Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ. Μ-Δ: 1

Προς:

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), Σόλωνος 87-89 (3ος όροφος), 106 79 Αθήνα

2. Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), Κουμουνδούρου 1, 104 37 Αθήνα

3. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜ. 10/2018

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας.

1. Με την αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 416/05Δ/3.10.2018 αίτηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό -Τουρισμό ζητήθηκε από τον Ο.ΜΕ.Δ. η ανάδειξη Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας για τον καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας.

2. Με το από 9/11/2018 Πρακτικό Ανάδειξης Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας με κλήρωση αναδείχθηκαν ως μέλη της οι διαιτητές Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Ιωακείμ Σμυρνιώτης και Θεόδωρος Κουτρούκης και, με Πρόεδρο που κληρώθηκε τον Θεόδωρο Κουτρούκη. Η Επιτροπή Διαιτησίας ανέλαβε τα καθήκοντα της την 167H/2018.

3. Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. Μ-Δ 479/20.11.2018 έγγραφο - πρόσκληση του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας κλήθηκαν τα μέρη σε κοινή συνάντηση στις 27.11.2018 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα με σκοπό την αναζήτηση σύγκλισης των θέσεων τους ώστε να καταστεί δυνατή η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας.

4. Στις 27.11.2018 και ώρα 15:00 προσήλθαν ως ορίζεται οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μερών στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα. Ο εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς υποστήριξε τις θέσεις των εργαζομένων, όπως περιγράφονται στο πρακτικό της εν λόγω συνάντησης και στα αντίστοιχα υπομνήματα που κατέθεσαν στο στάδιο μεσολάβησης. Ειδικότερα μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι υπάρχει αναγκαιότητα ρύθμισης στον κλάδο σύμφωνα και με το σχέδιο για σύναψη ΣΣΕ που έχει καταθέσει για τις συναφείς ειδικότητες του κλάδου.

5. Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς υποστήριξαν τις θέσεις των εργοδοτών, όπως περιγράφονται στο πρακτικό της εν λόγω συνάντησης και στα αντίστοιχα υπομνήματα που κατέθεσαν στο στάδιο μεσολάβησης. Ειδικότερα μεταξύ άλλων υποστήριξαν - συνοπτικά - ότι θα έπρεπε να αναβιώσει (ενδεχομένως) η παλαιότερη ΣΣΕ με την Ομοσπονδία Αρτεργατών κοι την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), με όρους που θα συζητηθούν εκ νέου. Επίσης διαφώνησε με όλες τις ειδικότητες που προτείνει η πλευρά των εργαζομένων (ΠΟΕΕΤ) και θεωρεί ότι η εργατική πλευρά δεν έχει αρμοδιότητα για την εν λόγω ρύθμιση.

6. Όπως αναγράφεται στο από 27/11/2018 Πρακτικό Διαιτησίας, τα μέρη δεσμεύθηκαν να προσκομίσουν πρόσθετα υπομνήματα προς την Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας μέχρι τις 15/12/2018. Επίσης συμφώνησαν στην πρόταση των Διαιτητών να παραταθεί η διαδικασία της Διαιτησίας μέχρι τις 31/12/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω
Και επειδή δεν κατέστη δυνατό τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

1. Την από 29/12/2017 εξώδικη πρόσκληση σε διάλογο της ΠΟΕΕΤ προς την ΟΑΕ και την ΓΣΕΒΕΕ, με την οποία καλούνταν οι εργοδοτικές οργανώσεις σε έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας.

2. Τις θέσεις που υποστήριξαν τα μέρη με τα υπομνήματα που υπέβαλαν στη διαδικασία της διαιτησίας και συγκεκριμένα το υπ΄ αρ. πρωτ. Μ-Δ 558/14-12-2018 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό και το υπ΄ αρ. πρωτ. 559/14-12-2018 της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος.

3. Την από 6.9.2018 έκθεση του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. κ. Μιλτιάδη Σταμπουλή (υπόθεση Μεσολάβησης 138/9Μ/5.3.2018), με την οποία διαπιστώνεται άρνηση ουσιαστικής μεσολάβησης της εργοδοτικής πλευράς, καθώς και τα όσα αναφέρονται στα πρακτικά των συναντήσεων στο στάδιο της Μεσολάβησης.

4. Την συναφή κλαδική Σ.Σ.Ε. της από 6.8.2008 «Για τους όρους αμοιβής κοι εργασίας των αρτεργατών, σιμιτεργατών και γενικά των εργαζομένων στην παραγωγή ειδών αρτοποιίας σε όλη τη χώρα» (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 105/6.8.2008).

5. Την πιο πρόσφατη εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που σημειώνει ότι η εξέλιξη του ΔΤΚ του μηνός Νοεμβρίου 2018 (έτος αναφοράς 2009=100, σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Νοεμβρίου 2018 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2017), προέκυψε αύξηση 1,0% ενώ ο μέσος ΔΤΚ του τελευταίου δωδεκαμήνου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του προηγούμενου δωδεκαμήνου παρουσίασε αύξηση 0,6%, (Δελτίο Τύπου ΕΛ.ΓΤΑΤ., Πειραιάς 10.12.2018). Επίσης τη διαπίστωση της ΕΛ.ΓΤΑΤ. ότι το ΑΕΠ παρουσίασε κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2018 αύξηση 2,2% σε σχέση με το ΑΕΠ του Γ΄ τριμήνου 2017.

6. Την πολιτική μισθών 8ι απασχόλησης της από 28.3.2018 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. Υπ. Εργασίας 6/29.3.2018) όπως ισχύει, που. αποτυπώνει, την γενική εισοδηματική, πολιτική και την εξέλιξη των κατώτατων μισθών & ημερομισθίων, και η οποία παραμένει αμετάβλητη για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, όπως προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

7. α) Τα επιχειρήματα και στοιχεία που περιλαμβάνονται στα υπομνήματα της εργοδοτικής πλευράς (από 14.12.2018) και της εργατικής πλευράς (από 14.12.2018).

β) Τα όσα καταγράφηκαν στο από 27.11.2018 Πρακτικά Διαιτησίας της Τριμελούς Επιτροπής και τις απόψεις και θέσεις των μερών που αποτυπώθηκαν σε αυτό.

8. Το γεγονός ότι η Επιτροπή καλείται να υποκαταστήσει την ελλείπουσα συμφωνία των μερών επί της συλλογικής διαφοράς και την ανάγκη να ρυθμιστούν οι όροι αμοιβής και εργασίας με διαιτητική απόφαση, αφού εξαντλήθηκε κάθε προσπάθεια επίτευξης ΣΣΕ με συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην εξής απόφαση:

`Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι των ειδικοτήτων που αναφέρονται στο αμέσως επόμενο άρθρο 2, υπό τον ρητό όρο και την προϋπόθεση που αφορούν το αντικείμενο των προσφερομένων υπηρεσιών και που προβλέπονται επίσης στο ίδιο άρθρο 2 και οι οποίοι απασχολούνται στα αρτοποιεία όλης της χώρας.

`Αρθρο 2
Ειδικότητες

Στη ρύθμιση υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των αρτοποιείων, στα καταστήματα των οποίων λειτουργεί τμήμα κουζίνας καφετέριας πιτσαρίας εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων και ειδικότερα του Ψήστη, του Τεχνίτη Πιτσαρίας του Τεχνίτη Ζαχαροπλαστικής και του Βοηθού, του Μπουφετζή και του Σερβιτόρου.

`Αρθρο 3
Βασικοί Μισθοί

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζομένων των παραπάνω ειδικοτήτων, ορίζονται ως εξής:

Προσωπικό Αρτοποιείων (σε €)΄

Ψήστης: 650

Τεχνίτης Πιτσαρίας: 650

Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής: 650

Σερβιτόρος: 650

Μπουφετζής: 650

Βοηθοί των ανωτέρω: 610

`Αρθρο 4
Επιδόματα

Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγούνται και τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών τους.

Α) Γάμου σε ποσοστό 10%.

Β) Ανθυγιεινής εργασίας στους τεχνίτες ζαχαροπλαστικής και εν γένει στους απασχολουμένους στην παρασκευή και έψησιν εδεσμάτων σε ποσοστό 10%.

`Αρθρο 5
Διάφορες Παροχές & Διατάξεις

1. Καθιερώνονται, πέραν των προβλεπομένων αργιών, ως εξαιρέσιμες ημέρες η Καθαρά Δευτέρα και η 1η Ιανουαρίου του έτους.

2. Καθιερώνονται 40 ώρες εργασίας σε όλα τα καταστήματα.

`Αρθρο 6
Τελικές Διατάξεις

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση, επιδόματα και παροχές επί πλέον των καθοριζόμενων με την παρούσα, όπως επίσης όροι απασχόλησης και εργασίας ευμενέστεροι για τους εργαζόμενους από τους ήδη με την παρούσα καθοριζόμενους που προβλέπονται από νόμους διατάγματα, την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., συλλογικές ρυθμίσεις υπουργικές αποφάσεις εσωτερικούς κανονισμούς επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται και υπερισχύουν των διατάξεων της παρούσας.

`Αρθρο 7
Ισχύς και Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας διαιτητικής απόφασης αρχίζει την 6/3/2018 και λήγει στις 5/3/2019.

Ημερομηνία Κατάθεσης στον Ο.ΜΕ.Δ.: 31 Δεκευβρίου 2018

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: