Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1290 ΕΞ 27.7.2015
Αθήνα, 27.7.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 1290 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Θέμα:

Απόδοση τέλους υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στον Οργανισμό έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό έτους 2015 αντικριζόμενο έσοδο και έξοδο με αντίστοιχους ΚΑΕ 5299 και 3399 για την είσπραξη και απόδοση του τέλους υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το ερώτημα που έχει δημιουργηθεί αφορά στην αντιμετώπιση αυτής της κράτησης στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Ευχαριστώ για την απάντηση σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Λογιστικά, τα ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται εν συνεχεία σε αυτούς δε θεωρούνται έσοδα και έξοδα αντίστοιχα. Συνεπώς, οι σχετικές εισπράξεις και πληρωμές παρακολουθούνται σε λογαριασμούς του ισολογισμού και δεν εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, με την είσπραξή του το τέλος παρακολουθείται σε λογαριασμό υποχρεώσεων ο οποίος πιστώνεται ενώ εν συνεχεία ο ίδιος λογαριασμός χρεώνεται με την απόδοση του τέλους στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: