Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 235

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4756

Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
`Αρθρο 1 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
`Αρθρο 2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
`Αρθρο 3 Καταργούμενες διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
`Αρθρο 4 «`Αστεγοι» ως ωφελούμενη μονάδα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
`Αρθρο 5 Καταβολή νοσηλίου - τροφείου σε φορείς που επαναλειτουργούν Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας
`Αρθρο 6 Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας
`Αρθρο 7 Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας και Ιεράς Επιστασίας Αγίου Όρους
`Αρθρο 8 Παράταση προθεσμιών για αποκατάσταση προσφύγων
`Αρθρο 9 Τροποποίηση εξουσιοδοτικών διατάξεων για το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
`Αρθρο 10 Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης
`Αρθρο 11 `Ασκηση κοινωνικής πολιτικής από τα έσοδα του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης -Τροποποίηση εξουσιοδοτικής διάταξης
`Αρθρο 12 Επιχορήγηση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 2646/1998
`Αρθρο 13 Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου -Τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν. 4636/2019
`Αρθρο 14 Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων και χωρισμένων ανήλικων από τις αρμόδιες αρχές κατά την είσοδό τους στην Ελληνική Επικράτεια -Τροποποίηση του άρθρου 60 του Ν. 4636/2019
`Αρθρο 15 Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους
`Αρθρο 16 Γενικές διατάξεις για την κοινοποίηση διοικητικών πράξεων και εγγράφων και για την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων οργάνων του ΟΠΕΚΑ - Τροποποίηση του άρθρου 46 του Ν. 4520/2018
`Αρθρο 17 Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση του άρθρου 35 του Ν. 4578/2018
`Αρθρο 18 Ακατάσχετο προνοιακών παροχών
`Αρθρο 19 Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
`Αρθρο 20 Ρύθμιση θεμάτων Ιδρύματος «Ορφανοτροφείο Χαραλάμπους Ιωσηφόγλου»
`Αρθρο 21 Προγράμματα ενίσχυσης Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.)
`Αρθρο 22 Ειδικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση της αξίας τοποθέτησης ωφελουμένων του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση του άρθρου 35 του Ν. 4704/2020
`Αρθρο 23 Υποβοήθηση έργου Προέδρου ΕΚΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
`Αρθρο 24 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
`Αρθρο 25 Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων
`Αρθρο 26 Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων
`Αρθρο 27 Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής
`Αρθρο 28 Αρμοδιότητα Ο.Π.Ε.Κ.Α. -Ενδικοφανής διαδικασία
`Αρθρο 29 Εξουσιοδοτική διάταξη
`Αρθρο 30 Κατάργηση υπουργικών αποφάσεων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 31 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-εργαζομένου
`Αρθρο 32 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης
`Αρθρο 33 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
`Αρθρο 34 Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και παράταση προσωρινού διακανονισμού
`Αρθρο 35 Εξομοίωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης έμμισθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών
`Αρθρο 36 Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών
`Αρθρο 37 Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.)
`Αρθρο 38 Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)
`Αρθρο 39 Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας
`Αρθρο 40 Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας σε προσωπικές εταιρείες
`Αρθρο 41 Παρακράτηση τιμήματος σε περίπτωση οφειλής στον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ
`Αρθρο 42 Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασίας απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ και εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 43 Ψηφιακή διαδικασία για την πληρωμή των εξόδων κηδείας
`Αρθρο 44 Αύξηση σύνταξης αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων
`Αρθρο 45 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων πασχόντων από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή
`Αρθρο 46 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επιδομάτων ασθενείας, κύησης και λοχείας
`Αρθρο 47 Καταργούμενη διάταξη
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)
`Αρθρο 48 Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
`Αρθρο 49 Προσδιορισμός και είσπραξη μισθωμάτων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
`Αρθρο 50 Κατάρτιση ισολογισμών Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
`Αρθρο 51 Ετήσιος κατασταλτικός έλεγχος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ e-ΕΦΚΑ
`Αρθρο 52 Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
`Αρθρο 53 Συνέχιση λειτουργίας Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ σε περιπτώσεις διοικητικής αναδιάρθρωσης ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ
`Αρθρο 54 Προϊστάμενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Τροποποίηση του άρθρου 75 του π.δ. 8/2019
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 55 Ανάθεση αρμοδιοτήτων τεχνικής φύσεως για θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
`Αρθρο 56 Δημοσίευση Εκθέσεων «ΗΛΙΟΣ» - «ΕΡΓΑΝΗ» -«ΑΤΛΑΣ» - Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
`Αρθρο 57 Κατάργηση προκήρυξης πλήρωσης πενήντα μίας (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης
`Αρθρο 58 Καταργούμενη διάταξη
`Αρθρο 59 Κατάργηση του «Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (Ε.Κ.Α.Φ.)
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.
`Αρθρο 60 Εκκαθάριση της «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» (ΟΧΑΕ) και διορισμός νέου εκκαθαριστή με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.
`Αρθρο 61 Ανάθεση σε ιδιώτες δικηγόρους και μηχανικούς εργασιών σχετικών με την κατοχύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. στο Κτηματολόγιο
`Αρθρο 62 Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον Ο.Α.Ε.Δ.
`Αρθρο 63 Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.
`Αρθρο 64 Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε εγγεγραμμένους στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ανέργους
`Αρθρο 65 Προσθήκη κοινωνικού εταίρου στο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτικής του Ο.Α.Ε.Δ. (Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ) και απόδοση πόρων από τον κλάδο ΛΑΕΚ του ΕΛΕΚΠ
`Αρθρο 66 Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον Ο.Α.Ε.Δ.
`Αρθρο 67 Ακατάσχετο και αφορολόγητο κοινωνικοασφαλιστικών παροχών Ο.Α.Ε.Δ.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 68 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες για τον μήνα Νοέμβριο
`Αρθρο 69 Μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή
`Αρθρο 70 Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019
`Αρθρο 71 Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης ετών 2017, 2018 και 2019
`Αρθρο 72 Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών
`Αρθρο 73 Παράταση της θητείας του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) και των μελών του Δ.Σ. της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου
`Αρθρο 74 Διενέργεια ελέγχων Ο.Α.Ε.Δ. με ηλεκτρονικά μέσα
`Αρθρο 75 Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης Ο.Α.Ε.Δ.
`Αρθρο 76 Αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2020
`Αρθρο 77 Διαδικασία ορισμού σχολικών μονάδων για το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»
`Αρθρο 78 Ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης του Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΕΑΠ - ΟΤΕ)
`Αρθρο 79 Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης
`Αρθρο 80 Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014
`Αρθρο 81 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: