Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

Π.Κ. 7/16-4-2018

Προσάρτημα στην τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας (Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου)

Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής με την Αριθμ. οίκ. 47420/2636/2018.

 

Σήμερα την 30 Μαρτίου 2018 στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου μεταξύ:

1. του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Γαρεφαλάκη και τη Γενική Γραμματέα κα Μαρία Μαρκάκη - Φαζού.

2. του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ιεράπετρας και Περιχώρων όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κα Αννα Φανουράκη

3. του Συνδέσμου Ξενοδόχων Νομού Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μανώλη Βαρκαράκη

4. της Ένωσης Ξενοδόχων Επαρχίας Σητείας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Κάκουράκη,

5. της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Ν.Α. Κρήτης όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Βαρδάκη,

 

Λαμβάνοντας υπόψη

1. Την από 2/3/2018 τοπική κλαδική συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 3/22.3.2018).

2. Την ανάγκη συμπλήρωσης της ως άνω συλλογικής σύμβασης εργασίας για τις αμοιβές των εργαζομένων κάτω των 25 ετών.

 

συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής:
`Αρθρο Μόνον

1. Στο άρθρο 2 της από 2/3/2018 τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 3/22.3.2018) προστίθεσαι παράγραφος 4 ως εξής:

«4. α) Στους εργαζόμενους που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας καταβάλλεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός ή ημερομίσθιο άλλως ο βασικός μισθός και το ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ, εάν είναι ανώτερος,

β) Στους εργαζόμενους άνω των 18 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει το 25° έτος της ηλικίας καταβάλλεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός ή ημερομίσθιο άλλως ο βασικός μισθός και το ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ, εάν είναι ανώτερος, με προσαύξηση 10%».

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1.1.2018 και λήγει την 31.12.2019 και προσαρτάται στην από 2/3/2018 συλλογική σύμβαση εργασίας.

 

Τα παρόν υπογράφεται σε επτά (7) όμοιο πρωτότυπο κάθε μέρος έλαβε ένα και ο Σύνδεσμος Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου έλαβε τέσσερα (4) για να επιμεληθεί την κατάθεση της παρούσας στην αρμόδιο υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας σύμφωνα με το νόμο.

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: