Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Μαρτίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 59

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4530

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
`Αρθρο 1 Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
`Αρθρο 2 Υποχρεώσεις ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
`Αρθρο 3 Υποχρεώσεις επιβατών που χρησιμοποιούν Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα
`Αρθρο 4 Όργανα ελέγχου
`Αρθρο 5 Πειθαρχικό Συμβούλιο - Λοιπά όργανα
`Αρθρο 6 Πειθαρχικά παραπτώματα
`Αρθρο 7 Έλεγχος
`Αρθρο 8 Πειθαρχικές ποινές
`Αρθρο 9 Εκτέλεση πειθαρχικής απόφασης
`Αρθρο 10 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών
`Αρθρο 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 12 Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση μεταφοράς επιβατών με οχήματα Ε.Δ.Χ.
`Αρθρο 13 Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση για την ενοικίαση Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό
`Αρθρο 14 Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
`Αρθρο 15
`Αρθρο 16
`Αρθρο 17
`Αρθρο 18 Μητρώο
`Αρθρο 19
`Αρθρο 20
`Αρθρο 21
`Αρθρο 22
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)
`Αρθρο 23 Σήμανση Οδών με Πινακίδες
`Αρθρο 24
`Αρθρο 25
`Αρθρο 26
`Αρθρο 27
`Αρθρο 28
`Αρθρο 29
`Αρθρο 30 Τροποποίηση επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας
`Αρθρο 31
`Αρθρο 32
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΕΛ
`Αρθρο 33 Δικαίωμα μετατροπής ΚΤΕΛ σε ΚΤΕΛ Α.Ε.
`Αρθρο 34 Όριο ηλικίας λεωφορείων ΟΑΣΘ
`Αρθρο 35 Όριο ηλικίας λεωφορείων που ταξινομούνται πρώτη φορά ως αστικά ΚΤΕΛ
`Αρθρο 36 Θέσπιση ενιαίου ορίου ηλικίας οδηγών λεωφορείων
`Αρθρο 37
`Αρθρο 38 Τροποποίηση του Π . Δ . 246/2006 ( Α΄ 261)
`Αρθρο 39 Χρήση θέσης πληρώματος από επιβάτη
`Αρθρο 40
`Αρθρο 41 Καθιέρωση νέας διανομαρχιακής γραμμής ΚΤΕΛ
`Αρθρο 42 Κυρώσεις για μη εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής εισφοράς 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 για τα ΚΤΕΛ
`Αρθρο 43 Καταβολή εισφοράς 0,5% υπέρ ΡΑΕΜ
`Αρθρο 44
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ
`Αρθρο 45 Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και αντικατάσταση αυτών
`Αρθρο 46 Βεβαιώσεις οχημάτων
`Αρθρο 47 Παρατηρητήριο Τιμών Ανταλλακτικών Οχημάτων
`Αρθρο 48
`Αρθρο 49
`Αρθρο 50 Κυρώσεις για εγκρίσεις τύπου οχημάτων
`Αρθρο 51 Μητρώο Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων και ηλεκτρονικό σύστημα διεκπεραίωσης διαδικασίας εγκρίσεων
`Αρθρο 52 Κατάθεση αιτήσεων για έκδοση αδειών κυκλοφορίας και χορήγηση κρατικών πινακίδων στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της χώρας
`Αρθρο 53 Ρυθμίσεις θεμάτων δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο.
`Αρθρο 54 Τροποποίηση του άρθρου 34 του Ν. 2963/2001 (Α΄ 268)
`Αρθρο 55 Τροποποίηση του άρθρου 18 A του Ν. 3446/2006
`Αρθρο 56
`Αρθρο 57 Τροποποίηση της Α2/29542/5347/1991 (Β΄ 707) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών
`Αρθρο 58 Εχέγγυα αξιοπιστίας του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών
`Αρθρο 59 Φορείς επιθεώρησης ADR και πληροφοριακό σύστημα φορέων ADR
`Αρθρο 60 Πληροφοριακό σύστημα πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR
`Αρθρο 61 Έλεγχος συμμόρφωσης των υπόχρεων επιχειρήσεων με την υποχρέωση ορισμού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)
`Αρθρο 62 Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
`Αρθρο 63 Τροποποίηση του Π . Δ . 74/2008 ( Α΄ 112)
`Αρθρο 64 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 51/2012 (Α΄ 101)
`Αρθρο 65 Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 51/2012
`Αρθρο 66 Νεκροφόρες
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 67 Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας
`Αρθρο 68
`Αρθρο 69
`Αρθρο 70 Ρυθμίσεις για τις αποστάσεις από χώρους συνάθροισης κοινού
`Αρθρο 71
`Αρθρο 72 Μητρώα συνεργείων, τεχνιτών και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων
`Αρθρο 73
`Αρθρο 74
`Αρθρο 75
`Αρθρο 76
`Αρθρο 77
`Αρθρο 78
`Αρθρο 79 Ρυθμίσεις σχετικά με τις κτηριακές εγκαταστάσεις σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος και άλλες διατάξεις
`Αρθρο 80
`Αρθρο 81 Διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν πολεοδομικά θέματα στις περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής και δημοτικά τέλη χώρων στάθμευσης Μετρό
`Αρθρο 82 Οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης
`Αρθρο 83
`Αρθρο 84 Θέματα «Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρία» (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.)
`Αρθρο 85
`Αρθρο 86
`Αρθρο 87 Ρυθμίσεις Υπηρεσίας Οδικών Τελών
`Αρθρο 88 Μίσθωση ακινήτων για την στέγαση δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
`Αρθρο 89 Εξειδίκευση και προσθήκη αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
`Αρθρο 90
`Αρθρο 91 Τροποποίηση του Ν . 1349/1983 ( Α΄ 52)
`Αρθρο 92
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 93 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 94 Τροποποίηση του άρθρου 35 του Ν. 3325/2005
`Αρθρο 95
`Αρθρο 96
`Αρθρο 97
`Αρθρο 98
`Αρθρο 99 Οικοδομικές `Αδειες επί ακινήτων ιδιοκτησίας ή διαχείρισης ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
`Αρθρο 100 Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 4070/2012
`Αρθρο 101 Τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82)
`Αρθρο 102 Τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82)
`Αρθρο 103 Τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 4339/2015
`Αρθρο 104 Επαναφορά στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν από τον πρώην ΗΣΑΠ ΑΕ σε διάφορους φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου
`Αρθρο 105
`Αρθρο 106
`Αρθρο 107
`Αρθρο 108
`Αρθρο 109 Καθορισμός προγράμματος δρομολογίων ΟΑΣΘ
`Αρθρο 110 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: