Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5104/2024.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 32
21 Μαρτίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4321

Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
`Αρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης
`Αρθρο 2 Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθμιση
`Αρθρο 3 Οφειλές που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής
`Αρθρο 4 Μη βεβαιωμένες οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση
`Αρθρο 5 Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης
`Αρθρο 6 Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης
`Αρθρο 7 Καταβολή πρώτης δόσης
`Αρθρο 8 Απώλεια ρύθμισης
`Αρθρο 9 Προεξόφληση ρύθμισης
`Αρθρο 10 Αλλαγή προγράμματος ρύθμισης
`Αρθρο 11 Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση
`Αρθρο 12 Δικαιώματα του Δημοσίου
`Αρθρο 13 Πίστωση ποσών από παρακράτηση ή αυτεπάγγελτο συμψηφισμό ή πράξεις εκτέλεσης
`Αρθρο 14 Παραγραφή οφειλών
`Αρθρο 15 Εφάπαξ εξόφληση μέρους της οφειλής με έκπτωση
`Αρθρο 16 Αρμοδιότητα χορήγησης ρύθμισης
`Αρθρο 17 Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών
`Αρθρο 18
`Αρθρο 19
`Αρθρο 20 `Αλλα συναφή θέματα - ποινική δίωξη
`Αρθρο 21 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (κύρωση με το Ν. 4172/2013, Α΄ 167)
`Αρθρο 22 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση με το Ν. 2859/2000, Α΄ 248)
`Αρθρο 23 Παράταση ισχύος Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων ΝΣΚ
`Αρθρο 24 Απορρόφηση της εταιρείας «Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.» από την ΕΤΑΔ ΑΕ
`Αρθρο 25 Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου με φύλλα ελέγχου Σ.Δ.Ο.Ε.
`Αρθρο 26 Δικαστικοί συμβιβασμοί για εκκρεμείς φορολογικές διαφορές
`Αρθρο 27 Ρυθμίσεις καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού στο πλαίσιο της διασφάλισης της δημόσιας περιουσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩ
`Αρθρο 28 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών
`Αρθρο 29 Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΟΑΕΕ
`Αρθρο 30 Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ
`Αρθρο 31 Αλληλέγγυα ευθύνη
`Αρθρο 32 Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης
`Αρθρο 33 Κοινοποίηση ατομικών ειδοποιήσεων
`Αρθρο 34 Κατάργηση διάταξης
`Αρθρο 35 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: