Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 6/26-4-2023

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα επισιτιστικά καταστήματα της νήσου Ρόδου.

Στη Ρόδο σήμερα 11 Απριλίου 2023 οι υπογράφοντες αφενός:

1. Σωματείο Εστιατορίων νήσου Ρόδου

2. Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων - Επισιτισμού Ρόδου

3. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία, ελεύθερα και ανεπιφύλακτα αποδεκτά τα ακόλουθα:

Κεφάλαιο Α΄

`Αρθρο 01.
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα συλλογική ρύθμιση καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας και εν γένει σχέσεις των απασχολουμένων στις πάσης φύσεως τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της νήσου Ρόδου.

1. Ειδικότερα υπάγεται:

i) Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (catering), οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε

ii) Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, καθώς και μπυραριών, καφετεριών, πάμπς(pubs), πιάνο μπαρ εφόσον διαθέτουν κουζίνα, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμάτων και κάθε εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα πιτσαρίας, και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξαρτήτως της άδειας λειτουργίας τους ( ΔΑ36/2010 ).

καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου(ΔΑ 36/2010).

2. Στις ρυθμίσεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται και οι εργαζόμενοι στα παραπάνω καταστήματα (περ. i και ii) που έχουν αρχίσει να λειτουργούν μετά το έτος 1992 χωρίς να έχουν καταταγεί σε κατηγορία. Οι εργαζόμενοι των καταστημάτων αυτών θα αμείβονται με τις αποδοχές που ορίζονται κάθε φορά για τους εργαζόμενους των καταστημάτων Β΄ και Γ΄ λοιπών κατηγοριών (Σ.Σ.Ε. 11.11.1996).

3. Στα νέα καταστήματα που θα προσλαμβάνονται οι ανωτέρω μισθωτοί, η μισθολογική τους κατάσταση θα αρχίζει από την πρώτη κατηγορία Β΄.

4. Η ακριβής έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγ. 1 και του κεφαλαίου Α της 3.8.93 Σ.Σ.Ε και των άρθρων 1 και 2 των με αριθμό 18/94 και 30/95 διαιτητικών αποφάσεων είναι ότι ως καταστήματα και κέντρα πολυτελείας Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας νοούνται τα καταστήματα τα οποία λειτουργούσαν με τις αντίστοιχες κατηγορίες μέχρι την έκδοση της Αγορανομικής Διάταξης με αριθμό 16/92 (Σ.Σ.Ε. 11.11.1996).

5. Σε οποιασδήποτε κατηγορίας καταστήματα, αν υπάρξει θέση βοηθών Μπάρμαν ή μπυραριέρηδέν είναι απαραιτήτως να υπηρετεί εν αυτώ μπάρμαν ή μπυραριέρης, άλλως θα λαμβάνουν τον αντίστοιχον μισθόν τούτων.

Διευκρινίζεται ότι ο Μπάρμαν είναι ο μισθωτός εκείνος που ως προέχουσα απασχόληση έχει την μέριμνα και φροντίδα καθώς και τον έγκαιρο εφοδιασμό του μπαρ με τα εκάστοτε ποτά, μπύρες μεζέδες κλπ. από την αποθήκη και την κουζίνα του καταστήματος επίσης να σερβίρει εις τους όρθιους ή τους καθήμενους του Μπαρ πελάτες καθώς και εις τους σερβιτόρους του καταστήματος επί τη παραλαβή παρ΄ αυτών των μαρκών ή σημειωμάτων ίσης αξίας προς τα σερβιριζόμενα είδη. Εξ άλλου μπιραριέρης θεωρείται ο μισθωτός εκείνος που προέχουσα απασχόληση έχει να προσφέρει εις τους καθημένους ή ισταμένους του Μπαρ πελάτες μπύρα μετά μεζέδων χειριζόμενος μηχανήματα Ζυθοποιίας (41/81ΔΔΔΔ Αθηνών).

`Αρθρο 02
Κατηγορίες μισθωτών

Οι μισθωτοί (υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες) στους οποίους αφορά η παρούσα σύμβαση κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου στις εξής τρεις(3) κατηγορίες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄:

Υπάλληλος υποδοχής, αρχιμάγειρας - chef, Μαιτρ, Υπομαίτρ (ή κάπταιν), Μπουφετζής Α΄, Προϊστάμενος χώρου, Μάγειρας Α΄, τεχνίτης πίτσας, ζαχαροπλάστης Α΄ και αρτοποιός Α΄, προϊστάμενος αποθήκης, Σερβιτόρος Α΄ Χοστ ή Χόστες, Μπάρμαν ή μπαρμέιντ ή μπαριστα, οι Ελεγκτές, οι Ταμπλίστες και οι ψήστες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄:

Βοηθός σερβιτόρου, ή σερβιτόρος Β΄ Μάγειρας Β΄, ζαχαροπλάστης Β΄ αρτοποιός, Τηλεφωνητές, βοηθός μπουφέ, βοηθός μπάρμαν - μπαρμέιντ ή μπάρμαν β, βοηθοί αποθήκης, μπιραριέρης, ψήστης βοηθός, βοηθός αρτοποιού, βοηθός πιτσαδόρου, ντονερτζης - σουβλατζης, τυλιχτής, διανομείς -delivery.

Καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, παντός τύπου καθαριστές, μάγειρας γ, λαντζιέρης, γενικών καθηκόντων ανειδίκευτοι κουζίνας, ναυαγοσώστες και διασώστες κολυμβητικών δεξαμενών και παραλίας (εάν υπάρχουν) βοηθοί - σουβλατζή -τυλιχτή.

Σημειώνετε εδώ ότι όποια ειδικότητα εργασίας δεν αναγράφετε στις ως άνω κατηγορίες συγκαταλέγετε στην κατηγορία Γ΄ διατηρώντας πάντα το δικαίωμα του εργαζομένου για προσφυγή στην επιθεώρηση εάν θεωρήσει ότι θίγετε από τον κανόνα αυτό με βάση την εργασία που προσφέρει.

`Αρθρο 03.
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια:

01. Οι μικτοί βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων, που αφορά η παρούσα σύμβαση, διαμορφώνονται από την 1η Απριλίου 2023 ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄:

1050 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

1015 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄:

950 €

Οι παραπάνω μικτοί μηνιαίοι μισθοί επί πλέον των προβλεπόμενων επιδομάτων καταβάλλονται για πενθήμερη εβδομαδιαίως εργασία και οκτάωρη συνεχούς εργασίας ημερησίως. Το μικτό ημερομίσθιο ισούται με το 1/25 του αθροίσματος του ως άνω μικτού μηνιαίου μισθού και των επιδομάτων, που δικαιούται να λαμβάνει ο εργαζόμενος.

02. Το μεικτό ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανόμενων προς εξυπηρέτηση επισήμων ή απλών γευμάτων, δεξιώσεων και συνεδρίων, διαμορφώνεται για όλη την περίοδο της ισχύος της παρούσης σύμβασης, ως εξής:

Α΄ Σερβιτόροι: 70,00 €

Β΄ Βοηθοί: 65,00 €

Γ΄ Μουσικοί: 70,00 €

Σημειώνεται ότι το παραπάνω μεικτό ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για εργασία οκτώ (8) ωρών και συμπεριλαμβάνονται σ΄ αυτό όλες οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, καθώς και εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες.

03. Ο βασικός μισθός του αρχιμαγείρου-chef, του μαιτρ του, όσο και των μουσικών καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία, το ύψος όμως αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού της Α΄ κατηγορίας προσαυξημένου κατά 20%.

04. Ως προς τις βασικές μηνιαίες αποδοχές των ανηλίκων δηλαδή των μη συμπληρωσάντων το 18ο έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..

05. Εργαζόμενοι, που απασχολούνται κατά πλήρες ημερήσιο, αλλά διακεκομμένο ωράριο για όλες ή μερικές ημέρες της εβδομάδας, δικαιούνται αναπαύσεως, ενδιαμέσως μεταξύ των τμημάτων του ωραρίου τους, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις (3) ώρες.

Τα παραπάνω ισχύουν και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 56, του Ν. 4808/2021.

Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτός που θα κληθεί εγγράφως ή τηλεφωνικώς από την επιχείρηση, να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης. Η πρόσληψη και τα μετά απ΄ αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.

6. Στους Μαιτρ, σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρων που λόγω ειδικών συνθηκών εργάζονται με διακεκομμένο (σπαστό) ωράριο χορηγείται επίδομα συν πέντε τοις εκατό (+5%).. Το επίδομα αυτό δίδεται ανεξαρτήτως και συνολικά σε μηνιαία βάση στους εργαζόμενους με διακεκομμένο ωράριο όσες μέρες του μηνά και αν πραγματοποιηθεί αυτό.

Η επιλογή των εργαζομένων που τυχών εργαστούν με διακεκομμένο (σπαστό ) ωράριο ανήκει αποκλειστικά στο διευθυντικό δικαίωμα των εργοδοτριών και επιχειρήσεων.

7. Εις τους μάγειρες και ψητάδες χορηγείται μπλούζα, σκουφιά και ποδιά, εις δε το λοιπό προσωπικό κουζίνα, φόρμα. Τα είδη αυτά ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται από αυτόν όταν φθαρθούν.

Σε όλο το προσωπικό χορηγείται μπλούζα και ποδιά, στο δε λαντζιέρη ή λαντζιέρα χορηγείται επιπλέον ένα ζεύγος χειρόκτια (γάντια) και ένα ζεύγος ελαστικών υποδημάτων (γαλότσες). Ειδικώς για τους σερβιτόρους, εφ΄ όσον ο εργοδότης αξιώνει να φορούν στολή διάφορη της ειθισμένης (άσπρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι) τότε υποχρεούται να την προμηθεύει αυτός.

8. Οι εργοδότες που υπάγονται στην παρούσα απαγορεύεται να απασχολιών τους Σερβιτόρους και βοηθούς αυτών, τους Μπάρμαν και Βοηθούς αυτών, μπουφετζήδες, ταμίες και ψήστες και τεχνίτες πίτσας, σε εργασίες καθαρίσματος υαλοπινάκων, αφοδευτηρίων, σαρώματος και σφουγγαρίσματος πλατειών και δαπέδων.

`Αρθρο 04.
Παρακράτηση Συνδικαλιστικής Εισφοράς

Όλες οι επισιτιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας του μηνός Ιουλίου, εκάστης θερινής τουριστικής περιόδου (σεζόν), από όλους τους μισθωτούς τους ποσό αξίας εικοσιπέντε (25) ευρώ, ποσό που αποτελεί την ετήσια συνδρομή τους, προς το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων-Επισιτισμού. Η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Σωματείο τα ονόματα των εργαζομένων; με την παρακρατημένη συνδρομή και το πρακρατούμενο ποσό θα κατατίθεται, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών, από την παρακράτηση, σε τραπεζικό λογαριασμό, υπέρ του: Σωματείου τα στοιχεία του οποίου έγκαιρα και με αποκλειστική ευθύνη του Σωματείο οφείλει να γνωστοποιεί με δήλωση του εγγράφως, στην επιχείρηση.

`Αρθρο 05.
Επίδομα προϋπηρεσίας

Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 οι προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας καταβάλλονται υπολογιζόμενης της προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα και ισχύουν για την υπηρεσία που έχει συμπληρωθεί μέχρι 14.02.2012 (πάγωμα ωριμάνσεων μέχρι ο δείκτης ανεργίας να πέσει στο 10% σύμφωνα με την 6/28.02.2012 Π.Υ.Σ.).

`Αρθρο 06.
Επίδομα Οικογενειακών Βαρών (Γάμου-Τέκνων)

Σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς της παρούσας ανεξαρτήτως φύλου χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10% και επίδομα τέκνων 5% για κάθε τέκνο τα οποία υπολογίζονται στο άθροισμα του βασικού μισθού και του Επιδόματος προϋπηρεσίας.

Το επίδομα οικογενειακών βαρών δικαιούται επίσης οι διαζευγμένοι ή χήρες-χήροι και όσοι έχουν σύμφωνο συμβίωσης.

`Αρθρο 07
Ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου

Τα μέρη, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει για τον τουρισμό της Ρόδου η ανάγκη επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, η οποία μπορεί να συμβάλει τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων η οποία έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την πρόσφατη αύξηση των ειδικών συντελεστών ΦΠΑ της Ρόδου, όσο και την ενδυνάμωση της απασχόλησης, συμφωνούν τα εξής:

01. Επίδομα εποχιακής απασχόλησης

Τα μέρη συμφωνούν το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος εποχιακής απασχόλησης θα είναι 11,5 %, υπολογιζόμενο στο άθροισμα του Βασικού μισθού και του Επιδόματος Προϋπηρεσίας

Το επίδομα εποχιακής απασχόλησης καταβάλλεται στους εργαζόμενους, εποχιακά, για κάθε μήνα απασχόλησης τους κατά την περίοδο 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Το συγκεκριμένο επίδομα δεν συμψηφίζεται με τυχόν υψηλότερες αποδοχές, αλλά προστίθεται σε αυτές και καταβάλλεται στους δικαιούχους στο τέλος κάθε μήνα.

02. Απασχόληση προσωπικού μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου.

Η εποχιακή επιχείρηση η οποία θα αποφασίσει την επέκταση του χρόνου λειτουργίας της δικαιούμαι να ζητήσει από ορισμένους ή το σύνολο των εργαζομένων της να συνεχίσουν να απασχολούνται σε αυτή και μετά την λήξη της τουριστικής περιόδου. Η επιλογή των εργαζομένων ανήκει στο διευθυντικό δικαίωμα της κάθε επιχείρησης.

Ο εργαζόμενος δικαιούται να αρνηθεί το αίτημα αυτό της επιχείρησης, χωρίς η άρνηση του αυτή μα συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος επαναπρόσληψης για την επόμενη τουριστική περίοδο, το οποίο δικαιούται να ασκήσει συμφώνα με τις οικείες ρυθμίσεις και προϋποθέσεις της παρούσας ΣΣΕ.

Σημειώνεται πως τυχών απόφαση της επιχείρησης να συνεχίσει να λειτουργεί και μετά την λήξη της τουριστικής περιόδου δεν επηρεάζει το χρόνο λήξης των Συμβάσεων Εργασίας του υπόλοιπου εποχικού προσωπικού της επιχείρησης.

`Αρθρο 8.
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Ποσοστό 5% το οποίο υπολογίζεται στις αποδοχές του βασικού μισθού+ Προϋπηρεσία χορηγείται ως επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, στους παρακάτω απασχολουμένους, ανεξαρτήτως φύλου:

α)Καθαριστές των κοινοχρήστων χώρων,

β) λαντζιέρηδες

Στους μαγείρους καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του Βασικού Μισθού + Προϋπηρεσία.

`Αρθρο 9.
Επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας

9.1 Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ΄ όλη την χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 01η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Απριλίου, για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών των Χριστουγέννων, από την 01η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, εφ΄ όσον οι μισθωτοί εργάστηκαν καθ΄ όλη την διάρκεια των ως άνω χρονικών διαστημάτων.

Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό-και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας, Συλλογικής Σύμβασης.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν.

9.2 Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα λήψεως κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του. Το επίδομα άδειας υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο, που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.

Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλομένων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών, γι΄ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι΄ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθια ή κατά μονάδα εργασίας ή και με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά την λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής, μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν.

Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας, εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Τα Δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και το επίδομα αδείας χορηγούνται στους εργαζόμενους για όσο χρόνο και όπως ισχύει η παρούσα

`Αρθρο 10.
Εργασία κατά την έκτη και έβδομη ημέρα της εβδομάδος

Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. και εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, λόγω φόρτου εργασίας και της εποχικότητας της απασχόλησης, συμφωνούνται τα παρακάτω:

Εάν οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργαστούν κατά την έκτη και έβδομη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή την μία ή και τις δύο ημέρες της ανάπαυσης τους, τους οφείλεται πρόσθετη αμοιβή.

Εάν οι υπάλληλοι που υπάγονται στην παρούσα εργασθούν επί οκτώ (8) ώρες την έκτη ή και την έβδομη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή την μία ή και τις δύο ημέρες της ανάπαυσης τους, για μεν την έκτη ημέρα τους οφείλεται αποζημίωση, ύψους ενός ημερομισθίου επ αυξημένου κατά 30%.

1. Ειδικοί όροι καταβολής Επιδομάτων Χριστουγέννων & Πάσχα

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης μέσα στην χρονική περίοδο από 01η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου και β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης μέσα στην χρονική περίοδο από 01η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και άλλη παροχή (είτε σε χρήμα, είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου, κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 2112/1920 . Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ΄ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κ.λπ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.

Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 για τη χορήγηση του επιδόματος αδείας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη αδείας. Τα ανωτέρω δώρα, επιδόματα και παροχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο προσάρτημα θα καταβάλλονται στους εργαζομένους εφ΄ όσον, όπως και για όσο χρόνο ισχύουν κάθε φορά, οι νομοθετικές διατάξεις, Υπουργικές Αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις κ.λπ. που τα προβλέπουν. Τα παραπάνω Δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και το επίδομα αδείας χορηγούνται στους εργαζόμενους για όσο χρόνο και όπως ισχύει η παρούσα.

2. ΑΡΓΙΕΣ- ΕΞΑΙΡΕΤΕΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Αργίες - εξαιρετέες θεωρούνται: Πρωτοχρονιά, 7η Μαρτίου, 25η Μαρτίου, Καθαρά Δευτέρα, Μεγάλη Παρασκευή, Δεύτερη μέρα του Πάσχα, 1η Μάη, Αγίου Πνεύματος, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, Χριστούγεννα, 26η Δεκεμβρίου.

ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ

Ως νύκτα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από της 10ης εσπερινής μέχρι 6ης πρωινής που καταβάλλεται το 25%.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Η Κυριακή λογίζεται αρχομένης από του μεσονυκτίου του Σαββάτου (24:00) προς Κυριακή και λήγει το μεσονύκτιο της Κυριακής προς Δευτέρας (24:00) αναλόγως δει και στις εξαιρετέες γιορτές και καταβάλλεται προσαύξηση 75%.

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού εκκαθαριστικό σημείωμα ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος ανάλυση μισθοδοσίας, το οποίο θα αποστέλλεται είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με αντίγραφο. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι κρατήσεις που έγιναν ( άρθρο 18 ν. 1082/1990 ). Επίσης οι έκτακτα εργαζόμενοι δικαιούνται αναλογία άδειας και επιδόματος άδειας όπως ορίζει ο Ν.539/45 με την τροποποίηση του Ν.1346/83.

4. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Τόσο κατά την διάρκεια λειτουργίας της εποχιακής επιχειρήσεως όσον και κατά την νεκρά περίοδο, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνο με καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.

Δεν επιτρέπεται κατά την νεκρή περίοδο καταγγελία δια προειδοποιήσεως εκτός εάν υπάρχει δικαιολογημένη αιτία. Σε κάθε περίπτωση για το έγκυρο της καταγγελίας πρέπει να τηρηθούν οι όροι της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.3198/55 .

Η εργασιακή σχέση των μισθωτών που απασχολούνται σε εποχιακές επιχειρήσεις είναι ιδιότυπη ορισμένου χρόνου και σε περίπτωση που αυτή λυθεί χωρίς να υπάρχει σπουδαίος λόγος, κατά το άρθρο 672 του Α.Κ., οφείλονται αποδοχές υπερημερίας για το υπολειπόμενο χρόνο της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 656 του Α.Κ. και όχι αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2112/1922 και 3198/1955.

Η αποζημίωση που ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον υπάλληλο, αν καταγγείλει τη σύμβαση του στη διάρκεια της νεκρής περιόδου, δεν είναι για την ταυτότητα του νομικού λόγου αποζημίωση με τη νομοτεχνική έννοια του όρου, αλλά αστική ποινή για την άρνηση του να επαναπροσλάβει το μισθωτό στην επόμενη περίοδο, Διαφορετικά η απόλυση είναι άκυρη και ο εργοδότης περιέχεται σε κατάσταση υπερημερίας.

Η αποζημίωση υπολογίζεται στο σύνολο των αποδοχών βάση των κατά μέσω όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας από την πρώτη ημερομηνία πρόσληψης για το σύνολο των ημερολογιακών ετών που εργάσθηκε.

5. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Χορηγείται ποσοστιαίο επίδομα Τουριστικής Εκπαίδευσης, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα του βασικού μισθού και της προϋπηρεσίας, ως εξής:

• Για τους πτυχιούχους ανώτερων Τουριστικών σχολών σε ποσοστό 15%.

• Για τους πτυχιούχους Μέσων Τουριστικών Σχολών και τους αποφοίτους Σχολών Μετεκπαίδευσης σε ποσοστό 10%.

• Για τους αποφοίτους Ταχύρυθμης Εκπαιδεύσεις σε ποσοστό 6%.

6. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι μη συνεχούς λειτουργίας επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋποθέσεις γι΄ αυτό το δικαίωμα του εργαζόμενου, αποτελεί: α) η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου, η οποία πρέπει να του έχει επιδοθεί νομίμως (ταχυδρομικά, με φαξ, mail ή με επίδοση από εκπρόσωπο του σωματείου), ότι ο εργαζόμενος επιθυμεί να εργαστεί κατά την προσεχή περίοδο β) η επαναλειτουργία της επιχείρησης. Η ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση γίνεται μέσω της οικείας οργάνωσης του εργαζόμενου και σε έντυπο-δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτή. Πληρωμένων των ανωτέρων προϋποθέσεων ο εργοδότης έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει εγγράφως τον εργαζόμενο μέχρι και την 1η Μαρτίου εάν θα τον επαναπροσλάβει στις εργασία του. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης.

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 1η Απριλίου 2023 έως 1η Απριλίου 2025.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: