Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 21

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4659

Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 1 Χορήγηση επιδόματος γέννησης
`Αρθρο 2 Υποβολή αίτησης - Καταβολή δόσεων
`Αρθρο 3 Χορήγηση επιδόματος βάσει του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος
`Αρθρο 4 Κλίμακα ισοδυναμίας
`Αρθρο 5 Όριο ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος
`Αρθρο 6 Έλεγχος κριτηρίων -Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
`Αρθρο 7 Κατηγορίες δικαιούχων
`Αρθρο 8 Συνδρομή των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του πατέρα
`Αρθρο 9 Χορήγηση από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
`Αρθρο 10 Απαλλαγή από φόρους -Ακατάσχετο επιδόματος
`Αρθρο 11 Εξουσιοδοτική διάταξη
`Αρθρο 12 Πιστώσεις προϋπολογισμού
`Αρθρο 13 Ρύθμιση θεμάτων ληξιαρχικών γεγονότων
`Αρθρο 14 Προσθήκη Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 15 Τροποποίηση του άρθρου 214 του Ν. 4512/2018
`Αρθρο 16 Μεταβατική διάταξη
`Αρθρο 17 Επίδομα στέγασης
`Αρθρο 18 Μεταβατική διάταξη
`Αρθρο 19 Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και λοιπών Προνοιακών φορέων
`Αρθρο 20 Αφορολόγητο και ακατάσχετο επιδόματος νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα
`Αρθρο 21 Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 3106/2003 (Α΄ 30)
`Αρθρο 22 Τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018
`Αρθρο 23 Τροποποίηση του άρθρου 51 του Ν. 4520/2018
`Αρθρο 24 Τροποποίηση του άρθρου 52 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 25 Τροποποίηση του άρθρου 29Α του Ν. 4521/2018
`Αρθρο 26 Τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 4611/2019
`Αρθρο 27 Διαγραφή ανείσπρακτων οφειλών για ποσά πολύ μικρού ύψους
`Αρθρο 28 Ηλεκτρονικές συναλλαγές ασφαλισμένων
`Αρθρο 29 Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
`Αρθρο 30 Τροποποιήσεις του Ν . 2725/1999
`Αρθρο 31 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: