Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 2725/1999 - Άρθρο 85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Ή ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
`Αρθρο 85 Αθλητής με αμοιβή - Επαγγελματίας αθλητής
1. Αθλητής με αμοιβή είναι εκείνος που συνδέεται με αθλητικό σωματείο που διατηρεί Τ.Α.Α. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών.
2. Επαγγελματίας αθλητής είναι εκείνος που συνδέεται με Α.Ε.Ε., με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών.
3. Κατ εξαίρεση, αθλητής με αμοιβή η επαγγελματίας αθλητής ανάλογα, είναι και εκείνος ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 94 του παρόντος νόμου.
4. Η πιο πάνω σύμβαση εργασίας αθλητή με αμοιβή η επαγγελματία αθλητή διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και του νομού αυτού.
5. Για την εκπλήρωση των σκοπών των συνδικαλιστικών οργάνων των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αθλητών, κατά κλάδο άθλησης, καθιερώνεται ως έσοδά τους. επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. σε ετήσια βάση. κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος που ισχύουν για τις αθλητικές ομοσπονδίες.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: