Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ/νία: 21/03/23

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 136072

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 47 του Ν. 4784/2021.

ΣΧΕΤ.: 1. Η εγκύκλιος 23/2022 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας. 2. Το αρ. πρωτ. 16086/13.02.2023 έγγραφο ΥΠΕΚΥΠ.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας είχαμε γνωρίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης βάσει του άρθρου 47 του Ν. 4784/2021 , σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου, σύμφωνα με το οποίο διευκρινίζεται

ότι η ρύθμιση του άρθρου 47 δεν συμπεριλαμβάνει τους αυτοκινητιστές που έχουν στην κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση αποκλειστικά φορτηγά Δ.Χ., οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, μετά τη συνταξιοδότησή τους, να διατηρούν το σύνολο των φορτηγών Δ.Χ. που έχουν στην κατοχή τους.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των αναφερομένων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ Σ. ΕΛΕΝΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: