Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΠΙΝΑΚΕΣ 2017

ΠΙΝΑΚΕΣ 2018

Π.Κ . 2/26-1-2017

Τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασία της ένωσης ξενοδόχων νομού Χανίων και του σωματείου ξενοδοχοϋπαλλήλων νομού Χανίων.

Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής με την Αριθμ. οίκ. 47421/2637/2018.

 

Στα Χανιά σήμερα την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 εμείς που υπογράφουμε παρακάτω την παρούσα:

1. Το σωματείο - πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Εμμανουήλ Γιαννούλη, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ένωσης και τον Κυριάκο Παπαδάκη, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης

2. Το Σωματείο- πρωτοβάθμια οργάνωση με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Εμμανουήλ Μπαμιάκη Πρόεδρο και του Χαλακατεβάκη Ιωάννη Γραμματέα

όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τούτης της συλλογικής σύμβασης εργασίας, συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα παρακάτω:

 

`Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες εργασίας και οι λοιποί όροι εργασίας όλων εκείνων που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού,(ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) οποιασδήποτε κατηγορίας τα οποία λειτουργούν στα αστικά κέντρα, τις θερινές διαμονές, τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος απασχόλησης του ξενοδοχοϋπάλληλου δεν έχει σημασία για την εφαρμογή της παρούσας, εφόσον εργοδότης είναι μία απ1 τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

 

`Αρθρο 2
Κατάταξη σε κατηγορίες

Οι μισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπαλλήλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαιρέτως φύλου, στις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία Α΄: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α΄, νυκτοθυρωρός Α΄, μπουφετζής Α΄, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων, μάγειρας Α΄,

Κατηγορία Β΄: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β΄, σερβιτόρος τραπεζαρίας-σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), ασημοκέρηδες, μάγειρας Β΄, τηλεφωνητές, μαινκουραντιέ, ελεγκτές ή ταμπλίστες, μπάρμαν ή μπαρμέιντ.

Κατηγορία Γ΄: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθοί θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή ορόφων ή λινοθήκης, καμαριέρες, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτηριέρης, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύμβαση ή διαιτητική απόφαση καθώς και μάγειρας Γ και αποθηκάριος τροφίμων.

Κατηγορία Δ΄: Πλύντρια, σιδηρώτρια, καθαρίστρια κοινόχρηστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζέρης, λουτρονόμος, εργάτης αποθήκης ,εργάτης ακτών και πισίνας και προϊστάμενος και βοηθός ιατρών, κηπουρός και υπάλληλος μίνι μάρκετ .

 

`Αρθρο 3
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια:

1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα ρύθμιση, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2016, δυνάμει της από 26-3-2014 Τοπικής Κλαδικής ΣΣΕ ( Π.Κ 4/3-4-2014 ) παραμένουν αμετάβλητοι για το ημερολογιακό έτος 2017, ήτοι:

Κατηγορία Α: 850 €

Κατηγορία Β: 832,07 €

Κατηγορία Γ: 815,56 €

Κατηγορία Δ: 779,45 €

2. Από 1-1-2018 αυξάνονται κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνονται για το έτος αυτό (2018) ως εξής:

Κατηγορία Α: 858,5 €

Κατηγορία Β: 640,39 €

Κατηγορία Γ: 823,71 €

Κατηγορία Δ: 787,24 €

3. Το ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανομένων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31-12-2016 σύμφωνα με την προαναφερθείσα από 26-3-2014 Τοπική Κλαδική ΣΣΕ (Π.Κ 4/3-4-2014) παραμένει σταθερό για το έτος 2017. Ειδικότερα από 1-1-2017 μέχρι 31-12-2017 το ημερομίσθιο παραμένει

- για τους σερβιτόρους σε 60,98 €

- για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 53,83 €.

Περαιτέρω από 1-1-2018 μέχρι 31-12-2018 το ημερομίσθιο προσαυξάνεται

- για τους σερβιτόρους σε 61,58 €

- για τους βοηθούς σερβιτόρων σε54,36 €

Σημειώνεται ότι το παραπάνω ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για απασχόληση τους μέχρι 8ώρες και συμπεριλαμβάνονται σ΄ αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές καθώς και για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες.

Αναφορικά με τους ενήλικους νεοεισερχόμενους στον ξενοδοχειακό κλάδο εργαζόμενους έως 25 ετών ισχύουν και εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στην από 25-07-2012 ΣΣΕ ( Π.Κ.:19/22-08-2012 )

 

`Αρθρο 4
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α) ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Με την παρούσα ΣΣΕ και εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις ,λόγω εξαιρετικής ανάγκης ένεκα πληρότητας που θα υπερβαίνει το 70% των κλινών, συμφωνούνται τα παρακάτω:

Εάν οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργαστούν επί οκτώ (8) ώρες κατά την Κυριακή ή την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδας θα πληρωθούν ως εξής: α) Αν είναι Κυριακή, τους οφείλεται αμοιβή ενός ημερομισθίου με προσαύξηση 75%, β)Αν είναι Σάββατο ή άλλη εργάσιμη ημέρα, τους οφείλεται αμοιβή ενός ημερομισθίου.

Η εργασία κατά την έκτη (6η) μέρα της εβδομάδας εφόσον προκύψει θα καθορίζεται από τον εργοδότη, αλλά πάντα στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και θα αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές τους και θα λειτουργεί υπέρ αυτών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί απλή ή συστηματική παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας ,που εξακολουθεί και ισχύει και όποτε θα συμβαίνει θα έχει εξαιρετικό χαρακτήρα λόγω της προαναφερθείσης πληρότητας και όχι από πρόθεση μη τήρησης του συμφωνημένου πενθημέρου.

Β) Λόγω εξαιρετικής ανάγκης ένεκα πληρότητας που θα υπερβαίνει το 70% των κλινών παρέχεται επίσης η δυνατότητα χορήγησης της διήμερης ανάπαυσης στους εργαζόμενους όχι όμως με συνεχόμενη μορφή.

 

`Αρθρο 5
Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης -Διατήρηση και ισχύ διατάξεων

α) Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

β) Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι από τις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις και τα προσαρτήματα αυτών, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα ή δεν αντίκειται στους όρους αυτής.

 

`Αρθρο 6
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2017.

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: