Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ/νία : 17/06/21

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 225749

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 37

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Νέοι κανόνες αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων στις 30.09.2019 κύριων συντάξεων, των οποίων η έναρξη καταβολής ανατρέχει σε χρόνο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4387/2016. Κοινοποίηση της αριθ. Φ 11321/ οικ .10772/382/9.3.2021 Υπουργικής απόφασης .

ΣΧΕΤ.: Η 52/2020 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1082/22.3.2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. Φ11321/οικ.10772/382/9.3.2021 Υπουργική απόφαση σχετικά με τους νέους κανόνες αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων στις 30.9.2019 κύριων συντάξεων, οι οποίες χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του 7 της εν λόγω Υπουργικής απόφασης, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό διαδικασίες αναπροσαρμογής και επανυπολογισμού των συντάξεων αυτών καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Επομένως, η διαδικασία ολοκληρώνεται αποκλειστικά μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών, χωρίς την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: