Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ.Πρωτ . : 1084915/1642/Α0012

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Κάλυψη τεκμηρίου με δάνειο ανέγερσης πρώτης κατοικίας.

Σε απάντηση του από 5.9.2007 ερωτήματός σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εξαιρείται του τεκμηρίου η δαπάνη ανέγερσης από τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του ή των προσώπων που τους βαρύνουν, οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα. Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα, λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τετραγωνικά μέτρα.

2. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ του ίδιου άρθρου, από το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που έχει ληφθεί για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, δεν λαμβάνεται υπόψη, για την εφαρμογή τεκμηρίου, το ποσό του χρεολυσίου που περιλαμβάνεται στην οικεία δαπάνη, κατά το μέρος που αυτό επιμεριστικά αναλογεί στη μέχρι των 120 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με την περίπτ.ε΄ της παρ.2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. τα ποσά που προέρχονται από δάνεια στο φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα προστατευόμενα μέλη αυτού λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίου. Συγκεκριμένα, για την κάλυψη της διαφοράς που προέρχεται από ανέγερση πρώτης κατοικίας πάνω από 120 τ.μ. χρησιμοποιείται μόνο το τμήμα του δανείου που αντιστοιχεί στην πάνω από τα 120 τ.μ. επιφάνεια. Προϋπόθεση για να ληφθεί υπόψη το ποσό του δανείου αποτελεί η λήψη του πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται από επίσημα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση τραπεζικού δανείου ως ημερομηνία λήψης του θεωρείται η ημερομηνία εκταμίευσής του.

4. Τέλος, στη σύμβαση δανείου πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός χορήγησής του. Συγκεκριμένα, το ποσό του δανείου που χορηγείται για ανέγερση α΄ κατοικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό και όχι για την κάλυψη άλλων τεκμηρίων.

5. Συνεπώς, εφόσον το συγκεκριμένο δάνειο έχει ληφθεί για ανέγερση α΄ κατοικίας, η οποία είναι άνω των 120 τ.μ., μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δικαιολόγηση της τεκμαρτής δαπάνης (για την επιφάνεια άνω των 120 τ.μ.) και όχι για άλλο σκοπό.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: