωσή του στο βιβλιάριο εργασίας και υγείας.

Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώνουν τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ώστε να υπάρχει υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας των εργαζομένων και την κατά το δυνατό μέγιστη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: