Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.ΔΕΑΦ Δ 1126404 ΕΞ2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΘΕΜΑ:

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών - προμηθευτών.

ΣΧΕΤ. Η από 15 Μαΐου 2018 αίτησή σας

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 , δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.

Από τα προαναφερόμενα, δεν προκύπτει υποχρέωση διόρθωσης τυχόν αποκλίσεων επί της αξίας Φ.Π.Α. για τις περιπτώσεις εκείνες που είτε δεν υπάρχει είτε υπάρχει απόκλιση επί της συνολικής αξίας προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο η οποία δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εφαρμογής `Αμεσης Φορολογίας
Μαριάννα Ηλιοκαύτου

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: