Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 4409/2016 - Άρθρο 66

`Αρθρο 66 Επείγουσες ρυθμίσεις σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
1. Η φράση «και οι βοηθοί του» που αναφέρεται στην περίπτωση κβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003 διαγράφεται και αντικαθίσταται από την φράση «και οι Ειδικοί Επιθεωρητές που εργάζονται με απόσπαση στο γραφείο του».
2. Η φράση «εντός δύο μηνών» που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 173 του Ν. 4389/2016 αντικαθίσταται από τη φράση «εντός τεσσάρων (4) μηνών».
3. Η φράση «δυο μήνες» που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003 αντικαθίσταται από τη φράση «τέσσερις (4) μήνες».
4. Η φράση «εντός τριών (3) μηνών» που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3213/2003 αντικαθίσταται από τη φράση «εντός πέντε (5) μηνών».
5. Η φράση «εντός τριών (3) μηνών» που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3213/2003 αντικαθίσταται από τη φράση «εντός πέντε (5) μηνών».
6. Κατ΄ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) του Ν. 3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του Ν. 4281/2014 η προθεσμία υποβολής αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: