Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 29/3/2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ 1050392 ΕΞ2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ-Δ

Θέμα:

Κοινοποίηση της αριθμ. 46/6.3.2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. 46/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , η οποία έγινε δεκτή αρμοδίως. Ειδικότερα, με την εν λόγω Γνωμοδότηση το ΝΣΚ γνωμοδότησε ως εξής:

α) χρόνος έναρξης της πενταετούς παραγραφής των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου σχετικά με το N.2861/1954 είναι αποκλειστικά το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε εξαγωγή. β) Η υποβολή αίτησης επιστροφής διακόπτει την πενταετή παραγραφή. Εάν δοθεί απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία στην υποβληθείσα αίτηση, η νέα πενταετής παραγραφή αρχίζει μετά την απάντηση, ενώ εάν δεν δοθεί απάντηση εντός 6 μηνών, η νέα πενταετής παραγραφή αρχίζει μετά την παρέλευση έξι μηνών. γ) Η τυχόν κατάθεση του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ» σε χρόνο μεταγενέστερο της εξαγωγής δεν διακόπτει την παραγραφή, ούτε αρχίζει νέα παραγραφή. Στο δεύτερο ερώτημα η γνωμοδότηση αποφαίνεται ότι η αίτηση περί επιστροφής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του χρόνου της πενταετούς παραγραφής, η οποία αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους που πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων συναρμόδιων υπηρεσιών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: