Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 22/15-9-2022

Τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων νήσου Ρόδου 2022-2025.

Στη Ρόδο σήμερα, την 05η Αυγούστου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, οι υπογράφοντες την παρούσα, αφενός μεν,

01) Εμμανουήλ Γ. Μαρκόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, 02) Παναγιώτης Γ. Ιωαννίδης, Α΄ Αντιπρόεδρος, 03) Κωνσταντίνος I. Μηνέττος, Γενικός Γραμματέας 04) Ιωάννης Χατζής 05) Ιωάννης Παπαβασιλείου και 06) Αθηναγόρας Κωνσταντινίδης, μέλη του Δ.Σ., άπαντες νομίμως εξουσιοδοτημένα μέλη της Επιτροπής Εργασιακών θεμάτων της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, και αφετέρου δε,

01) Αθανάσιος Σταμούλης, Πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, 02) Φώτιος Σκαλτσάς, Αντιπρόεδρος και 03) Βασίλειος Χατζηχριστοδούλου Ταμίας, άπαντες νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία, ελεύθερα και ανεπιφύλακτα αποδεκτά, τα ακόλουθα:

`Αρθρο 01. Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής και Περίοδος Ισχύος

Με τις διατάξεις της σύμβασης αυτής καθορίζονται οι αποδοχές, οι όροι εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων στις πάσης φύσεως Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις που λειτουργούν στη νήσο Ρόδο και σε γειτονικά νησιά μέλη της Ε.Ξ.Ρ. (π.χ. Σύμη, Καστελόριζο, κ.λπ.), με τη μορφή ξενοδοχείου, ξενώνα, οικοτροφείου, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θέρετρων από τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού και κάμπινγκ κ.λπ., για την χρονική περίοδο από την 01η Σεπτεμβρίου 2022, έως την 31η Αυγούστου 2025.

`Αρθρο 02. Κατηγορίες μισθωτών

Οι μισθωτοί (Υπάλληλοι & Εργατοτεχνίτες) στους οποίους αφορά η παρούσα Σύμβαση, θα αποκαλούνται εφ΄ εξής και ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (04) κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄:

Υπάλληλος Υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ οινοχόος (σομελιέρ), υπομαίτρ (ή κάπταιν) θυρωρός Α΄, νυκτοθυρωρός Α΄, μπουφετζής Α΄, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων, προϊστάμενος κρατήσεων, μάγειρας Α΄, ζαχαροπλάστης Α΄, και αρτοποιός Α΄.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄:

Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, προϊστάμενος αποθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β΄, σερβιτόρος τραπεζαρίας-σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπαρμέιντ, ασημοκέρηδες, μάγειρας Β΄, ζαχαροπλάστης Β΄, τεμαχιστής κρεάτων και αρτοποιός Β΄. Επίσης, με την προϋπόθεση ότι θα προτιμήσουν την παρούσα συλλογική σύμβαση οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές, οι ταμπλίστες και οι μαινκουραντιέ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄:

Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός υποδοχής Εστιατορίου Α΄ ή Β΄ (Hostess Α΄ ή Β΄), βοηθός θυρωρείου, ή μπουφέ, ή εστιατορίου, ή μπαρ, ή ορόφων, ή λινοθήκης, καμαριέρες, γκρουμ, ντόρμαν, ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτυριέρης, μάγειρας Γ΄, βοηθός ζαχαροπλάστη και βοηθός τεμαχιστή κρεάτων και βοηθός αρτοποιού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄:

Πλύντρια, σιδηρώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζιέρης, γενικών καθηκόντων ανειδίκευτοι κουζίνας, η/ο λουτρονόμος, ναυαγοσώστες και διασώστες κολυμβητικών δεξαμενών & παραλίας, και γενικών καθηκόντων ανειδίκευτοι χώρων περί αυτές, και προϊστάμενος & βοηθός ιατρών και νοσηλευτών εντός ξενοδοχείων.

`Αρθρο 03. Βασικοί Μηνιαίοι Μισθοί και Ημερομίσθια:

Προοίμιο: Το τουριστικό έτος 2022 είναι μια ικανοποιητική και ενθαρρυντική χρονιά, σε επίπεδο αφίξεων και ζήτησης για τον Ροδιακό Τουρισμό. Παράλληλα όμως παρατηρήθηκε υψηλός πληθωρισμός, στον βαθμό που παρά την αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, η βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών μονάδων είναι οριακή.

Παρά ταύτα, τα μέρη, ευελπιστώντας και προσδοκώντας σε ανάλογες αφίξεις και σε αυξημένη τουριστική ζήτηση κατά τα προσεχή έτη, ότι θα παραμείνουν στο ίδιο υψηλό επίπεδο, συμφώνησαν και προτάσσουν την στήριξη των εργαζομένων, και την εξ αυτών στήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, και κρίνουν ως αναγκαία τις παρακάτω μισθολογικές αυξήσεις.

01. Οι μικτοί βασικοί μηνιαίοι μισθοί, των εργαζομένων, που αφορά η παρούσα σύμβαση, διαμορφώνονται αυξάνονται κατά ποσοστό εννέα τοις εκατό (+9%) από την 01η Σεπτεμβρίου 2022, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄:

997 Ευρώ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄:

976 Ευρώ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄:

957 Ευρώ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄:

913 Ευρώ

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί αυξάνονται επιπλέον ξανά από την 01η Ιουνίου 2024, κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (+3%), και διαμορφώνονται από την 01η Ιουνίου 2024, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄:

1,027 Ευρώ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄:

1,005 Ευρώ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄:

986 Ευρώ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄:

941 Ευρώ

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί αυξάνονται επιπλέον ξανά από την 01η Ιουνίου 2025, κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (+1%), και διαμορφώνονται από την 01η Ιουνίου 2025, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄:

1,038 Ευρώ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄:

1,015 Ευρώ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄:

996 Ευρώ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄:

950 Ευρώ

Οι παραπάνω Μικτοί Μηνιαίοι Μισθοί επί πλέον των προβλεπομένων επιδομάτων καταβάλλονται για πενθήμερη (05) εβδομαδιαίως εργασία και οκτάωρη (08) ημερησίως. Το μικτό ημερομίσθιο, ισούται με το ένα εικοστό πέμπτο (1/25) του αθροίσματος, τού ως άνω μικτού μηνιαίου μισθού και των επιδομάτων, που δικαιούται να λαμβάνει ο εργαζόμενος.

02. Το μεικτό ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανόμενων, προς εξυπηρέτηση επισήμων ή απλών γευμάτων, Δεξιώσεων και Συνεδρίων, παρατεθειμένων σε/από ξενοδοχεία, διαμορφώνεται για όλη την περίοδο της ισχύος της παρούσης σύμβασης, ως εξής:

Α΄ Σερβιτόροι:

62,00 Ευρώ/Ημέρα

Β΄ Βοηθοί:

52,00 Ευρώ / Ημέρα

Σημειώνεται ότι το παραπάνω μεικτό ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για εργασία οκτώ (08) ωρών και συμπεριλαμβάνονται σ΄ αυτό όλες οι προσαυξήσεις, για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, καθώς και εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες.

03. Ο βασικός μισθός του αρχιμαγείρου καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία, το ύψος όμως αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού της Α΄ Κατηγορίας, προσαυξημένου κατά είκοσι τοις εκατό (+20%).

04. Ως προς τις μηνιαίες αποδοχές των ανηλίκων, δηλαδή των μη συμπληρωσάντων το δέκατο όγδοο (18°) έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε και του νομοθετημένου κατώτατου μισθού.

05. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων αποκλειστικά για την Κατηγορία Δ΄ του άρθρου 03, της παρούσας που εμπίπτουν στην παρούσα Σ.Σ.Ε., έως ότου οι εργαζόμενοι αυτοί συμπληρώσουν δεκαπέντε (15) μήνες προϋπηρεσίας στην ίδια ξενοδοχειακή μονάδα (ή επιχείρηση, ή όμιλο, εάν έχει περισσότερες από μια ξενοδοχειακή μονάδα), θα είναι ίσοι με τις αποδοχές που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., πλέον έντεκα τοις εκατό (+11%), ανάλογα με την προϋπηρεσία τους και την ιδιότητά τους ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί να αμείβει τον εν λόγω εργαζόμενο σύμφωνα με την ρύθμιση της παρούσας παραγράφου. Είναι σαφές ότι μετά τούτων (των δεκαπέντε (15) μηνών), ισχύει πλήρως ο παραπάνω (`Αρθ. 03, Παρ. 01) βασικός μηνιαίος μισθός, της Κατηγορίας Δ΄, επιπλέον όλων των προβλεπόμενων επιδομάτων.

Όλα τα προβλεπόμενα επιδόματα της παρούσας Σ.Σ.Ε.. θα υπολογίζονται επί του βασικού μηνιαίου μισθού, της παρούσας παραγράφου.

06. Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολουμένων. Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι εννέα (09) μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋποθέσεις γι΄ αυτό το δικαίωμα του εργαζόμενου, αποτελεί: α) η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, η οποία πρέπει να του έχει επιδοθεί νομίμως (ταχυδρομικά, με φαξ, mail, ή με επίδοση από εκπρόσωπο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου), ότι ο εργαζόμενος επιθυμεί να εργαστεί κατά την προσεχή περίοδο β) η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου και γ) η συμπλήρωση των ποσοστών πληρότητας σύμφωνα με τον νόμο. Η ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση γίνεται μέσω της οικείας οργάνωσης (Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου) του εργαζόμενου και σε έντυπο-δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτήν. Πληρουμένων των ανωτέρων προϋποθέσεων, ο εργοδότης, σε περίπτωση που δεν επιθυμεί την επαναπρόσληψη του εργαζόμενου, υποχρεούται να του απαντήσει εγγράφως για τις προθέσεις του, σε αυτόν ή στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, το αργότερο έως την 26η Μαρτίου, σε κάθε άλλη περίπτωση η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο από την 25η Μαΐου, εκάστου έτους.

Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτός που θα κληθεί εγγράφως ή τηλεφωνικώς, ή με ειδοποίηση μέσω του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, από την επιχείρηση, να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψη ς και αποζημίωσης. Η πρόσληψη και τα μετά απ΄ αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις, αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.

Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα, για χρονικό διάστημα μικρότερο των επτά (07) ημερών. Τα παραπάνω ισχύουν και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 08, του Ν.1346/1983.

07. Στους μαιτρ, σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρων, που λόγω ειδικών συνθηκών εργάζονται με διακεκομμένο (σπαστό) ωράριο, χορηγείται επίδομα συν πέντε (+5%) τοις εκατό. Η επιλογή των εργαζομένων, που τυχόν εργαστούν με διακεκομμένο (σπαστό) ωράριο, ανήκει αποκλειστικά στο διευθυντικό δικαίωμα των εργοδοτριών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Απαγορεύεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να απασχολούν με διακεκομμένο ωράριο τους μερικώς απασχολούμενους εργαζομένους τους.

`Αρθρο 04. Επίδομα προϋπηρεσία

Το χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας ανά έτος υπηρεσίας, καθορίζεται για όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ήτοι από την 01η Σεπτεμβρίου 2022, έως την 31η Αυγούστου 2025 στο ποσό των πέντε (5,οο) Ευρώ.

Ως χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται μόνον ο χρόνος παροχής πραγματικής εργασίας του εργαζόμενου, σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Χρόνος κατά τον οποίο δεν παρέχεται εργασία, δεν δύναται να προσμετρηθεί για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου επιδόματος, ασχέτως του γεγονότος, τού εάν ο εργαζόμενος επαναπροσλαμβάνεται την επόμενη τουριστική περίοδο στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Ρητά συμφωνείται ότι ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού, αφορά αποκλειστικά και μόνον τον καθορισμό του Επιδόματος Προϋπηρεσίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 04, της υπ΄ αριθ. 6/2012 Π.Υ.Σ.

`Αρθρο 05. Ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου

Τα μέρη, αναγνωρίζοντας τη σημασία, που έχει για τον τουρισμό της Ρόδου, η ανάγκη επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, η οποία μπορεί να συμβάλλει, τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η οποία έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό, από την πρόσφατη αύξηση των ειδικών συντελεστών Φ.Π.Α. της Ρόδου, όσο και στην ενδυνάμωση της απασχόλησης, συμφωνούν τα εξής:

01. Επίδομα εποχιακής απασχόλησης

Τα μέρη συμφωνούν το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος εποχιακής απασχόλησης θα είναι έντεκα κόμμα πέντε τοις εκατό (11,5%), υπολογιζόμενο στο άθροισμα του βασικού μισθού και του επιδόματος προϋπηρεσίας.

Το επίδομα εποχιακής απασχόλησης καταβάλλεται στους εργαζόμενους εποχιακά, για κάθε μήνα απασχόλησης τους, κατά την περίοδο από 01η Μαΐου, έως 31η Οκτωβρίου.

02. Απασχόληση προσωπικού μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου

Η εποχιακή επιχείρηση η οποία θα αποφασίσει την επέκταση του χρόνου λειτουργίας της, δικαιούται να ζητήσει από ορισμένους ή το σύνολο των εργαζομένων της, να συνεχίσουν να απασχολούνται σε αυτή και μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου. Η επιλογή των εργαζομένων ανήκει στο διευθυντικό δικαίωμα, τής κάθε επιχείρησης.

Ο εργαζόμενος δικαιούται να αρνηθεί το αίτημα αυτό της επιχείρησης, χωρίς η άρνηση του αυτή να συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος επαναπρόσληψης, για την επόμενη τουριστική περίοδο, το οποίο δικαιούται να ασκήσει σύμφωνα με τις οικείες ρυθμίσεις και προϋποθέσεις της παρούσας Σ.Σ.Ε.

Σημειώνεται πως η τυχόν απόφαση της επιχείρησης να συνεχίσει τη λειτουργία της και μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου, δεν επηρεάζει το χρόνο λήξης των Συμβάσεων Εργασίας του υπόλοιπου εποχικού προσωπικού της επιχείρησης.

`Αρθρο 06. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Ποσοστό πέντε τοις εκατό (+5%), το οποίο υπολογίζεται στις αποδοχές του βασικού μισθού, χορηγείται ως επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, στους παρακάτω απασχολουμένους, ανεξαρτήτως φύλου:

α) Καθαριστές των κοινοχρήστων χώρων

β) Εργαζόμενους στα πλυντήρια και

γ) Λαντζιέρηδες

Στους μαγείρους καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (+10%) επί του βασικού μηνιαίου μισθού τους. Το επίδομα αυτό χορηγείται κατ1 εξαίρεση, διότι ήδη το λαμβάνουν από τις Σ.Σ.Ε. που τους κάλυπταν μέχρι τις 31.12.1991.

Οι εκπρόσωποι του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου δηλώνουν ότι δεν θα θέσουν θέμα διαφοροποίησης του εκ ποσοστού πέντε (5%) ανθυγιεινού επιδόματος, που ισχύει, για τους λοιπούς ως άνω μισθωτούς.

`Αρθρο 07. Επίδομα Στέγης - Τροφής

7.1. Εφ΄ όσον η επιχείρηση παρέχει στέγη στον εργαζόμενο εντός ή εκτός των εγκαταστάσεών της, αφαιρεί ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (-15%), επί των εκάστοτε βασικών μισθών του εργαζομένου. Το ποσοστό αυτό αφαιρείται μόνο στην περίπτωση που ο εργαζόμενος διαμένει μόνος του ή με έναν το πολύ (01) συγκάτοικο, σε δωμάτιο το οποίο διαθέτει δικό του λουτρό και κλιματισμό. Σε κάθε άλλη περίπτωση αφαιρείται δέκα τοις εκατό (-10%), επί των εκάστοτε βασικών μισθών, του εργαζόμενου.

7.2 Εφ΄ όσον η επιχείρηση ετοιμάζει καθημερινά φαγητό το οποίο δύνανται να καταναλώνουν οι εργαζόμενοι, αφαιρεί ποσοστό δύο τοις εκατό (-2%), επί των βασικών μισθών των εργαζομένων. Σε όσους εργαζόμενους λαμβάνουν πλήρη διατροφή (τρία (03) γεύματα) αφαιρεί ποσοστό πέντε τοις εκατό (-5%), επί του βασικού μισθού των εργαζομένων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ετοιμάζει καθημερινά φαγητό, τότε δεν δικαιούται να παρακρατήσει το παραπάνω ποσοστό, επί του βασικού μισθού των εργαζομένων.

`Αρθρο 08. Επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας

8.1 Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ΄ όλη την χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα, από την 01η Ιανουαρίου, μέχρι την 30η Απριλίου, για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών των Χριστουγέννων, από την 01η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, κάθε έτους.

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε εικοσιπέντε (25) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, εφ΄ όσον οι μισθωτοί εργάστηκαν καθ΄ όλη την διάρκεια των ως άνω χρονικών διαστημάτων.

Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν.

8.2 Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα λήψεως κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του. Το επίδομα άδειας υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο, που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.

Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλομένων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές δεκαπέντε (15) ημερών, γι΄ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεκατριών (13) ημερών γι΄ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθια ή κατά μονάδα εργασίας ή και με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά την λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν.

Το `Αρθρο 06, της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997, για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας, εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει, παρά τω αυτώ εργοδότη, δωδεκάμηνη (12μήνη) συνεχή απασχόληση», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Τα Δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και το επίδομα αδείας χορηγούνται στους εργαζόμενους για όσο χρόνο και όπως ισχύει η παρούσα.

`Αρθρο 09. Οικογενειακών βαρών - Γάμου

Σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς τής παρούσας ανεξαρτήτου φύλου, χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών - Γάμου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (+10%), το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμά του εκάστοτε βασικού μισθού και του επιδόματος προϋπηρεσίας. Δικαιούχοι του επιδόματος αυτού είναι και οι άγαμοι γονείς, οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι.

`Αρθρο 10. Επίδομα Τουριστικής Εκπαίδευσης

Χορηγείτε ποσοστιαίο επίδομα Τουριστικής Εκπαίδευσης, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμά του εκάστοτε βασικού μισθού και του επιδόματος προϋπηρεσίας, ως εξής:

10.1 Στους πτυχιούχους δημόσιων Ανώτερων Τουριστικών Σχολών, σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (+15%).

10.2 Στους πτυχιούχους δημόσιων Μέσων Τουριστικών Σχολών και τους απόφοιτους των τμημάτων Μετεκπαίδευσης άρθρου 10, Ν. 1077/80 σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (+10%).

10.3 Στους απόφοιτους της Ταχύρρυθμης εκπαίδευσης των παλιών σχολών ΟΑΕΔ, σε ποσοστό έξι τοις εκατό (+6%).

10.4 Στους απόφοιτους των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. (Διετής Φοίτηση - τέσσερα (04) ακαδημαϊκά εξάμηνα + πρακτική άσκηση + πιστοποίηση), με αντικείμενο συναφές της ειδικότητας τους, σε ποσοστό έξι τοις εκατό (+6%).

10.5 Τα παραπάνω επιδόματα λογίζονται αθροιστικά, για την κάθε μία από τις περιπτώσεις και σε καμία περίπτωση δεν προστίθενται μεταξύ τους.

`Αρθρο 11. Εργασία κατά την έκτη (06η) και έβδομη (07η) ημέρα της εβδομάδος

Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. και εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, λόγω φόρτου εργασίας και της εποχικότητας της απασχόλησης, συμφωνούνται τα παρακάτω:

Εάν οι μισθωτοί, που υπάγονται στην παρούσα, εργαστούν κατά την έκτη (06η) και έβδομη (07η) ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή την μία ή και τις δύο (02) ημέρες της ανάπαυσης τους, τους οφείλεται πρόσθετη αμοιβή.

Εάν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που υπάγονται στην παρούσα εργασθούν επί οκτώ (08) ώρες την έκτη ή και την έβδομη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή την μία ή και τις δύο ημέρες της ανάπαυσης τους, για μεν την έκτη ημέρα τους οφείλεται αποζημίωση, ύψους ενός ημερομισθίου, για δε την έβδομη ημέρα (Κυριακή) τους οφείλεται αμοιβή της τάξεως του 75% ημερομισθίου τους και μία ημέρα ανάπαυσης, για την οποία θα λάβουν ως αμοιβή ως αμοιβή ένα (01) ημερομίσθιο, όπως μισθός αυτός έχει προσδιοριστεί από τη νομολογία για την εργασία της έκτης (06ης) και έβδομης (07ης) ημέρας, για τους επί πενθημέρω (05) εργαζομένους.

Η εργασία κατά την έκτη (06η) ή και έβδομη (07η) ημέρα καθ΄ εβδομάδας, εφ΄ όσον προκύψει, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία, λοιπόν, περίπτωση η εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας -το οποίο εξακολουθεί και ισχύει-, αφού όποτε συμβαίνει αυτό, γίνεται λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας και της εποχικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και όχι από πρόθεση μη τήρησης του συμπεφωνημένου (05) πενθημέρου. Η επιλογή των εργαζομένων που τυχόν εργαστούν κατά την έκτη ή έβδομη ημέρα της εβδομάδας ανήκει αποκλειστικά στο διευθυντικό δικαίωμα των εργοδοτριών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

`Αρθρο 12. Συνδικαλιστική άδεια

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου εφόσον είναι και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Ρόδου δικαιούται συνδικαλιστική άδεια μέχρι τριάντα (30) ημέρες, κατά ημερολογιακό έτος. Ο Γενικός Γραμματέας, ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια, εφόσον απασχολούνται από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις άνω των τριακοσίων (300) κλινών, μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες έκαστος, κατά ημερολογιακό έτος. `Απαντες οι παραπάνω ασφαλίζονται και αμείβονται πλήρως από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται, καθ΄ όλη την διάρκεια της ως άνω συνδικαλιστικής τους άδειας.

`Αρθρο 13. Παρακράτηση Συνδικαλιστικής Εισφοράς

Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας του μηνός Ιουλίου, εκάστης θερινής τουριστικής περιόδου (σεζόν), από τους μισθωτούς που υπάγονται στις τέσσερις (04) κατηγορίες του άρθρου 02 της παρούσας, ποσό αξίας εικοσιπέντε (25) ευρώ, ποσό που αποτελεί την ετήσια συνδρομή τους, προς το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, του οποίου είναι μέλη. Η ξενοδοχειακή επιχείρηση υποχρεούται, να γνωστοποιήσει στο Σωματείο ποιοι εργαζόμενοι δεν αποδέχονται, την ως άνω παρακράτηση, αποστέλλοντας πίνακα με αναλυτική κατάσταση, στην οποία το κάθε μέλος θα έχει αναγράψει ιδιοχείρως, το ονοματεπώνυμο του και θα έχει θέσει παραπλεύρως την υπογραφή του.

Όσοι εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς, από τις αποδοχές τους, υποχρεούνται να καταθέσουν έγγραφη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, με ταυτόχρονη κοινοποίηση της προς τον εργοδότη τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, ότι ο εργαζόμενος δεν είναι μέλος του. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παρακράτηση είναι υποχρεωτική. Η Συνδικαλιστική Εισφορά δεν παράγει, σε καμία περίπτωση συνδικαλιστική ιδιότητα, και δεν νοείται ότι ο εργαζόμενος είναι εξ αυτής, Ξενοδοχοϋπάλληλος.

Το παρακρατούμενο ποσό θα κατατίθεται, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την παρακράτηση, σε τραπεζικό λογαριασμό/υπέρ του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, τα στοιχεία του οποίου λογαριασμού έγκαιρα και με αποκλειστική ευθύνη του, το σωματείο οφείλει να γνωστοποιεί, με δήλωση του εγγράφως στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, με την κοινοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης, του διοικητικού του συμβουλίου του σωματείου,

Την δήλωση του αυτή το Σωματείο οφείλει να επαναλαμβάνει, κάθε φορά που μεταβάλλονται τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού.

`Αρθρο 14. Διευθέτηση του Χρόνου Εργασίας

01. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην παρούσα, επιτρέπεται να απασχολούν τους μισθωτούς, πέραν του ανώτατου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι (έως) δύο (02) επιπλέον ώρες ημερησίως, σύμφωνα με τις ανάγκες της ξενοδοχειακής επιχείρησης, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αμοιβή, εξ΄ αιτίας αυτής της υπερβάσεως, υπό την ρητή προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, υπολογιζόμενων επί περιόδου δώδεκα (12) κατ΄ ανώτατον (το πολύ) εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό των σαράντα (40) ωρών εργασίας, εβδομαδιαίως.

02. Ειδικά στα εποχικά ξενοδοχεία, αντί της ρύθμισης της παραγράφου 01, εφαρμόζονται τα εξής: «Τα εποχικά ξενοδοχεία επιτρέπεται να απασχολήσουν τους μισθωτούς έως δύο (02) ώρες ημερησίως, πέραν του νόμιμου ωραρίου τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της ξενοδοχειακής επιχείρησης, κατά το χρονικό διάστημα των μηνών Ιουνίου έως και Σεπτεμβρίου, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αμοιβή, εξ΄ αιτίας αυτής τής υπέρβασης, με την ρητή προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των σαράντα (40) ωρών (ή του μικρότερου συμβατικού ωραρίου) εργασίας, ανά εβδομάδα, αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας των μηνών Οκτώβριου και Νοεμβρίου, ούτως ώστε κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο, των μηνών Ιουνίου έως και Νοεμβρίου, ο μέσος όρος των ωρών εργασίας, -στις οποίες σαφώς δεν περιλαμβάνονται οι ενδεχόμενες ώρες υπερεργασίας, καθώς και οι ενδεχόμενες νόμιμες υπερωρίες-, καθώς και των εργάσιμων ημερών ανάπαυσης της περιόδου μειωμένης απασχόλησης, να παραμένει στις σαράντα (40) ώρες, ή εάν εφαρμόζεται μικρότερο συμβατικό ωράριο να παραμένει στον αριθμό ωρών του μικρότερου αυτού ωραρίου. Εφ΄ όσον εφαρμοστούν τα ανωτέρω, κατά την περίοδο της μειωμένης απασχόλησης, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει πλήρη μισθό - πλήρες ημερομίσθιο.

03. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή, τής επί πλέον εργασίας, που προβλέπεται στις παραγράφους 01 και 02 του παρόντος άρθρου, εάν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει, και της αρνήσεώς του μη αντικρουόμενης στην έννοια της καλής πίστης. Αυτή η άρνηση του εργαζόμενου, να παράσχει επιπλέον εργασία, ρητώς δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας του. Προκειμένου να γνωρίζει, η ξενοδοχειακή επιχείρηση, ότι ο εργαζόμενος επιθυμεί να υπαχθεί στο συγκεκριμένο σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, οφείλει να έχει στην κατοχή της η επιχείρηση, σχετική υπογεγραμμένη δήλωση αποδοχής-συναίνεσης του εργαζομένου.

04. Κατά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των παραγράφων 01 και 02 του παρόντος, επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόμενο, αντί μειώσεως των ωρών εργασίας, προς αντιστάθμιση των προσθέτων ωρών, που εργάσθηκε κατά την περίοδο αυξημένου ωραρίου, ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό), ή ανάλογη προσαύξηση των ημερών, τής ετήσιας άδειας του, ή ειδικά στην περίπτωση της διευθέτησης της παραγράφου 02 του παρόντος, ανάλογη προσαύξηση των ημερών της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειάς του, ή και οποιοσδήποτε συνδυασμός όλων των παραπάνω. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, δεν εφαρμόζεται, ή δεν ολοκληρώνεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω συστήματα διευθέτηση του χρόνου εργασίας, έχουν ρητά πλήρη/εφαρμογή όλες οι προστατευτικές διατάξεις που καθορίζουν τις συνέπειες της υπερβάσεως, του ημερησίου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας. Στην περίπτωση που λυθεί η σύμβαση εργασίας, πριν από την λήψη, έν όλω, ή εν μέρει του χρονικού αντισταθμίσματος, που προβλέπεται κατά την περίοδο της μειωμένης απασχόλησης, ο εργαζόμενος λαμβάνει, κατά τη λύση, αποζημίωση για τις υπερβάλλουσες ώρες που έχει απασχοληθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 04, του Ν.2874/20 00 (`Α 286).

05. Αποκλειστική προϋπόθεση ισχύος του παρόντος άρθρου 14 είναι η ξενοδοχειακή μονάδα, να διαθέτει σε λειτουργία ηλεκτρονικό σύστημα παρουσίας του προσωπικού.

`Αρθρο 15. Λοιπές ρυθμίσεις

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, σχετικά με θέματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα και προβλέπονται αποκλειστικά και μόνο από εν ισχύ: α) νόμους, β) διατάγματα, γ) υπουργικές αποφάσεις, δ) διαιτητικές αποφάσεις, ε) εσωτερικούς κανονισμούς, στ) έθιμα ή ζ) ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

`Αρθρο 16. Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης αρχίζει από την 01η Σεπτεμβρίου 2022.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. των ετών 2022, 2023, 2024 και 2025 «Για τους Όρους Αμοιβής & Εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων νήσου Ρόδου, και υπόλοιπων νήσων μελών της Ε.Ξ.Ρ.», και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Ειδικοί όροι καταβολής Επιδομάτων Χριστουγέννων & Πάσχα

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με δύο εικοστά πέμπτα (2/25) του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε δεκαεννιά μέρες (19) διάρκειας της εργασιακής σχέσης μέσα στην χρονική περίοδο από 01η Μαΐου, έως την 31η Δεκεμβρίου, και

β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με ένα δέκατο πέμπτο (1/15) του μισού μηνιαίου μισθού, ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ (08) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, μέσα στην χρονική περίοδο από 01η Ιανουαρίου, έως την 30η Απριλίου.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και άλλη παροχή (είτε σε χρήμα, είτε σε είδος), που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου, κατά την έννοια του άρθρου 03, τουΝ.2112/1920. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ΄ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κ.λπ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας, που απασχολούνται σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.

Το άρθρο 06, της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997, για τη χορήγηση του επιδόματος αδείας, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας, εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη, δωδεκάμηνη 1(2μηνη) συνεχή απασχόληση», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη αδείας. Τα ανωτέρω δώρα, επιδόματα και παροχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο προσάρτημα θα καταβάλλονται στους εργαζομένους, εφ΄ όρον, όπως και για όσο χρόνο ισχύουν κάθε φορά, οι νομοθετικές διατάξεις, Υπουργικές Αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις κλπ. που τα προβλέπουν.

Τα παραπάνω Δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και το Επίδομα Αδείας χορηγούνται στους εργαζομένους, για όσο χρόνο και όπως ισχύει η παρούσα.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: