Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Οδηγίες για τη Συμπλήρωση του εντύπου Ε3 Φορολογικού Έτους 2021.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την υπ΄ αριθμ. Α.1032/2022 (Β΄ 1140) απόφαση ορίστηκε για το φορολογικό έτος 2021 ο τύπος και το περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3 καθώς και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει. Στη συνέχεια, με την με αριθμ. Ε.2025/2022 εγκύκλιο, δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου.

Για την πληρέστερη κατανόηση του εντύπου και την διευκόλυνση των φορολογούμενων και πριν περάσουμε στην απεικόνιση του εντύπου ανά σελίδα, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την συμπλήρωση αυτού:

• Η 1η σελίδα περιέχει στοιχεία πληροφοριακού χαρακτήρα για την επιχείρηση τα οποία, εφόσον η πληροφορία είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ, θα έρχονται προσυμπληρωμένα στο έντυπο.

• Η καταχώρηση των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης πρέπει να ξεκινάει από τον πίνακα Ζ έτσι ώστε να μεταφέρονται τα ποσά που δεν επιδέχονται τροποποιήσεις στον πίνακα Δ για την εξαγωγή των οικονομικών αποτελεσμάτων. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του εντύπου Ε3, ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει ποσά στους κωδικούς οι οποίοι είναι χρωματισμένοι με κίτρινο χρώμα, γιατί τα ποσά στους συγκεκριμένους κωδικούς μεταφέρονται από τον πίνακα Ζ. Για το λόγο αυτό και στο παρόν πόνημα, μετά την παρουσίαση της 1ης σελίδας (πίνακες Α, Β, Γ), θα συνεχίσουμε με τον πίνακα Ζ και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι.

Με την είσοδο στην εφαρμογή, ο χρήστης ειδοποιείται ότι πρέπει να προηγηθεί η συμπλήρωση του πίνακα Ζ΄ πριν τη συμπλήρωση του πίνακα Δ΄:

Επισημαίνουμε ότι:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1007/2015 Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. (Β 73/16-01-2015), απαλλάσσονται από το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και εφεξής μόνο από την ενημέρωση λογιστικών αρχείων (βιβλία) οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 οι οποίες:

1. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες, αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών, με εξαίρεση τις λαϊκές αγορές και τα παζάρια.

Στην απαλλαγή της παραγράφου αυτής εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι στιλβωτές υποδημάτων καθώς και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας ή άλλων αγαθών, που πωλούνται ή προσφέρονται.

2. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

3. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) - πλανόδιοι λιανοπωλητές λαχείων.

4. Είναι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ΄ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2859/2000 .

Σύμφωνα με τα παραπάνω, όλες οι επιχειρήσεις (ατομικές/φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες), υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και απαλλάσσονται μόνο από την ενημέρωση αυτών. Επομένως, όσες από τις παραπάνω επιχειρήσεις ήταν απαλλασσόμενες από την τήρηση βιβλίων με βάση προγενέστερες διατάξεις, είχαν ήδη την υποχρέωση από το φορολογικό έτος 2015 να επικαιροποιήσουν την εικόνα τους υποβάλλοντας στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. τη σχετική δήλωση μεταβολής.

Κατά την είσοδο στην εφαρμογή και στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

• Πίνακες (παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς στον επιλεγμένο πίνακα).

• Ανέβασμα αρχείων (παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να υποβάλει σε αρχεία τα στοιχεία των κωδικών 039 (Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης), 040 (Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης), 041 (Ενεργά Τερματικά POS), 042 (Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχ.) καθώς και τα στοιχεία του πίνακα Γ1 (Σύνολο ενοικίων που καταβλήθηκαν).

• Αποθήκευση, όπου υπάρχουν οι εξής επιλογές:

Παρέχεται η δυνατότητα μεταφέροντας τον κέρσορα στο ρολόι να επιλεγεί η αυτόματη προσωρινή αποθήκευση των εγγραφών που έχουν ήδη γίνει όταν ο χρόνος που απομένει είναι 30 δευτερόλεπτα.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κωδικός 001

Ο κωδικός 001 συμπληρώνεται αυτόματα από τα στοιχεία Μητρώου του φορολογουμένου την ημέρα υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση τροποποιητικής, συμπληρώνεται η Δ.Ο.Υ. που είναι συμπληρωμένη στην αρχική δήλωση.

Κωδικός 002

Προ-συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία του Μητρώου.

Κωδικός 003

Εμφανίζεται όταν η δήλωση έχει υποβληθεί οριστικά στο taxis και παίρνει τον αριθμό καταχώρησης του Ε1 ή του Ν.

Κωδικός 004

Προ-συμπληρώνεται από το σύστημα, ανάλογα με τη μορφή της δήλωσης (αρχική/τροποποιητική).

Ημερομηνία πρώτης έναρξης, ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία διακοπής

Συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία Μητρώου. Στα φυσικά πρόσωπα, η ημερομηνία πρώτης έναρξης αναφέρεται στη πρώτη χρονικά έναρξη εργασιών.

Κωδικός 005

Προ-συμπληρώνεται με βάση τα στοιχεία Μητρώου του Υπόχρεου με ημερομηνία αναφοράς τη τελευταία μέρα του φορολογικού έτους που αφορά η δήλωση.

Κωδικός 006

Αφορά μόνο Φυσικά Πρόσωπα και συμπληρώνεται με σκοπό την απαλλαγή από το Τέλος Επιτηδεύματος συνδυαστικά με τον κωδικό 027 του Ε1. Ειδικότερα, συμπληρώνεται «Ναι» μόνο από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν την εμπορική ιδιότητα όπως περιγράφεται στις ΠΟΛ.1120/2014 και ΠΟΛ.1047/2015 εγκυκλίους. Συμπληρώνεται «Όχι» από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ανωτέρω εγκυκλίους δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, ήτοι ασκούν τα πρώην κατονομαζόμενα ως «ελευθέρια επαγγέλματα» του N.2238/1994.

Κωδικός 007

Αφορά μόνο Φυσικά Πρόσωπα και συμπληρώνεται από το χρήστη.

Κωδικός 008

Επιλέγονται από το χρήστη, μέσα από αναδυόμενο παράθυρο, οι εγκαταστάσεις που δεν νοούνται ως υποκαταστήματα για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του N.3986/2011 , όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 1 του άρθρου 12 του N. 4484/2017 και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1156/2017 εγκύκλιο καθώς επίσης και με την Ε.2229/2021 εγκύκλιο, και όχι μόνο οι εγκαταστάσεις που υπάγονται στην περ. δ΄ της παρ.1 του άρθρου 2 του N.3874/2010 .

Κωδικός 009

Γίνεται διάκριση των ασκούντων αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και σε αφανείς αγρότες χωρίς Κ.Α.Δ. (μη υπαγόμενοι, ούτε στο κανονικό, ούτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.). Αφορά μόνο Φυσικά Πρόσωπα και επιλέγεται η ανάλογη ένδειξη από τον αναδυόμενο πίνακα για τις περιπτώσεις (1), (2) και (3).

Κωδικός 010

Συμπληρώνεται από το χρήστη. Γίνεται διάκριση των επιχειρήσεων - οντοτήτων ανάλογα με το μέγεθός τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ( άρθρα 1 και 2 του Ν.4308/2014 .

Κωδικός 011

Συμπληρώνεται από ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα οι οποίοι είναι μέλη σε αγροτικούς συνεταιρισμούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4673/2020.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων αυτών και η σχετική πιστοποίηση γίνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τονίζεται ότι ο κωδικός 009 καθώς και ο κωδικός 011 συμπληρώνεται για τις ανάγκες επιβολής/απαλλαγής του τέλους επιτηδεύματος στην ασκούμενη αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (σχετ. Ε.2131/8.7.2019 εγκύκλιος).

Η υποχρέωση υποβολής Ε3 από τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ανεξάρτητη από το καθεστώς ΦΠΑ του φορολογούμενου ή τη συμμετοχή του ως μέλους σε συνεταιρισμό.

Το εισόδημα όσων ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μεταφέρεται από τον κωδ.352 του πίνακα ΣΤ΄ στους ανάλογους κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 ( ΠΟΛ.1116/2015 εγκύκλιος).

Ο κωδικός 011 συμπληρώνεται επίσης και από τους σχολικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 , για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΠΟΛ.1235/2018).

Κωδικός 012

Ο νέος κωδικός 012 είναι προσυμπληρωμένος και αφορά σε φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν.4172/2013 για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η υπαγωγή στις συγκεκριμένες διατάξεις αποδεικνύεται με την εγκριτική Απόφαση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. (σχετ. Α. 1087/2021 (Β΄ 1691) και Ε.2224/2021 ).

3. ΠΙΝΑΚΑΣ Α . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Κωδικός 020

Α.Φ.Μ. ο οποίος προ-συμπληρώνεται από τα στοιχεία Μητρώου του Υπόχρεου.

Κωδικός 021

Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας:

Φυσικά Πρόσωπα: Προ-συμπληρώνεται από τα στοιχεία Μητρώου του Υπόχρεου με ημερομηνία αναφοράς την 31/12 κάθε έτους.

Νομικά Πρόσωπα: Προ-συμπληρώνεται από τα στοιχεία Μητρώου του Υπόχρεου με ημερομηνία αναφοράς τη λήξη του φορολογικού έτους.

Κωδικός 022

Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα: επιλέγεται από τον αναδυόμενο πίνακα.

Κωδικός 023

Επιμερισμός Πωλήσεων Αγαθών και Υπηρεσιών ανά Κ.Α.Δ.: Σε αυτό τον κωδικό διενεργείται επιμερισμός των «Πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών» ανά Κ.Α.Δ. βάσει του εσωτερικού υποπίνακα. Από το φορολογικό έτος 2019 η ανάλυση του κωδικού 023 διενεργείται υποχρεωτικά βάσει των Κ.Α.Δ όπως έχουν δηλωθεί στο υποσύστημα Μητρώου του Taxis (μέχρι 4ο βαθμό).

Η επιλογή γίνεται μέσα από αναδυόμενο παράθυρο βάσει των κωδικών αριθμών δραστηριότητας, όπως αυτοί έχουν δηλωθεί στο υποσύστημα Μητρώου του Taxis. Για το φορολογικό έτος 2018 εμφανίζονται στην εξαψήφια ανάλυση με την ένδειξη αν πρόκειται για την κύρια ή την/τις δευτερεύουσα /δευτερεύουσες δραστηριότητα/δραστηριότητες, ενώ για τα φορολογικά έτη 2019 και επόμενα εμφανίζονται στην οκταψήφια ανάλυση.

Επιλέγοντας την «Επεξεργασία», εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη, στην οποία μετά την επιλογή της δραστηριότητας (Εμπορική Δραστηριότητα, Παραγωγική Δραστηριότητα, Αγροτική Βιολογική Δραστηριότητα και Παροχή Υπηρεσιών) καταχωρούμε το αντίστοιχο ποσό.

4. ΠΙΝΑΚΑΣ Β . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει αποκλειστικά τα πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης. Δεν συνδέεται με τους άλλους πίνακες του εντύπου, ούτε και με τον προσδιορισμό του αποτελέσματος της επιχείρησης (κέρδος - ζημία) και συμπληρώνεται κατά περίπτωση ανάλογα με τα δεδομένα και στοιχεία κάθε επιχείρησης.

Κωδικός 025

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων: Σχετική η Ε.2025/2022 εγκύκλιος.

Κωδικοί 026, 027

Σχετική η Ε.2025/2022 εγκύκλιος.

Κωδικός 039

Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης: Συμπληρώνονται από το χρήστη όλες οι ιστοσελίδες της επιχείρησης που είναι ενεργές κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αυτών με αρχείο.

Κωδικός 042

Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχ.: Συμπληρώνονται από το χρήστη. Στον κωδικό 042 και στον υποπίνακα «Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Αλληλογραφίας Επιχείρησης» καταχωρείται τουλάχιστον μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας που είναι ενεργές κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης και οι οποίες αφορούν την επικοινωνία της επιχείρησης με την Α.Α.Δ.Ε.

Επισημαίνεται ότι τόσο στις ατομικές επιχειρήσεις όσο και στα νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες, η ηλεκτρονική διεύθυνση αναφέρεται αποκλειστικά διακριτά και απευθείας στην επιχείρηση και όχι σε τρίτα πρόσωπα ή στα πρόσωπα που νομίμως την εκπροσωπούν (Σχετ. ΠΟΛ. 1072/2018 ). Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αυτών με αρχείο.

Γενικά: Σε όλους τους πίνακες που ενημερώνονται από του χρήστες δίνονται οι εξής δυνατότητες:

• «Εισαγωγής Νέας Εγγραφής» όπου ο χρήστης καταχωρεί τα δεδομένα.

• «Ενημέρωσης» του πίνακα με τα δεδομένα που έχει καταχωρήσει.

• «Επεξεργασίας» των ήδη καταχωρημένων δεδομένων (επιλέγουμε το "μολύβι").

• «Διαγραφής» αυτών (επιλέγουμε τον " κόκκινο σταυρό") όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

Υποπίνακας «Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων αρ. 2 ν.4308/2014

Τα πεδία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα με τα δεδομένα των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών. Κύκλος εργασιών: Συμπληρώνεται από το χρήστη για το τρέχον φορολογικό έτος. Σύνολο ενεργητικού: Συμπληρώνεται από το χρήστη, εφόσον η οντότητα τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Μέσος όρος προσωπικού: Συμπληρώνεται από το χρήστη.

Τα πεδία του κύκλου εργασιών, του συνόλου του ενεργητικού και του μέσου όρου προσωπικού κατά περίπτωση, με τα δεδομένα των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών εμφανίζονται προσυμπληρωμένα. Για το τρέχον φορολογικό έτος, απαιτείται σχετική συμπλήρωση για όσα συντρέχει λόγος.

Η καταχώρηση ποσών στον υποπίνακα «Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων άρθρου 2 Ν.4308/2014 » γίνεται με βάση τα κριτήρια του ν.4308/2014 και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ 1003/2014 εγκύκλιο.

Κωδικός 051

«Αλλοδαπές Εταιρείες προκειμένου για την εφαρμογή του άρθρου 66 του Ν.4172/2013 »: Καταχωρούνται: η επωνυμία, ο ΑΦΜ, η χώρα εγκατάστασης της Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Εταιρείας, καθώς και το ποσοστό βάσει κριτηρίου περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 66 του Ν.4172/2013 στην Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία, όταν η συμμετοχή της φορολογούμενης εταιρείας υπερβαίνει το 50%, τόσο στην περίπτωση άμεσης όσο και στην περίπτωση έμμεσης συμμετοχής. Στην περίπτωση έμμεσης συμμετοχής λαμβάνονται υπόψη οι ενδιάμεσες συνδεδεμένες εταιρείες του πίνακα 037 του εντύπου αυτού. Η επιλογή γίνεται μέσα από αναδυόμενο παράθυρο.

Κωδικός 037

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις ( αρ. 2 ν. 4172/2013 ): Προ-συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του Συνοπτικού Πίνακα Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία και να εισάγει νέα.

Κωδικοί 040, 041

Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης/ Ενεργά Τερματικά POS: Προ-συμπληρώνονται αυτόματα οι ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί της επιχείρησης ημεδαπής (παρ. ιη΄ του άρθρ. 62 του ν.4446/2016 ) και όλα τα τερματικά POS και ePOS, για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ημεδαπής, που διέθετε η επιχείρηση για το φορολογικό έτος 2021, με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Τραπεζών και των λοιπών παρόχων πληρωμών.

Επιπλέον, καταχωρούνται υποχρεωτικά και οι επαγγελματικοί λογαριασμοί αλλοδαπής, καθώς και τα POS και ePOS για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών αλλοδαπής. Επίσης προ-συμπληρώνονται με τα στοιχεία της εφαρμογής που αφορά τη δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών, καθώς επίσης και με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία του Ε3 φορολογικού έτους 2020. Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία και να εισάγει νέα.

Κωδικοί 043, 044

Πώληση αγαθών μέσω Διαδικτύου/ Παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου: Συμπληρώνεται από το χρήστη.

Κωδικός 045

Στοιχεία Συνεργαζόμενων Ηλεκτρονικών Πλατφορμών: Συμπληρώνεται από το χρήστη. Στον κωδικό 045 και στον υποπίνακα «Στοιχεία Συνεργαζόμενων Ηλεκτρονικών Πλατφορμών» καταχωρούνται οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που χρησιμοποίησαν οι επιχειρήσεις το φορολογικό έτος που αφορά η δήλωση, προκειμένου να διενεργήσουν πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τους παρέχονται διαφημιστικές ή λοιπές υπηρεσίες βάσει σύμβασης καθώς επίσης και αυτές που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν δωρεάν, αποκλειστικά όμως για την εξυπηρέτηση άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Σχετ. ΠΟΛ. 1072/2018 ).

Κωδικός 046

Υποχρέωση Απογραφής Απλογραφικών: Επιλέγεται ανάλογα από το χρήστη.

Κωδικός 047

Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων: Μεταφέρεται το ποσό από τον κωδικό 560 του πίνακα Z1.

Κωδικός 048

Καθαρά Αποτελέσματα: Μεταφέρεται το ποσό από τον κωδικό 529 του πίνακα Δ15.

Κωδικός 052

Στο νέο κωδικό 052 αναγράφεται ο ΑΦΜ και η επωνυμία/ ονοματεπώνυμο των μελών, μετόχων ή εταίρων εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ) του άρθρου 71Η του ΚΦΕ, καθώς και η σχέση των προσώπων αυτών με την ΕΕΣΔΟΠ. Ωστόσο, δεδομένου ότι στο φορολογικό έτος 2021 δεν έχουν συσταθεί ΕΕΣΔΟΠ, ο ως άνω κωδικός καθίσταται ανενεργός.

Κωδικός 038

Στοιχεία Μετόχων Ανωνύμων Εταιριών Μη Εισηγμένων: Συμπληρώνεται από το χρήστη. Στον κωδικό 038 καταχωρούνται τα στοιχεία των μετόχων ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χ.Α. που συμμετείχαν στο κεφάλαιο της εταιρείας όπως αυτά προκύπτουν από την τελευταία γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) της εταιρείας (Σχετ. ΠΟΛ. 1072/2018).

Κωδικοί 049, 050

Ιδιότητες προσώπων Εντύπου: Συμπληρώνονται από το χρήστη (Σχετ. ΠΟΛ. 1072/2018). Ο κωδικός 050 είναι υποχρεωτικό πεδίο.

5. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ

Προ-συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του εντύπου Ε3 του προηγούμενου φορολογικού έτους. Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλει τα στοιχεία, να διαγράψει και να εισαγάγει νέα. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αυτών με αρχείο. Όσον αφορά τα καταβληθέντα ενοίκια, στον υποπίνακα αυτό αναγράφεται, πέραν των μισθωμάτων που καταβάλλονται για μισθωμένες εγκαταστάσεις, και η τεκμαρτή δαπάνη ιδιόχρησης. Στον πίνακα αυτό αναγράφεται και ο Αριθμός Παροχής Ρεύματος των εγκαταστάσεων.

Κωδικός 060

Το σύνολο των ενοικίων όπως προκύπτει από τον αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί και δεν μπορεί να μεταβληθεί από το χρήστη.

6. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2. ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ

Κωδικοί 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081 και 082

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 112 (Μέρος Β, παράγραφος 3) του ν. 4387/2016, ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2021 θα φέρουν ακριβή χαρακτηρισμό για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους.

Με την παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4772/2021 (Α΄ 17), προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ.4 του άρθρου 8 του ΚΦΕ, με το οποίο ορίζεται ότι κατ εξαίρεση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η.1.2021 και μετά ( άρθρο 49 Ν.4772/2021 ) χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και o χρόνος στον οποίο ανάγονται. Η ως άνω διάταξη ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που εισπράττουν αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις.

Για την ειδική περίπτωση όπου βάσει της ανωτέρω διάταξης, ο φορολογούμενος επιθυμεί να φορολογηθούν στο τρέχον έτος οι αναδρομικές αγροτικές επιδοτήσεις που έχουν εισπραχθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ένστασης, έχει εισαχθεί νέος κωδικός 082. Ο κωδικός αυτός προ-συμπληρώνεται με βάση την επιλογή του φορολογούμενου στον εσωτερικό υποπίνακα των αγροτικών επιδοτήσεων σχετικά με το χρόνο φορολόγησης των αναδρομικών που έχουν εισπραχθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ένστασης. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι η παραπάνω επιλογή θα αφορά τις επιδοτήσεις ανά είδος. Είναι σαφές ότι με την ως άνω εγγραφή στον 082, τα ποσά αυτά λαμβάνονται υπόψη στις φορολογικές υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται, ότι η ως άνω επιλογή είναι οριστική και δεν δύναται να ανακληθεί.

Επισημαίνεται ότι θα αναρτηθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις - ενισχύσεις που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2021 και αφορούν είτε το ίδιο, είτε προγενέστερα φορολογικά έτη με βάση στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμπλήρωση του εντύπου.

Ειδικά οι αγροτικές ενισχύσεις (κωδικός 081) που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα και εισάγονται στο έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2020, είναι αφορολόγητες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης ( άρθρο 146 του ν.4764/2020 ). Τα ποσά των ενισχύσεων αυτών αναγράφονται στην νέα περίπτωση των κωδικών 657- 658 του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος («Εκτακτες αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους ασκούντες αγροτική δραστηριότητα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19») και δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια.

7. ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απλογραφικά -Διπλογραφικά Βιβλία)

Ο Πίνακας αυτός συμπληρώνεται από όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το είδος των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικών ή διπλογραφικών). Όπως προαναφέρθηκε, η συμπλήρωση του πίνακα Ζ προηγείται από αυτή του πίνακα Δ΄, καθόσον από τα έσοδα, έξοδα και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία (Ζ1, Ζ2 και Ζ3 αντίστοιχα) προκύπτει ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων του πίνακα Δ΄

Απλογραφικά βιβλία:

Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του Ν. 4308/2014 όταν, η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήματος της παραγράφου 10, να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία εσόδων - εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:

α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα.

β) Τα πάσης φύσεως κέρδη.

γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές εμπορευμάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων. δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα. ε) Τις πάσης φύσεως ζημίες.

στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.

Επομένως μία επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία θα καταχωρήσει τα οικονομικά δεδομένα της χρήσης, ανάλογα με την περιγραφή που ορίζεται στο Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 και όπου συντρέχει περίπτωση, ώστε να μπορεί να καταρτιστεί η «Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες» (υπόδειγμα Β.6.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 16 του ως άνω νόμου.

Διπλογραφικά βιβλία:

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του Ν. 4308/2014 όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα για την παρακολούθηση των στοιχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και τηρεί:

α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός (ημερολόγιο).

β) Αρχείο με τις μεταβολές κάθε τηρούμενου λογαριασμού (αναλυτικό καθολικό).

γ) Σύστημα συγκέντρωσης του αθροίσματος των αυξήσεων και μειώσεων (χρεώσεων και πιστώσεων),

καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούμενου λογαριασμού (ισοζύγιο).

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 8 του ως άνω άρθρου και νόμου το σχέδιο των λογαριασμών του Παραρτήματος Γ χρησιμοποιείται ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ό,τι αφορά στην ονοματολογία, στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και στο περιεχόμενό τους, όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασμό με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α΄ και τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β . Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 5. Ιδιαίτερα, οι τίτλοι των λογαριασμών δύναται να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τις καθιερωμένες ονοματολογίες ευρύτερων κλάδων δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. 12 του άρθρου 16.

Με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014. Συντάσσει όμως τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 και τα υποδείγματα του Παραρτήματος Β΄ του ως άνω νόμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Κωδικοί 160, 260, 360, 460, 560

Είναι υπολογιστικοί και όχι καταχωρητικοί κωδικοί και υπολογίζονται από την εφαρμογή ανάλογα με τους παρακάτω κανόνες:

• Κωδικός 160 (εμπορική δραστηριότητα)

• `Αθροισμα των κωδικών: (161+162+163+164+165+166+167+168+170)

• Κωδικός 260 (παραγωγική δραστηριότητα)

• `Αθροισμα των κωδικών: 261+262+263+264+265+266+267+268+270

• Κωδικός 360 (αγροτική-βιολογική δραστηριότητα)

• `Αθροισμα των κωδικών: 361+362+363+364+365+366+367+368+370)

• Κωδικός 460 (παροχή υπηρεσιών)

• `Αθροισμα των κωδικών: 461+462+463+464+465+466+467+468+470)

• Κωδικός 560

• `Αθροισμα των κωδικών: 160+260+360+460 Κωδικοί 161, 261, 361, 461

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (εμπορική δραστηριότητα, παραγωγική δραστηριότητα, αγροτική-βιολογική δραστηριότητα, παροχή υπηρεσιών).

Με την είσοδο του χρήστη στο πεδίο κάθε ενός από τους παραπάνω κωδικούς ανοίγει ο αντίστοιχος "Δυναμικός Πίνακας" με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από το χρήση. Μπορούν να συμπληρωθούν πάνω από ένα πεδία και το άθροισμά τους μεταφέρεται στους κωδικούς 161, 261, 361, 461 κατά περίπτωση.

Σημείωση: Οι πωλήσεις αναλύονται περαιτέρω σε πωλήσεις λιανικής και χονδρικής καθώς και πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με τις πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης και τις απαιτήσεις της φορολογικής αρχής ή άλλων δημόσιων αρχών. Ειδικότερα, στον κωδικό 002 του υποπίνακα Ζ1, αναγράφεται η αξία των χονδρικών πωλήσεων των εμπορευμάτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) και προσδιορίζονται στην ΠΟΛ. 1150/2017 εγκύκλιο, ανεξάρτητα εάν η πώλησή τους έχει επιβαρυνθεί ή όχι με Φ.Π.Α. Στον κωδικό 004 του ίδιου υποπίνακα Ζ1, αναγράφεται η αξία των λιανικών πωλήσεων των εμπορευμάτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και προσδιορίζονται στην ΠΟΛ. 1150/2017 εγκύκλιο και με τις σχετικές διατάξεις οι εν λόγω πωλήσεις θα πρέπει να έχουν επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. (Σχετ. ΠΟΛ. 1072/2018 ).

Κωδικοί 162, 262, 362, 462

Λοιπά συνήθη έσοδα. Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Επισημαίνεται ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζουν να αναγράφονται στον Πίνακα Γ2 και να μεταφέρονται κατά περίπτωση στον κωδ. 362 του Πίνακα Ζ1. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του Ν. 4308/2014 στον λογαριασμό Λοιπά συνήθη έσοδα (71) περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 71. Λοιπά συνήθη έσοδα

71.1 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων

71.2 Επιχορηγήσεις τόκων

71.3 Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων

71.4 `Αλλα λειτουργικά έσοδα

71.5 `Αλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες

Κωδικοί 163, 263, 363, 463

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα. Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του Ν. 4308/2014 στον λογαριασμό Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (72) περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

72.1 Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων

72.3 Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων

72.4 Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες

72.5 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων

Κωδικοί 164, 264, 364, 464

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές. Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 , στον λογαριασμό Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές (73) περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές

73.01 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό

73.01.1 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού εμπορικών απαιτήσεων και υποχρ/σεων

73.01.2 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού δανείων

73.01.3 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού λοιπών στοιχείων ισολογισμού

73.02 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης

73.02.1 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων

73.02.2 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης δανείων

73.02.3 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισμού

Κωδικοί 165, 265, 365, 465

Έσοδα συμμετοχών. Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014, στον λογαριασμό Έσοδα συμμετοχών (74) περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 74 Έσοδα συμμετοχών

74.1 Μερίσματα από συμμετοχές σε συγγενείς

Μερίσματα από συμμετοχές σε θυγατρικές

74.3 Μερίσματα από συμμετοχές σε κοινοπραξίες

74.4 Μερίσματα από λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους

Κωδικοί 166, 266, 366, 466

Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (75) περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

75.1 Κέρδη από διάθεση ενσώματων παγίων

75.2 Κέρδη από διάθεση άυλων πάγιων στοιχείων

5.03. Κέρδη από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων

75.04 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες οντότητες

Κωδικοί 167, 267, 367, 467

Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων. Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 76 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 76 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων

76.1 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες

76.2 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για δοσμένες εγγυήσεις

76.3 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος

76.4 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος

76.5 Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων

76.6 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

76.7 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

76.08. Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων

76.9 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αποθεμάτων

76.10 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων

76.10.1 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης πελατών

76.10.2 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων

76.10.3 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων

76.10.4 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε θυγατρικές

76.10.5 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε συγγενείς

76.10.6 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε κοινοπραξίες

76.11 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Κωδικοί 168, 268, 368, 468

Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία. Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 77 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 77 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

77.1 Κέρδη εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων

77.2 Κέρδη εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

77.3 Κέρδη εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων

Κωδικοί 169, 269, 369, 469

Φόρος εισοδήματος έσοδο. Οι κωδικοί παραμένουν ανενεργοί για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για τα ΝΠ συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 78 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 78 Φόρος εισοδήματος έσοδο

78.1 Τρέχων φόρος περιόδου έσοδο

78.2 Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου έσοδο

78.3 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος

Κωδικοί 170, 270, 370, 470

Ασυνήθη έσοδα και κέρδη. Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν.4308/2014 στον λογαριασμό 79 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη

79.1 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες

79.2 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες

79.3 Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας

Κωδικοί 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570

Αθροιστικοί κωδικοί. Υπολογίζονται από την εφαρμογή.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικοί 180, 280, 380, 480, 580

Είναι υπολογιστικοί και όχι καταχωρητικοί κωδικοί και υπολογίζονται από την εφαρμογή ανάλογα με τους παρακάτω κανόνες:

• Κωδικός 180 (εμπορική δραστηριότητα)

• `Αθροισμα των κωδ. 181+182+183+184+185+186+187+188+189

• Κωδικός 280 (παραγωγική δραστηριότητα)

• `Αθροισμα των κωδ. 281+282+283+284+285+286+287+288+289

• Κωδικός 380 (αγροτική - βιολογική δραστηριότητα)

• `Αθροισμα των κωδ. 381+382+383+384+385+386+387+388+389

• Κωδικός 480 (παροχή υπηρεσιών)

• `Αθροισμα των κωδ. 481+482+483+484+485+486+487+488+489

• Κωδικός 580

• `Αθροισμα των κωδικών: 180+280+380+480 Κωδικοί 181, 281, 381, 481

Καταχωρούνται οι πάσης φύσης παροχές στους εργαζόμενους (εμπορική δραστηριότητα, παραγωγική δραστηριότητα, αγροτική-βιολογική δραστηριότητα, παροχή υπηρεσιών).

Με την είσοδο του χρήστη στο πεδίο κάθε ενός από τους παραπάνω κωδικούς ανοίγει ο αντίστοιχος "Δυναμικός Πίνακας" με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από το χρήση. Μπορούν να συμπληρωθούν πάνω από ένα πεδία και το άθροισμά τους μεταφέρεται στους κωδικούς 181, 281, 381, 481 κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 60 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 60 Παροχές σε εργαζόμενους

60.1 Μικτές αποδοχές

60.2 Εργοδοτικές εισφορές

60.3 Λοιπές παροχές

60.4 Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό ποσό)

60.5 αροχές σε εργαζόμενους σε συνδεδεμένες οντότητες

ανά κατηγορία λογαριασμό 61

Κωδικοί 182, 282, 382, 482

Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων. Συμπληρώνονται από το χρήστη δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 61 Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων

61.1 Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

61.2 Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

61.3 Απομείωση άυλων παγίων

61.4 Απομείωση αποθεμάτων

61.5 Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων

61.6 Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων

61.7 Ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Κωδικοί 183, 283, 383, 483

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές. Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 62 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές

62.1 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό

62.2 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης

Κωδικοί 184, 284, 384, 484

Ζημιές από διάθεση- απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 63 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 63 Ζημιές από διάθεση- απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

63.01 Ζημιές από διάθεση- απόσυρση ενσώματων παγίων

63.2 Ζημιές από διάθεση -απόσυρση άυλων παγίων στοιχείων

63.3 Ζημιές από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων

63.4 Ζημιές από διάθεση -απόσυρση περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες οντότητες

Κωδικοί 185, 285, 385, 485

Καταχωρούνται τα πάσης φύσεως διάφορα λειτουργικά έξοδα εργαζόμενους (εμπορική δραστηριότητα, παραγωγική δραστηριότητα, αγροτική-βιολογική δραστηριότητα, παροχή υπηρεσιών).

Με την είσοδο του χρήστη στο πεδίο κάθε ενός από τους παραπάνω κωδικούς ανοίγει ο αντίστοιχος "Δυναμικός Πίνακας" με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από το χρήση. Μπορούν να συμπληρωθούν πάνω από ένα πεδία και το άθροισμά τους μεταφέρεται στους κωδικούς 185, 285, 385, 485 κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 64 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα

64.01 Αμοιβές για υπηρεσίες

64.02 Ενέργεια

64.03 Ύδρευση

64.04 Τηλεπικοινωνίες

64.05 Ενοίκια

64.06 Ασφάλιστρα

64.07 Μεταφορικά

64.08 Αναλώσιμα

64.09 Επισκευές και συντηρήσεις

64.10 Διαφήμιση και προβολή

64.11 Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος)

64.12 Λοιπά έξοδα

64.13 Διάφορα λειτουργικά έξοδα από συνδεδεμένες οντότητες

Στους κωδικούς 185, 285, 385, 485 και 585 «Διάφορα λειτουργικά έξοδα» του Πίνακα Ζ2, στην ανάπτυξη του σχετικού Υποπίνακα (Ζ2), στον νέο κωδικό 017, «Ποσό 7% υπέρ ΕΛΚΕ» καταχωρείται το ποσό που καταβλήθηκε εντός του φορολογικού έτους 2021 από φορολογούμενους καθηγητές και λέκτορες πλήρους απασχόλησης σε Α.Ε.Ι. που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., κατ΄ εφαρμογή της διάταξης της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και το οποίο εκπίπτει κατά τα οριζόμενα στην περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4009/2011 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 παρ.1 Ν.4758/2020 (Α 242).

Κωδικοί 186, 286, 386, 486

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα. Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 65 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

65.1 Τόκοι τραπεζικών δανείων

65.2 Τόκοι δανείων από συνδεδεμένες οντότητες

65.3 Τόκοι λοιπών δανείων

65.4 Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων και προβλέψεων

65.5 Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

Κωδικοί 187, 287, 387, 487

Αποσβέσεις. Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 66 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 66 Αποσβέσεις

66.1 Αποσβέσεις διαμορφώσεων γης

66.2 Αποσβέσεις κτιρίων - τεχνικών έργων

66.3 Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

66.4 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων

66.5 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού

66.6 Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα

66.7 Αποσβέσεις πάγιων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

66.8 Αποσβέσεις άυλων παγίων

Κωδικοί 188, 288, 388, 488

Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα. Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 67 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 67 Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα

67.1 Ζημιές φυσικών καταστροφών

67.2 Ζημιές άλλων καταστροφών

67.3 `Αλλα ασυνήθη έξοδα και ζημιές

67.4 Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές

67.5 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές από συνδεδεμένες οντότητες

Κωδικοί 189, 289, 389, 489

Προβλέψεις. Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 68 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 68 Προβλέψεις

68.1 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες

68.2 Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις

68.3 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος

68.4 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος

68.5 `Αλλες προβλέψεις

68.6 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

Κωδικοί 190, 290, 390, 490

Φόρος εισοδήματος. Οι κωδικοί παραμένουν ανενεργοί για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για τα ΝΠ συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 69 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

• 69 Φόρος εισοδήματος

69.1 Τρέχον φόρος (έξοδο) περιόδου

69.2 Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) περιόδου

69.3 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος

Κωδικοί 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590

Υπολογίζεται το άθροισμα αυτόματα από το σύστημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ3. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κωδικοί 195, 295, 395, 495

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Κωδικοί 196, 296, 396 496

Συμπληρώνονται από το χρήστη. Αναφορικά με το εισπραττόμενο ποσό που αφορά «Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους» για επιδότηση επιχειρήσεων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα, αυτό καταχωρείται στον νέο κωδ.396 του πίνακα Ζ3 του εντύπου και μεταφέρεται στον κωδ.361 του Πίνακα Ζ1 (Λοιπά. Κωδ.007 -Υποπίνακα Ζ1).

Κωδικοί 197, 297, 497

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Κωδικοί 800, 820, 840, 860 και 801, 821, 841, 861 και 802, 822, 842, 862 και 803, 823, 843, 863 και 198, 298, 398 και 498 (Λοιπά)

Ανοίγει "Δυναμικός Πίνακας" με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από το χρήση. Μπορούν να συμπληρωθούν πάνω από ένα πεδία και το άθροισμά τους μεταφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς κατά περίπτωση.

Κωδικοί 804, 824, 844, 864 και 805, 825, 845 και 865

Στους νέους κωδικούς 804, 824, 844, 864 και 884 καταχωρούνται οι εσωτερικές πράξεις που διενεργούνται μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ) του άρθρου 71Η του ν. 4172/2013 και των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή, ενώ στους νέους κωδικούς 805, 825, 845, 865 και 885 καταχωρούνται οι πράξεις που διενεργεί η ΕΕΣΔΟΠ με τρίτους. Ωστόσο, δεδομένου ότι στο φορολογικό έτος 2021 δεν έχουν συσταθεί ΕΕΣΔΟΠ, οι ως άνω κωδικοί καθίστανται ανενεργοί.

Κωδικοί 595, 596, 597, 880, 881, 882, 883, 884, 885 και 598

Υπολογίζεται το άθροισμα αυτόματα από το σύστημα.

Κωδικός 999

Στο νέο κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3 προσυμπληρώνεται για πληροφοριακούς σκοπούς καταχωρείται το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

8. ΠΙΝΑΚΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απλογραφικά -Διπλογραφικά Βιβλία)

Κωδικοί 100, 200, 300, 400

Οι κωδικοί 100, 200, 300, 400 συμπληρώνονται αυτόματα από τους κωδικούς 161, 261, 361, 461 του πίνακα Ζ1 αντίστοιχα.

Κωδικός 500

Ο κωδικός 500 είναι το άθροισμα των κωδικών 100+200+300+400 εφόσον υπάρχουν και συμπληρώνεται αυτόματα.

Κωδικοί 101, 103, 104, 105

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Κωδικός 102

Μεταφέρεται το σύνολο του εσωτερικού πίνακα (εμπορική δραστηριότητα) ο οποίος είναι ο κάτωθι:

Κωδικός 106

Συμπληρώνεται από το χρήστη και ελέγχεται με το ποσό του κωδικού 195 του Ζ3 πίνακα.

Κωδικός 107

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα ( α+β-γ).

Κωδικοί 201, 203, 204

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Κωδικός 202

Μεταφέρεται το σύνολο του εσωτερικού πίνακα της στήλης (παραγωγική δραστηριότητα) ο οποίος είναι ο κάτωθι:

Κωδικός 205

Συμπληρώνεται από το χρήστη και ελέγχεται με το ποσό του κωδικού 295 του Ζ3 πίνακα.

Κωδικός 206

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 201+202-203-204-205 = 206.

Κωδικοί 301, 303, 304

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Κωδικός 302

Μεταφέρεται το σύνολο του εσωτερικού πίνακα της στήλης (αγροτική - βιολογική δραστηριότητα) ο οποίος είναι ο κάτωθι:

Κωδικός 305

Συμπληρώνονται από το χρήστη και ελέγχεται με το ποσό του κωδικού 395 του Ζ3 πίνακα.

Κωδικός 306

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 301+302-303-304-305 = 306.

Κωδικοί 207, 208, 209, 212

Συμπληρώνονται από το χρήστη (παραγωγική δραστηριότητα).

Κωδικός 210

Συμπληρώνεται από το χρήστη και ελέγχεται με το ποσό του κωδικού 295 του Ζ3 πίνακα.

Κωδικός 211

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 207-208-209-210.

Κωδικός 213

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 206+211+212.

Κωδικοί 307, 308, 309

Συμπληρώνονται από το χρήστη (αγροτική- βιολογική δραστηριότητα).

Κωδικός 310

Συμπληρώνεται από το χρήστη και ελέγχεται με το ποσό του κωδικού 395 του Ζ3 πίνακα.

Κωδικός 311

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 307-308-309-310.

Κωδικοί 312, 314, 315

Συμπληρώνονται από το χρήστη (αγροτική- βιολογική δραστηριότητα).

Κωδικός 313

Μεταφέρεται το σύνολο του εσωτερικού πίνακα της στήλης (αγροτική - βιολογική δραστηριότητα) ο οποίος είναι ο κάτωθι:

Κωδικός 316

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 312+313-314-315.

Κωδικός 317

Συμπληρώνεται από το χρήστη.

Κωδικός 318

Συμπληρώνεται από το χρήστη και ελέγχεται με το ποσό του κωδικού 395 του Ζ3 πίνακα.

Κωδικός 319

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 316+317-318.

Κωδικός 401

Συμπληρώνονται από το χρήστη, σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην Ε. 2025/2022 εγκύκλιο.

Κωδικός 120

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 107.

Κωδικός 220

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 213.

Κωδικός 320

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 306+311+319.

Κωδικός 420

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 401.

Κωδικός 520

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 120+220+320+420.

Κωδικοί 121, 221, 321, 421

Είναι το ποσό Δ1- Δ6.

Κωδικός 122

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 162+164+165+166+167+168+170 (πίνακας Ζ1).

Κωδικός 222

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 262+264+265+266+267+268+270 (πίνακας Ζ1).

Κωδικός 322

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 362+364+365+366+367+368+370 (πίνακας Ζ1).

Κωδικός 422

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 462+464+465+466+467+468+470.

Κωδικός 522

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 122+222+322+422.

Κωδικός 123

Συμπληρώνεται από το χρήστη.

Κωδικός 223

Συμπληρώνεται από το χρήστη.

Κωδικός 323

Συμπληρώνεται από το χρήστη.

Κωδικός 423

Συμπληρώνεται από το χρήστη, σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην Ε. 2025/2022 εγκύκλιο.

Κωδικός 523

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 123+223+323+423.

Κωδικός 124

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 126 + 187. Σχετική η Ε.2025/2022 εγκύκλιος.

Κωδικός 224

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 226 + 287. Σχετική η Ε.2025/2022 εγκύκλιος.

Κωδικός 324

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 326 + 387. Σχετική η Ε.2025/2022 εγκύκλιος.

Κωδικός 424

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 426 + 487. Σχετική η Ε.2025/2022 εγκύκλιος.

Κωδικός 524

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 526 + 587 Σχετική η Ε.2025/2022 εγκύκλιος.

Κωδικός 125

Συμπληρώνεται από το χρήστη.

Κωδικός 225

Συμπληρώνεται από το χρήστη.

Κωδικός 325

Συμπληρώνεται από το χρήστη.

Κωδικός 425

Συμπληρώνεται από το χρήστη.

Κωδικός 525

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 125+225+325+425.

Κωδικός 126

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το αποτέλεσμα των κωδικών [126] = [121] + [122] - [123] - [125].

Κωδικός 226

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το αποτέλεσμα των κωδικών [226] = [221] + [222] - [223] - [225].

Κωδικός 326

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το αποτέλεσμα των κωδικών [326] = [321] + [322] - [323] - [325].

Κωδικός 426

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το αποτέλεσμα των κωδικών [426] = [421] + [422] - [423] - [425].

Κωδικός 526

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το αποτέλεσμα των κωδικών [526] = [521] + [522] - [523] - [525].

Κωδικός 127

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 163 του πίνακα Ζ1.

Κωδικός 227

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 263 του πίνακα Ζ1.

Κωδικός 327

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 363 του πίνακα Ζ1.

Κωδικός 427

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 463 του πίνακα Ζ1.

Κωδικός 527

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 563 του πίνακα Ζ1.

Κωδικός 128

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 186 του πίνακα Ζ2.

Κωδικός 228

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 286 του πίνακα Ζ2.

Κωδικός 328

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 386 του πίνακα Ζ2.

Κωδικός 428

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 486 του πίνακα Ζ2.

Κωδικός 528

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 586 του πίνακα Ζ2.

Κωδικός 129

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 126+127-128.

Κωδικός 229

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 226+227-228.

Κωδικός 329

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 326+327-328.

Κωδικός 429

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 426+427-428.

Κωδικός 529

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 526+527-528.

Κωδικός 130

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι (κωδ. 121 / κωδ. 100) *100.

Κωδικός 230

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι (κωδ. 221 / κωδ. 200) *100.

Κωδικός 330

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι (κωδ. 321 / κωδ. 300) *100.

Κωδικός 430

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι(κωδ. 421 / κωδ. 400) *100.

Ήτοι:

Ποσοστό Μικτού Κέρδους επί Πωλήσεων =

Μικτό Κέρδος (Πωλήσεις- Κόστος Πωληθέντων)

* 100

Πωλήσεις

Κωδικός 131

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι (κωδ. 121 / κωδ. 120) *100.

Κωδικός 231

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι (κωδ. 221 / κωδ. 220) *100.

Κωδικός 331

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι (κωδ. 321 / κωδ. 320) *100.

Κωδικός 431

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι (κωδ. 421 / κωδ. 420) *100.

Ήτοι:

Ποσοστό Μικτού Κέρδους επί Κόστους =

Μικτό Κέρδος (Πωλήσεις- Κόστος Πωληθέντων)

* 100

Κόστος Πωληθέντων (ή Σύνολο δαπανών από παροχή υπηρεσιών)

Κωδικός 132

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι (κωδ. 129 / κωδ. 100) *100.

Κωδικός 232

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι (κωδ. 229 / κωδ. 200) *100.

Κωδικός 332

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι (κωδ. 329 / κωδ. 300) *100.

Κωδικός 432

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι (κωδ. 429 / κωδ. 400) *100.

Ήτοι:

Ποσοστό Καθαρού Κέρδους επί Πωλήσεων =

Αποτελέσματα προ φόρων

* 100

Καθαρές Πωλήσεις

9. ΠΙΝΑΚΑΣ Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Στη στήλη «Λογιστική Βάση» καταχωρείται η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας (π.χ. ενσώματα πάγια, προβλέψεις κ.ο.κ.) όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Δ.Λ.Π. ή Ε.Λ.Π) της επιχείρησης στην οποία υφίστανται διαφορές από την αντίστοιχη αξία που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013 και η οποία καταχωρείται στην στήλη «Φορολογική Βάση».

Κωδικοί 700, 701, 702, 703, 704, 705

Καταχωρείται από το χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης.

Κωδικοί 708, 709, 710, 711, 712, 713

Καταχωρείται από το χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας όπως προκύπτει με βάση τις διατάξεις του Ν.4172/2013.

Κωδικοί 706, 714, 707, 715

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

706, 707: Καταχωρείται από το χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία.

714, 715: Καταχωρείται από το χρήστη η συνολική φορολογική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας όπως προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013.

Κωδικοί 722, 723

Θετικές διαφορές: Υπολογίζεται η διαφορά της συγκεκριμένης γραμμής: λογιστική βάση - φορολογική βάση.

Αν η διαφορά των κωδικών 706 - 714 είναι < 0, το ποσό θα εμφανίζεται στον κωδικό 722 και ο κωδικός 730 θα παραμένει κενός.

Αν η διαφορά των κωδικών 707 - 715 είναι >=0, το ποσό θα εμφανίζεται στον κωδικό 723 και ο κωδικός 731 θα παραμένει κενός.

Κωδικοί 730, 731

Αρνητικές διαφορές: Υπολογίζεται η διαφορά της συγκεκριμένης γραμμής : φορολογική βάση -λογιστική βάση.

Αν η διαφορά των κωδικών 714 - 706 < 0, το ποσό θα εμφανίζεται στον κωδικό 730 και ο κωδικός 722 θα παραμένει κενός.

Αν η διαφορά των κωδικών 715 - 707 > 0, το ποσό θα εμφανίζεται στον κωδικό 731 και ο κωδικός 723 θα παραμένει κενός.

10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται αποκλειστικά και μόνο από τις ατομικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και η συμπλήρωσή του αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταφορά των φορολογητέων καθαρών αποτελεσμάτων στη δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1).

Κωδικοί 140, 240, 340, 440, 540

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 129 , 229, 329, 429, 529 από τον πίνακα Δ15 αντίστοιχα.

Κωδικοί 141, 241, 341, 441

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Κωδικός 541

Είναι το άθροισμα 141+241+341+441.

Κωδικοί 142, 242, 342, 442

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Κωδικός 542

Είναι το άθροισμα 142+242+342+442.

Κωδικοί 143, 243, 343, 443

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Κωδικός 543

Είναι το άθροισμα 143+243+343+443.

Κωδικοί 144, 244, 344, 444

Μεταφέρονται τα δεδομένα που καταχωρούνται, κατά περίπτωση, στην ανάπτυξη του σχετικού Υποπίνακα που έχει δημιουργηθεί, στον οποίον περιλαμβάνονται ποσά που καταβάλλονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και ορίζονται ως αφορολόγητα και πιο συγκεκριμένα:

• τα ποσά των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού της παρ.1 του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68) όπως αυτή κυρώθηκε το άρθρο 1 του Ν.4683/2020 (Α΄83)

• τα ποσά της ενίσχυσης που χορηγείται με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 28 του Ν.4797/2021 (Α΄66) προς επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού,

• τα ποσά των επιχορηγήσεων / ενισχύσεων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες / φυσικές καταστροφές και ειδικότερα:

i. η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται στους πληγέντες που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνακόλουθες πλημμύρες στις 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 τα (άρθρο 1 και 2 του Ν. 4728/2020 - Α186).

ii. η ενίσχυση που καταβάλλεται στους πληγέντες που περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στις 8 και 9 Αυγούστου 2020 (άρθρο ενδέκατο και δωδέκατο της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4722/2020 - Α 177).

iii. η ενίσχυση πρώτης αρωγής η οποία δύναται να χορηγείται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από θεομηνίες (άρθρο 6 του Ν. 4797/2021 - Α΄66).

iv. η επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η οποία δύναται να παρέχεται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από θεομηνίες (άρθρο 4 του Ν. 4797/2021 - Α΄66).

v. η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται στους πληγέντες που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν από την 27η Ιουλίου 2021 έως την δημοσίευση της ως άνω ΠΝΠ (13.8.2021) (άρθρο δέκατο, δωδέκατο και δέκατο πέμπτο της ΠΝΠ της 13.8.2021 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 - Α΄156).

vi. η πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης που καταβάλλεται για ζημιές σε επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις πληγέντων και η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων έναντι επιχορήγησης που καταβάλλεται σε πληγείσες επιχειρήσεις που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης (άρθρο εξηκοστό πέμπτο και εξηκοστό έβδομο ν.4839/2021 - Α΄181).

vii. με τη μορφή επιχορήγησης προς επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021 και έχουν έδρα ή υποκατάστημα σε περιοχές που επλήγησαν από τις εν λόγω φυσικές καταστροφές, βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 21 Ν.4859/2021 - Α22).

viii. τυχόν λοιπές αφορολόγητες ενισχύσεις - επιχορηγήσεις σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα που περιέρχονται προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας θεομηνιών / φυσικών καταστροφών κλπ.

• τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται δυνάμει της υπ΄ αρ.8825/12.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού (Β΄ 2270) για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 36 του ν.4753/2020 - Α΄227) καθώς επίσης και τα ποσά της αποζημίωσης που καταβάλλεται για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2021 για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας (άρθρο 121 Ν. 4790/2021 - Α΄48),

• το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 7141/1576/Α3/30.12.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4758/2020 (Α΄242),

• το ποσό το οποίο ωφελείται επιχείρηση από τη διαγραφή ή ρύθμιση μέρους ή του συνόλου των χρεών της κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα) και του άρθρου 170 Ν.4738/2020 (Α΄207), το οποίο δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα τηρεί απλογραφικά βιβλία παρακολουθείται εξωλογιστικά (σχετ. Ε.2164/2020 εγκύκλιος),

• το ποσό της ενίσχυσης του άρθρου 146 του Ν.4764/2020 (Α΄ 256) που καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα.

• το ποσό της ενίσχυσης που έλαβαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν.4714/2020 (Α΄ 148), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 139 του Ν.4764/2020, τα τουριστικά γραφεία και οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, καθώς και τα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά τρένα, οι οποίες πλήττονται από τον αναγκαστικό περιορισμό των οδικών και σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης, που αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19,

• το ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, στο πλαίσιο της στήριξης για τις μη καλυπτόμενες δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4772/2021 (Α΄17),

• το ποσό της ενίσχυσης που δεν επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο τρίτο Ν.4684/2020 - Α΄84),

• το ποσό της ζημιάς που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία σε ασφαλισμένες επιχειρήσεις (άρθρο 5 Ν.4797/2021 - Α΄66),

• το ποσό της ενίσχυσης στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης "e-λιανικό - επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (άρθρο 222 Ν.4782/2021 - Α36),

• το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 4 της από 25/02/2020 ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 1 ν.4682/2020 (Α76), άρθρο 42 του Ν. 4790/2021 και άρθρο 53 Ν.4812/2021).

• το ποσό των ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων», «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων» (άρθρο 32 Ν. 4801/2021 - Α΄ 83),

• το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» (σχετ. άρθρο 76 ν.4796/2021 - Α΄63),

• το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ΄ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων νια τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (άρθρο όγδοο του Ν. 4787/2021 - Α44),

• το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (άρθρο 70 Ν.4745/2020 - Α΄214),

• τα ποσά των κατν αποκοπήν αποζημιώσεων που καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ στους πιστοποιημένους επαγγελματίες που συμπράττουν, στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών (άρθρο 255 Ν. 4798/2021 - Α68)

• τα ποσά της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες ίππων, τους προπονητές και τους αναβάτες δρομώνων ίππων, λόγω της αναστολής των ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού στοιχηματισμού, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κανονισμού de minimis 1407/2013 (άρθρο 23 Ν.4859/2021 - Α΄ 228).

• τα ποσά της ενίσχυσης που καταβάλλονται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» (άρθρο 73 Ν.4864/2021 - Α 237).

• το ποσό των αφορολόγητων εσόδων των ατομικών πλοιοκτητριών αλιευτικών επιχειρήσεων το οποίο προκύπτει από την εκμετάλλευση αλιευτικών πλοίων που φορολογούνται με το τέλος αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του Ν.4646/2019.Σημειώνεται ότι, στους αλιείς - πλοιοκτήτες αλιευτικών πλοίων επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου με βάση το μήκος αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.4646/2019. Για τα ανωτέρω πρόσωπα καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή και συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Ο προσδιορισμός των κερδών γίνεται με σκοπό τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ. Συνεπώς, έσοδα και δαπάνες καταχωρούνται επί του ΠΙΝΑΚΑ Ζ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απλογραφικά-Διπλογραφικά Βιβλία), κατόπιν μέσω του ΠΙΝΑΚΑ Δ΄ προσδιορίζεται το αποτέλεσμα το οποίο μέσω του ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ (κωδικός 344) αναμορφώνεται -μηδενίζεται και δε μεταφέρεται στο έντυπο Ε1 για να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις. Ο φορολογούμενος όμως έχει την υποχρέωση να μεταφέρει το κέρδος του στους κωδικούς 659-660 του ΠΙΝΑΚΑ 6 του εντύπου Ε1 για την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και για την κάλυψη τυχόν τεκμηρίων.

• το ποσό των αφορολόγητων εσόδων των ατομικών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων που φορολογούνται με τον ν.27/1975, καθώς και το ποσό των αφορολόγητων εσόδων των ατομικών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων ρυμουλκών πλοίων που φορολογούνται με το τέλος ρυμουλκών πλοίων του άρθρου 57 του Ν.4646/2019 ή με τον ν.27/1975. Οι ατομικές επιχειρήσεις του ν. 27/1975, με έσοδα από την εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής ή επιβατηγών πλοίων ή εκπαιδευτικών ή εφοδιαστικών κ.λπ., συμπληρώνουν ανάλογα τους ίδιους πίνακες του Ε3 με τους αλιείς - πλοιοκτήτες αλιευτικών πλοίων (με την επισήμανση ότι για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος μέσω του ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ΄, συμπληρώνεται ο κωδικός 444 αυτού), καθώς και τους ίδιους κωδικούς του ΠΙΝΑΚΑ 6 του εντύπου Ε1 (659-660) για τους ίδιους σκοπούς όπως οι αλιείς.

Τα αυτά ισχύουν και για τους πλοιοκτήτες ρυμουλκών πλοίων (ατομικές επιχειρήσεις) είτε φορολογούνται με την ειδική φορολογία του ν.27/1975 είτε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019.

Σημειώνεται ότι για τα εισοδήματα αυτά ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης (άρθρο 121 του Ν.4799/2021 - Α΄ 78, σχετ. Ε.2125/2021).

• τα ποσά από «λοιπές περιπτώσεις αφορολόγητων εσόδων». Ενδεικτικά, αναφέρονται: ποσά που χορηγούνται ως «Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους» με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.4551/2018- Α΄116 και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4832/2021, ποσά τυχόν λοιπών αφορολόγητων αποζημιώσεων /επιδοτήσεων/ οικονομικών ενισχύσεων που καταβάλλονται λόγω COVID-19 (όπως π.χ, η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. (άρθρο 66 Ν.4756/2020 - Α΄235), η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού (άρθρο 121 Ν.4764/2020 (Α΄256), η αποζημίωση ιδιωτών ιατρών, των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48) για την κάλυψη των αναγκών νοσοκομείων ή θεραπευτηρίων του Εθνικού Συστήματος Υγείας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 κλπ) , προκειμένου να μην προσμετρηθούν για τη διαμόρφωση του φορολογικού αποτελέσματος αν βέβαια έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης ως έσοδα).

Κωδικός 544

Είναι το άθροισμα 144+244+344+444.

Κωδικοί 145, 245, 345, 445

Συμπληρώνονται από το χρήστη. Αφορούν φορολογικό κίνητρο ευρεσιτεχνίας (ΠΟΛ.1145/25.7.2018 εγκύκλιος).

Κωδικός 545

Είναι το άθροισμα 145+245+345+445

Κωδικοί 146, 246, 346, 446

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Κωδικός 546

Είναι το άθροισμα 146+246+346+446.

Κωδικοί 147, 247, 347, 447

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Κωδικός 547

Είναι το άθροισμα 147+247+347+447.

Κωδικοί 148, 248, 348, 448

Συμπληρώνονται από το χρήστη. Αποτυπώνουν την υπεραξία από τη μεταβίβαση τόσο των Ι.Χ. αυτοκινήτων όσο και των δημόσιας χρήσης, η οποία, κατ΄ επιλογή του φορολογουμένου, φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Κωδικός 548

Είναι το άθροισμα 148+248+348+448.

Κωδικοί 149, 249, 349, 449

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Κωδικός 549

Είναι το άθροισμα 149+249+349+449.

Κωδικοί 150, 250, 350, 450

Η περιγραφή «Μείον: Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22Α, Ν.4172/2013)» έχει αντικατασταθεί με την περιγραφή «Μείον: Δαπάνες άρθρων 22Α, 22Β και 22Γ του Ν.4172/2013» (εξωλογιστικά) προκειμένου να καταχωρείται το σύνολο δαπανών των άρθρων αυτών και όχι μόνο αυτές του άρθρου 22Α. Ειδικότερα, στους κωδικούς αυτούς, μεταφέρονται τα δεδομένα που καταχωρούνται, κατά περίπτωση, στην ανάπτυξη του σχετικού Υποπίνακα που έχει δημιουργηθεί, στον οποίο περιλαμβάνονται τα ποσά των προσαυξημένων εκπτώσεων για τις:

• Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (`Αρθρο 22Α, Ν.4172/2013).

• Δαπάνες άρθρου 22Β Ν.4172/2013 για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος (σχετ. Ε.2031/2021 εγκύκλιος).

• Δαπάνες άρθρου 22Γ Ν.4172/2013 για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 (σχετ. Ε.2033/2021 εγκύκλιος).

Κωδικός 550

Είναι το άθροισμα 150+250+350+450.

Κωδικοί 151, 251, 351, 451

Αφορούν ατομικές επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν δαπάνες σύμφωνα με την Α.1007/2019 Κ.Υ.Α). Οι διατάξεις αυτές ενσωματώθηκαν στον Ν.4172/2013 με την παράγραφο 1 του άρθρου 116 του Ν. 4549/2018 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του Ν. 4704/2020 (σχετ. Ε. 2189/2020 εγκύκλιος).

Κωδικός 551

Είναι το άθροισμα 151+251+351+451.

Κωδικοί 156, 256, 356, 456, 556

Συμπληρώνονται από το χρήστη. Στους κωδικούς αυτούς καταχωρούνται οι συνολικές προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης του άρθρου 24 του ΚΦΕ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 14 και 78 του Ν.4646/2019 (Α΄2021) και του άρθρου 8 του Ν.4710/2020 (Α΄142) και σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν για την εφαρμογή του με την Ε.2206/2020 εγκύκλιο.

Κωδικοί 157, 257, 357, 457, 557

Συμπληρώνονται από το χρήστη. Αφορούν ατομικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην έκπτωση προσαυξημένων κατά 50% εργοδοτικών εισφορών με βάση την ΠΟΛ.1244/2018 (Β΄ 6044) κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Κωδικοί 158, 258, 358, 458, 558

Συμπληρώνονται από το χρήστη. Στους νέους αυτούς κωδικούς, καταχωρούνται οι προσαυξημένες αποσβέσεις για δαπάνες προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης καθώς και η προσαυξημένη έκπτωση για δαπάνες για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΦΕ, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 71ΣΤ του ΚΦΕ όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4701/2020 (Α΄ 128) και με την Α.1258/2020 (Β΄ 5243) Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Κωδικοί 152, 252, 352, 452, 552, 553

Υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα ως εξής:

152= 140+141-(142)+143-(144)-(145)-(146)-(147)-(148)-(149)-(150)-(151) 252= 240+241-(242)+243-(244)-(245)-(246)-(247)-(248)-(249)-(250)-(251) 352= 340+341-(342)+343-(344)-(345)-(346)-(347)-(348)-(349)-(350)-(351) 452= 440+441-(442)+443-(444)-(445)-(446)-(447)-(448)-(449)-(450)-(451) 552= 540+541-(542)+543-(544)-(545)-(546)-(547)-(548)-(549)-(550)-(551) 553=352

Κωδικοί 259, 559

Συμπληρώνονται από το χρήστη. Στους νέους κωδικούς 259 και 559 «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα της παρ.1 του άρθρου 71Ζ του Ν.4172/2013 (παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα») καταχωρείται το φορολογητέο καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος - ζημιά) της παρ.1 του άρθρου 71Ζ του Ν.4172/2013. Διευκρινίζεται ότι στον κωδ. 552 εμφανίζεται το συνολικό αποτέλεσμα της επιχείρησης από όλους τους κλάδους ενώ στους κωδ.259-559 περιοριστικά μόνο το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον κλάδο ηλεκτρικών οχημάτων κλπ. Το εισόδημα αυτό φορολογείται με την εφαρμογή μειωμένου φορολογικού συντελεστή κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες ανά φορολογικό συντελεστή κάθε κλιμακίου της κλίμακας και αποκτάται από την δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών. (σχετ. Εγκύκλιος Ε.2051/2021). Το εισόδημα αυτό μεταφέρεται στους κωδ. 437-438 και 439-440 του Πίνακα 4Γ1 του Ε1 προκειμένου για κέρδη και ζημιές αντίστοιχα.

Κωδικός 453

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Είναι η διαφορά κωδ. 461 - Ασφαλιστικές Εισφορές αυτοαπασχολούμενων (πίνακας Ζ2, υποπίνακας του κωδικού 485, περίπτωση (7)).

Κωδικός 554

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και 554 = 553.

Κωδικοί 901, 921, 941 και 961

Στους νέους κωδ. 901, 921, 941, 961 «Καθαρό εισόδημα άρθρου 5Γ του ν.4172/2013» θα εμφανίζεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των ποσών από επιχειρηματική δραστηριότητα ή και από αγροτική - βιολογική δραστηριότητα όπως αυτό προκύπτει από τους κωδ. 152, 252, 352 και 452. Επίσης, θα εμφανίζεται στον κωδικό 961 το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού του κωδ.453 στην περ. στ΄ παρ. 2 άρθρου 12 ΚΦΕ. Εν συνεχεία, τα ποσά που θα προκύπτουν από τους νέους κωδικούς της γραμμής αυτής θα μεταφέρονται ως εξής: στους κωδ. 401-402 του Εντύπου Ε1 στην περίπτωση εισοδήματος επιχειρηματικής δραστηριότητας, στους κωδ. 461-462 του Εντύπου Ε1 στην περίπτωση εισοδήματος αγροτικής - βιολογικής δραστηριότητας και στους κωδ. 307-308 στην περίπτωση καθαρού εισοδήματος περ. στ΄ παρ. 2 άρθρου 12 ΚΦΕ. Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του ως άνω καθαρού εισοδήματος απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α και συμπληρώνεται από το φορολογούμενο στους κωδ. 657-658 του Εντύπου Ε1 σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις.

Κωδικός 555

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα 555 = 552+553+554.

11. ΠΙΝΑΚΑΣ Η. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ παρ.23 άρθρου 72 Ν.4172/2013

Κωδικοί 651, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 650, 666, 667, 668, 669, 670

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Κωδικός 655

Υπολογίζεται το άθροισμα των κωδικών 651+652+653+654.

Κωδικός 660

Υπολογίζεται το άθροισμα των κωδικών 656+657+658+659.

Κωδικός 665

Υπολογίζεται το άθροισμα των κωδικών 661+662+663+664.

12. ΠΙΝΑΚΑΣ Θ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΜΙΛΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (ΕαΧ.) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4484/2017 Η΄ 4490/2017 Η΄ 4534/2018

Σχετική η Ε.2025/2022 εγκύκλιος.

13. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν.4557/2018 ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχετική η Ε.2025/2022 εγκύκλιος. Συμπληρώνονται από το χρήστη, μέσα από αναδυόμενο παράθυρο όπου επιλέγοντας τη δραστηριότητα εμφανίζεται ο ακόλουθος εσωτερικός πίνακας:

Επιλέγουμε «Εισαγωγή νέας εγγραφής» και στη συνέχεια ανοίγοντας το πεδίο δραστηριότητα εμφανίζεται ο αντίστοιχος πίνακας πολλαπλών επιλογών:

Μεταφορά των καταχωρήσεων του πίνακα στο Έντυπο.

Σημειώσεις φορολογουμένου:

Ελεύθερο κείμενο. Συμπληρώνεται από το χρήστη.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: