Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 31
9 Φεβρουαρίου 2004

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3227

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
`Αρθρο 1 Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης - Μέτρα για τους επιδοτούμενους ανέργους
`Αρθρο 2 Κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων και των ηλικιωμένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 3 Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης Ιδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας
`Αρθρο 4 Κυρώσεις Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
`Αρθρο 5 Εκκαθαριστικά αποδοχών
`Αρθρο 6 Μεικτές επιτροπές ελέγχου
`Αρθρο 7 Ρυθμίσεις για προγράμματα της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL
`Αρθρο 8 Ηθικάβραβεία
`Αρθρο 9 Προγράμματα επιδότησης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών
`Αρθρο 10 Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
`Αρθρο 11 Ρύθμιση θεμάτων του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄)
`Αρθρο 12 Κύρωση διατάξεων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)
`Αρθρο 13 Ετήσια άδεια με αποδοχές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 14 Ιδιωτικά γραφεία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού (Ι.Γ.ΣΥ.Ε.Π.)
`Αρθρο 15 Ιδιωτικά κέντρα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού (Ι.ΚΕ.ΣΥ.Ε.Π.)
`Αρθρο 16 Μητρώο - εποπτεία και παρακολούθηση
`Αρθρο 17 Κυρώσεις
`Αρθρο 18 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 19 Εξουσιοδοτήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
`Αρθρο 20 Θέματα στεγαστικής συνδρομής
`Αρθρο 21 Ρυθμίσεις οφειλών προς τον Ο.Ε.Κ.
`Αρθρο 22 Θέματα Ο.Ε. Κ. και της ανώνυμης εταιρίας Ολυμπιακό Χωριό 2004
`Αρθρο 23 Ρύθμιση θεμάτων Εργατικής Εστίας
`Αρθρο 24 ΘέματαπροσωπικούΟ.Ε.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 25 Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
`Αρθρο 26 Παράτασηπροθεσμίας
`Αρθρο 27 Λοιπέςδιατάξεις
`Αρθρο 28
`Αρθρο 29
`Αρθρο 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 31 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 32 Έναρξηισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: