Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5090/2024.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 138
9 Αυγούστου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3870

Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο 1 Έσοδα και δαπάνες περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών
Αρθρο 2 Έσοδα και δαπάνες των υποψηφίων
`Αρθρο 3 Απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων
Αρθρο 4 Όρια χρηματοδότησης
`Αρθρο 5 Απαγορεύσεις για τους συνδυασμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
`Αρθρο 6 Απαγορεύσεις στους υποψηφίους κατά την προεκλογική περίοδο
`Αρθρο 7 Ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων
Αρθρο 8 Διαχείριση οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων
`Αρθρο 9 Βιβλία εσόδων και εξόδων
`Αρθρο 10 Δημοσιοποίηση εσόδων και δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 11 Καταστάσεις εκλογικών εσόδων και δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων
Αρθρο 12 Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων
Αρθρο 13 Επιβολή κυρώσεων
Αρθρο 14 Κυρώσεις σε βάρος συνδυασμών και υποψηφίων
Αρθρο 15 Έκπτωση από τα αιρετά αξιώματα
Αρθρο 16 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις εις βάρος τρίτων
`Αρθρο 17 Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών
`Αρθρο 18 Ειδικές ρυθμίσεις
Αρθρο 19 Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 20
Αρθρο 21 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: