Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 116

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4693

Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον Ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο πρώτο
`Αρθρο δεύτερο Σύναψη συμβάσεων χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
`Αρθρο τρίτο Ρυθμίσεις οφειλών μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)
`Αρθρο τέταρτο Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Έκτακτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας
`Αρθρο πέμπτο Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)
`Αρθρο έκτο Ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
`Αρθρο έβδομο Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)
`Αρθρο όγδοο Αποζημίωση φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με σύμβαση ορισμένου χρόνου
`Αρθρο ένατο Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)
`Αρθρο δέκατο Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών
`Αρθρο ενδέκατο Παράταση συμβάσεων με παρόχους του ΕΟΠΥΥ κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19
`Αρθρο δωδέκατο Ζητήματα προσωπικού
`Αρθρο δέκατο τρίτο Ζητήματα δημόσιων συμβάσεων
`Αρθρο δέκατο τέταρτο Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης χώρων
`Αρθρο δέκατο πέμπτο Ανάθεση καθηκόντων συντονισμού τμημάτων ή μονάδων του ΕΣΥ
`Αρθρο δέκατο έκτο Μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης
`Αρθρο δέκατο έβδομο

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020
H Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: