Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Θεσσαλονίκη 07-08-2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.:Δ.Ε Δ ΥΠ.ΕΠ.ΙΜ.Υ. 144220 ΕΞ 2018 ΕΜΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α8-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση απόφασης επί ενδικοφανούς προσφυγής.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. 32049/29.03.2018 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΔΕΔ 45959/05.05.2018).

Επί της με αριθ. πρωτ. 32049/22.03.2018 ενδικοφανούς προσφυγής, που υποβάλατε στη Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων και μας διαβιβάστηκε αρμοδίως με το πιο πάνω σχετικό έγγραφο, οας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθ. 1402/18.07.2018 απόφαση της Υπηρεσίας μας.

Κατόπιν αυτού, σας κοινοποιούμε με την παρούσα συστημένη επιστολή την ανωτέρω απόφαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4174/2013 όπως ισχύουν.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α8 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

ΣΙΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: