Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 206

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2000

Για την αποκρατικοποίηση, απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης, ενισχύσεως των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Πεδίο εφαρμογής - Αρμοδιότητα - Διαδικασία αποκρατικοποίησης
`Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής αποκρατικοποίησης
`Αρθρο 2 Διυπουργική επιτροπή αποκρατικοποίησης
`Αρθρο 3 Καθορισμός των φορέων που θα αποκρατικοποιηθούν και του χρόνου αποκρατικοποίησής τους
`Αρθρο 4 Κατάργηση - Συγχώνευση φορέων
`Αρθρο 5 Τρόποι και μορφές ιδιωτικοποίησης
`Αρθρο 6 Διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων
`Αρθρο 7
`Αρθρο 8 Καθορισμός του τρόπου των διαδικασιών και των προθεσμιών αποκρατικοποίησης
`Αρθρο 9 Ειδική διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων
`Αρθρο 10 `Αλλες ρυθμίσεις
`Αρθρο 11 Έσοδα από την αποκρατικοποίηση
`Αρθρο 12
`Αρθρο 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Ειδική εκκαθάριση
`Αρθρο 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 15
`Αρθρο 16
`Αρθρο 17
`Αρθρο 18
`Αρθρο 19
`Αρθρο 20
`Αρθρο 21
`Αρθρο 22
`Αρθρο 23
`Αρθρο 24
`Αρθρο 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
`Αρθρο 26
`Αρθρο 27
`Αρθρο 28
`Αρθρο 29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ
`Αρθρο 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
`Αρθρο 31
`Αρθρο 32
`Αρθρο 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
`Αρθρο 34
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37
`Αρθρο 38
`Αρθρο 39
`Αρθρο 40
`Αρθρο 41
`Αρθρο 42 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 43 Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
`Αρθρο 44
`Αρθρο 45
`Αρθρο 46
`Αρθρο 47
`Αρθρο 48
`Αρθρο 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
`Αρθρο 50
`Αρθρο 51
`Αρθρο 52
`Αρθρο 53
`Αρθρο 54
`Αρθρο 55
`Αρθρο 56
`Αρθρο 57 Κύρωση υπουργικής απόφασης
`Αρθρο 58

Θεσσαλονίκη, 24 Δεκεμβρίου 1991

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 1991

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: