Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 14-03-2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αρ.Πρωτ.:140/50665

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ:

Διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρµογή της ΚΥΑ υπ’αριθ. 80/26402 /Β΄/15.2.2019

1. Στην εφαρµογή για τη διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων που λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καταχωρούνται στοιχεία τιµολογίων που έχουν εκδοθεί από τις 15.2.2019 και µετά.

2. Στοιχεία τιµολογίων καταχωρούν όλοι οι παραγωγοί που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Ειδικότερα οι αγρότες ειδικού καθεστώτος οφείλουν να είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ και να αναρτούν τα στοιχεία από τα τιµολόγια αγοράς που τους αφορούν.

3. Καταχώριση στοιχείων τιµολογίων γίνεται και από αγροτικούς συνεταιρισµούς αλλά και από οργανώσεις παραγωγών, που διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα των µελών τους.

4. Όσοι παράγουν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα του Παραρτήµατος Ι του Ν.4492/2017 που αποτελούν προϊόν µεταποίησης οφείλουν να κάνουν χρήση της εφαρµογής εφόσον προµηθεύονται και χρησιµοποιούν εγχώρια αγροτικά προϊόντα ως πρώτη ύλη κατά οποιοδήποτε ποσοστό.

5. Στην εφαρµογή µπορούν να αναρτώνται στοιχεία από κάθε είδους τιµολόγια, παραστατικά εκκαθάρισης καθώς και στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία των συναλλαγών.

6. Οι έµποροι, αν δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ) οφείλουν να εγγραφούν στο εν λόγω µητρώο. Επιπλέον η βεβαίωση εγγραφής τους στο ΕΜΕΑΠΕΕ πρέπει να είναι σε ισχύ. Ειδάλλως, δεν µπορούν να εισέρθουν στην εφαρµογή και να ενηµερωθούν αλλά και να αντιδράσουν για τα αναρτηµένα τιµολόγια που τους αφορούν.

7. Τα νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι του Ν.4492/2017. Διευκρινίζεται ότι στο εν λόγω Παράρτηµα δεν ανήκουν ξερά σύκα, ξερά φασόλια κλπ., ζώντα ζώα, παστεριωµένο γάλα µακράς διαρκείας, κρεατοσκευάσµατα οπώς σουβλάκια, ρολλά κλπ.

8. Οι παραγωγοί/µεταποιητές δηλώνουν στην εφαρµογή τα ανεξόφλητα τιµολόγια. Αν ένα τιµολόγιο δεν δηλωθεί ως ανεξόφλητο, θεωρείται ότι έχει εξοφληθεί εµπρόθεσµα.

9. Στην περίπτωση που ένα τιµολόγιο έχει δηλωθεί ως ανεξόφλητο µετά τις 60 ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας έκδοσής του, αλλά διαπιστωθεί κατόπιν ότι είχε πληρωθεί εµπρόθεσµα και υπήρξε καθυστέρηση στην ενηµέρωση του παραγωγού για τεχνικούς λόγους, µπορεί ο παραγωγός/µεταποιητής να το δηλώσει ως εξοφληµένο, αναρτώντας τα σχετικά παραστατικά πληρωµής.

10. Στους ισχυρισµούς για το ανεξόφλητο, µπορούν να αναρτηθούν ως αποδεικτικά µέσα πιστωτικά ή εκπτωτικά τιµολόγια ή οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό στοιχείο καθορίζει την τελική αξία της συναλλαγής.

11. Οι επιταγές ως µέσα πληρωµής είναι πληρωτέες εν όψει και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσο πίστωσης υποκαθιστώντας άλλα αξιόγραφα όπως η συναλλαγµατική.

12. Διευκρινίζεται ότι κάθε είδους κύρωση του Ν.4492/2017 αναστέλλεται µέχρι την 15/6/2019, προκειµένου να ολοκληρωθούν στοχευµένες τεχνικές βελτιώσεις της εφαρµογής και να αντιµετωπιστούν τυχόν καθυστερήσεις στην εµπρόθεσµη ανάρτηση των τιµολογίων. Για το διάστηµα αυτό η λειτουργία της εφαρµογής θα γίνεται χωρίς κυρώσεις, ακόµα και στην περίπτωση που η εφαρµογή εµφανίζει το µήνυµα για την επιβολή του σχετικού προστίµου.

13. Τα στοιχεία των τιµολογίων που αναρτώνται στην εφαρµογή, αφορούν εγχώρια νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι. Σε περίπτωση που υπάρχουν τιµολόγια που περιέχουν και άλλα προϊόντα, πλην των αναφεροµένων, αναρτώνται ολόκληρα.

14. Τέλος, ενηµερώνουµε ότι ήδη προετοιµάζεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥπΑΑΤ web service για την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας καταχώρισης στοιχείων των τιµολογίων στην εφαρµογή.

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: