Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΛΟΤ Αριθμ . Πρωτ.: 2087 ΕΞ / 20.11.2015
Αθήνα, 20.11.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 2087 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΣΛΟΤ 2087/2015

Θέμα:

Λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου (Ελληνικά λογιστικά πρότυπα από 1/1/2016).

ΕΡΩΤΗΜΑ

Γραφείο Γενικού Τουρισμού με δικαίωμα έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων (γραφείο ΙΑΤΑ) για κάθε εισιτήριο εκδίδει ΑΠΕ χρεώνοντας τον Πελάτη και πιστώνοντας τον Προμηθευτή (αεροπορική)

Ο Προβληματισμός μου σχετικά με το Λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι ο εξής:

H Πίστωση στον προμηθευτή δεν εμφανίζεται άμεσα στην καρτέλα του (αναλυτικό καθολικό) αλλά σε ένα Γενικό ενδιάμεσο λογαριασμό με χαρακτηρισμό S.0001 όχι δηλαδή 50.00

Όλες οι πιστώσεις δηλαδή των αεροπορικών εισιτηρίων εμφανίζονται συγκεντρωτικά σε αυτόν τον λογαριασμό και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μεταφέρονται (χωρίς την επέμβαση του χρήστη) στην καρτέλα των αεροπορικών εταιρειών

Όπως προανέφερα οι μεταφορές από τον Γενικό λογαριασμό στους αναλυτικούς γίνονται αυτόματα από το Λογισμικό όχι αμέσως αλλά μετά από 15-30 λεπτά

1: μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τους Προμηθευτές με S.0000... και όχι με 50.00 (ειδικά με τα λογιστικά πρότυπα);

2: μπορεί όλες οι πιστώσεις αεροπορικών εταιρειών να εμφανίζονται σε γενικό λογαριασμό και όχι στον κωδικό κάθε αεροπορικής εταιρείας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Με βάση τα ΕΛΠ, οι κωδικοί του λογιστικού σχεδίου που χρησιμοποιεί η οντότητα, τίθενται ελεύθερα από την ίδια και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε κωδικός, ή σύστημα κωδικαρίθμησης.

2. Στο λογιστικό σχέδιο, μπορεί να υπάρχει μόνο γενικός λογαριασμός, εφόσον ανάλυσή του κατά εταιρεία παρέχεται από άλλα αρχεία του πληροφοριακού συστήματος και μπορούν να διενεργηθούν με ασφάλεια οι σχετικές συμφωνίες και επαληθεύσεις του γενικού λογαριασμού με τους αναλυτικούς.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: