Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 161
19 Ιουλίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3592

Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 1 Γενικές αρχές - Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά
`Αρθρο 4 Έλεγχος μετρήσεων
`Αρθρο 5 Ιδιοκτησιακό καθεστώς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
`Αρθρο 6 Διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών
`Αρθρο 7 Κριτήρια αξιολόγησης για την αδειοδότηση ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
`Αρθρο 8 Διαδικασία αδειοδότησης τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών
`Αρθρο 9 Κριτήρια αξιολόγησης για την αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
`Αρθρο 10 Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας
`Αρθρο 11 Έκδοση αδειών - Όροι και περιεχόμενο άδειας
`Αρθρο 12 Ανανέωση αδειών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
`Αρθρο 13 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο
`Αρθρο 14 Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή
`Αρθρο 15 Ευρυζωνικά δίκτυα
`Αρθρο 16 Συμπληρώσεις τροποποιήσεις του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
`Αρθρο 17 Θυγατρική εταιρία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. -Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
`Αρθρο 18 Αναδιοργάνωση Επιτροπής Ανταγωνισμού
`Αρθρο 19 Αναδιοργάνωση Ε . Σ . Ρ .
`Αρθρο 20 Τροποποιούμενες διατάξεις
`Αρθρο 21
`Αρθρο 22 Ετήσιο ποσοστό επιβράβευσης
`Αρθρο 23 Τελική διάταξη

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: