Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. φύλλου 220
12 Σεπτεμβρίου 2003

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3182

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
`Αρθρο 1
`Αρθρο 2
`Αρθρο 3
`Αρθρο 4
`Αρθρο 5
`Αρθρο 6
`Αρθρο 7
`Αρθρο 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
`Αρθρο 9
`Αρθρο 10
`Αρθρο 11
`Αρθρο 12
`Αρθρο 13
`Αρθρο 14
`Αρθρο 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
`Αρθρο 16
`Αρθρο 17
`Αρθρο 18
`Αρθρο 19
`Αρθρο 20
`Αρθρο 21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
`Αρθρο 22
`Αρθρο 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
`Αρθρο 24
`Αρθρο 25
`Αρθρο 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
`Αρθρο 27
`Αρθρο 28
`Αρθρο 29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
`Αρθρο 30
`Αρθρο 31
`Αρθρο 32
`Αρθρο 33
`Αρθρο 34
`Αρθρο 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37
`Αρθρο 38
`Αρθρο 39
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
`Αρθρο 40 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α΄)
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
`Αρθρο 41
`Αρθρο 42
`Αρθρο 43 Αναστολή προθεσμιών και πλειστηριασμών λόγω σεισμών
`Αρθρο 44
`Αρθρο 45

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: