Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2019

Π ΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

Η φετινή έναρξη της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος βρίσκει τη χώρα μας σε μια πρωτοφανή δοκιμασία. Η πανδημία του κορωνοϊού έχει προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και έχει δυσκολέψει πολύ τις ζωές όλων μας.

Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές δίνουν, υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, μια τεράστια καθημερινή μάχη για να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία και την ασφάλειά μας και, ταυτόχρονα, να ανακουφίσουν και να στηρίξουν τον οικονομικό ιστό της χώρας που πλήττεται λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η υποβολή της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δεν είναι απλώς η εκπλήρωση της ετήσιας υποχρέωσής μας να συνεισφέρουμε στα, κατά το Σύνταγμα, δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις μας. Αποτελεί για όλους μας πράξη αλληλεγγύης, στήριξης της κοινωνικής συνοχής, ενίσχυσης του συστήματος υγείας και προάσπισης της εθνικής οικονομίας. Αποτελεί πράξη συνεισφοράς και ατομικής ευθύνης.

Το παρόν φυλλάδιο έχει σκοπό να σας βοηθήσει στην ορθή υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019.

Στόχος μας είναι, κάθε χρόνο, η διαδικασία να είναι λιγότερο χρονοβόρα και περισσότερο αυτοματοποιημένη.

Μια σημαντική αλλαγή της φετινής χρονιάς είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των εισοδημάτων από μισθούς του ιδιωτικού τομέα θα προσυμπληρώνεται στις φορολογικές δηλώσεις, με βάση τα στοιχεία, που η Φορολογική Διοίκηση έχει στη διάθεσή της από τις μηνιαίες δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), που υποβάλλονται σύμφωνα με την Α. 1099/2019 Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Έτσι, μειώνεται από φέτος ένας μεγάλος όγκος εργασίας, που προέρχεται από την αποστολή ετησίων αρχείων εισοδημάτων.

Η Φορολογική Διοίκηση επιδιώκει την αξιοποίηση όλων των πληροφοριών που διαθέτει από τρίτους (οργανισμούς, φορείς κ.λπ.), προκειμένου να επιτευχθεί η διασταύρωση των εισοδημάτων, πραγματικών και τεκμαρτών. Ταυτόχρονα, με τις πληροφορίες αυτές, εμπλουτίζει κάθε χρόνο όλο και περισσότερο τα στοιχεία, που αναρτώνται στη δήλωση των φορολογούμενων, με στόχο να διευκολύνεται η συμπλήρωσή της.

Περαιτέρω, οι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν ότι κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ζητείται η συμπλήρωση νέων πεδίων, τα οποία απαιτούνται για τις διασταυρώσεις που διενεργούνται με βάση τις πληροφορίες εισοδημάτων, που λαμβάνονται από τις Αρμόδιες Αρχές Κρατών Μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών στο πλαίσιο εφαρμογής της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας. Από την Α.Α.Δ.Ε. γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες και επιδιώκεται να οδηγούνται κάθε χρόνο όσο το δυνατόν λιγότεροι φορολογούμενοι στις Δ.Ο.Υ..

Τέλος, από φέτος, δεν απαιτείται η αναγραφή από τους φορολογουμένους του αριθμού IBAN για την επιστροφή φόρου σε κάθε δήλωση, που υποβάλλουν, καθώς η γνωστοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (του αριθμού ΙΒΑΝ) στη Φορολογική Διοίκηση θα διενεργείται μέσω ηλεκτρονικής Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr στο περιβάλλον TAXISnet, σύμφωνα με την Α. 1019/2020 Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., και θα χρησιμοποιείται/συνδέεται από όλες τις φορολογίες.

Το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε. θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει την ομαλή ροή και εξέλιξη της διαδικασίας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

O Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γεώργιος Ι. Πιτσιλής

ΜΕ ΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μ ΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
Μ ΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: