Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 8 Μαΐου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1041765/785/Α0012

ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης με χρηματικά ποσά από κληρονομιά.

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2238/1994 η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου περιορίζεται ή καλύπτεται με χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 2238/1994 υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης σε περίπτωση θανάτου φορολογουμένου είναι οι κληρονόμοι του για το σύνολο του εισοδήματος που απέκτησε μέχρι τη χρονολογία του θανάτου του.

3. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας κληρονομήσατε εσείς και ο αδελφός σας από τους αποθανόντες παππού και γιαγιά χρηματικό ποσό το οποίο είχαν εισάγει από την αλλοδαπή με τη μορφή συναλλάγματος και το οποίο ευρωποιήθηκε μετέπειτα από εμάς.

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το εν λόγω χρηματικό ποσό το οποίο ισχυρίζεστε ότι κληρονομήσατε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την κάλυψη προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου ως έσοδο από κληρονομιά., δηλώνοντας το στη δήλωσή σας ως ποσό που δεν θεωρείται εισόδημα και όχι ως εισαγωγή συναλλάγματος, με την προϋπόθεση όμως στις δηλώσεις εισοδήματος που υποβάλατε ως κληρονόμοι στο όνομα των αποθανόντων να έχει δηλωθεί.

5. Πάντως επειδή το θέμα σας είναι πραγματικό, το παρόν κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και παρακαλούμε για τις δικές της ενέργειες ενημερώνοντας σχετικά και τη διεύθυνσή μας.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: