Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

`Ατυπη Ομάδα myDATA - Ασφαλιστικές Εταιρείες - Πληρωθείσες Αποζημιώσεις
Θεματικές Ενότητες myDATA Τελευταία Ενημέρωση 16.01.2023

Οι Πληρωθείσες Αποζημιώσεις των Ασφαλιστικών Εταιρειών αφορούν είτε τον κλάδο Ζωής (Νοσοκομεία, Γιατροί) είτε τον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων (Συνεργεία, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αποκατάσταση Θραύσης Κρυστάλλων).

Στην περίπτωση των αποζημιώσεων του Κλάδου Ζωής ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες:

1) Το Νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλεύεται ο Ασφαλισμένος εκδίδει παραστατικό είτε στην Ασφαλιστική Εταιρεία είτε στον ίδιο τον Πελάτη - Ασφαλισμένο για τις υπηρεσίες που του παρείχε.

2) Ο Γιατρός, για τις υπηρεσίες που παρέχει, εκδίδει παραστατικό στον Πελάτη - Ασφαλισμένο.

3) Η Ασφαλιστική, και για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, δημιουργεί φάκελο του Πελάτη - Ασφαλισμένου, συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την καταβαλλόμενη αποζημίωσή του, προκειμένου αυτή να προσδιορισθεί.

4) Η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει Εξοφλητική Απόδειξη Αποζημίωσης στον Πελάτη - Ασφαλισμένο.

5) Ως επί το πλείστον, η Ασφαλιστική Εταιρεία δίνει εντολή για πραγματογνωμοσύνη σε Ελεγκτή-Ιατρό και εκδίδεται το σχετικό Παραστατικό από τον Ελεγκτή - Ιατρό στην Ασφαλιστική Εταιρία.

Στην περίπτωση των αποζημιώσεων των Γενικών Ασφαλίσεων ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1) Όταν υφίσταται ζημία που επιδιορθώνεται σε Συνεργείο, εκδίδεται από το Συνεργείο παραστατικό στον Ασφαλισμένο Πελάτη (Ιδιώτη - Επιχείρηση).

2) Δημιουργείται από την Ασφαλιστική Εταιρεία ο φάκελος του Πελάτη - Ασφαλισμένου, συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία (Τιμολόγια, Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης κλπ) που αφορούν το συμβάν που έλαβε χώρα.

3) Η Ασφαλιστική Εταιρεία αποζημιώνει τον ασφαλισμένο και εκδίδει Εξοφλητική Απόδειξη Αποζημίωσης στον Ασφαλισμένο - Πελάτη Ημεδαπής / Αλλοδαπής (Ιδιώτη - Επιχείρηση).

Οι Επανεισπράξεις Αποζημιώσεων των Ασφαλιστικών Εταιρειών αφορούν στις περιπτώσεις που ενώ έχει καταβληθεί από την Ασφαλιστική Εταιρεία η αποζημίωση σε μία διαχειριστική χρήση, δύναται αυτή να διεκδικήσει, λόγω Νομικής Πλάνης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, μέρος ή το σύνολο αυτής σε μεταγενέστερο χρόνο.

Φιλικός Διακανονισμός

Στον Φιλικό Διακανονισμό συμμετέχουν τα κάτωθι εμπλεκόμενα μέρη:

1. Το Συνεργείο που αναλαμβάνει την επισκευή του οχήματος που δεν ευθύνεται για το ατύχημα.

2. Η Ασφαλιστική Εταιρεία, της οποίας ο πελάτης δεν ευθύνεται για το ατύχημα, αλλά λαμβάνει την αποζημίωση από αυτή, στα πλαίσια συμμετοχής της Ασφαλιστικής Εταιρείας στο Σύστημα `Αμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ).

3. Η Ασφαλιστική Εταιρεία, της οποίας ο πελάτης ευθύνεται για το ατύχημα και φέρει το βάρος της δαπάνης της αποζημίωσης, μέσω της εκκαθάρισης του Γραφείου Συμψηφισμού (ΣΑΠ).

4. Το Γραφείο Συμψηφισμού που διαχειρίζεται την εκκαθάριση των αποζημιώσεων που διενεργούνται στο πλαίσιο του Φιλικού Διακανονισμού μεταξύ των μελών του (Εισπράξεις-Πληρωμές).

Σε συνέχεια των παραπάνω, ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

Το Συνεργείο που αναλαμβάνει την επισκευή του οχήματος, που δεν ευθύνεται για το ατύχημα, εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στην περίπτωση που το όχημα ανήκει σε Επιχείρηση είτε Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στην περίπτωση που το όχημα ανήκει σε Ιδιώτη. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί έσοδο για το Συνεργείο και έξοδο είτε για την Επιχείρηση είτε για τον Ιδιώτη. Η Ασφαλιστική Εταιρεία του οχήματος που δεν ευθύνεται για το ατύχημα και συμμετέχει στο Σύστημα `Αμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ), παραλαμβάνει το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε το Συνεργείο, αποζημιώνει αντίστοιχα τον Πελάτη της (Επιχείρηση, Ιδιώτης) και αποστέλλει αρχείο των εν λόγω ζημιών στο Γραφείο Συμψηφισμού. Για την συναλλαγή αυτή εκδίδεται από την Ασφαλιστική Εταιρεία Εξοφλητική Απόδειξη Αποζημίωσης και αποτελεί έσοδο για τον Πελάτη ενώ για την Ασφαλιστική Εταιρεία δεν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό της αποτέλεσμα.

Το Γραφείο Συμψηφισμού, έχοντας παραλάβει τα αρχεία των πληρωμών από τις συμβαλλόμενες Ασφαλιστικές Εταιρείες, διενεργεί εκκαθάριση των αναίτιων καταβολών. Κατά την εκκαθάριση προκύπτουν ποσά απαίτησης και υποχρέωσης μεταξύ των εν λόγω Ασφαλιστικών Εταιρειών, ήτοι το κόστος των ζημιών για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, καθώς και θετικές ή αρνητικές διαφορές που αποτελούν είτε έσοδα είτε έξοδα αντίστοιχα για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες. Για τη συναλλαγή αυτή εκδίδεται Εκκαθαριστικό Σημείωμα Πληρωμών από το Γραφείο Συμψηφισμού. Για την Ασφαλιστική Εταιρεία που ευθύνεται για το ατύχημα αποτελεί έξοδο, ενώ για την Ασφαλιστική εταιρεία που δεν ευθύνεται για το ατύχημα το σχετικό ποσό δεν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό της αποτέλεσμα. Τυχόν θετικές ή αρνητικές διαφορές για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες αποτελούν αντίστοιχα είτε έσοδα είτε έξοδα.

Πληρωθείσες Αποζημιώσεις. Κλάδος Ζωής

1. Το Νοσοκομείο εκδίδει Παραστατικό στον Πελάτη /Ασφαλισμένο/Ιδιώτη - Συναλλαγή B2C

1. Στην περίπτωση που το Νοσοκομείο εκδώσει παραστατικό στον Πελάτη - Ασφαλισμένο για τις υπηρεσίες που του παρείχε κατά την διάρκεια της νοσηλείας του, διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

1.1 Το Νοσοκομείο εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 11.2 - ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) της κατηγορίας Α2.

2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+)/(-) με το ποσό των υπηρεσιών που παρείχε.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ είτε όπου συντρέχει λόγος Χαρακτηρισμός ΦΠΑ. Κατ. 2 [13%] και συσχετίζεται με τον κωδικό 303 της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ.561[Σύνολο]_Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία (κωδ._003).

1.2 Ο Πελάτης/Ασφαλισμένος/Ιδιώτης λαμβάνει το παραστατικό που εξέδωσε το Νοσοκομείο και ως μη υπόχρεος του άρθρου 2 της Α.1138/2020 δεν διαβιβάζει δεδομένα στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA.

2. Ο Ιατρός παρέχει Υπηρεσίες σε Πελάτη /Ασφαλισμένο/ Ιδιώτη - Συναλλαγή B2C

2. Στην περίπτωση που ο Ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του σε Πελάτη /Ασφαλισμένο/ Ιδιώτη, διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

2.1 Ο Ιατρός εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 11.2 - ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) της κατηγορίας Α2.

2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+)/(-) με το ποσό των υπηρεσιών που παρείχε.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ.561[Σύνολο]_Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία (κωδ._003).

2.2 Ο Πελάτης/ Ασφαλισμένος / Ιδιώτης λαμβάνει το παραστατικό που εξέδωσε ο Ιατρός και ως μη υπόχρεος του άρθρου 2 της Α.1138/2020 δεν διαβιβάζει δεδομένα στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA.

3. Η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει Εξοφλητική Απόδειξη Αποζημίωσης στον Πελάτη / Ασφαλισμένο / Ιδιώτη -Συναλλαγή B2C

3. Στις περιπτώσεις που η αποζημίωση της Ασφαλιστικής Εταιρείας αφορά είτε τη νοσηλεία του Ασφαλισμένου -Πελάτη Ιδιώτη, είτε την παροχή υπηρεσιών από Ιατρό, διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

3.1 Η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει Εξοφλητική Απόδειξη Αποζημίωσης στον Ασφαλισμένο Πελάτη της και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 13.2 - Παροχή λιανικών συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής της κατηγορίας Α2.

2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με 2.3 Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+) με το ποσό που θα καταβάλει είτε 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 Ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός είτε Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 - κωδ.585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009) είτε Ε3_585_016 Λοιπά Έξοδα.

3.2 Ο Πελάτης/Ασφαλισμένος/Ιδιώτης λαμβάνει την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και ως μη υπόχρεος του άρθρου 2 της Α.1138/2020 δεν διαβιβάζει δεδομένα στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA.

3.3 Στην περίπτωση που το Νοσοκομείο έχει εκδώσει και έχει διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α1, με αντισυμβαλλόμενο Λήπτη την Ασφαλιστική Εταιρεία για νοσηλεία του ασφαλισμένου της, η Ασφαλιστική Εταιρεία που έχει συμπεριλάβει στα βιβλία της το ίδιο έξοδο στην εγγραφή αποζημίωσής της και το διαβίβασε στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σύμφωνα με την περίπτωση 3.1, λαμβάνει το παραστατικό που εξέδωσε το Νοσοκομείο και διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμός συναλλαγής εξόδων 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+) με το ποσό των υπηρεσιών για τη Σύνοψη του αντικριζόμενου παραστατικού ημεδαπής της κατηγορίας Α1, που έλαβε αυτοματοποιημένα από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 Ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

3. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

4. Η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει Εξοφλητική Απόδειξη Αποζημίωσης σε Πελάτη Επιχείρηση- Συναλλαγή B2B

Στις περιπτώσεις που η αποζημίωση της Ασφαλιστικής Εταιρείας αφορά είτε τη νοσηλεία είτε την παροχή υπηρεσιών σε εργαζόμενο ασφαλισμένης επιχείρησης, διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

4.1 Η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει Εξοφλητική Απόδειξη Αποζημίωσης με αυτοτιμολόγηση στην Ασφαλισμένη επιχείρηση και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 2.1 - Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών - Αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1.

2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων είτε με 2.3 Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+) είτε με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ με τη συνολική αξία της αποζημίωσης.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός είτε με Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 - κωδ.585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009) είτε με Ε3_585_016 Λοιπά Έξοδα.

4.2 Η Επιχείρηση λαμβάνει την εξοφλητική απόδειξη αποζημίωσης και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμό συναλλαγής εξόδων με 1.5 Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-) με τη συνολική αξία της αποζημίωσης για τη Σύνοψη και τον ΜΑΡΚ του αντικριζόμενου παραστατικού ημεδαπής της κατηγορίας Α1, που έλαβε αυτοματοποιημένα από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 Ν. 2859/2000 ΦΠΑ και συσχετίζεται με τον κωδικό 349 της Περιοδικής ΦΠΑ.

3. Ο χαρακτηρισμός Ε3_Λοιπά συνήθη έσοδα - κωδ.562[Σύνολο].

5. Η Ασφαλιστική Εταιρεία δίνει εντολή για πραγματογνωμοσύνη σε Ελεγκτή Ιατρό - Συναλλαγή B2B

5. Στην περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία δίνει εντολή για πραγματογνωμοσύνη σε ελεγκτή Ιατρό με την έκδοση φορολογικού στοιχείου από αυτόν, διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

5.1 Ο Ελεγκτής Ιατρός εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α1.

2. Χαρακτηρισμός εσόδου 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) με το ποσό που αφορά στην Αμοιβή του Ιατρού.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ είτε με κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ είτε π.χ. με κατ. 1 [24%] και συσχετίζεται με τον κωδ. 303 της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001).

5.2 Η Ασφαλιστική Εταιρεία λαμβάνει το παραστατικό που εξέδωσε ο Ιατρός και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμός συναλλαγής εξόδων με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) με το συνολικό ποσό συναλλαγής.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ της Περιοδικής ΦΠΑ.

3. Χαρακτηρισμός είτε με Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 - 585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009), είτε με Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπά έξοδα (κωδ._016).

Πληρωθείσες Αποζημιώσεις _ Κλάδος Γενικών Ασφαλίσεων

6. Επισκευή οχήματος που δεν ευθύνεται για το ατύχημα - Συναλλαγή Συνεργείου και Επιχείρησης - B2B

6.Στην περίπτωση οχήματος που δεν ευθύνεται για το ατύχημα και ανήκει σε Επιχείρηση, διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

6.1 Το Συνεργείο που αναλαμβάνει την επισκευή του οχήματος που δεν ευθύνεται για το ατύχημα (αναίτιο), εκδίδει είτε Τιμολόγιο Πώλησης είτε Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στην επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της το όχημα και διαβιβάζει:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού είτε 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης είτε 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α1.

2. Χαρακτηρισμός εσόδου 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) με το ποσό που αφορά στην Καθαρή Αμοιβή του Συνεργείου που υπόκειται σε ΦΠΑ.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 1 [24%] με το ποσό ΦΠΑ και συσχετίζεται με τον κωδ. 303 της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001).

6.2 Η Επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της το όχημα που δεν ευθύνεται για το ατύχημα (αναίτιο) ως λήπτρια του φορολογικού στοιχείου που εξέδωσε το Συνεργείο διαβιβάζει:

1. Χαρακτηρισμός συναλλαγής εξόδων είτε με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) με το συνολικό ποσό συναλλαγής είτε με 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) με την καθαρή αξία της συναλλαγής.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ είτε π.χ. κατ. 7 [0%] περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ είτε π.χ. κατ. 1 [24%] και συσχετίζεται με τον κωδικό 361 της Περιοδικής ΦΠΑ.

3. Χαρακτηρισμός είτε Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπά έξοδα (κωδ._016), είτε Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 - 585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009).

7. Επισκευή οχήματος που δεν ευθύνεται για ατύχημα - Συναλλαγή Συνεργείου και Ιδιώτη - B2C

7. Στην περίπτωση οχήματος που δεν ευθύνεται για το ατύχημα και ανήκει σε Ιδιώτη, διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

7.1 Το Συνεργείο που αναλαμβάνει την επισκευή του οχήματος που δεν ευθύνεται για το ατύχημα (αναίτιο) εκδίδει είτε Απόδειξη Λιανικής είτε Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και διαβιβάζει:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού είτε 11.1 ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης) είτε 11.2 - ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) της κατηγορίας Α2.

2. Χαρακτηρισμός εσόδου 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) με το ποσό που αφορά στην Καθαρή Αμοιβή του Συνεργείου που υπόκειται σε ΦΠΑ.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ π.χ. κατ. 1 [24%] με το ποσό ΦΠΑ και συσχετίζεται με τον κωδ. 303 της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία (κωδ._003).

7.2 Ο Ιδιώτης λαμβάνει την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και ως μη υπόχρεος του άρθρου 2 της Α.1138/2020 δεν διαβιβάζει δεδομένα στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA.

8. Η Ασφαλιστική Εταιρεία που δεν ευθύνεται για το ατύχημα αποζημιώνει τον Πελάτη-Επιχείρηση

8. Στην περίπτωση οχήματος που δεν ευθύνεται για το ατύχημα και ανήκει σε Επιχείρηση, διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

8.1 Η Ασφαλιστική Εταιρεία του οχήματος, που δεν ευθύνεται για το ατύχημα (αναίτιο) παραλαμβάνει το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε το συνεργείο, εκδίδει Εξοφλητική Απόδειξη Αποζημίωσης με αυτοτιμολόγηση στον Πελάτη Επιχείρηση που ανήκει το όχημα και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών - Αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1.

2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν.2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

Εναλλακτικά, ο χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων δύναται να διαβιβάζεται με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής και χαρακτηρισμό Ε3_585_016 Λοιπά Έξοδα. Η διαδικασία εκκαθάρισης μέσω του Συστήματος `Αμεσων Πληρωμών (Σ.Α.Π.) τεκμηριώνει σε κάθε περίπτωση και τις σχετικές συναλλαγές μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών.

8.2 Η Επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της το όχημα που δεν ευθύνεται για το ατύχημα (αναίτιο), ως λήπτρια του φορολογικού στοιχείου που εξέδωσε η Ασφαλιστική Εταιρεία, διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με 1.5 Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-) με τη συνολική αξία της αποζημίωσης.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

3. Χαρακτηρισμός Ε3_Λοιπά συνήθη έσοδα - κωδ. 562[Σύνολο]

9. Η Ασφαλιστική Εταιρεία που δεν ευθύνεται για το ατύχημα αποζημιώνει τον Πελάτη - Ιδιώτη (κάτοικο είτε Ελλάδας είτε Αλλοδαπής ) - B2C

9. Στην περίπτωση που το όχημα που δεν ευθύνεται για το ατύχημα ανήκει σε Πελάτη - Ιδιώτη, κάτοικο είτε Ελλάδας είτε Αλλοδαπής διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

9.1 Η Ασφαλιστική Εταιρεία του οχήματος που δεν ευθύνεται για το ατύχημα, παραλαμβάνει το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε το Συνεργείο, εκδίδει Εξοφλητική Απόδειξη Αποζημίωσης στον Πελάτη Ιδιώτη και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 13.1 - Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής κατηγορίας Α2.

2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Δε λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

Εναλλακτικά, ο χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων δύναται να διαβιβάζεται με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής και χαρακτηρισμό Ε3_585_016 Λοιπά Έξοδα. Η διαδικασία εκκαθάρισης μέσω του Συστήματος `Αμεσων Πληρωμών (Σ.Α.Π.) τεκμηριώνει σε κάθε περίπτωση και τις σχετικές συναλλαγές μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών.

9.2 Ο Ιδιώτης λαμβάνει την Εξοφλητική Απόδειξη Αποζημίωσης και ως μη υπόχρεος του άρθρου 2 της Α.1138/2020 δε διαβιβάζει δεδομένα στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA.

10. Καταβολή ποσών μεταξύ των Ασφαλιστικών Εταιρειών βάσει της Εκκαθάρισης από το Γραφείο Συμψηφισμού μέσω του Συστήματος `Αμεσων Πληρωμών (ΣΑΠ)

10. Από το Γραφείο Συμψηφισμού εκδίδεται Εκκαθαριστικό Σημείωμα με το ποσό που οφείλει η Ασφαλιστική Εταιρεία του οχήματος που ευθύνεται για το ατύχημα (υπαίτιο) στην Ασφαλιστική Εταιρεία του αναίτιου οχήματος και διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

10.1 Η Ασφαλιστική Εταιρεία του οχήματος που ευθύνεται για το ατύχημα, ως λήπτρια του Εκκαθαριστικού Σημειώματος από το Γραφείο Συμψηφισμού, διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών - Αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1.

2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) με την συνολική αξία της συναλλαγής.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009).

10.2 Η Ασφαλιστική Εταιρεία του οχήματος που δεν ευθύνεται για το ατύχημα (αναίτιο), ως λήπτρια του παραστατικού που διαβίβασε η Ασφαλιστική Εταιρεία του οχήματος που ευθύνεται για το ατύχημα, διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ και δε συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

3. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

Εναλλακτικά ο χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων δύναται να διαβιβάζεται με 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) με τη συνολική αξία της συναλλαγής και χαρακτηρισμό Ε3_561_001. Η διαδικασία εκκαθάρισης μέσω του Συστήματος `Αμεσων Πληρωμών (Σ.Α.Π.) τεκμηριώνει σε κάθε περίπτωση και τις σχετικές συναλλαγές μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών.

11. Έσοδα ή Έξοδα που προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση από το Γραφείο Συμψηφισμού (ΣΑΠ)

11. Στην περίπτωση που προκύψουν έσοδα για την Ασφαλιστική Εταιρεία κατά την Εκκαθάριση από το Γραφείο Συμψηφισμού, διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

11.1 Η Ασφαλιστική Εταιρεία διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση της κατηγορίας Γ.

2. Χαρακτηρισμός συναλλαγής εσόδων είναι με 1.10 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων(+) / (-) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 8 [0%] και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Λοιπά συνήθη έσοδα - κωδ. 562[Σύνολο]

11.2 Στην περίπτωση που προκύψουν έξοδα κατά την Εκκαθάριση από το Γραφείο Συμψηφισμού η Ασφαλιστική Εταιρεία διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση της κατηγορίας Γ.

2. Χαρακτηρισμός συναλλαγής εξόδων είναι με 2.12 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων με την συνολική αξία της συναλλαγής.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 8 [0%] και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_ Διάφορα λειτουργικά έξοδα κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009).

12. Η Ασφαλιστική Εταιρεία αποζημιώνει τον Πελάτη Επιχείρηση Αλλοδαπής (εντός ΕΕ - Τρίτη Χώρα) - B2B αλλοδαπής

12. Στην περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία αποζημιώνει πελάτη Επιχείρηση είτε από χώρα εντός ΕΕ είτε από Τρίτη Χώρα, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες διενεργούν την ίδια σειρά διαβιβάσεων Σύνοψης και Χαρακτηρισμού Συναλλαγών, όπως αναφέρονται στην περίπτωση 3 της παρούσας Θεματικής Ενότητας. Οι διαφορές σχετίζονται με τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Η Ασφαλιστική εταιρεία διαβιβάζει Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών -Αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1 είτε στην περίπτωση Επιχείρησης Λήπτη από χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε στην περίπτωση Επιχείρησης Λήπτη Τρίτης χώρας.

- Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

- Χαρακτηρισμός Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ.561[Σύνολο], Λοιπά (κωδ._007)

12.1 Η Επιχείρηση - Λήπτης είτε από χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από Τρίτη Χώρα δεν έχει υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

13. Η Ασφαλιστική Εταιρεία αποζημιώνει τον Πελάτη Ιδιώτη Αλλοδαπής (εντός ΕΕ - Τρίτη Χώρα) - B2C αλλοδαπής

13.1 Στην περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία αποζημιώνει πελάτη Ιδιώτη κάτοικο είτε από χώρα εντός ΕΕ είτε από Τρίτη Χώρα, οι Ασφαλιστικές διενεργούν την ίδια σειρά διαβιβάσεων Σύνοψης και Χαρακτηρισμού Συναλλαγών, όπως αναφέρεται στην περίπτωση 9 της παρούσας Θεματικής Ενότητας. Οι διαφορές σχετίζονται με τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Η Ασφαλιστική εταιρεία διαβιβάζει Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 13.2 Παροχή λιανικών συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής της κατηγορίας Α2.

- Χαρακτηρισμός συναλλαγής εξόδων με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ.

- Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

- Χαρακτηρισμός Ε3_ Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής - κωδ.585[Σύνολο]_(κωδ._010).

13.2. Ο Πελάτης Ιδιώτης λαμβάνει την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και ως μη υπόχρεος του άρθρου 2 της Α.1138/2020 δεν διαβιβάζει δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Επανεισπράξεις

14. Επανείσπραξη Αποζημίωσης από Πελάτη Επιχείρηση - Συναλλαγή B2B

14. Στην περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία επανεισπράξει την αποζημίωση που έχει καταβάλει σε Πελάτη Επιχείρηση διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

14.1 Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες εκδίδουν Πιστωτικό Τιμολόγιο Αυτοτιμολόγησης και διαβιβάζουν στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού είτε 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο/ Συσχετιζόμενο είτε 5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο/Μη Συσχετιζόμενο - Αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1 (μείωση εξόδου) με το ποσό που θα εισπραχθεί.

2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (+) / (-) με το ποσό της επανείσπραξης.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Λοιπά έξοδα - κωδ. 585[Σύνολο]_ (κωδ._016).

14.2 Η Επιχείρηση λαμβάνει το Πιστωτικό Τιμολόγιο της Ασφαλιστικής Εταιρείας και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμός συναλλαγής εξόδων με 1.5 Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-) με το συνολικό ποσό συναλλαγής.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

3. Χαρακτηρισμός Ε3_Λοιπά συνήθη έσοδα - κωδ. 562[Σύνολο].

15. Επανείσπραξη Αποζημίωσης από Πελάτη Ιδιώτη - Συναλλαγή B2C

15. Στην περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία επανεισπράξει την αποζημίωση που έχει καταβάλει σε Πελάτη Ιδιώτη διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

15.1 Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες εκδίδουν την επανείσπραξη αποζημίωσης σε Ιδιώτη και διαβιβάζουν στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 13.31 - Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής της κατηγορίας Α2.

2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων (μείωση εξόδου) 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (+) / (-) με το ποσό της επανείσπραξης.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Λοιπά έξοδα - κωδ. 585[Σύνολο]_ (κωδ._016).

15.2 Ο Πελάτης Ιδιώτης λαμβάνει το Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής και ως μη υπόχρεος βάσει του άρθρου 2 της Α1138/2020 δεν διαβιβάζει δεδομένα στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA.

16. Συμπεράσματα

1. Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA διαβιβάζονται όλα τα ποσά που περιέχονται στα εκδιδόμενα παραστατικά ανεξάρτητα αν αυτά επηρεάζουν ή όχι το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που η σύνοψη των ποσών που περιέχονται στα παραστατικά αυτά δεν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα για τον Εκδότη (έσοδα τιμολόγησης) χαρακτηρίζονται με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-) και για το Λήπτη (έξοδα τιμολόγησης) χαρακτηρίζονται με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-) χωρίς να συσχετίζονται με το Ε3.

2. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις των Ασφαλιστικών Εταιρειών σχετίζονται είτε με τον Κλάδο Ζωής (Νοσοκομεία, Γιατροί) είτε με τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (Συνεργεία, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αποκατάσταση Θραύσης Κρυστάλλων κ.α.). Για την καταβολή των εν λόγω αποζημιώσεων εκδίδεται από την Ασφαλιστική Εταιρεία Εξοφλητική Απόδειξη Αποζημίωσης.

3. Οι Επανεισπράξεις Αποζημιώσεων αφορούν το δικαίωμα των Ασφαλιστικών Εταιρειών να διεκδικήσουν από τους πελάτες τους μέρος ή και το σύνολο της αποζημίωσης που έχουν καταβάλει σε μεταγενέστερο χρόνο, εάν θεωρηθεί ότι πρόκειται για δικαστική πλάνη ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

4. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις διαβιβάζονται οι κάτωθι Τύποι Παραστατικών:

• Από τα Νοσοκομεία:

-2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α1 στις περιπτώσεις που εκδίδεται Παραστατικό στην Ασφαλιστική Εταιρεία.

-11.2 - ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) της κατηγορίας Α2 στις περιπτώσεις που εκδίδεται Παραστατικό σε Πελάτη Ασφαλισμένο Ιδιώτη.

• Από τον Ιατρό

-11.2 - ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) της κατηγορίας Α2 στις περιπτώσεις που παρέχει υπηρεσίες σε Πελάτη Ιδιώτη.

• Από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες

-13.2 Παροχή λιανικών συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής της κατηγορίας Α2 στις περιπτώσεις καταβολής αποζημιώσεων σε πελάτη Ιδιώτη.

-2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών - Αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1 στις περιπτώσεις καταβολής αποζημίωσης σε Πελάτη Επιχείρηση.

-5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο και 5.2 - Πιστωτικό Τιμολόγιο/Μη Συσχετιζόμενο στις περιπτώσεις επανεισπράξεων από Επιχείρηση.

- 13.31 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής της κατηγορίας Α2 στις περιπτώσεις επανεισπράξεων από Ιδιώτη.

• Από το συνεργείο

-2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α1 στις περιπτώσεις που η παροχή υπηρεσίας αφορά Πελάτη - Επιχείρηση.

-11.2 ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) της κατηγορίας Α2 στις περιπτώσεις που η παροχή υπηρεσίας αφορά Πελάτη Ιδιώτη Ημεδαπής/Αλλοδαπής.

5. Ο χαρακτηρισμός ΦΠΑ είναι κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

6. Ο χαρακτηρισμός Ε3 ανά περίπτωση συναλλαγής για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες αντιστοιχεί στους παρακάτω κωδικούς:

Στην περίπτωση εσόδων:

- Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ.561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001) για τις συναλλαγές με Επιχειρήσεις και τις επανεισπράξεις.

- Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ.561[Σύνολο]_Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία (κωδ._003) για τις συναλλαγές με Ιδιώτες και τις επανεισπράξεις.

- Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ.561[Σύνολο], Λοιπά (κωδ._007) στην περίπτωση Επιχείρησης Λήπτη είτε από χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από Τρίτη Χώρα.

Στην περίπτωση εξόδων:

- Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπά έξοδα (κωδ._016) για τις συναλλαγές με τους ελεγκτές Ιατρούς.

- Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 - κωδ.585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009) για τα έξοδα των Αποζημιώσεων.

7. Στον Φιλικό Διακανονισμό περιλαμβάνονται ως εμπλεκόμενα μέρη, το συνεργείο που αναλαμβάνει την επισκευή του οχήματος, η Ασφαλιστική Εταιρεία της οποίας ο πελάτης δεν ευθύνεται για το ατύχημα, η Ασφαλιστική Εταιρεία του πελάτη που ευθύνεται για το ατύχημα και το Γραφείο Συμψηφισμού (Σύστημα `Αμεσης Πληρωμής - ΣΑΠ). Το Συνεργείο επισκευάζει το όχημα που δεν ευθύνεται για το ατύχημα και εκδίδει φορολογικό στοιχείο στον Πελάτη Ιδιώτη - Επιχείρηση. Η Ασφαλιστική Εταιρεία του οχήματος που δεν ευθύνεται για το ατύχημα παραλαμβάνει το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε το Συνεργείο, αποζημιώνει τον πελάτη της και στην συνέχεια αποστέλλει το αρχείο στο Γραφείο Συμψηφισμού. Το Γραφείο Συμψηφισμού διενεργεί Εκκαθάριση και εκδίδει Εκκαθαριστικό Σημείωμα Πληρωμών στο οποίο προκύπτουν τα ποσά προς καταβολή μεταξύ των Ασφαλιστικών Εταιρειών, καθώς και τυχόν επιπρόσθετα έξοδα/έσοδα.

8. Για τις παραπάνω υπηρεσίες διαβιβάζονται οι κάτωθι Τύποι Παραστατικών:

-2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α1 στις περιπτώσεις συναλλαγών του Συνεργείου με Επιχειρήσεις.

-2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών - Αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1 στις περιπτώσεις συναλλαγών των Ασφαλιστικών Εταιριών με Επιχειρήσεις.

-11.2 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α2 στις περιπτώσεις συναλλαγών των Ασφαλιστικών Εταιρειών με Ιδιώτες.

-13.1 Έξοδα -Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής κατηγορίας Β1 για τις περιπτώσεις καταβολής αποζημίωσης από την Ασφαλιστική Εταιρεία στον Πελάτη - Ιδιώτη.

-17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση της κατηγορίας Γ για την εγγραφή εσόδων στα βιβλία της Ασφαλιστικής Εταιρείας με βάση το στοιχείο Εκκαθάρισης του Γραφείου Συμψηφισμού. -17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση της κατηγορίας Γ για την εγγραφή εξόδων στα βιβλία της Ασφαλιστικής Εταιρείας με βάση το στοιχείο Εκκαθάρισης του Γραφείου Συμψηφισμού.

9. Τα ποσά που αφορούν την επισκευή του οχήματος από το Συνεργείο διαβιβάζονται με χαρακτηρισμό 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών. Τα ποσά που καταβάλει η Ασφαλιστική Εταιρεία που δεν ευθύνεται για το ατύχημα στον πελάτη της διαβιβάζονται με χαρακτηρισμό με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-) και δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα. Τα ποσά που αφορούν την Ασφαλιστική Εταιρεία που ευθύνεται για το ατύχημα διαβιβάζονται με χαρακτηρισμό 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) και επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, ενώ για την Ασφαλιστική Εταιρεία που δεν ευθύνεται για το ατύχημα διαβιβάζονται με χαρακτηρισμό 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-) και δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα. Τυχόν επιπρόσθετα έσοδα - έξοδα που προκύπτουν από την Εκκαθάριση διαβιβάζονται με χαρακτηρισμό είτε με 1.10 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων είτε με 2.12 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων και επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα.

10. Ο χαρακτηρισμός Ε3 ανά περίπτωση συναλλαγής για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες αντιστοιχεί στους παρακάτω κωδικούς:

Στην περίπτωση εσόδων:

- Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001).

- Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία (κωδ._003).

Στην περίπτωση εξόδων:

- Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009).

- Ε3_Λοιπά συνήθη έσοδα - κωδ. 562[Σύνολο].

11. Σε σχέση με το χρόνο διαβίβασης αναφορικά με τα έσοδα, αυτός συνάδει με τα κανάλια διαβίβασης που επιλέγει ή έχει υποχρέωση να χρησιμοποιήσει κάθε επιχείρηση. Αναφορικά με τα έξοδα, αυτά σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα (απλογραφικό, διπλογραφικό).

12. Επισημαίνεται ότι στην πρώτη φάση λειτουργίας του έργου στην περίπτωση χαρακτηρισμού συναλλαγών οι επιχειρήσεις επιλέγουν τους διαθέσιμους κωδικούς, ανεξαρτήτως αν είναι οι ενδεδειγμένοι αναφορικά με τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διορθώνει τους χαρακτηρισμούς εσόδων - εξόδων Ε3 που διαβίβασε με τους σωστούς κωδικούς που υποβάλλονται στη ΔΦΕ_Ε3 διαβιβάζοντας Τύπους Παραστατικών 17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση και 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων -Λογιστική Βάση αυξάνοντας και μειώνοντας τους σχετικούς κωδικούς Ε3 για έσοδα και έξοδα (αντίθετα πρόσημα).

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: