Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 01-10-2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 384846

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης από μητέρες - μισθωτές ασφαλισμένες κατά τον χρόνο αδείας με αποδοχές.

ΣΧΕΤ.: - Οι διατάξεις της παρ. 2 άρθρο 141 Ν. 3655/2008 . - Το υπ. αριθμ. πρωτ. Δ.15/δ΄/47752/1840/29-1-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008 , προβλέπεται η καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης από γυναίκες ασφαλισμένες σε πρώην φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (σήμερα Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα του τοκετού ή κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.

Με τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ.10 , 39 παρ.15 και 40 παρ.9 του Ν.4387/2016 , όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 34 , 35 και 36 του Ν.4670/2020 αντίστοιχα, οι διατάξεις του άρθρου 141 παρ.2 του Ν.3655/2008 εφαρμόζονται και μετά την 01/01/2020.

Σύμφωνα με τις αριθ.15/2010 και 48/2010 εγκύκλιες οδηγίες τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η καταβολή μειωμένων εισφορών από ασφαλισμένες - μητέρες με μισθωτή απασχόληση συντρέχει εφόσον αφορά χρονικό διάστημα πραγματικής απασχόλησης της ασφαλισμένης. Για κάθε άλλο χρονικό διάστημα απουσίας από την εργασία της δικαιούχου μητέρας, για οποιοδήποτε λόγο (πχ κανονική άδεια, εξαμηνιαία ειδική άδεια μητρότητας, ισόχρονο προς το μειωμένο ωράριο άδειας φροντίδας παιδιού κλπ) δεν καταβάλλονται μειωμένες εισφορές.

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και προκειμένου να υπάρξει ενιαία εφαρμογή του άρθρου 141 παρ. 2 του Ν. 3655/2008 , αποσαφηνίστηκε ότι ως διάστημα απασχόλησης, θεωρείται και ο χρόνος λήψης άδειας για οποιαδήποτε αιτία με αποδοχές (π.χ. κανονική άδεια, ισόχρονη άδεια προς το μειωμένο ωράριο εργασίας για την φροντίδα του παιδιού, ειδική άδεια του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 για την προστασία της μητρότητας κ.λ.π) και συνεπώς κατά το διάστημα αυτό οι γυναίκες ασφαλισμένες δικαιούνται, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, τροποποιούνται οι υπ΄αριθ.15/2010 &48/2010 εγκύκλιοι του τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. Οι γυναίκες ασφαλισμένες δικαιούνται κατά το διάστημα που λαμβάνουν άδεια για οποιαδήποτε αιτία με αποδοχές, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών.

Παρακαλούμε, με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: